Akelius ger ut nya prefensaktier – förtur till dig som är kund hos Akelius – tjäna ca 12 000 kr på kort sikt

Straffspark på marknaden? - Årlig utdelning om ca 6 % per år, ca 5 kr per kvartal (20kr/år) per aktie om 320 kr per st.

Akelius ger ut nya prefensaktier – förtur till dig som är kund hos Akelius – tjäna ca 12 000 kr på kort sikt

I våras gav Akelius fastigheter ut preferensaktier som blev en väldigt bra affär för dem som tecknade sig – dock blev den övertecknad. Jag skrev om erbjudandet här, och om uppföljningen här. I den nya emissionen ger de förtur till egna kunder.

Akelius gick för ett par dagar sedan ut med att de ska göra en ny emission (det vill säga ta in pengar från oss investerare) för att investera i ytterligare fastigheter i Paris och andra storstäder. Förra gången de gjorde en emission så blev den så kraftigt övertecknad att även om ville bara t.ex. 100 st aktier, så fick man mindre än 40. Jag skrev ganska mycket om överteckningen i artikeln: ”Uppföljning Akelius preferensaktie – +10 % redan nu…”.

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs 320 kr/aktier
Direktavkastning 20 kr/aktie och år
Avkastning i % 6,25 %
Avkastningsfrekvens 5 kr/kvartal
Anmälningsperiod 2-12 sep
Likviddag 19 sep
Beslut om tilldelning 16 sep

Få förtur genom att öppna ett konto hos Akelius Spar

För att förhindra det (och premiera och få nya kunder) har de nu lovat att deras egna kunder ska få förtur vid den nya emissionen på 400 preferensaktier för 320 kr/st. Det är lite sämre kurs än sist då den var 300 kr/aktie. Det är dock fortfarande en direktavkastning på ca 6 % per år, vilket jag anser vara väldigt bra. Totalt kan man alltså få förtur till aktier för 128 000 kr (per person).

En av mina kompisar Christian har kollat upp det är med dem och han skriver:

Jag har haft e-post korrespondens med dem och då fått svar att det räcker att jag är kund (eller hyresgäst) på teckningsdagen. Det ska inte krävas något minsta sparbelopp, utan den som så önskar kan regga sig och sätta in typ 100 kr.

För att bli kund hos Akelius (som är lättare än att flytta in ett av deras hus :-)) behöver du bara använda nedanstående länk:

Jag har skrivit en del om Akelius spar på andra ställen här på bloggen, särskilt i serien ”Så kan du bli rik”, eftersom det är ett av de bästa sparkontona som finns i dagsläget – ända upp till 5.37 % om man binder på ett par år. Notera dock att de inte har någon insättningsgaranti, men jag bedömmer den finansiella risken liten i företaget. Man kan dock bara sätta in max 50.000 kr på grund av gällande lagstiftning.

Förturen är bra eftersom vid förra emissionen som kraftigt övertecknades fick man bara tilldelat en bråkdel av de aktier man ansökte om. Så lär det sannolikt bli även i den här emissionen.

Kontot öppnas enkelt och smidigt med e-legitimation.

Tjäna ca 12 000 kr på relativt kort sikt

Angående emissionen så tänker jag att omfattningen av emissionen jämfört med Akelius totala upplåning är så liten att det knappast bör göra någon direkt skillnad för bolagets finansiella situation att de emitterar dyra lån. I samma stund som den nya emissionen offentliggjordes så sjönk kursen på befintliga preferensaktier från ca 355 till ca 335 kr. Som högst har kursen varit uppe på 368 kr under året.

Jag gillar ju Akelius långsiktigt som jag har skrivit om flera gånger tidigare, den är med inte minst i flera av mina barnportföljer. Däremot tycker jag Roger Akelius fångar möjligheten bra i sitt utskick till oss sparkunder:

Akelius preferensaktie handlas nu på börsen för trettio till fyrtio kronor mer per aktie än vad du behöver betala för att köpa nya. Fyrahundra aktier multiplicerat med trettio kronor blir tolvtusen kronor. Det är inget löfte. Börskurser ändras dagligen.

Jag hoppas att du inte säljer direkt utan behåller dina nya Akeliusaktier i många år.

Det borde således, precis som den förra emissionen vara en god affär både på kort och lång sikt.

Analys av erbjudandet

Akelius introducerade sina preferensaktier på börsen i maj 2014 för 300 kr/st. Aktien ger rätt till en fast utdelning på 5 kr/aktie varje kvartal (20 kr/år).  De emitterade då aktier för ca 1 miljard kronor och emissionen blev kraftigt övertecknad. Efter emissionen steg aktien en hel del och planade sen ut.

De sista två månaderna har den mestadels handlats i intervallet 350-360 kr (med en spik upp till 368 kr i slutet på juli). Det ”rätta” värdet på en preferensaktie beror på flera faktorer som utdelningens storlek, efterfrågan och risken i bolaget (Akelius är kanske det säkraste fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen). Jag tror den kommer bli övertecknad igen på grund av följande skäl:

  • Rabatten på den nya aktierna är ganska stor i förhållande till snittkursen sista två månaderna, 320 kr vs 355 kr ger en rabatt på ca 10 %. Till kursen 320 kr ger aktien en effektiv ränta på ca 6,4 % per år.
  • I samband med att emissionen presenterades för några dagar sen föll kursen på de etablerade aktierna med ca 20 kr till 335 kr. Det beror huvudsakligen på att många befintliga kunder hellre säljer av sina befintliga aktier och sen köper tillbaka dem igen billigare via nyemissionen. Då uppstår ett onormalt säljtryck som driver kursen nedåt. Jag tror dock att kursen bör återhämta sig igen efter emissionen och kanske etablera sig i intervallet 340-350 kr. Jag tror det blir ett något lägre intervall då det kommer att finnas fler aktier på marknaden.
  • Det finns brist på placeringsmöjligheter som ger en bra och ganska säker ränta till en förhållandevis låg risk. Alla banker har dessutom sänkt räntan på sina sparkonton efter att första emissionen genomfördes. Därför tror jag att kursen kommer att återhämta sig och kanske även kunna ta sig tillbaka till intervallet 350-360 kr på några månaders sikt.
  • Både institutionella placerare och stora delar av allmänheten vet att Akelius är ett välskött fastighetsföretag. Vidare är det många som vet att den första emissionen blev kraftigt övertecknad varpå de flesta aktörer inte fick så många aktier som de ville ha. Privata kunder fick bara runt 10-20 % av tecknat belopp. Därför är sannolikheten stor att de som fick för få aktier kommer att teckna sig för fler och alla som missade att teckna kommer att ta chansen denna gången istället.

Om emissionen blir övertecknad bör kursen snabbt ta sig förbi 340 kr igen. Då har de som tecknat en ganska säker vinst på minst 20 kr/aktie. Min rekommendation är dock att behålla aktierna tills vidare och istället sikta på 350-360 kr.

Kort om Akelius

Akelius är ett mycket välskött fastighetsbolag som dessutom nästan uteslutande inriktar sig på bostadsfastigheter i större städer vilket innebär att de har lägsta tänkbara risk inom fastighetssegmentet.

Akelius ägde 140331 nästan 43 000 lägenheter varav ca 24 000 ligger i Sverige, 16 000 i Tyskland och ca 2 500 i England och Kanada. Fastigheterna är värda ca 47 miljarder SEK. I emissionen vill de ta in ca 510 Mkr med option att utöka med ytterligare 510 Mkr. Kapitalet ska till hälften användas för att öka tempot i renoveringsarbetet (medför högre hyror) och till hälften användas för köp av fler bostadshus.

Preferensaktierna kostar 320 kr st och ger rätten till 20 kr utdelning per år vilket betalas ut med 5 kr/aktie och kvartal. Detta motsvarar ca 6,4 % direktavkastning vilket är ganska normalt för fastighetspreferensaktier.

Jag tror att emissionen blir kraftigt övertecknad och jag tror att de stora institutionerna kommer att visa mycket stort intresse då Akelius Preferensaktie i relativa termer måste betraktas som en mycket säker investering jämfört med t ex alla andra fastighetsbolags preferensaktier.

Hur en preferensaktie fungerar

Att ge ut preferensaktier är ett alternativt sätt för ett företag att låna pengar av marknaden. Bolaget har i regel rätt att köpa tillbaka aktierna inom vissa år genom att betala en premie jämfört med teckningskursen. Akelius har rätt att köpa tillbaka aktierna för 375 kr/st under år 0-5, 345 kr/st år 5-10 och därefter för 330 kr/st.

En preferensaktie tar inte del av den normala aktiens fulla kursutveckling vare sig upp eller ner. Om ett börsnoterat fastighetsbolag går ner t ex 20 % på börsen kanske samma bolags preferensaktie går ner 2 % och vice versa. Det som är speciellt med Akelius är att de inte har någon börsnoterad aktie eftersom bolaget är privatägt (via en stiftelse).

Bli kund hos Akelius för att få tillgång till förturen

Så om du är sugen på att teckna dig, bli kund hos Akelius Spar först:

OBS! Teckningsperioden löper fram till nästa fredag den 12:e september.

Uppdatering 140911

Nu är det sista chansen idag för förturerbjudandet. Så ska du vara med måste du öppna kontot hos dem och skicka in papprena via post.

Däremot om du inte hinner det så kan du fortfarande teckna dig för emissionen via antingen Avanza (annonslänk), Swedbank eller din bank via deras internetsidor.

Jag har idag tecknat mig för ca 1200 preferensaktier.

Uppdatering 140912

Robin nedan frågade mig om det här är en annons och min partiskhet, vilket är bra. Jag tycker själv genuint att det här är en av topp-3 möjligheter i år. Jag har tecknat mig för ca 384 000 kr (ca 1200 st aktier) och jag får inget betalt av någon för förmedling av erbjudandet om Akelius preferensaktier. Däremot har jag sedan tidigare ett affiliateavtal som ger mig lite pengar om man blir kund hos Akelius. Du kan läsa mer om min policy om annonsering här.

Övrigt:

Angående förtur-erbjudandet

Swedbanks och Akelius officiella dokumentation utan förtur:

Relaterade inlägg:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök