10 personligheter att ha i ditt företags påverkansgrupp…

Tidningen Fast Company föreslår följande 10 personligheter för att lyfta ett företags utvecklingsarbete.

1. Antropologen

Bidrar med kunskaper om hur människor interagerar fysiskt och psykiskt.

2. Våghalsen

Prövar ständigt nya prototyper och nya idéer. Tar kalkylerade risker för att nå målet.

3. Korsbefruktaren

Undersöker andra branscher, kulturer och kundgrupper. Översätter de kunskaperna till möjligheter för projektet.

4. Häcklöparen

Älskar när banan är fylld med hinder och har utvecklar böjelser för att hitta ny sätt att klippa dem.

5. Samarbetsfantasten

Hjälper till med att få ihop grupper med olika kultur och perspektiv – t.ex. ingenjörer och marknadsförare.

6. Chefen

Ansvarig för att få ihop rätt talanger i rätt rum vid rätt dipunkt och därmed tända den kreativa gnistan.

7. Upplevelsearkitekten

Ser till att produkten ger en större upplevelse än bara funktionen.

8. Scenografen

Skapar en scen som alla de kreativa krafterna kan mötas på och göra sitt bästa jobb.

9. Servicegurun

Förstår att en produkt måste mer än bara tillfredsställa kunderna. Den behöver förutse deras behov.

10. Berättaren

Lyfter både den interna och moralen och den externa uppmärksamheten genom starka berättelser om projektet och dess mål.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök