Ambea – en hyggligt säker spekulation

Förslag på kort spekulation till variabelportföljen. OBS! Väldigt kort deadline...

Någon gång om året uppstår det bra lägen att investera på börsen eller delta i en börsintroduktion i sin ”lekportfölj”. Jag tror att nu är en sådan situation i Ambea och spekulerar i ca 10 % upp på fredag. Dock är deadline för teckning imorgon och överimorgon.

Jag är ju en person som investerar mer än 9 av 10 kronor långsiktigt, framförallt i fonder. Men en liten del behåller jag till min ”lekportfölj”, fast med det finare namnet ”variabelportfölj”. De långsiktiga portföljerna som utgör basen hittar du här:

Även om jag är generellt väldigt skeptisk till korta affärer på börsen, särskilt nyintroduktioner då det oftast brukar sluta dåligt både på kort och lång sikt, finns det undantag. Jag tror att Ambea som introduceras i veckan kan vara ett sådant. Det är inte en straffspark på samma sätt som Paradox, Academedia eller Engelska skolan var förra året, men väl absolut en frispark vid straffområdet. De flesta som jag har pratat med är väldigt positiva, men du behöver naturligtvis skapa dig en egen uppfattning.

Andras analyser av Ambea

Ambea är ett stort och lönsamt bolag som noteras direkt på Stockholmsbörsen och inte någon av de mycket mindre marknaderna som First North eller Aktietorget där de flesta introduktioner sker. Bolaget är närmast att likna Attendo eller Humana. Det bör även noteras att bolaget har varit på väg att noteras en gång innan (typ 2011), då under namnet Carema. Det gick sådär i och med den så kallade Carema-skandalen.

Man kan läsa på mycket om bolaget och dess verksamhet i andras analyser, jag rekommenderar t.ex.

Ovanstående artikel är tyvärr bakom en betalvägg, men om du är medlem på Shareville, så kan du läsa den gratis:

Andra analyser som rekommenderar:

 • Dagens Industri – Tillväxten gör Ambea intressant (betalvägg)
 • Dagens Industri – ”Ambea bör ha goda chanser, teckna aktien!”
 • Privata Affärer – Därför ska du teckna det nya vårdbolaget
 • AffärsvärldenFem måste aktier i portföljen (video)

I princip alla analyser jag har sett är positiva, förutom Börsveckan som skriver att de tycker att fördelarna inte är tillräckligt många.

Mitt resonemang om Ambea

Det som jag framförallt tar med mig från de analyser jag har läst och de jag har pratat med är:

 • Stor försäljning av nuvarande ägare – det är alltid negativt, men å andra sidan kommer där in nya starka ägare i form av Didner & Gerge och Öresund som inte är kända för att göra dåliga affärer.
 • Ingen jättestor rabatt – när liknande bolag har noterats tidigare så har där alltid funnits en rabatt med tanke på den politiska osäkerheten, den finns inte nu.
 • I princip alla analyser är positiva – av alla analyser jag har läst så är det bara en som varit negativ och det är en nischtidning (Börsveckan)
 • Företag som noteras på stora Stockholmsbörsen tenderar att öka – när liknande företag noterades som t.ex. Attendo så gick den upp 40 % på noteringen och Humana gick upp 19 %.
 • Det är en kortsiktig spekulation – det här är för mig en liten investering på väldigt kort sikt.

Utdrag från andras analyser

Så här skriver min vän Niklas Danaliv på GodaTider:

Sex ankarinvesterare (Didner & Gerge, Öresund, Catella m fl) kommer att teckna aktier för 950 Mkr (ca 19% av aktierna). När flera olika skickliga förvaltare tecknar större belopp i ett nytt börsbolag blir introduktionen nästan alltid lyckad med initiala uppgångar på 10% eller mer.

Så här sammanfattar SVD Börsplus det:

På radarn finns dessutom ett optimistiskt scenario där Ambea får upp lönsamheten inom sin äldreomsorg och begåvas med Attendo-liknande multiplar. Då blir aktien riktigt bra. Nedsidan känns samtidigt relativt begränsad även om det som sagt finns politiska och imagemässiga aspekter kring bolaget som är svåra att uppskatta.

Även om man inte får samma rabatt som när exempelvis Academedia såldes ut så ser Ambea ut som en rimligt bra introduktion. Bra strategi, inriktning mot goda nischer och tunga ankarinvesterare bäddar för det. Man kan teckna aktien.

Aktiedirekt sammanfattar Dagens Industris rekommendation idag:

STOCKHOLM (Direkt) Trots att vårdbolaget Ambea, tidigare känt som Carema, inte är samma fynd som när sektorkollegorna Attendo eller Humana börsnoterades är aktien värd att teckna.  Bland plusargumenten märks en god underliggande tillväxt, en konjunkturokänslig verksamhet samt förvärvsmöjligheter. Tidningen tror att bolaget kommer att nå målet om en rörelsemarginal om 9,5 procent i takt med att fler boende startas i egen regi. Marginalen ligger nu kring 8,5 procent.

På minuskontot bokförs emellertid politisk risk, en varumärkesrisk och frånvaron av långsiktiga storägare. Ambea-aktien har prissatts till 75 kronor i erbjudandet inför noteringen. Aktien kan nå 80 kronor vid börsintroduktionen och bör efter det ha goda chanser att gå något bättre än börsen när marknadens fokus på konjunkturkänsliga tillväxtbolag ebbar ut, skriver Dagens Industri.

Slutsats – kortsiktig spekulation i variabel-portföljen

Jag kommer förhålla mig till den här börsintroduktionen som en kortsiktig spekulation och inte en investering. Skillnaden på en investering och en spekulation är att en investering kan man räkna hem. När man gör en investering så accepterar man marknadens genomsnittliga avkastning medan i en spekulation hoppas man på att få en avkastning högre än marknaden i genomsnitt.

Något förenklat. Om börsen i genomsnitt skulle gå upp 1 procent samma dag som Ambea noteras så skulle man vara nöjd med en investering om Ambea gick upp 1 procent. I en spekulation, som jag gör här, tror jag på att aktien kommer att övertecknas och det kommer bli en rusch och därmed tror jag på en uppgång på ca 10 – 20 %. Jag köper alltså inte aktien för att äga den långsiktigt, utan jag kommer sälja den i princip samma dag den noteras som är på fredag – oavsett om den har gått upp eller ner.

Min rekommendation

Jag rekommenderar bara den här affären under följande förutsättningar:

 • Du har ett buffertkonto redan
 • Du månadssparar redan i en långsiktig portfölj
 • Den minsta posten i Ambea om 11 250 kr motsvarar max 5-10 % av din portföljs värde
 • Du har läst på och gjort din egen research och kan vara ansvarig för ditt beslut

Även om inte risken är jättehög (typ att man förlorar allt) så rekommenderar jag nog den inte till en hel nybörjare.

Praktisk information om introduktionen

Den minsta posten man kan köpa är 150 aktier a 75 kr, vilket motsvarar en post om 11 250 kr. Den kan tyvärr inte tecknas i investeringssparkonto (ISK) hos Avanza och Nordnet (men tydligen hos Nordea, wtf!?). Man behöver således använda sin kapitalförsäkring eller vanliga aktiedepå.

Notera att jag tyvärr är lite sent ute på grund av att jag höll utbildning fredag till söndag, så deadline är:

 • Avanza – imorgon, den 28 mars, kl. 23:59
 • Nordnet – i övermorgon, den 29 mars, kl. 17:00

Eftersom den här affären görs i variabelportföljen kommer den inte synas i någon av mina Shareville-portföljer.

För att teckna Ambea hos Avanza

För att teckna Ambea hos Nordnet

Disclaimer: Ingen ersättning har utgått för den här artikeln. Jag kommer själv att teckna mig för ett par poster i bolaget. Ersättning utgår om du blir kund hos Nordnet eller Avanza.

Relaterade artiklar

Prenumerera på mitt månatliga nyhetsbrev

Ungefär en gång per månad skickar jag mitt nyhetsbrev med tips för din privatekonomi, de bästa artiklarna och tips som det här. Naturligtvis är det gratis och jag lovar att inte ge bort adressen eller skicka om jag inte har något bra att säga. :-)

[mc_newsletter_form]

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök