Alla borde omvandla till aktiebolag…

En genomgång av för- och nackdelar med AB gentemot enskild firma

Alla borde omvandla till aktiebolag…

För snart 10 år sedan startade jag mitt första bolag en enskild firma. Jag minns med stolthet hur jag 21 år gammal fick min F-skattesedel. För ett antal år sedan omvandlade jag den enskilda firman till ett aktiebolag. Jag minns fortfarande tiden då jag tänkte att aktiebolag (AB) var något stort, nästan farligt och ouppnåeligt. Idag rekommenderar jag alla att ha ett AB – särskilt om du idag sitter med en enskild firma eller någon annan företagsform än aktiebolag.

Lagstiftaren har försökt göra företagsformerna någorlunda neutrala i skatteavseende. Bl.a. infördes expansionsfonder för att göra enskild näringsverksamhet  lika bra skattemässigt som aktiebolag. Riktigt lika blir det dock inte. Ska man säga något som liknar en tumregel så låter det ungefär som följer:

Upp till en omsättning om ca 420.000 SEK är det ungefär likvärdigt mellan de olika företagsformerna ur ett ekonomiskt perspektiv, men ett aktiebolag ger dig fler valmöjligheter och det går göra saker i ett aktiebolag som inte riktigt går i de andra företagsformerna. Efter 420.000 SEK i omsättning tillkommer även ekonomiska fördelar tack vara andra beskattningsalternativ. Så omsätter du över 420.000 SEK och inte har ett AB, så byt nu! :-)

Notera dock att jag inte är redovisningskonsult, och att jag nedan pratar utifrån ett generellt perspektiv vilket inte behöver vara applicerbart för dig, så jag rekommenderar alltid att du beskriver just din situation för en professionell redovisningskonsult. Vill du ha tips på några duktiga redovisningskonsulter, kontakta mig så delar jag med mig av mina kontakter.

Nedan följer några av mina resonemang och argument kring fördelar och nackdelar med aktiebolag (AB) och enskild firma (EF).

Det personliga ansvaret är mindre i aktiebolag

Ett aktiebolag är en egen juridisk person vilket innebär att det är bolaget som är motpart vid tecknande av avtal och inte du personligen. Det är en viktig skillnad särskilt vid en situation om det inte finns pengar för att betala alla räkningar.

Om du då är enskild firma så är du som privatperson (fysisk person) ansvarig för alla skulder och gör din enskilda firma konkurs innebär det nästan alltid en personlig konkurs, vilket inte är en höjdare. Om ditt aktiebolag gör konkurs så påverkar det inte dig som fysisk person mer än att det hamnar i ett hos Bolagsverket som visar att du har försatt ett bolag i konkurs.

Dock finns där några specialregler som man behöver vara medveten. Om styrelsen misstänker att halva aktiekapitalet är förbrukat måste en kontrollbalansräkning uppföras, för att styrelsen inte skall vara betalningsskyldig. Man kan alltså säga att i handelsbolag och enskilda firmor har man obegränsat ansvar för bolagets alla skulder, medan i aktiebolaget är ansvaret begränsat till det insatta kapitalet – förutsatt att man följer aktiebolagslagen. Det medför även en fördel som gör att om du inte har ett kriminellt uppsåt så är risken för efterhängsna skatteskulder mindre i AB än andra former.

I ett Handelsbolag är man solidariskt betalningsansvarig med de andra delägarna, vilket innebär att man skall dela skulderna mellan sig. MEN, om den ena av ägarna inte kan betala krävs de andra delägarna på summan. Det innebär att den som har en fordran
på bolaget kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av ägarna. Vilket har ställt till det med stora konsekvenser mer än en gång tyvärr.

Värt att notera är dock också att t.ex. banker ofta kräver att även om du har ett (mindre) aktiebolag att du som fysisk person står på borgen, så att de får sina pengar även om bolaget går i konkurs.

Lättare att skilja på din privatekonomi och bolagets ekonomi i aktiebolag

I mitt arbete har jag träffat hundratals enskilda företagare och jag slutar inte förvånas vilken röra som man kan skapa i sin ekonomi. I en enskild firma är din och bolagets ekonomi densamma vilket gör att att det är extremt lätt att blanda ihop företagets och sina egna pengar.

Särskilt illa blir det här för ovana och nya företagare där man ser det som att alla bolagets pengar är ens egna vilket inte är sant, eftersom du sällan ”äger” mer än 50 % av bolagets pengar eftersom du ska betala flera olika skatter såsom moms, egenavgifter, sociala avgifter och kommunalskatt.

Ett aktiebolag behöver enligt lagstiftning ha egna konton som ägs helt och hållet av företaget. Dessutom är det förbjudet för aktiebolag att låna ut pengar till sina ägare, vilket gör att du med ett aktiebolag får en helt annan ekonomisk struktur som minskar sannolikheten för fel och att man blandar ihop pengar.

Aktiebolag uppfattas ofta som mer seriöst och positivt än enskild firma

Företag och kända personer spenderar varje år miljarder på varumärke. Att ha ett aktiebolag uppfattas generellt som mer seriöst och positivt på marknaden. För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna AB sist i företagsnamnet.

Dessutom ska man inte underskatta vikten för sig själv med att ha ett aktiebolag. För mig personligen var det ett stort mål och dessutom ett stort steg att bilda AB:et. Det var som om att nu drev man företag på ”riktigt”. Handlar bara om en upplevelse men ändå.

Lättare att sälja verksamheten eller ta in delägare i ett aktiebolag än i en enskild firma

Det är i princip omöjligt att sälja en verksamhet som är en enskild firma eller ta in delägare. Ett aktiebolag är från början designat för att bygga på team, där team medlemmarna kan skifta över tid. Det finns färdiga regler, strukturer och processer för hur det skall gå till.

Lättare att upprätta deklaration för aktiebolag

På samma sätt som att det är lättare att skilja på ekonomin på sin egen och bolagets ekonomi, så är det det något enklare att upprätta en deklaration för bolaget eftersom det är en egen enhet och den privata ekonomin behöver inte blandas in.

Reviderad årsredovisning är kan användas som visitkort

Alla aktiebolags årsredovisningar är mer eller mindre offentliga. På sidor som t.ex. allabolag.se kan du tydligt se de senaste årens siffror. Det gör att din årsredovisning kan användas som ett visitkort eftersom det är enkelt att slå upp bolaget. Det kan naturligtvis också vara en nackdel, men jag tycker att det ändå är en liten fördel.

Tydligare vid inlåning till aktiebolaget

Det är inte ovanligt att man behöver finansiera sitt eget bolag under uppstartsfasen, med aktiebolag är det här väldigt enkelt. Eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person som kan teckna sig för lån så är det som om du lånar ut pengar till en annan person.

Du kan ta ut ränta för lånet, många gånger runt 3-4 % över den vanliga räntan eftersom det är ju riskabelt att låna ut till ett nystartat aktiebolag. Fråga vilken bank som helst, de flesta lånar inte ut, så det motiverar ju en riskpremie. Fördelen blir ju då att jämfört med en enskild firma, där det inte går att ta ut ränta eftersom du defacto lånar ut pengar till dig själv, så är det väldigt strukturerat och tydligt med lån till aktiebolag.

Möjlighet till lågbeskattad utdelning från aktiebolag

När företaget gör vinst så kan man dela ut hela vinsten eller en del av vinsten till en relativt låg skatt. Först beskattas företagets vinst med endast 22 % och sedan betalar du du ytterligare ca 20 % skatt privat (upp till 2.5 basbelopp, ca 140 tkr). Den totala skattesatsen hamnar då strax under 40 % vilket är väldigt förmånligt då de flesta andra skattesatser ligger strax över 50 %.

Dessutom kan du, om du inte tar ut utdelning ett år, spara utdelningen vidare till nästa och räkna upp den med ett par procent. Vilket gör att för varje år du äger aktiebolaget ökar värdet på utdelningsutrymmet för framtiden, vilket är väldigt lönsamt om du bygger kapital i bolaget som du vill plocka ut i framtiden.

Aktiebolag är bra för den som har anställda

Jag har personligen ens svårt att se en enskild firma med flera anställda, jag vet att det går för jag har sett ett undantag, men ett AB har många färdiga strukturer för plats för att ha anställda. Du kan t.ex. i en enskild firma inte ha närstående som anställda. Din make/maka, eller barn räknas inte som anställda.

Enskilda näringsidkare undviker ofta anställda eftersom de blir personligen ansvariga för anställningsskydd, förlorad arbetstid vid sjukdom, arbetsskador med mera.

Bättre skatteregler vid försäljning av aktiebolag

Förutom att det ofta inte går att sälja en enskild firma överhuvudtaget, så finns där många och betydligt bättre skatteregler vid försäljning av aktiebolag. Det går nämligen ofta att göra strukturer där man bildar moderbolag och dotterbolag, vilket gör att försäljningssumman hamnar i moderbolaget utan skatt (jämför t.ex. kattrumpa vid fastighetsförsäljning). Därefter kan man t.ex. lägga bolaget vilande i fem år och plocka ut hela vinsten till 25 % skatt. Där finns naturligtvis en hel del krav, som att ägare inte får fortsätta med liknande verksamhet med mera, men det är fullt möjligt.

Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön från aktiebolag

Förutom att man som ovan kan lägga ett bolag i träda och plocka ut hela värdet till 25 % skatt finns det många möjligheter för den som efter pensionering vill ta ut utdelning eller lön. Arbetsgivaravgifterna är lägre för båda yngre och äldre människor.

Det går att under året tjäna 100 000 kr på aktiv näringsverksamhet och då få en ren skattesänkning på hela 20 000 kr, medan pension inte ger någon skattereduktion alls. De sociala avgifterna som tas ut är 10,21 procent, en tredjedel jämfört med normalt, och avgifterna ökar pensionen i framtiden.

För en pensionär som har aktiebolag med en inkomst av pension och lön under brytrpunkten (414 000 kr 2012) finns det stora pengar att tjäna på att ta ut upp till 100 000 i lön. Men även vid inkomster över brytpunkten är det lönsamt.

Under själva spartiden är det normalt inte nödvändigt att bedriva det egna företaget som ett aktiebolag.  Även den som via expansionsfond och periodiseringsfond har sparat ihop ett kapital i ett handelsbolag eller enskild firma kan i regel utnyttja de nya möjligheterna med lågt beskattade löneuttag från ett aktiebolag.

När det börjar bli dags att göra uttagen kan man ombilda till aktiebolag, vilket i regel innebär att både expansionsfond och periodiseringsfonder kan flyttas över till aktiebolaget. Under tiden som periodiseringsfonden legat i enskild firma eller handelsbolag har den inte räntebeskattats. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Fler möjligheter till löneförmåner i aktiebolag

Motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag.

Nackdel: Får inte låna ut pengar till ägare

Enligt lag är det absolut förbjudet för ett aktiebolag att låna ut pengar till sina ägare, något som du kan göra i en enskild firma.

Nackdel: Krävs 50 000 kr i aktiekapital

Det krävs idagsläget 50.000 kronor för att starta ett aktiebolag jämfört med en enskild firma. Däremot har jag många gånger sätt att man missuppfattar att det är en kostnad, vilket det inte är. Det är ju inte som att pengarna går till någon annan, det är det som du ger till bolaget i utbyte mot att du får alla aktierna i bolaget.

Dessutom handlar ju aktiekapital om att det skall finnas ett värde motsvarande aktiekapitalet i bolaget, inte nödvändigtvis kontanter. Det vill säga att om du har t.ex. utrustning för 50.000 kronor så kan bolaget köpa dem för 50.000 kronor av dig. På det sättet har du fått ”ut” pengarna från bolaget.

Dessutom att låna 50.000 kr för att starta upp bolaget är ganska billigt. Till och med om vi räknar på en slaskränta på 10 % så blir räntan på årsbasig 5.000 SEK eller 420 SEK per månad. Med ränteavdrag så blir det endast 291 SEK per månad. Det kostar dig således ca 300 SEK per månad och om du inte räknar med att tjäna mer än att du täcker de pengarna så ska man nog överväga om man skall ha bolag överhuvudtaget.

Nackdel (halvt): Revisorskravet

Förr var det så att du alla aktiebolag behövde revisor vilket för ett litet bolag ändå var en signifikant kostnad på runt 15.000 SEK per år. Ett privat aktiebolag måste ha revisor om det når upp till minst två av nedanstående värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • fler än 3 anställda (i medeltal)
 • mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Det är också här viktigt att se skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult – något som jag har sett att många tyvärr blandar ihop. En redovisningskonsult är en person som hjälper dig med den löpande bokföringen. Det bör alla företag ha påstår jag, oavsett bolagsform.

En revisors uppgift är egentligen att inför andra aktieägare påvisa att redovisningen är korrekt (det vill säga revidera) och bekräfta för andra ägare, som kanske bara träffar företaget en gång om året på bolagsstämman, att den utsaga som VD och styrelse avger är korrekt. En revisor är alltså en person som granskar redovisningen och inte gör redovisningen.

Nackdel: Ränta på det som avsätts i periodiseringsfond

Numera blir det ränta på pengar som avsatts till periodiseringsfonder i aktiebolag och andra juridiska personer, vilket innebär att skattefördelen i normala fall är mer eller mindre borta. Sådan ränta tas däremot inte ut för handelsbolag eller enskild firma.

Räntebeläggning sker genom att en ­schablonintäkt måste tas upp i deklarationen, som motsvarar 73,7 procent av statslåneräntan (100 minus 26,3) den sista november året före inkomståret, multiplicerat med den totala avsättningen till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång.

Nackdel: Högre skatt för värdet av stora tillgångar, som och skog.

Jag är inte så insatt i det här men jag har hört från flera olika källor, t.ex. så får aktiebolag inte köpa skog utan så kallat förvärvstillstånd m.m.

Nackdel: Kvitta underskott mot inkomst av tjänst i uppstartsfasen

En fördel med enskilda firmor är att du under uppstartsfasen kvitto underskott av aktiv näringsverksamhet mot övriga förvärvsinkomster såsom t.ex. inkomst av tjänst. Man får göra avdrag startåret och de efterföljande fyra åren. Avdraget får max göras på 100.000 SEK per år. Därefter rullas det vidare mot att få kvittas mot ett överskott i verksamheten.

Nackdel: Försäkringskassan ser inte aktiebolagsägare som företagare

Eftersom du som driver ditt bolag som aktiebolag är anställd av bolaget gör att du hamnar i t.ex. Försäkringskassans perspektiv i samma fålla som alla andra anställda. Det här kan ställa till det t.ex. med SGI, eftersom där finns regler som säger att t.ex. personer som startat en EF  räknas som företagare.

Det får följden att om du startar en EF men inte riktigt har kommit igång så beräknas din SGI på schablon som om du hade haft ett motsvarande yrke. Jag är t.ex. civilingenjör och då får jag i en enskild firma räknas mot schablonlönen för civilingenjörer. Medan om jag är anställd av mitt AB så räknas SGI på min faktiska lön.

Sammanfattningsvis

Ovan har jag listat några av de fördelar och nackdelar som jag ser med enskild firma och aktiebolag och min slutsats är nästan alltid att ett aktiebolag är fördelaktigt. Som du ser är många av anledningarna inte bara ekonomiska utan både psykologiska och rent strukturella vilket verkligen inte skall underskattas.

Kort sagt så ger aktiebolaget betydligt fler parametrar att skruva på och alternativ eftersom du kan ”leka” både aktieägare, arbetsgivare och anställd och ta på dig den mössa som passar bäst för tillfället. De fördelarna tycker jag med råge överstiger nackdelarna, särskilt om man vill något med sitt företagande.

Lycka till!

Källor:

PS. Läs gärna Daniels kommentar längst ner, då den lägger till ytterligare några argument för EF:

På de flesta punkter håller jag helt med men ur skattesynpunkt finns en del ytterligare som talar för enskild firma.

-Vill man inte ta ut mer än brytpunkten (dvs 426000 före skatt) så finns inget skäl att göra det på annat sätt än som lön. Dvs man kan ha en vinst i firman på 426’x1.29=554000 innan man bör fundera på konvertering för att kunna göra utdelning.

-Egenavgifterna är 28.97% mot arbetsgivaravgiften som är 31.42%. Vid en årslön om 426′ är blir det drygt 10000 i skillnad.

-Möjligheten till periodisering är sämre i AB, detta eftersom lönen där är en kostnad medan lön och resultat är samma sak i AB. Dvs i praktiken får man i EF periodisera 30% av resultat inkl. lön medan det i AB är 30 av resultat exkl. lön.

-Expansionsfonden i EF motsvarar AB:ts möjlighet att spara resultatet i företaget men blir faktiskt mer förmånlig. Vinsten i AB beskattas med 26.8% vilket även expansionsfonden görs men den skatten återbetalas när exp.fonden minskas.

Håller med om att det närmast är lättare än svårare att administrera ett AB men vet man inte säkert man behöver ett AB så tycker jag man med fördel kan nöja sig med en firma, det går alltid konvertera senare och till dess kan man spara ganska mycket på firman.

Orkar man den extra administrationen så är ett alternativ att driva både EF och AB.
Förutspår man stora framtida överskott i ABt kan det vara lönt att starta det redan nu eftersom man kan spara utdelningsutrymme mellan åren.

Under uppstart kan det vara mer förmånligt med firma för SGI men senare skulle jag säga AB är bättre eller åtminstone mer tydligt. SGI tar nämligen inte hänsyn till skattemässiga justeringar, dvs lever du på fonderingar under ett dåligt år så riskerar din SGI bli obefintlig trots du tar ut lika mycket i lön som tidigare år. Det var när jag letade info om detta som jag råkade hitta hit :-)

Mvh
Daniel

 

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej. Du som skriver ansvarar själv för innehållet i din kommentar.

Gravatar ikon för användaren

13 kommentarer finns till denna artikel
Kommentarerna nedan förhandsgranskas inte och varje skribent ansvarar för sitt eget innehåll.

 1. Tack för intressant information. Jag driver en enskild firma som bisyssla vid sidan av en heltidsanställning och har blivit rekommenderad att omvandla till AB av ekonomiska skäl. Min omsättning i firman är inte så hög (mellan 150 000-250 000 per år) men eftersom min totala inkomst kommer över brytpunkten för statlig skatt betalar jag hälften av allt jag drar in i firman i skatt (även om jag inte skulle ta ut lön). Frågan är vad jag egentligen skulle vinna på att ombilda till AB? Jag kommer visserligen kunna göra utdelning (istället för lön) och då bara betala 20% i skatt, men jag måste väl ändå betala skatt på bolagets vinst – så blir verkligen skillnaden så stor då egentligen?

  Mvh Karin

  Gravatar för användaren
  Karin
 2. Jobbar med skatterådgivning sedan 1980 och har specialiserat mig på EF. Driver även själv EF med ca 5-6 årsanställda + min fru o jag, m a o ca 8 årsarbetare. Till skillnad mot många andra så tillhör jag INTE de fanatiskt troende av Aktiebolag. Aktiebolag har på något sätt blivit ett mantra! som alla säger utan att egentligen veta vad det betyder. Framför allt har man inte tittat konsekvensen jämfört med EF. Sedan skattereformen i början av -90 talet är skillnaderna i beskattning mellan AB o EF inte speciellt stora, tvärt om har EF flera skattefördelar jämfört med AB.

  Har sett företag som säljer lagerbolag där de på sin hemsida marknadsför hur mycket man tjänar med AB jämfört med EF, tittar man på beräkningen så är den direkt felaktig. När jag påtalade detta fick jag till svar att -det har vår ekonomichef räknat fram. OCH…. skiter fullkomligt i vilken titel den som gjort beräkningen har, är det räknat fel så är det fel.

  En sak som dessutom ofta glöms bort är att väldigt många mindre företag inte har den fantastiska lönsamhet som många exempel visar, de har i verkligheten problem att komma upp till en rimlig årsinkomst.

  För en tid sedan ringde en företagare o glatt berättade att hon bildat AB, när jag frågade varför? Fick jag till svar, ”då kan jag ju ta ut lön o utdelning!” Jag svarade då – helt riktigt, men Du glömmer en väsentlig sak, för att kunna göra det måste verksamheten först visa en rejäl vinst o det har den ju aldrig gjort!

  Det grundläggande felet alla gör när man talar AB kontra EF är att man bara tittar på den ena, ska man få en rättvis bild måste man räkna på helheten o då kommer man oftast fram till att EF betalar mindre skatt/avgifter än AB. Det som ofta lyfts fram är möjligheten till lågbeskattad utdelning. Det då folk i allmänhet o rådgivare i synnerhet glömmer är att innan lågbeskattad utdelning kan göras så skall AB först betala skatt.

  Exempel, AB alt EF har 100 000 som man vill dela ut, då går det bort 21,4% först i bolagsskatt (2019 års nivå), alltså finns det bara 78 600 kr kvar att dela ut, på detta skattar Aktieägaren i sin tur 20%, detta ger tillsammans totalt en skatt om 37 120 kr.

  Har man ett sunt företag som EF kan man ta ut vinst i form av räntefördelning med 30% i skatt. 100 000 x 30% = 30 000 I detta exempel blir det totalt 7 120 kr mindre total skatt.

  Nu säger säkert någon att kan inte alla göra, helt riktigt, men alla kan inte heller ta utdelning, vinsterna saknas. Har man varit taktisk o skött om sitt företag finns ofta stora belopp att ta ut i räntefördelning. Har exempel på EF som även utan att vara speciellt stora kan ut 900 000 kr/år i räntefördelning, tar de ut allt handlar det om ca 10 milj i sparad räntefördelning.

  Exempel 2, vad kostar det att ta ut pengar som ”lön”

  Uttag netto EF AB Billigare i EF

  20 000 399 500 422 500 23 000
  30 000 669 300 697 600 28 300

  Det är m a o billigare att ta ut ”lön” i EF, OBS! Detta gäller per person så om 2 makar bedriver verksamheten gemensamt o vill ha ut 30 000 kr netto vardera i månaden så kostar det företaget 56 600 kr/år mindre i avgifter. Hur kan det komma sig? Egenavgifterna är lägre än arbetsgivaravgifterna + att man som EF har en extra rabatt på 7,5% upp till en inkomst av 200 000 kr.

  En annan myt som sprid frekvent är att man aldrig blir personligt ansvarig om man driver AB.
  Helt fel! Har Du ett AB o går till banken för att låna pengar kan Du vara ganska övertygad om att Du får borga själv. Köper Du en maskin tar alltid leverantören maskinen som säkerhet tills den är fullt betald. Dessutom är det faktiskt så att om det går dåligt, då driver de allra flesta sitt AB för länge innan man söker det i konkurs, Aktiekapitalet är redan förbrukat vilket innebär att Du är personligt ansvarig. Har många gånger hjälp till att driva in pengar från bolag som varit just i den situationen.

  Ett argument för att driva EF kan även vara att årsredovisningen inte är offentlig, man kan fundera på om jag verkligen vill att grannar o konkurrenter skall ha full insyn i mitt företags ekonomi.

  Sammanfattning
  Är man flera delägare skall man helt klart ha AB, driver man verksamheten ensam eller tillsammans med make/maka är det mer tveksamt. Man kan tjäna stora pengar på att driva verksamheten som EF. Att banker o revisorer rekommenderar AB beror i 99,9 fall av 100 på att de inte behärskar EF. Den som säger att man skattar mindre i AB visar genom det påståendet att man har luckor i sin kunskap vilket i sig inte är märkligt eftersom de aldrig lärt sig EF
  .
  VAR INTE NAIV, TRO INTE PÅ ALLT NI LÄSER ELLER ALLT VAD FOLK SÄGER!

  Brukar ofta säga att ”de bästa travkuskarna sitter alltid på läktaren”

  Svara
  10
  Gravatar för användaren
  Tord Nilsson
  1. Intressant tillägg! Skulle gärna komma i kontakt med dig för vidare diskussion.

   Gravatar för användaren
   Edward Nordendahl
  2. Tack för intressant inlägg, Tord! Jag har själv EF och börjar närma mig brytpunkten för statlig skatt. Jag har försökt läsa mig till om det är mer fördelaktigt att göra räntefördelning eller om jag ska börja involvera min sambo som medhjälpare, men inte hittat något riktigt bra svar. Vad anser du angående detta?

   Om du har artiklar eller liknande som bygger vidare på ditt resonemang om fördelarna med EF vs AB skulle jag vara tacksam om du vill dela dem med mig så jag kan fortsätta öka på min kunskap i ämnet.

   Tack!

   Gravatar för användaren
   Lucas Henriksson
 3. Detta med aktie bolag verkar bra , lyssnar mycket på mina byggar vänner! Man blir inte miljonär förrän man gjort sin första konkurs, Bara här i denna byn jag bor i har säkert 50 st gått i konkurs dom sista 5 åren , och alla är miljonärer idag fina villor, bilar ,hyresfastigheter mm. Ska det vara så vem betalar alla dessa förmåner vid en konkurs ( ? staten och våra skattepengar rena rånet eller bedrägeri!)

  Gravatar för användaren
  Jörn
 4. Hej Jan, fantastiskt inlägg.
  Mycket nyttigt.
  Har du funderingar på att uppdatera artikeln lite, ffa med tanke på mycket ändringar som träder i kraft från januari. Minskatt bolagsskatt, minskning av krab på aktiekapitalet till 25k, kanske flera nyheter som jag inte tänkt på.
  Matteus

  Gravatar för användaren
  Matteus
 5. En bra fördel med EF är det att det är lätt att komma igång. Behöver inte kosta en kr. Detta är bra för personer som inte är så kapitalstarka men vill ändå prova sina vingar…

  Bra artikel! Tack!

  Mvh

  Eduardo

  Gravatar för användaren
  Eduardo
 6. Intressant artikel.
  Jag har i bakhuvudet en information om det ska vara fördelaktigast att vara fyra personer(25% ägande) vid mindre aktiebolag.
  Något du kan utveckla?

  Mvh
  /Jonas

  Gravatar för användaren
  Jonas
 7. Tack för informationen, gav mig en del svar. =)

  Gravatar för användaren
  David V.
 8. Väldigt intressant genomgång.

  Sista punkten är något inaktuell dock. Jag tror inte försäkringskassan räknar med schablon-grejen på samma sätt längre som förut. Numera gäller en 24-månaders period då ett företag (EF) anses befinna sig i uppstartsskedet, och då får man räkna med schablonlön. Efter det, så räknar man på föregående års resultat eller ett snitt av de tre föregående årens. Men som vanligt när det gäller försäkringskassan så är det hela helt avgörande på vilken handläggare man råkar få och vilket humör denne är på den dagen.

  Det kan ju vara en fördel också, för som ägare i AB kan du sätta din egen lön extra hög precis innan du vet att du ska gå på föräldraledighet t.ex. Förutsatt att det finns pengar i bolaget dvs.

  Gravatar för användaren
  Björn
 9. Tack så mycket för en väldigt intressant artikel! Jag är just i tankarna att byta till AB, men har inte riktigt känt mig redo att ta steget ännu.

  Trevlig Valborg!

  mvh
  Mikael

  Gravatar för användaren
  Mikael
  1. 426 000 skriver ni som en gräns. Men vad är den pengen? Är det summa fakturerat inkl moms. Eller är det självklart att det är summan fakturerat exklusive moms?

   Gravatar för användaren
   Mats H

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök