071209 – Min strategi och mina aktioner för att bli rik, ekonomiskt oberoende och nå mina mål inom 5 år.

Detta är version 1.0 av min strategi för att bli rik. För att man ska kunna växa så måste man lära sig av sina misstag och då måste man också finjustera sin strategi. Därför kommer jag från och med nu att justera min strategi efterhand.

 • Förbättra mina affärsmässiga färdigheter
 • Förbättra mina money-management färdigheter
 • Förbättra mina investerings färdigheter

Rent konkret kommer jag att göra detta genom att försöka följa nedanstående plan:

 • Utmana mig själv och gå utanför min comfort-zone.
 • Gå på minst 2 utbildningar eller seminarier om året
 • Läsa minst 1 bok i något av ovanstående ämne varje månad och skriva ner insikter på bloggen
 • Omge mig med människor som vill samma sak som jag
 • Omge mig med människor som har gjort den resan jag vill göra
 • Kontinuerligt lära mig av mina misstag
 • Skaffa mig mentorer och kontinuerligt ta coaching
 • Göra saker idag och inte skjuta upp saker till imorgon.

Konkreta aktioner inom affärsmässiga färdigheter

 • Utmana mig själv i affärsmässiga sammanhang
 • Bygga nätverk och varje vecka försöka prata med en ny person på t.ex. Rotary-möten som jag går på

Konkreta aktioner inom money-management färdigheter

 • Varje månad gå igenom min resultat- och balansräkning för min egen ekonomi
 • Göra årsbokslut på min privata ekonomi som jag gör för mitt företag

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök