Bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna 2016 | RikaTillsammans

Bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna 2016

En sammanställning för dig som vill börja spara i de bästa fonderna 2016

Då var det dags för den årliga uppdateringen av de bästa fonderna inför året som man kan spara och investera i. Det här året har jag även lagt till de bäst aktiva fonderna för att ge dig en större överblick. Dessutom har jag delat upp det per marknad för att göra det enklare att sätta samman sin portfölj.

Till skillnad från föregående år har jag valt att göra den här artikeln lite annorlunda. Jag har faktiskt även inkluderat de bästa aktivt förvaltade fonderna. Jag är ju en indexkramara av rang som fortfarande inte anser att man i längden kan slå index – det vill säga genomsnittet för hur börsen går.

Bara för att jag är förtjust i index-fonder så betyder det inte att man ibland kan göra ett avsteg och välja bra aktivt förvaltade fonder. Dock behöver man vara på det klara med varför man väljer dessa, samt hålla ögonen på dem så att avkastningen motiverar avgiften. Risken är nämligen överhängande eftersom de flesta aktiva fonder inte slår sitt index, särskilt efter att avgiften är betald. Men säg att index avkastar 8 %, fonden ger 10 % och tar 1 % i avgift, då har du fått 9 % och det är bättre än index. Således var det motiverat.

Däremot finns det inte en anledning att betala för att få 8 % – 1 % när index gör 8 % utan avgift. Anledningen till att jag kompletterar är att jag får en hel del frågor på dessa fonder och inte minst eftersom avkastningen på kort sikt kan motivera det.

Jag kommer även uppdatera den här listan under året om något skulle förändras. Då kommer du se ändringarna längst ner i artikeln.

Urval och bedömning

Jag har bedömt fonderna enligt kriterierna i den här artikeln:

Jag har valt att dela upp fonderna i lite olika listor baserat på följande marknader eller tillgångstyper:

 • Globala fonder
 • Tillväxtmarknader
 • Sverige-fonder
 • USA-fonder
 • Europa-fonder
 • Asien-fonder
 • Korta räntefonder
 • Långa räntefonder
 • Övriga fonder

Förklaring till faktorer som jag tittar på

I tabellerna nedan kan du för varje kategori

 • Fondnamn – namnet på fonden. På vissa fonder har jag även angett kortnamnet inom parentes och eventuellt vilken
 • Index – vilket index eller genomsnitt som fonden jämför sig mot. Det kan man säga är genomsnittet av den marknaden.
 • Lägsta belopp – vilket är det lägste beloppet som man kan investera i fonden hos Avanza /Nordnt
 • Avgiften – den avgift som du betalar till fonden varje år.
 • 3 år medel – medelavkastningen de senaste tre åren. Inom parentes visas jämförelseindexet de senaste tre åren. De bör vara så lika som möjligt.
 • 5 år medel – samma som ovan fast för den senaste 5 års perioden.
 • Std. av. – standard avvikelse och är ett mått på hur mycket fonden avviker från den genomsnittlig avkastningen.
 • Sharpe-kvot – det vill säga hur bra fonden är på att ge en riskjusterad avkastning. Det vill säga det är ett mått på vilken risk som fonden har tagit för att uppnå avkastningen.
 • PPM – det nummer som fonden har i PPM-sparandet (din pension). Om inget nummer anges så finns den ej.
 • Etisk – om fonden uppfyller hållbarhetskriterier. Läs mer på hållbarhetsprofilen.se.
 • Antalet Morningstar-stjärnor – Morningstar.se är en sajt som utvärderar och bedömmer fonder runt om i världen. De betygsätter på en skala 1-5 där de tar hänsyn till många faktorer samt hur bra fonden är i relation till fonder i samma kategori. Stjärnorna är även länkade till resp. Morningsstar-sida för mer info.

De bästa globala fonderna 2016

Den typ av fonder som jag brukar rekommendera mest är globala fonder. En global fond är en fond som investerar över hela världen. De här är ofta väldigt ”breda” fonder som investerar i de största bolagen på de största marknaderna. En fond kan således innehåll 0.2 % Samsung, 0.2 % Apple, 0.2 % H&M och så vidare. Det här gör att det är bland de aktiefonder som finns med lägst risk.

Det här precis samma fonder som var med förra året. Värdena har blivit något sämre till följd av ett svagt 2015 men dessa fonderna är fortfarande outstanding enligt mig. Det har varit bra börsår och jag tycker att på lång sikt >10 år så är genomsnittsavkastningarna lite för höga. På lång sikt tror jag att man ska räkna mer mot ett snitt på 7 – 8 % istället.

Fondnamn Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. DNB Global Index MSCI World 100 kr 0.30 % 19.1%
(19.5 %)
12.2%
(12.6%)
±10.33% 1.54 Ja 5
2. Danske Invest Global Index MSCI World 200 kr 0.44 % 19.5%
(19.5%)
12.1%
(12.6%)
±10.57% 1.58 252411 Ja 5
3. SEB Global C (aktiv fond) MSCI World 100 kr 1.55 % 20.5%
(19.5%)
9.9%
(12.6%)
±9.36% 1.74 Ja 5
4. iShares MSCI World Index ETF (XWD) (valuta: CAD) MSCI World 1 000 kr 0.44 %  8.87%
(9.58%)
7.50%
(8,48%)
±9.19%  1.44 5

Om jag bara skulle rekommendera en sparare en enda fond utan att veta något mer om spararen så skulle jag rekommendera DNB Global Indeks. Det är en av mina topp-3 fonder alla kategorier. I listan ovan finner du även en aktivt förvaltad fond (SEB Global C) och den kvalade in på grund av bra riskjusterad avkastning och för att den finns i SEBs tjänstepensionslösning SEB Tryggliv. Dock skulle jag säga den uppvisar problematiken med aktiva fonder, särskilt när man kollar på 5 år medel, där den ligger under sitt index. Men den är med på nåder.

Den fjärde fonden är också något av ett undantag. Det är en börshandlad kanadensisk fond (ETF). Jag ser dock sällan någon anledning att investera i utländska ETF:er om det finns svenska alternativ då tumregeln är att man ska investera i den valutan som man avser spendera sina pengar. Alla de andra fonderna ovan handlas nämligen i SEK. Vill man dock sprida riskerna genom att t.ex man är osäker på utvecklingen i den svenska kronan och vill sprida valutarisken, då kan det vara en idé att ta den i en annan valuta. Här är det tyvärr kanadensiska dollar, helst hade jag haft den i USD men man kan inte få allt.

Notera dock att det inte är helt enkelt att jämföra ETF:en med de föregående svenska fonderna på grund av att de handlas i olika valutor. Det ger också utslag nämligen på hur valutakursen har gått under året och den svenska kronan har ju försvagats mot dollarn vilket har gynnat oss som sparat i kronor. MSCI World i SEK har nämligen under de senaste åren gått +19,5 % medan samma index i CAD har gått +9,58 %. Skulle kronan stärkts skulle det omvänga hända.

Där finns ytterligare ett antal fonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • SPP Aktiefond Global – passiv indexfond som ligger väldigt nära i värden som de ovan.
 • Länsförsäkring Global Index – en fond som sänkte avgiften under förra året och kan vara framtida kandidat

De bästa USA-fonderna 2016

Säga vad man vill så är USA fortfarande världens största ekonomi och den marknaden styr många av de andra. Även om jag håller med om att det är mindre idag än förut. Dessa fonder här investerar i amerikanska företag, så väl stora som små. Efter global-fonderna så rekommenderar jag således USA-fonder.

Jag gjorde en jämförelse på dessa under förra året och det är fortfarande samma vinnare i topp.

Om jag får välja topp-3 så blir listan enligt nedan:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond USA Russell 1000  100 kr 0.20 %  25.4%
(25.4%)
17.0%
(17.7%)
11.04% 1.86 248161  Ja 5
 2. Swedbank Robur Access USA Russel 1000 100 kr 0.20%  25.5%
(25.4%)
17.1%
(17.7%)
 11.10% 1.84  150649  Nej 5
3. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (valuta: USD) CRSP US Total Market Index 500 kr 0.30 % 13.85 %
(14.62%)
12.53%
(13.02%)
 11.37% 1.51 4

Samma resonemang här som med global-fonderna när det gäller den amerikanska Vanguard-fonden. Den går att handla via Nordnet och Avanza men är egentligen överkurs för en vanlig sparare. Det intressanta dock är att de har siffror även för 10 år medel som låg på 8.76 % i medelavkastning mot indexes 8.78 %. Riktigt bra med tanke på att det inkluderar finanskrisen 2007-2008. Den investerar också i alla bolag som går att köpa på den amerikanska marknaden medan de två första håller sig till Russel 1000-indexet (1000 företag).

Där finns ytterligare ett antal fonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • Handelsbanken MSCI USA Index
 • Länsförsäkringar USA Index
 • AMF Aktiefond Nordamerika

Notera att ingen aktivt förvaltad fond tog sig in på listan. Bara en parentes.

De bästa svenska fonderna 2016

Jag själv satt och funderade på vilken kategori av fonder som jag skulle rekommendera efter de globala och de amerikanska och då valde jag de svenska. Anledningen är att trots vad vi själva gärna tror om oss själva så är vi en liten ekonomisk fluga på de globala ekonomiernas ryggar. Av internationella investerare anses den svenska börsen vara en ”högrisk”-börs. Eftersom de föregeånde marknaderna är hyfsat stabila väljer jag således att krydda till det med lite svenska fonder.

Jag skulle således aldrig börja att investera i en svensk fond i valet mellan en svensk och global fond. Tittar vi på de bästa svenska fonderna så ser det ut enligt följande:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag SIXPRX 100 kr 0.2% 23,7%
(12.3%)
 — ±14.36% 1.53  — Nej 5
2. Didner & Gerge Aktiefond (aktiv) 100 kr 1.12 % 18.4 %
(12.3%)
11.9 %
(7.0%)
±16.39% 1.30  291906 Ja 5
3. Lannebo Småbolag (aktiv) CSRXSE 100 kr 1.60 % 32.2%
(29.2%)
16.3 %
(16.5%)
±15.00% 2.33  842690 Ja 5
4. Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 100 kr 0%  15.1%
(12.3%)
8.9%
(7.0%)
±14.05% 1.12  — Nej 3
5. Avanza Zero SIX30RX 100 kr 0% 13.5%
(12.3%)
8.5%
(7.0%)
±14.00% 0.99 734491 Nej 3

Eftersom jag ändå är lite hemmakär så har jag valt att ta med fem fonder i den här kategorin. Notera att jag också har tagit med två aktivt förvaltade fonder. Anledningen till att jag har gjort det är för att de är riktigt bra fonder som förtjänar att nämnas och för att de svenska indexfonderna har gått ganska dåligt och risken skiljer sig inte nämnvärt. Jag tänker att jag behöver ju inte vara en fundamental passivkramare utan snarare en pragmatisk indexkramare.

Det är dock en ganska stor skillnad på de här fonderna och indexfonderna ovan. I det här fallet är det tyvärr lite att att jämföra äpplen med päron eftersom de aktiva fonderna investerar även i svenska småbolag och det gör inte de två indexfonderna. Småbolag tenderar att ha en högre risk men även en bättre avkastning i goda tider. Jag har skrivit mer om det i artikeln:

Andra bra fonder som inte hamnade topp-5 i år var:

 • Carnegie Småbolagsfond – bra fond men Lannebo är marginellt bättre
 • Länsförsäkringar Sverige Index – inte bättre än de andra och svår att köpa
 • XACT Svenska småbolag ETF – intressant fond som lanserades Februari 2016, något att hålla ögonen på

Om man vill vara mer exponerad mot de nordiska marknaderna (Sverige fast lite större) och man är kund hos Nordnet så gillar jag även:

 • Nordnet Superfonden Danmark
 • Nordnet Superfonden Finland
 • Nordnet Superfonden Norge

Om jag investerar 10 000 kr i Avanza Zero så brukar jag ta 2 500 kr i de fyra Nordnet Superfonderna. Det är enligt mig likvärdigt, nästan i alla fall.

De bästa Asien-fonderna 2016

Jag tror att mycket av tillväxten den kommande tiden kommer att ske i Asien. Därför brukar jag tycka att man ska ha med minst en Asien-fond i sitt sparande. De fonderna med bäst resultat mot Asien tycker jag är följande:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Access Asien MSCI AC Asia Ex Japan  100 kr 0.20 % 7.3%
(8.3%)
4.5%
(4.5%)
 15.07% 0.53 978981 Nej 4
2. AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific  50 kr  0.60 %  11.1%
(12.5%)
6.2%
(6.4%)
 11.58% 0.85  823096  Nej 4

Det är inte så mycket att säga om dessa fonderna. Andra fonder i samma kategori som man skulle kunna kolla närmare på är:

 • iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

De bästa fonderna mot tillväxtmarknaderna 2016

Den näst kategori får blir tillväxtmarknader. Det är en klurig kategori med hög risk eftersom marknaderna inte alls är lika mogna som alla de andra. Det gör att aktiva fonder tenderar att gå bättre än de passiva indexfonderna.

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Fidelity Emerging Markets A  MSCI EM  100 kr 1.60  10.0%
(1.7%)
4.4 %
(-0.4%)
13.46% 0.74  —  Nej 5
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index  MSCI EM  100 kr  0.4  —  434274  Ja

Vad jag vet så finns där inga andra riktigt bra fonder som har en exponering mot tillväxtländer än dessa två. I nästa steg skulle jag kolla vidare på följande två fonder, men de har bara 3 stjärnor och det går lite mot mina egna regler.

 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
 • iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)
 • iShares MSCI Frontier 100 ETF (inkl. Afrika)

De bästa europeiska fonderna 2016

Jämte USA så är den europeiska marknaden en av de som är mest utvecklade. Det är således en ganska stabil investering jämfört mex t.ex. tillväxtmarknaderna vilket också syns i siffrorna nedan:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. AMF Aktiefond Europa MSCI Europe 50 kr 0.40% 15.8%
(11.3%)
9.8%
(6.7%)
13.99% 1.20 538462  Nej 5
2. SEB Europafond Småbolag (aktiv) MSCI Europe Small Cap 100 kr 1.75% 30.0%
(23.3%)
 17.5%
(13.3%)
12.72% 2.30  556589  Ja 5

Bland de europeiska fonderna så skulle jag säga att dessa två fonderna är de bästa. Det är en indexfond och en aktivt förvaltad fond, vilket också syns på avgiften men de andra siffrorna är ju smått otroliga. Man behöver dock vara medveten om att man i ovan jämför äpplen och päron då det är två olika index som man jämför – det vill säga storbolag med småbolag. I en sådan jämförelse kommer småbolagen nästan alltid att gå bättre. Där finns alternativ på 4 Morningstar-stjärnor:

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Länsförsäkringar Europa Index
 • Handelsbanken Europafond Index
 • iShares MSCI Europe Small-Cap IEUS (USD)

De bästa korta räntefonderna 2016

Alla fonderna ovan har varit aktiefonder som investerar i företag. Det betyder att avkastningen är relativt hög men även risken. I mina portföljer brukar jag alltid rekommendera att man ska ha en krockkudde i portföljen i form av korta- och långa räntefonder. Skillnaden på långa och korta räntefonder är löptiderna som räntorna löper. Utan att gå in i detalj så kan man säga att korta räntefonder motsvarar en lite bättre avkastning än att ha pengarna på kontot. Långa räntefonder kan däremot bete sig som en investering som i risk ligger mellan bankkontot och aktier.

De bästa korta räntefonderna är i skrivande stund:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Penningsmarknadsfond Citi Euro Dep 3 Mon 100 kr 0.00% 0.5%
(0.5%)
1.1%
(1.1%)
 0.26% -0.48  717611 Nej
2. SPP Penningmarknadsfond Citi Euro Dep 3 Mon 100 kr 0.20%  0.7%
(0.5%)
1.1%
(1.6%)
 0.51% 1.50 442897 Ja

Tittar man på avkastningarna är det ju ingen munter läsning. Det hänger ju ihop med de senaste årens extremt låga räntor. Samtidigt visar det ju också hur dessa två fonder fungerar som krockkudde eftersom de med över 96 % sannolikhet inte kommer att röra sig mer än max 1 % (=2 x std. av) i vardera riktning – jämfört med t.ex. Swedbank Access Asien som kan röra sig med 30 % i vardera riktning.

Vill man titta på fler alternativ så kan följande fonder vara intressanta:

 • Öhman Penningsmarknadsfond
 • KPA Etisk Räntefond

De bästa långa räntefonderna 2016

Tittar vi på de långa ränte- och obligationsfonderna så är de bästa:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. AMF Räntefond Lång Citi Swedish GBI  50 kr 0.10% 3.0%
(2.7%)
5.1%
(4.5%)
3.22% 1.06 574293 Nej 5
2. SPP Obligationsfond Citi Swedish GBI 100 kr 0.20% 2.8%
(2.7%)
4.7%
(4.5%)
2.93% 0.84 534800 Ja 5
3. Catella Avkastning OMRX TBill/TBond 200 kr 0.70% 1.7%
(–%)
2.7%
(–%)
0.82% 1.60 112755 Nej 4

Det här samma fonder som var med på listan förra året och de är fortfarande väldigt bra. Det som värt att nämna i listan ovan är att Catella-fonden är lite speciell. Jag gillar den eftersom avkastningen i förhållande till risken är väldigt bra – både standardavvikelsen och Sharpe-kvoten är nästan dubbelt så bra som andra obligationsfonder. Det gör att man t.ex. kan belåna fonden med relativt låg risk. Den har dock tappat en stjärna från förra året.

En parentes här. Långa obligationsfonder i det här avseendet räknas mellan ungefär 3 – 7 år att jämföra med de korta där man pratar 0 – 12 månader. När jag dock på bloggen skriver om långa obligationsfonder till RikaTillsammans-portföljen då behövs ännu längre än 7 år, helst 15 – 30 år. Det finns mig veterligen tyvärr inga sådana fonder i dagsläget. Till RikaTillsammans-portföljen har jag därför följande fonder:

 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG) – Europeiska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer
 • iShares Treasury Long Term Bond ETF (TLT) – Amerikanska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Tyska obligationer
 • BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL) – Kanadensiska obligationer
 • iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF (XLB) – Kanadensiska obligationer

Fördela fonderna till en bra portfölj

Nu när jag har gått genom 23 av de bästa fonderna återstår egentligen bara en sak att göra och det är ju att sätta ihop det här sparandet till olika portföljer. Det gör man genom att ta och fördela sina pengar i olika potter som man fyller med fonderna ovan. På bloggen så brukar jag skriva främst om tre typer av portföljer:

 • Nybörjarportföljen – en enkel portfölj bestående av aktie- och räntefonder.
 • RikaTillsammansportföljen – en mer komplex portfölj som investerar i fyra olika typer av tillgångar
 • Barnsparande – en variant på nybörjarportföljen

Nybörjarportföljen

I korthet går nybörjarportföljen ut på att investera i två (eller egentligen tre) tillgångsslag aktier och ränte- och obligationsfonder. Om jag skulle utgå från en balanserad portfölj för en 40-åring så skulle den se ut ungefär som följer:

Nybörjarportföljen för en 40 åring.

Lite beroende på hur mycket pengar som finns att spara så skulle jag fördelat det på 2 av de bästa fonderna i varje kategori. Det kräver ett sparande på 1 200 kr i månaden då de flesta av fonderna har 100 kr som lägst månadssparande i alla fall hos Avanza. Är sparandet mindre än så, så skulle jag jag tagit den bästa fonden i varje kategori och månadssparat i den. Det här en portfölj med relativt låg risk och en förväntad avkastning på ungefär 5-8 % per år skulle jag säga.

Mer om teorin bakom portföljen finns att läsa i min artikel här:

Barnsparande-portföljen

Barnsparande-portföljen är egentligen bara en variant på nybörjarportföljen där jag har minskat på andelen korta- och långa räntefonder. En bra barn-portfölj skulle kunna se ut som följer:

160124-barn

Precis som i det förra examplet är de globala fonderna basen i det här sparandet. Eftersom jag räknar att barnet i genomsnitt är 10 år gammalt, har jag valt 10 % i långa räntor. En liten krockkudde. I övrigt så har jag ökat på risken genom att lägga till tillväxtmarknader samt ökat andelen i Sverige-fonder till 20 %. Sverige är en högrisk-marknad globalt sett.

Jag har skrivit mer om barnsparande här:

Övriga varianter på nybörjarportföljen

Man kan skapa 1 000 varianter på nybörjarportföljen men jag skulle ge följande tumregler som råd:

 • Ha alltid de globala fonderna som bas i portföljen
 • Ha lika mycket räntefonder i procent som du är år gammal
 • Investera 10 % av ditt kapital för varje år du kan låta pengarna ligga
 • Försök aldrig att ha mer än 5 – 10 % i samma investering (läs: fond)
 • Det räcker med 2 fonder i varje kategori
 • Månadsspara gärna

Kring den klassiska frågan om man ska investera allt på samma gång när man börjar eller sprida ut det över tid, läs nedan:

RikaTillsammans-portföljen

RikaTillsammans-portföljen är en långsiktig lågrisk/medelavkastning-portfölj som bygger på riskspridning och teorin om att ha en enda portfölj som fungerar i alla ekonomiska väder. Den består av lika delar aktiefonder, guld och silver, långa räntefonder och korta räntefonder.

Aktiefondsdelen i en sådan portfölj skulle kunna se ut som följer.

160125-rt2

De andra delarna:

 • Korta räntefonder – skulle innehålla kontanter på kontot och de angivna korta ränte-fonderna i sammanställningen.
 • Långa räntefonder – skulle innehålla några av de långa räntefonderna nämnda ovan men framförallt de jättelånga ETF:erna

Guld och silver behöver behandlas speciellt och det har jag skrivit om här:

Avanzas portföljgenerator

Under förra året lanserade Avanza ett väldigt bra verktyg som de kallar för portföljgeneratorn som numer förenklar ganska mycket av det här jobbet att välja fonder och inte minst att både sätta upp ett månadssparande eller genomföra en engångsinvestering. Jag skulle säga att den här artikeln matchar deras portföljgenerator till 80 %. Det finns inte så många alternativ till de bästa fonderna nämligen om man tittar från en sparares perspektiv.

Där vi skiljer oss åt är att jag föredrar indexfonderna och att jag har tagit med en hel del börshandlade fonder i mina exempel ovan. Men jag kan varmt rekommendera den. Du hittar den genom att logga in på ditt Avanza-konto och sedan söka efter ”Portföljgeneratorn” i sökfältet uppe till höger.  Om du inte är kund hos Avanza så kan du bli det här:

Nedan följer en kort video som introducerar portföljgeneratorn.

För dig som inte kan se video, följer nedan en skärmdump med kommentarer.

160125-portfoljgeneratorn

Månadssparande hos Nordnet

Jag gillar ju Nordnet jättemycket som är alternativet till Avanza. Men de har än så länge inget lika enkelt och pedagogiskt verktyg för att sätta upp sparandet. Där behöver man tyvärr göra det manuellt, men det är inte jättesvårt heller. Se i nedanstående video hur du kan göra:

Om du inte får rätt på det så rekommenderar jag att kontakta respektive företags kundtjänst så hjälper de till att få rätt på det.

Det är gratis på både Nordnet och Avanza och jag rekommenderar faktiskt att ha båda två.

Sammanfattning

Jag hoppas att du gillar den här artikeln, eftersom den faktiskt tagit flera dagar att få ihop. Min reflektion när jag kollar på fonderna är att de flesta fonderna som var med förra året och numer ingår i mina portföljer är även med idag. Det är ytterst få som har försvunnit och som har tillkommit om jag bortser från de aktiva fonderna. Jag gjorde ett val i år att ta med dessa då några av dem faktiskt förtjänar att vara med och det handlar inte om att vara fundamental indexkramare.

Samtidigt vill jag också kasta ljus på att det viktigaste är att sätta upp en strategi och sedan låta pengarna jobba i fred. Flera återkommande undersökningar visar hur vi investerare styrs av våra känslor och fattar okloka beslut – som att sälja när fonderna har gått ner. Här handlar det också många gånger om att ha tillit till processen. Om du inte är en återkommande läsare på bloggen så rekommenderar jag att läsa artiklarna som jag refererar till nedan under ”relaterade artiklar”.

Missa inte uppdateringar med mitt nyhetsbrev

Jag brukar hålla koll på den här listan på kvartalsbasis och uppdatera den om det behövs. För att inte missa några uppdateringar så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

Relaterade artiklar

Relaterade etiketter och ämnen

amf aktiefond asien stilla havet, amf aktiefond europa, AMF Aktiefond Nordamerika, amf räntefond lång, avanza, Avanza portföljgenerator, avanza zero, barn och ekonomi, barnsparande, BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL), Carnegie Småbolagsfond, catella avkastning, Danske Invest Global Index, db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG), Didner & Gerge Aktiefond, DNB Global Indeks, Fidelity Emerging Markets A, Handelsbanken MSCI USA Index, indexfonder, iSHARES CORE CDN LONG TERM BOND IDX ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets, iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, iShares MSCI World Index ETF, iShares Treasury Long Term Bond ETF, KPA Etisk Räntefond, Lannebo Småbolag, Länsförsäkring Global Index, Länsförsäkringar Sverige Index, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index, Länsförsäkringar USA Index, morningstar, nordnet, Nordnet Superfonden Danmark, Nordnet Superfonden Finland, nordnet superfonden sverige, Nordnet Superfondet Norge, Nybörjarportföljen, Öhman Penningsmarknadsfond, ppm, rikatillsammans-portföljen, SEB Europafond Småbolag, SEB Global C, Sharpe-kvot, spara till barnen, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, sponsrat inlägg, spp aktiefond global, spp aktiefond usa, spp obligationsfond, SPP Penningmarknadsfond, Swedbank Robur Access Asien, Swedbank Robur Access USA, Swedbank Robur Penningsmarknadsfond, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

167 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej! Är det verkligen nödvändigt med räntefonder som krockkudde? Om börsen beter sig som den alltid gjort, tjänar man inte mer i längden på att ha bara aktiefonder? En del lever ju t.ex. på enbart utdelningsaktier, så varför inte på aktiefonder?

  Jag förstår det med krockkudde, men behövs det verkligen så tidigt så att man ska följa ”lika stor andel som antal år”?

  Jag sålde mina rena räntefonder för några år sedan, och har såklart haft en del nedgångar när det rasade nu senast, men det återhämtar sig ju bra mycket bättre än räntefonder.

  Just nu går det så bra att jag bör börja köpa mer lågrisk eller av sådant som går inte fullt så bra, för att balansera (jag småsparar lite hela tiden, köper för några hundralappar några gånger i veckan), men börjar fundera på om jag skulle lägga till räntefonder igen. Jag har redan några blandfonder, de billigaste (0,2-0,4 % avgift), och jag har tyckt att de känts ok, men självklart kunde man dela upp dem i aktiefond + räntefond.

  Om man ska leva på avkastningen, vore det inte bättre med en högre genomsnittlig avkastning, än en krockkudde? Om man inte är så gammal att man inte kan gå igenom fler långvariga krascher såklart.

  Hoppas att du kan ge en bra motivering till varför jag ändå ska skaffa räntefonder, eftersom jag ju egentligen tror att du vet bättre, men just med detta ”känns det inte riktigt bra”. Kanske har du redan ett inlägg om detta som jag inte hittar.

  Anna
  1. Du tänker RÄTT!
   Läs Jim Collins Stock Series och/eller hans nya bok The Simple Path to Wealth så får du goda argument för en mycket hög andel aktier (indexfond).

   Sensim
  2. Tack Sensim. Jag tänker ju så, men Jan brukar ju räkna bra så jag undrar om jag missat någon parameter. Hur är det när man börjar leva på avkastningen då? Bör man då skaffa ”krockkudde”? Även om man är ganska ung alltså. Under riktigt onda år betyder ju det man tar ut mycket mer än samma summa under goda år. D.v.s. tar jag ut 7 000 kr/mån och börsen tappat 30 % så äter jag upp en större andel det året.

   Anna
 2. Hej Jan!
  Tack för en bra blogg med massor av bra tips och information. Vi tänker börja spara till barnen, 3 st mellan 0-11 år, enl barnsparandeportföljen. Vi har startkapital på 10000kr och har för avsikt att månadsspara 1200kr. Är det en bra idé att välja de 2 bästa ur de fonder du rekommenderar och spara regelbundet i dessa? Vi läste även att du rekommenderar återinvesterande 2 ggr per år? Hur ska vi då tänka om vi investerat olika mycket i varje fond utifrån de procent som du beskrivit, med 30 % globala som bas? Eller ska man bara låta dessa fonder vara över några år? Tack på förhand
  Hälsningar Ellinor och Robert

  Ellinor
 3. Dnb har väl en stjärna mer då den startade redan 2010. LF s fond startade 2013. I praktiken är fonderna likvärdiga men LF är billigare.

  Ingvar Kvartsberg
 4. Hej Jan

  Jag och min fru tänker oss att investera i nybörjarportföljen. Vi har ett startkapital på ca 120.000 kr.
  Men vi kommer nog inte upp i 1200 kr/mån i månadssparandet den närmaste tiden.
  Ska vi fördela portföljen med det bästa av dina tips i varje kategori istället för de två bästa, tex:
  Globala fonder (30%): DNB Global Index 36.000 kr, istället för:
  Globala fonder (30%): DNB Global Index 18.000 kr och Danske Invest Global Index 18.000 kr.

  Och sen lika med de andra kategorierna USA, Sverige, Asien, Kort och -lång räntefonder.

  Tack på förhand

  Stefan Mattsson
 5. Hej!

  Jag är student (21år) och vill försöka investera till pensionen. Om jag överför tex 10000kr och väljer en fond från varje kategori (jag kan inte månadsspara så mycket kanske runt 200-300kr), hur delar jag upp mina 10k mellan fonderna?

  Ismar
  1. Då skulle jag nog prioritera det globala indexfonderna, de har lägst risk och en god avkastning över tid. Annars kan man alltid samla pengarna på hög tills man kan investera en större summa.

   Jan Bolmeson
 6. Hej Jan,

  Tack för en fantastisk sida som, till skillnad från många andra, även låter oss glada amatörer förstå resonemang genom att inte blanda in onödiga facktermer.

  Jag har för avsikt att investera ca 250-300 tkr och därefter ytterligare 15-20 tkr/månad i en portfölj med en tidshorisont på på 7-12 år. Du sa i videon om Avanzas portföljgenerator, där jag är kund, att du inte förstår avkastningsportföljen. Vad syftade du på då, och vad skulle du gjort annorlunda med ovan nämnda förutsättningar?

  Tack på förhand!

  J
  1. Jag kör ju på nybörjarportföljen här på bloggen och rikatillsammans-portföljen, de fungerar bra och bygger på liknande resonemang. Så jag kan absolut rekommendera portföljgeneratorn. :-)

   Jan Bolmeson
 7. Hej Jan!
  Tack för mycket intressant läsning!

  Jag tänkte äntligen pröva att skapa en nybörjarportfölj utifrån de andelar du beskriver. Förstod det som att det bästa statistiskt är att gå in med allt kapital som jag avsatt för portföljen direkt istället för att sprida ut det över tid, och sen övergå till månadsöverföringar. Men när jag tittar på olika index över längre tid får jag känslan av att det är ganska ”dyrt” att köpa ex. Amerikanska och svenska fonder just nu?
  Bör jag vänta med att starta portföljen eller bara acceptera att det inte går att förutspå framtiden som du skriver?

  Daniel
 8. Hej Jan!
  Jag vill tacka för en trevlig, informativ och pedagogisk blogg. Jag har valt att följa nybörjarportföljen enligt dina rekommendationer, och det ska bli spännande att se resultatet över tid.
  Med vänliga hälsningar,
  Danie

  Daniel
 9. Hej!

  Rekommenderar du att spara i en fond som inriktar sig på latin amerika?

  Har du något tips på vilken fond i så fall man skulle investera i?

  Tycker mest att det skulle vara kul, för området intresserar mig.

  D
 10. Jag hade tänkt använda Avanzas portföljgenerator fast med vissa ändringar, dock ser jag att Asien inte finns med, varför tror du att det är så? Och borde jag i så fall köpa i en separat asienfond för att komplettera?

  Havde
  1. Beroende på vilken tillväxtfond man väljer så kan man få Asien ”på köpet”. Fidelity Emerging Markets A-USD placerar t.ex. över hälften av kapitalet i Asien.

   Tor
 11. Hej.
  Jag funderade på globala fonder och hur trygga man kan betrakta dem när de har så stort fokus på USA. Anser du att man skall leta efter alternativ till DNB Global om man tror att USA har gått lite för bra de senaste åren?

  Michael Andersson
  1. Det kan man göra, eller att man köper till fonder i de områden som man tycker har framtiden för sig. Men jag påstår att det är svårt. USA står ju ändå för 60 % av börsvärdet i världen.

   Jan Bolmeson
  2. Om man vill ha en global exponering utan USA är iShares International Select Dividend ETF (ticker IDV) ett alternativ.

   Tor
 12. Hej,
  Har hittat din blogg nyligen och läser för fullt, mycket lärorikt.
  Jag tänkte mig att start en ”Rika Tillsammans portfölj” på Avanza men kan inte hitta något som motsvarar Indexfonder för Norge, Danmark och Finland. Heller inga iShares Silver eller SPDR Guld ETF:er.
  Känner du till några alternativa produkter som jag byta mot?
  Med vänlig hälsning,
  Kalle

  Kalle
  1. Det stämmer att Norge, Danmark och Finland inte finns med. Sverige kan du ersätta med Avanza Zero eller XACT OMXSB. De andra kan du hoppa.

   iShares Silver (SLV) och SPDR Gold (GLD) finns, du behöver dock få handla med amerikanska papper för att få dem tillgängliga. Kontakta kundtjänst så hjälper de dig.

   Jan Bolmeson
 13. Hej Jan. Tack för en fantastisk blogg.

  Jag har för tillfälligt framtidsportföljen, ganska lågt månadssparande på 500kr som jag alla fall tänkt satsa 1500kr månaden men har även kollat in balanserade portföljen. En hel del är detsamma i båda portföljerna. Är det dumt att månadsspara i båda två?

  Henrik
 14. Goddag!
  Du skriver ”Lite beroende på hur mycket pengar som finns att spara så skulle jag fördelat det på 2 av de bästa fonderna i varje kategori.” Varför fördela pengarna mellan 2 fonder som i många fall är näst intill identiska? Vad är fördelen mot att ha allt på bara en?
  Alltså, om man tar t.ex. SPP Aktiefond USA och Swedbank Robur Access USA, så förslår du att man tar båda och fördelar pengarna jämt? Jag jämförde dem med Avanzas verktyg och de verkar ju följas åt nästan på kronan. Jag har precis börjat sätta mig in i det här med sparande så det finns säkert en enkel förklaring men jag hittar den inte :D

  Tack för en grym blogg den är verkligen en räddare i nöden!

  Jonatan
  1. Det är bra med lite extra riskspridning och sedan ger det en bättre riskfaktor t.ex. om man vill belåna portföljen då man kollar på mängden pengar i ett innehav. Men för vissa fonder har det som du säger en liten praktisk betydelse då det är till 95 % lika.

   Jan Bolmeson
  2. Alright då är jag med! Så i det fallet jag länkade så är det bättre att köra all in på en av dom? Och lägga till någon annan under samma kategori istället? även om den är lite sämre? Bara för att få lite spridning

   Jonatan
 15. Hur kan det komma sig att Spiltan Räntefond Sverige inte finns med bland dina korta räntefonder?
  Den har ju presterat väldigt bra.

  SkåneDave
 16. Jag äger idag inte några räntefonder (enbart aktier och aktiefonder) och försöker förstå varför jag skall köpa någon räntefond. Hälften av mitt kapital ligger på ett sparkonto (0,7% ränta i dagsläget) och även om det inte ger mycket så har jag svårt att se någon räntefond som slår det. Speciell inte om man räknar bort förvaltningsavgift och ISK/KF-skatten.

  Missar jag något?

  Tor
  1. Det beror helt och hållet vad du är ute efter – högsta avkastning eller högsta riskjusterade avkastning. Problemet med en strategi med 100 % aktier är att du riskerar nedgångar på över 40 %. Dessa sker med ganska regelbundenhet, bara senaste 16 åren har vi haft två nedgångar på över 50 %. De flesta klarar inte det rent psykologiskt. Hur hade du känt om du loggade in på depån och den sjönk med 10 %, sedan en vecka senare med ytterligar 10 %, en månad senare ytterligare med 10 % därefter två månader ytterligare med 15 %. De är enormt påfrestande.

   Jan Bolmeson
  2. Min fråga gällde inte 100% aktier utan frågan är varför man skall ha 50% aktier/fonder och 50% räntefonder istället för 50% aktier/fonder och 50% på sparkonto.

   Har man t.ex. ägt SPP Penningmarknadsfond i ett år har man sett sitt kapital minska med 0,14%. Och så har man fått betala 0,20% i förvaltningsavgift och till detta kommer ISK/KF-skatten på 0,42% (?).

   Även om räntan på sparkontot inte är något att hurra över så går man i alla fall plus med någon procent.

   Men som sagt; jag kanske missar någon fördel med räntefonderna?

   Tor
  3. Aha. Då missförstod jag frågan. Sorry.

   Ja, det är bättre att ha räntefonder utanför ett ISK/KF-konto. Det har du helt rätt i.

   Om alternativet är SPP Penningmarknadsfond eller kontanter så håller jag också med dig, då är det bättre t.ex. med ett Avanza Nordax-konto eller motsvarande.

   Det finns nämligen väldigt olika räntefonder och därför missförstod jag nog din kommentar. Det finns ju obligationsfonder med långa löptider som är volatila och som tenderar att röra sig på annat sätt än t.ex. aktier. Jag har t.ex. fått majoriteten av mina avkastning de senaste 4 åren just från dessa långa obligationsfonder som ibland rört sig mer än 20 % upp med avseende på de fallande räntorna.

   Jan Bolmeson
  4. Tack för svaret!

   Jag letar just nu efter den ”krockkudde” som kommer vara bäst de närmsta åren. Jag tror att vi kommer ha låg ränta ett tag till men på några års sikt borde den röra sig uppåt. Hur beter sig obligationsfonder när räntorna stiger?

   Tor
 17. Hej Jan!

  Tack för en mycket intressant blogg!

  Ser att du utelämnat Didner & George Småbolag från din lista över de bästa svenska fonderna 2016. Finns det någon särskild anledning till det? Den har ju tex lägre avgift än Lannebo Småbolag trots att bland annat den riskjusterade avkastningen är nästintill snarlikt så vitt jag kan se.

  Tack på förhand!

  Michael
 18. Hej!

  Den senaste tiden har jag funderat lite på det här med globalfonder, behövs de verkligen? Min fördelning av aktiefonder i RikaTillsammans-portföljen ser ut såhär i dagsläget:

  Global: 25%
  Sverige: 25%
  Norden ex Sverige: 10%
  Europa: 10%
  USA: 15%
  Asien+tillväxt: 15%

  Räknade lite på, skippar jag Global helt och hållet och istället ökar Europa till 15%, USA till 30% och Asien+tillväxt till 20% (lägger in Japan som enbart finns representerad i Global i nuläget) så får jag i stort sett samma regionala fördelning som nu. Det blir dessutom billigare avgift eftersom SPP Japan, SPP USA och Swedbank Robur Access Europa alla tre endast har 0,2% i avgift, medan DNB Global Index har en avgift på 0,3%. Nu finns visserligen Länsförsäkringar Global Index som har 0,2% i avgift, men jag har DNB i nuläget så jag jämför med den.

  Globalfonderna innehåller ju ett större antal företag, och 5% av fonden är investerad i Australien, Asien ex Japan och Mellanöstern/Afrika, men nyttan med detta borde väl vara försumbar i sammanhanget? Finns det några andra fördelar med att behålla globalfonder som bas i portföljen som jag har missat här?

  Fredrik
 19. Hej,
  Tack för en grymt intressant blogg!
  Jag undrar hur du får fram om en fond är etisk eller ej? T.ex har du listat Swedbank Robur Access USA som ej etisk.
  På Morningstar får den ett medel i hållberhetsbetyget vilket verkar ok.

  Tack på förhand!

  Linnéa
 20. Hej!

  Stort tack för grym blogg!
  Är total rookie, men skall nu påbörja min investeringsbana och har följande frågor:

  1. DNB Global Indeks har förvaltningsavgift 0,30%. Om jag investerar 100 000:- i denna, och låter pengarna tex ligga kvar i 10 år, dras förvaltningsavgiften årligen, eller enbart vid köptillfället, eller hur funkar det?
  2. Tillkommer verkligen inga andra kostnader hos Avanza vid köp/sälj av ovan?
  3. Hur beskattas vinsten?

  Anna
  1. 1. Årligen.

   2. Nej.

   3. Beror på vilken typ av depå som du väljer. Väljer du ISK så blir det ca 1 % per år på hela beloppet, inte på vinsten.

   Jan Bolmeson
 21. Hej Jan,
  Först och främst; tack för en bra blogg och ett bra inlägg!

  Fråga 1.Jag har precis börjat sätta upp min nybörjar-portfölj i Nordnet (Norge). Dessvärre fick jag bittert uppleva att alla de fonder du rekommenderar inte finns i Norge (bortsett från superfonderna och DNB Global Index). Har du några bra tips på motsvarande fonder i de olika segmenten som kan handlas på den norska börsen? Har tittat på Nordnets topp 30 men blir inte riktigt klok.

  Fråga 2. Jag håller nu på att sätta upp mitt månadssparande som jag nämnde vilket verkar enkelt. Jag har dock en ganska stor summa pengar (några 100k) som jag också skulle vilja investera på ett smartare sätt än mitt sparkonto. Du har skrivit att det lönar sig att investera allt samtidigt och jag tänker att det stämmer extra bra nu. Anser du då att jag ska sprida allt över de samma fonderna som jag månadssparar i eller hur bör jag tänka?

  Tack på förhand!

  Sara
  1. Angående fråga 1) har du kollat med deras mäklarbord? Många gånger kan man köpa saker via telefon som inte går att köpa via hemsidan. Sedan finns det säkert norska motsvarigheter, det är bara att jag inte har riktigt koll på dem. I värsta fall så kan man ju gå på börshandlade fonder (ETF:er) för de flesta index.

   2) Ja, det är inga andra fonder som jag rekommenderar. :-)

   Jan Bolmeson
 22. Hej. Du skriver om följande två obligationer. Va är det för skillnad på dem? När man söker på dem på Nordnet så får man upp en och samma.

  iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer

  iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Tyska obligationer

  Tack på förhand

  Med vänlig hälsning
  Ivan

  Ivan
  1. De har båda kortnamnet IBCL så det är samma. De europeiska obligationerna består ju till stor del av de av tyska obligationerna.

   Jan Bolmeson
 23. Hej! Ser att du skrivit att AMF aktiefond Europa är en indexfond. Det jag har kunnat utläsa är att den är en aktiv förvaltade (?). Har jag missuppfattat det hela? Skulle det inte vara bättre att välja länsförsäkringar Europa index som följer ett bredare index med lägre avgift? Varför / varför inte?
  Uppskattar din blogg! Mvh.

  Joel
 24. Hej,
  Älskar dina tips och hoppas du eller ni läsare kanske kan hjälpa mig.
  Jag började investera för ett tag sedan innan jag hittade denna sida och jag investerade följande 50.000 i;
  AVANZA ZERO 10.000
  Länsförsäkringar Global Index 10.000
  SEB Global C 10.000
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10.000
  SPP Aktiefond USA 10.000

  Kanske inte det bästa sättet men jag ville komma igång och sätta pengarna i rullning.
  Nu efter att jag läst dina tips så ”vågar” jag inte investera resten av mina pengar för det känns som att jag gjort fel från början. Jag har ungefär 70.000 till att investera och kan spara mellan 5.000-10.000 i månaden.

  Önskar därför hjälp och en spark i ar*let så jag kommer igång igen.

  Mvh
  Johan

  Johan
  1. Då skulle jag säga att sprida ut de resterande pengarna över tid och sedan eventuellt komplettera med lågriskfonder så att du får in fler tillgångsslag. I övrigt är det bra fonder. :)

   Jan Bolmeson
 25. Hej,

  När det gäller tillväxtmarknaden så skriver du
  ”Det gör att aktiva fonder tenderar att gå bättre än de passiva indexfonderna.” ändå så har du valt en passiv indexfond. Har det blivit fel och att du egentligen menar Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv.

  Mvh Anders

  Anders
 26. Hej,
  Morningstars siffror för DBN Global Indeks verkar annorlunda än de du anger:
  Sharpe 1,11%, 3 år medel 13,7%, 5 år medel 11,8%.
  (2016-04-30)
  Eller har jag missat något? Räknat vid olika datum?

  Hans-Åke Gustafsson
 27. Hej Jan! Åter igen, tack för att du fått igång mitt sparande!
  Jag satt och kikade på avanza, jämförde lite fonder fram och tillbaka och såg att DNB global indeks och Danske invest global index utveckling över de senaste 3 åren är helt identiska. Skillnaden mellan dem var avgiften DNB ligger på 0,3 och Danske inv. ligger på 0.44 (danske invest har även tappat en stjärna). Finns det någon anledning att ha kvar Danske invest som jag missat?

  Samuel
 28. Du skriver ”SEB Global C” men hur jag än vrider och vänder på SEB’s fonder så hittar jag den inte. Menar du någon annan?

  SueAnna
 29. Enligt den effektiva marknadshypotesen borde inte heller Investmentbolag (till exempel Spiltan Investmentbolagsfonden) kunna slå index över tid?

  Och inte heller ett sverigeindex borde kunna slå världsindex? Är det då inte lika bra att köpa endast världsindexfond?
  Allt annat är ju att ta ställning och chansa på att en marknad ska kunna slå index (till exempel investmentbolag mot svenska index eller det svenska indexet mot det globala)

  Tänker jag rätt här?

  Martin Marklund
  1. Både ja och nej. Allt tenderar att dra sig mot det globala indexet, särskilt eftersom världen blir mer och mer sammankopplad. Däremot kan fortfarande en marknad slå en annan marknad på grund av marknadens sammansättning. Sverige är ju en liten marknad med ett index bara bestående av 30 bolag. Jämför det med t.ex. MSCI World som har väldigt många fler bolag.

   Det ger att volatiliteten (svängningarna) i det svenska indexet är högre än i det globala. Det kan ge en bättre avkastning, men visst är det mer av en spekulation. Däremot tror jag inte att Spiltan-fonden över tid kommer att slå index på löpande basis.

   Jan Bolmeson
 30. Hej Jan! Tack för att fått igång mitt sparande!
  Angående rikatillsammansportföljen. Om man tänker ur ren skattesynpunkt, bör man hålla kontanter och korta räntefonder på en depå och resten på Isk? Eller ska man även ha långa räntefonder och obligationer på depå?
  Tack igen!

  Knytnävsknut
 31. Jag funderar på Vanguard index admiral stock fund som följer SP500 med bara ,05% avgift.
  Den nämns inte ovan, vad är skälet? Det verkar som man måste köpa minst för USD1000. Det är ju en nackdel.
  Tacksam främst för hur det fungerar med beskattningen.

  Kaktus
  1. Jag gillar den också men grejen är att då har man en valutarisk också på grund av att den handlas i USD. Hur beskattningen fungerar tar du enklast med kundtjänst. I övrigt är det en fantastisk fond.

   Jan Bolmeson
  2. Det finns tydligen risk att ens dödsbo beskattas av amerikanska staten. Utdelningar beskattas. Högt courtage för köp av ETF. Man behöver visst ha koll på en hel del innan man köper fond av amerikanska förvaltare.

   Kaktus
 32. Hej Jan,
  Tack så mycket för att hålla igång en så intressant blogg!

  Jag är ny till sparande via aktier och fonder och hade några korta frågor:
  1- Vilken bank rekommenderar du för en novisch när det gäller användarvänlighet? Avanza eller Nordnet?
  2- Någon berättade för mig att reglerna kring ISK-konton har förändrats. Är de fortfarande bäst att spara om man är nybörjare?
  3- Kan man spara som par eller måste det ske individuellt?

  Tack än en gång!
  Danial

  Danial
 33. Hej!
  DNB Global Indeks och Danske Invest Global Index 5-årskurvor är i princip idendiska och verkar investera i nästan indentiska aktier. Är det ändå värt att placera i båda fonderna, säg 5-10% i vardera?

  Cecilia
  1. Jag skulle säga det. För att minska risken ytterligare lite eftersom det ändå inte är en merkostnad tänker jag. Hörde rykten om att DNB Global Indeks var på väg att förlora en Morningstar-stjärna och hamna på 4. Men jag har inte hunnit bekräfta det än tyvärr.

   Jan Bolmeson
 34. Hej. Jag är 30 år gammal och planerar att månadsspara hos Avanza ISK i nybörjarportföljen. Skall spara i 10år +
  Hur ser du/ni på valet av nedanstående fonder samt fördelningen dem emellan?

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet
  675 SEK 7,5 %
  AMF Räntefond Lång
  450 SEK 5,0 %
  DNB Global Indeks
  1 575 SEK 17,5 %
  Danske Invest Global Index
  1 575 SEK 17,5 %
  Didner & Gerge Aktiefond
  675 SEK 7,5 %
  SPP Aktiefond USA
  675 SEK 7,5 %
  SPP Obligationsfond
  450 SEK 5,0 %
  SPP Penningmarknadsfond
  450 SEK 5,0 %
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  675 SEK 7,5 %
  Swedbank Robur Access Asien
  675 SEK 7,5 %
  Swedbank Robur Access USA
  675 SEK 7,5 %
  Swedbank Robur Penningmarknadsfond
  450 SEK 5,0 %

  Olle
  1. Jag har nu uppdaterat min portfölj. Vad tror vi om det här upplägget?

   AMF Räntefond Lång
   1 000 SEK 20,0 %
   AVANZA ZERO
   375 SEK 7,5 %
   Länsförsäkringar Global Index
   1 750 SEK 35,0 %
   SPP Aktiefond USA
   375 SEK 7,5 %
   Spiltan Aktiefond Investmentbolag
   375 SEK 7,5 %
   Swedbank Robur Access Asien
   750 SEK 15,0 %
   Swedbank Robur Access USA
   375 SEK 7,5 %

   Olle
 35. Hej Jan,

  Någonstans på din blogg så har du skrivit att man helst inte skall betala mer än 0,40% i avgift gällande fonder.
  Jag håller på att bygga upp min ”nybörjarportfölj” och ser att flera av de indexfonder som du tipsar om ligger över 0,40%,

  Nu har jag gjort så att jag valt en indexfond i varje kategori men bara valt de ”billigaste” eller de som ligger under 0,40% vilket gör att inom vissa kategorier (som de globala fonderna) så har jag bara 1 indexfond nu. Rätt eller fel?

  Mvh
  Jerry

  Jerry
 36. Hej,
  jag undrar varför man inte borde spara i Länsförsäkringars Global Index som verkar identisk till DNB Global index då den förstnämda har en lägre avgift dock inget moningstar betyg?

  Mvh
  Max

  Max Martinsson
  1. Ja, det är den enda anledningen till att den inte ”kvalar” in på listan. Det var en aktivt förvaltad fond och den behöver något år på nacken innan den för Morningstar-stjärnor.

   Jan Bolmeson
 37. Förutsättningar: eget sparande 800 000 kr
  ISK LF Sverige Indexfond 10 000
  ISK aktier:
  ABB LTD 50 000
  Sandvik 10 000
  SKF B 20 000
  SSAB B 10 000
  Kommer inte röra pengarna på 10 år minst. Jag är 40 år idag. Ej någon van handlare med aktier. Hur får jag pengarna att växa på bästa sätt?
  Tacksam för input och synpunkter.

  Karl
  1. Jag själv direktsparar inte i aktier eftersom att jag tycker att risken är för i jämförelse med indexfonder. Min andra spontana kommentar är att det är en väldigt hög exponering mot Sverige.

   Jan Bolmeson
  2. I tillägg till det Jan skrev tycker jag det känns som en extremt hög exponering mot specifikt verkstadssektorn. Mer än 90% av pengarna i aktier är i verkstadssektorn. Jag skulle definitivt rekommendera dig att sprida risken genom investeringar i olika brancher.

   Michael
 38. Hej,
  Här kommer en sen (?) fråga. Ofta när bra global fonder listas så finns danske banks globala indexfond med. Min fråga är vad fördelarna är med denna fond jämfört med Länsförsäkringars globala indexfond (som dessutom har en lägre avgift, 0.2% jämfört med 0.44%)?

  Jesper
  1. Sitter inte att jag kan kolla upp det just nu, men ofta handlar det om antalet Morningstar stjärnor vilket är kopplat till fler faktorer och ålder på fonden.

   Jan Bolmeson
 39. Hej Jan,
  Tack för en bra blogg!
  Hur tänker du kring balansen mellan bostadslån och fastighetsägande samt din portfölj ovan?
  Vänligen,
  Christian

  Christian
  1. Svårt att säga något. Jag brukar ju anse att man bör sprida riskerna och många i dagsläget har ju en stor slagsida mot sitt boende (brf eller småhus). Det har ju varit lyckosamt, problemet är att man ju inte vet hur länge det fungerar. Därför brukar jag säga att man ska under 75 % i belåning på sitt boende så fort som möjligt och sedan klara en ränta på 4-5 %. Jag själv bor ju i hyresrätt fortfarande…

   Jan Bolmeson
  2. Ja verkligen. För närvarande har vi ett bostadslån vars storlek vida överstiger våra investeringar så det är lite skevt.

   Men ett komplement till din modell, som i övrigt är mkt bra, är att inkorporera riktlinjer kring hur man ska tänka kring bostadslån/amorteringar/fastighetsägande i förhållande till portföljen. Det är ju trots allt mer vanligt att man äger sitt boende / har ett bostadslån än inte, och det är något man också bör reflektera kring om man skall kalla sig ”rik” i framtiden.

   Christian
  3. Jag brukar försöka tänka på fastigheten som en konsumtion och därmed inte ta upp den i strategin för det är lätt att bli lurad tänker jag. Det har ju onekligen varit bra avkastning de senaste åren, men jag tänker att om priserna ska ner till historiska nivåer så kommer det innebära en sänkning på nästan 50 %.

   Därför tänker jag att när det gäller boendet så är det viktigaste att man amorterar ner till ca 50 % för att ha en trygghet i det och att man sedan klarar en ränta på 5-6 % kassaflödesmässigt. Därefter kan man se det överväldet som en bonus tänker jag. I övrigt har jag inget direkt bättre svar tyvärr.

   Vad tänker du?

   Jan

   Jan Bolmeson
 40. Hejsan,

  Jag är en fullkomlig nybörjare på allt vad heter aktier och fonder. Jag undrar lite över det du skrev här ”Det kräver ett sparande på 1 200 kr i månaden då de flesta av fonderna har 100 kr som lägst månadssparande i alla fall hos Avanza”.

  Är det ett måste att föra in pengar i fonder varje månad? Jag hade fått för mig att jag teoretiskt kan köpa en fond och sen låta den vara utan att göra något mer. Avanza Zero hade jag fått för mig att det skulle fungera med men nu skriver du att 100 kr är det lägsta man måste spara per månad?

  Känner mig lite förvirrad.

  Tack på förhand,

  // Anna

  Anna
  1. Hej! Jag håller med dig Anna. Nybörjarportföljen har flera fonder på 2 % vilket gör att det inte går att månadsspara för liten summa, om man vill ha automatisk överföring. Hur ska man göra då?

   Maria
  2. Det som man kan göra är samla pengarna på hög tills dess att man kan köpa för en lite större summa. Det är inga problem.

   Jan Bolmeson