071209 – Min målsättning med bloggen

Mina vision med denna bloggen är:

  1. Att stödja och inspirera människor att göra en resa mot ett framgångsrikare liv.
  2. Att skapa ett nätverk med människor som vill göra en resa mot ekonomisk frihet och ett framgångsrikt liv.
  3. Att fungera som en kunskapskälla och dagbok

Alla mål bör vara SMARTA (Specifika, Mätbara, Aggressiva, Realistiska, Tidsbestämda och Attraktiva) och därför har jag brutit ner målen i mer detaljerade punkter nedan.

      Relaterade inlägg:

      Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök