Aktier eller fonder?

Läsarfråga om varför inte bara välja aktier istället för fonder?

En återkommande fråga som jag får är varför man ska välja fonder istället för aktier, när aktier ger utdelning och dessutom inte kostar något i förvaltningsavgift.

Här är ett ganska typiskt exempel på en sådan frågar:

Jag undrar varför man ska spara i index fonder, där man bara får värdeupphång när aktierna i fonden går upp på börsen istället för när man sparar i olika aktier och man får värdeökning av både ökning av aktiens börsvärde och vid utdelningar?

För att försöka vara supertydligt så ska jag ta det från början. Jag brukar många gånger beskriva en fond som en påse med aktier. En aktie är ju sedan i sin tur en andel i ett företag. Det i sin tur betyder att alla fördelarna som du får med en aktie får du med en fond också. Om företagen går med vinst så delar de ut en del av vinsten till sina ägare – oavsett om det är en privatperson eller en fond.

Av skatteskäl brukar dock många fonder inte dela ut utdelningen utan man behåller den och istället ökar andelsvärdet. Du som ägare förlorar således ingenting på att äga en fond istället. Det är bara att pengarna kommer dig till nytta på olika sätt;

 • Direktägande i aktien = utdelningen hamnar på ditt konto
 • Direktägande i fond = utdelningen ökar värdet på fonden

Fördelar med fonder istället aktier

Det är ingen hemlighet att jag på bloggen är en stor förespråkare för fonder, särskilt indexfonder, framför vanligt ägande i aktier. Förutom mina argument om att jag inte tror på att köpa och sälja aktier – eftersom ingen kan förutse framtiden – så är argumenten framförallt:

 • En indexfond ger dig en mycket större riskspridning då en fond äger många fler aktier
 • En indexfond ger dig en större exponering mot marknader vi normalt inte kommer år
 • Utdelningen kommer dig till gagn oavsett om du ägt aktier eller fonder
 • Du undviker bolagsrisken med en fond
 • Du kan börja med små belopp, många gånger med så lite som 100 kr
 • Det är ett betydligt billigare sätt att få ihop en stor mängd aktier – t.ex. DNB Global Indeks ger dig exponering mot 1 600 st bolag.

Det här gäller under följande förutsättningar:

 • Fonden INTE är aktivt förvaltad, det vill säga den ska inte ha någon förvaltare som försöker förutsäga framtiden utan hen ska bara följa marknadens genomsnitt
 • Fonden får inte ha några köp- eller säljavgifter
 • Fonden ska ha en maximal avgift på 0.4 %, helst 0.2 % eller lägre

Dessutom är många gånger kostnaderna för att köpa enskilda aktier ganska hög. Du betalar nämligen en transaktionsavgift i form av courtage varje gång du köper eller säljer en aktie. De fonder som jag brukar rekommendera har ingen sådan köp- eller säljavgift.

Sedan betalar fonderna naturligtvis en avgift när de köper ihop sina underliggande aktier, men ofta får de betydligt bättre villkor när man omsätter mycket pengar. Det såg jag redan när vi hade en relativ liten aktieklubb med ett par miljoner i förvaltat kapital.

Nackdelen med fonder – avgifterna…

Det som många argumenterar som nackdelar med fonder är just avgifterna. Jag håller med; att betala 1.6 – 4.5 % för en fond är helt orimligt. Det visar inte minst nedanstående bild som bygger på följande antagande:

 • Startbelopp: 100 000 kr
 • Genomsnittlig årlig avkastning: 8 % per år
 • Skatt: 1 % i genomsnitt (ISK eller KF)

150404-avgifter2

På en avgift med 2.5 % istället för 0.2 % så förlorar du över 30 år i princip hälften av avkastningen. Jag tycker det är helt sjukt!

De fonder som jag brukar rekommendera på avgifter med i genomsnitt 0.2 % så är det också en skillnad men jag påstår att den är rimlig i förhållande till vinsten som man får i form av en större exponering och därmed lägre risk. Läs gärna med om skillnaderna i fondavgifter:

Fördelar med aktier

Jag personligen köper endast i absoluta undantagsfall aktier, så jag ser egentligen ingen större fördel med att köpa och direktäga aktier. Om jag ändå ska försöka se lite objektivt på det så skulle jag säga att fördelen med aktier är att det blir en något lägre totalkostnad över tid, där är inga direkt begränsningar vad gäller placeringar samt att man kan välja aktier i mindre företag som inte ingår i indexet. Anledningen att jag inte tror på ovan är att det ökar risken något oerhört.

Fakta visar att 99 % av alla som handlar med aktier slår inte index

Den största nackdelen – som egentligen inte har med själv tillgångsslaget att göra – är att de som ger sig in i spelet kring aktier har oddsen emot sig. Forskning har visat att mindre än 1 % av alla som handlar med aktier slår konskevent index över längre tidsperioder.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök