Aktionsschema att agera efter baserat på lång och korttrend + money-management matris för positionshantering...
Sök:

Aktionsschema att agera efter baserat på lång och korttrend + money-management matris för positionshantering…

TrendaktionsmatrisenFöljande grova schema använder vi som grund för vår TA-baserade swing-trading. Det är ett grovt schema som baserar sig på rörelser i den långa (200-dagars) och korta (20-dagars) trenden.

Lång trend Kort trend Aktion Sök efter
Upp Upp Stå utanför
Upp Ner Gå lång! Starka aktier som gör en dipp nedåt
Ner Ner Stå utanför
Ner Upp Gå kort! Svaga aktier som gör en rörelse uppåt

Money-management matrisen

Följande grova schema använder vi för money-management. Den utgår från två viktiga frågor. Hur ser trenden ut i den aktuella aktien? Hur ser marknadens trend ut som helhet?

Money-management matrisen vid köpscenario
Trend Marknad
Aktie Upp Konsolidering Ner
Upp Add-on Flytande 2 för 1
Konsolidering Flytande 2 för 1 2 för 1 + breakeven
Ner 2 för 1 2 för 1 + breakeven Prisobjektiv

Samma resonemang fast omvänt gäller för korta positioner.

Money-management matrisen vid blankninsscenario
Trend Marknad
Aktie Upp Konsolidering Ner
Upp Prisobjektiv 2 för 1 + breakeven 2 för 1
Konsolidering 2 för 1 + breakeven 2 för 1 2 för 1 + breakeven
Ner 2 för 1 Flytande Add-on

Add-on

De tillfällen när både aktie och marknad visar en uppåt/nedåtgående tren är så klart de bästa positionerna för köp/blankning. Då gäller det att för oss som tradar att försöka vara med och maximera avkastningen. I money management matrisen kan man då arbeta med add-ons. Add-on innebär att positionen byggs ut om aktien befinner sig i rätt riktning och det ser ännu bättre ut än när vi tog den initiala positionen.

Första kravet på en add-on är att det andra köpet görs på en högre nivå än det första. Man bygger aldrig på en position som visar förlust. Det är ett recipe-for-disaster. Regel nummer två är att man bygger på med ett mindre antal aktier än i den initiala positionen. Det är alltså en ny köpsignal som ska effektueras för att man bygger på positionen.

En bra idé vid en add-on är att räkna ihop den genomsnittliga köpkursen och sätta stopp-lossen på samma nivå som det genomsnittliga priset. På så sätt ”riskeras inte mer” än den orealiserade vinsten.

2 för 1

”2for1”-positionstekniken är framtagen av en amerikansk trader vid namn L.Connors. Den innebär att halva positionen avslutas när den intiala risken uppfylls. Om vi till exempel köper en aktie på 100 SEK med den initiala stoppen på 95 SEK riskerar vi 5 SEK. ”2for1”-strategin innebär att vi säljer halva positionen såfort aktien når 105 kronor. På så sätt har vi försäkrat oss om att utfallet i affären som helhet i värsta fall blir noll.

Connors tanke bakom strategin är att köpa sig sinnesro. Har väl den ena halvan av positionen nått ”2for1”-målet så kan tradern slappna av eftersom utfallet i sämsta fall blir noll. Tradern har fått en gratis möjlighet.

Det man dock bör känna till med denna strategin är att tradern bara har en halv position i de affärer som visar sig bli riktiga fullträffar. De affärer som går fel driekt och träffar den initiala stoppen blir dubbelt så stora. Den stora fördelen är det psykologiskt tilltalande i att få ”gratis-chanser”.

2 för 1 + breakeven

Detta är samma strategi som ovan fast man använder sig av en breakeven-stop för den halvan som är kvar efter att den första halvan har sålts av.

Flytande

Flytande innebär att man använder sig av glidande stopppar för att skydda och maximera beloppet.

Prisobjektiv (målkurser)

Generellt bör man inte handla mot trenden men ibland kan det dyka upp tillfällen då det är motiverat. Exempel kan vara urblåsningar eller paniksituationer. Rally uppåt i nedåtgående trender är ofta kraftiga men avstannar plötslig. En lämplig positionsteknik är därför att arbeta med prisobjektiv. För att hålla den viktiga relationen mellan vinster och förluster som bör vara större än 1:1 måste prisobjektivet vara större än risken.


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.