Om avkastningen från ett Better Globe träd | RikaTillsammans

Om avkastningen från ett Better Globe träd

En genomgång hur pengar faktiskt kan växa på träd
Om avkastningen från ett Better Globe träd

Precis som med alla andra investeringar är grundregeln att investera i något som man tror på sikt skall öka i värde och/eller generera ett långsiktigt kassaflöde. Ett Better Globe-träd kombinerar båda.

Det är alltid viktigt att förstå hur en investering fungerar och varifrån pengarna kommer. När vi kunder köper ett Better Globe träd så planteras trädet samma år som du köper det. Sedan växer trädet i fem år. Efter fem år börjar trädet ge frukt, nötter, gummi och annat som kan skördas från trädet.

Den här skörden säljs på marknaden och en del av den vinsten återbetalas varje år till oss trädägare. Den här skörden återkommer varje år i 15 år. Det betyder att du får en del av vinsten för skörden varje år flera år i rad. Efter 20 år har trädet vuxit till sig så pass mycket att det kan avverkas och då säljs virket från trädet.

Som exempel kan ges följande:

 • Ett fullvuxet äpplemango träd (ca 3-5 år gammalt) ger mellan 200 – 400 kg skörd per år. Den här skörden säljs varje år från trädet och står för den lilla årliga avkastningen om 2.55 € per år.
 • Ett fullvuxet Mukau-träd ger ca 0.3 – 0.5 m³ virke. Dagspriset på virke av Mukaukvalitet (Kiln Dried African Mahogany) ger ca 600 € per m³. Det täcker gott och väl löftet om 170 € vid avverkning.

Den förväntade avkastningen av ett träd

Better Globes kunderbjudande för ett enda träd ser således ut enligt nedan (och bild överst):

 • 15% förväntad årlig avkastning i 15 år från och med år 5
 • Ungefär 10 gånger insatsen år 20, utan hänsyn tagen till prisökning på virke

Sammantaget ger detta dig en förväntad avkastning på ca 208 € per köpt träd. Detta skall naturligtvis jämföras med om pengarna skulle investerats i en annan investering. För att den andra investeringen skall vara lönsammare än Better Globe-trädet så skall den i snitt generera en avkastning på 15.8% per år (=internränta).

Beräkningen sker enligt nedan:

€ 17 x 15 % x 15 år = € 2,55 x 15 år 38,25 €
+ € 17 x 10 (efter det tjugonde året) 170.00 €
€ 17 (inköpspris) – 17.00 €
= Total förväntad vinst 191.25 €

Fördelningen av avkastningen i form av ett diagram ser ut som följer:

1-trad

Tokningen av bilden är att idag, 2014, betalar jag 17 € (ca 170 kr) och sedan får jag ingen avkastning förrän 2018. Där kommer en liten avkastning, samma 2019, 2020 och så vidare. Den ljusblå linjen visar den ackumulerade avkastningen och break-even, det vill säga när jag har fått tillbaka de 17 € som jag satsade initialt. Det sker efter ungefär 10 år för ett träd. Den stora stapeln i slutet visar avkastningen till följd av att trädet avverkas.

Som i alla investeringar gäller det också att titta på de underliggande faktorerna som talar för att trädpriset bör öka på sikt. Läs mer om det här »

Exempel 1. Köpa ett donationspaket i månaden

Jag brukar vara ganska tydlig med att jag tycker att alla borde köpa donationspaket i månaden eftersom det gör så himla mycket gott på plats i Afrika. Ett donationspaket för 53 € kan man dessutom se som en ren välgörenhet i sin egen ekonomi och sedan se den förväntade avkastningen över de 20 åren som en ren bonus.

Donationspaketet består av:

 • 2 st träd som du äger och får avkastning från.
 • 2 st träd som skänks bort
 • 500 liter vatten
 • 1.50 € till skolverksamheten
 • 1.50 € till mikrolån

Donationspaketen köps på månadsbasis (inget tvång) och eftersom varje paket innehåller 2 st träd blir det 24 träd på årsbasis. Om man förutsätter att man köper ett donationspaket i månaden från och med idag och framåt, då ser avkastningskurvan ut som följer:

24-trad

Några slutsatser man kan dra från ovanstående bild och bakgrundsdata:

 • Ingen avkastning förrän 2018 för träd inköpta 2014.
 • Den förväntade avkastningen är ca 45.000 SEK
 • Det motsvaras av att du annars måste ha placerat pengarna i en fond med ca 15 % per år.
 • Du köper träd för ca 34 € per donationspaket och resterande 19 € går som ”välgörenhet”

Beräkningen som sker blir då enligt nedan per donationspaket:

€ 17 x 15 % x 15 år x 2 träd = € 5,10 x 15 år 76,50 €
+ € 17 x 10 x 2 träd (efter det tjugonde året) 340.00 €
€ 53 (inköpspris) – 53.00 €
= Total förväntad avkastning 363,50 €

Exempel 2. Köpa 100 st träd vid ett enda tillfälle

Om du bara vill göra en engångsinvestering där du köper 100 st träd vid ett tillfälle och aldrig mer  för 1 700 € så kommer avkastningen att följa nedanstående graf.

100-trad

Beräkningen av grafen sker enligt nedan:

€ 17 x 100 träd x 15 % x 15 år = € 2,55 x 15 år x 100 träd 3 825 €
+ € 17 x 10 * 100 träd (efter det tjugonde året) 17 000 €
€ 17 x 100 träd (inköpspris) – 1 700 €
= Total förväntad vinst 19 125 €

En intressant slutsats blir här att du får tillbaka ditt investerade kapital redan år 11. (7 x 255 = 1 785 € som är större än insatsen på 1.700 €). Allt från år 12 och framåt kan du således relatera till som vinst.

Ofta kan man få lite rabatt på sådana här större köp av träd. Kontakta mig i så fall.

Exempel 3. Köpa 100 st träd per år från och med i år

Nedanstående kalkyl visar hur den förväntade avkastningen blir vid ett årligt köp av 100 st träd.

100-trad-kont

Det intressanta i kalkylen ovan är att från med 2033 så kommer det ju varje år att komma nästan 180.000 kr per år i avkastning innan skatt.

Räkna på egna siffror med min Better Globe Excel-kalkyl

betterglobe-excel

Alla ovanstående beräkning kommer från en Excel-kalkyl som jag har skapat specifikt för Better Globe. Mejla mig på jan@bolmeson.se så bifogar jag den i vändande mejl. Excel-bladet innehåller följande:

 • Fleråriga trädköp (vilken avkastning får du om du köper X antal träd över 20 år)
 • Avkastningsanalys per år vid olika antal trädköp per år
 • Investeringsanalys för ett eller flera träd (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Investeringsanalys för ett eller flera donationspaket (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Samt både siffror och grafer på avkastningar vid olika värdeökning på timmer per år

Riskerna med att köpa Better Globe träd

För att vara supertydlig;

 • Är det riskfritt att investera i Better Globe-träd? Nej.
 • Är du garanterad avkastningen? Nej.
 • Är Better Globe en välgörenhetsorganisation? Nej.
 • Kan du sälja ett Better Globe träd som en aktie eller en fond? Nej, (fast undantag finns).

Det är INTE riskfritt att köpa Better Globe träd. Tvärtom skulle jag påstå att Better Globe är en medel/högrisk investering. Du kan läsa mer om alla riskerna som jag tänker i artikeln:

Däremot påstår jag att för mig är risken motiverad. Avkastningen är så pass bra i förhållande till risken att jag personligen själv tycker att det är värt det. Samtidigt så gör pengarna väldigt gott nere på plats redan nu, så för mig är det här lika mycket en investering med hjärtat som med plånboken.

Det andra som jag tycker är bra är att investeringen inte alls är korrelerad med andra investeringar såsom t.ex. finansmarknaden. Det är en så kallad real investering i skog som växer så länge den får sol, näring och vatten – oavsett om där är en finanskris eller inte.

Är avkastningen för bra för att vara sann?

Jag har fått kommentarer på bloggen såsom att avkastningen är för bra för att vara sann. Jag delar inte riktigt den uppfattningen – även om jag också var skeptisk initialt. Så pass skeptisk att jag åkte ner till Afrika för att se verksamheten med egna ögon.

Först och främst – det låter som mycket pengar med 208 € på 20 år på en investering på 17 €, men det är faktiskt inte det om man tar hänsyn till tidsperioden. Räknar man internränta (dvs. ränta-på-ränta baklänges) så blir det ”bara” 15 % avkastning. Räknar du på börsindex så ger det ungefär 8 % över lång tid. Tittar man på avkastningskraven i onoterade bolag så ligger de ofta på 25 % per år och uppåt. När jag träffade Sofia Falkengren, deltog i svenska draknästet, så var avkastningskravet i hennes riskkapitalbolag 100 % per år.

Hade avkastningen (internräntan) varit lägre, säg 10 %, så skulle det ju inte vara intressant. Varför ”låsa pengarna” i 20 år för knappt 2 % mer avkastning per år om jag kan göra ungefär samma avkastning på börsen. Det hade ju inte varit attraktivt överhuvudtaget – i alla fall inte som ett sparande. Kanske välgörenhet, men då är det ju ingen skillnad mot Röda Korset, Läkare utan gränser och så vidare. Det måste alltså ligga på minst det dubbla mot aktiemarknaden annars är det ett bättre alternativ.

Den sista anledningen är om man kollar på den underliggande tillgången i trädet. Ett fullvuxet Mukau-träd på ca 20 år, ger ungefär 0.35 – 0.5 m3 virke. En kubikmeter virke värderas under 2015 till ungefär 700 – 850 €/m3 (2015). För att kolla priset själv, kolla ”African Kiln Dried Mahogany” som bäst motsvarar ett Mukau-träd. Det betyder att om man säljer ett genomsnittligt Mukau-träd på 0.4 m3 så motsvarar det ca 300 €. Av dessa 300 € betalas vi trädägare 170 €. Inte orimligt och ganska win-win enligt mig.

Avkastningen under året kommer från t.ex. Acacia Senegal-trädet som ger Gum Arabica. Under 2014 kostade det ca 3 000 USD per ton, vilket motsvarar ett kg-pris på ca 25 kr/kg. Ett Acacia-träd i Kenya ger i genomsnitt mellan 2 – 4 kg Gum Arabica per år. Det betyder att avkastningen på årsbasis ligger på ca 75 kr, varav ca 25 kr betalas till trädägaren. Återigen ganska rimligt. Samma beräkning kan göras med t.ex. mango där ett fullvuxet Mango-träd kan ge uppemot 100 – 400 kg, men där jag inte hittar någon källa på pris just nu. Men vi kan vara ganska säkra på att till och med 50 kg mango är mer värt än 25 kr på årsbasis.

Hur mycket träd bör man köpa?

Det beror ju naturligtvis på ens egen portfölj, strategi och mål. Ska man sätta alla sina pengar i Better Globe? Absolut inte. Men det bör man inte göra i en enda aktie eller fond heller. Det är dumt.

Jag själv lägger en ganska stor del av min portfölj ca 10-20 %, men det är för att jag tror på det, känner till det och är beredd att ta en eventuellt förlust. Till andra rekommenderar jag att börja med att köpa ett donationspaket och ett träd och sedan komplettera med så många träd som man önskar. Man bör dock inte ha mer än ca 5 % av portföljen i en enda enskild investering, inte heller i Better Globe.

Har man en portfölj på 100 000 kr då är t.ex. ett 5 000 kr lämpligt och de övriga 95 000 kr bör man lägga i andra investeringar, t.ex. en kombination av indexfonder och obligationer. Se t.ex. mina portföljförslag här, här och här. 5 000 kr per år motsvarar för övrigt vad ett donationspaket kostar och då gör man garanterat gott samtidigt som man får avkastning och handen på hjärtat om man inte skulle få det (trots att Better Globe har betalat ut avkastning både 2010, 2011, 2012, 2013 och snart 2014) då har man gjort gott.

Vad vill du göra nu?

« tillbaka till översiktsidan för Better Globe

Relaterade etiketter och ämnen

avkastning, Better Globe, mina investeringar

Kommentera

9 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej, Hittade nytt hit, och har läst en hel del. Jag funderar på hur utbetalningen från träden sker? Betalas det tillbka på ens kort? Till konto? Jag hittar inte den parametern nånstans, jag är mest nyfiken.

  Anton
  1. Först betalas det ut till ditt konto hos Better Globe. Därifrån kan du sedan antingen välja att köpa nya träd för pengarna eller göra en överföring till ditt vanliga bankkonto. Så det är helt upp till dig. Jag brukar rekommendera att skaffa sig ett valutakonto i EUR hos din vanliga bank så att man själv väljer när man vill göra växlingen till SEK.

   Jan Bolmeson
  2. Det betalas ut till dina sidor på Better Globe. Därifrån kan du sedan föra över det till ditt vanliga bankkonto här i Sverige. Har aldrig varit något problem. :)

   Jan Bolmeson
 2. Hej !
  Tack för all inspiration. Mycket trevlig intressant blogg med många olika infallsvinklar.
  Jag undrar hur utbetalningen av mina investerade träd sker ? In på det registrerade bankkortet ? På trädkontot ?
  Karina

  Karina
  1. Hej THomas,

   Tack för din kommentar.

   Ja, det skattas som inkomst av kapital.

   Många hälsningar,
   //jan

   Jan Bolmeson
 3. Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.
  Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.
  Vad är risken med den här sparformen?
  Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.

  Oliver
  1. Hej Oliver,

   Ledsen att jag inte svarat på din kommentar förrän nu.

   Jag mejlar dig separat för hemsidan borde fungera. Ja, det kan vara teoretiskt smartare, men sen tror jag inte på att lägga alla äggen i samma korg, utan min tanke är att sprida det i lite olika korgar. Som det är nu så har jag tänkt dela upp Frejas portfölj i fyra delar (better globe, likvid, aktier och fonder). På så sätt minskar jag den övergripande risken.

   Hälsningar,
   //jan

   Jan Bolmeson