Analys av nybörjarportföljen

Total genomlysning av nybörjarportföljen enligt steg 4 i serien så blir du rik

Analys av nybörjarportföljen

Den här artikeln analyserar nybörjarportföljen enligt min rekommendation utifrån ett betydligt mer detaljerat och ingående perspektiv.

Det finns en nyare version av den här artikeln här:

För att snabbt sammanfatta den förra artikeln så rekommenderade jag att en nybörjarportfölj skulle bestå av indexfonder med lite olika viktning. Fonderna som jag valde ut och deras viktning var:

Indexfonder (aktier)  Fördelning
Avanza Zero 17 %
DNB Global Indeks 17 %
AMF Aktiefond Europa 8 %
SPP Aktiefond USA 8 %
Swedbank Indefond Asien 8 %
Spiltan Investmentbolag 8 %
Spiltan Räntefond Sverige 17 %
SPP Obligationsfond 17 %

För att göra analysen så smidig som möjlig, så har jag valt att använda Morningstars portföljhanterare.

Tillgångsfördelning

Om vi börjar med tillgångsfördelningen så är den framförallt i aktier eftersom vi investerar på en lång sikt, minst 5-10 år eftersom då har vi oddsen på vår sida.

tillgangsfordelning

 

Där är egentligen inte så mycket att kommentera i ovan. Vi siktade på en 66/34-portfölj i fördelning mellan aktier och räntebärande papper och det visar Morningstar att vi också har fått.

Investering per region

Om vi tittar på hur portföljen är investerad över världen så ser det ut som följer:

regioner

Det som man kan säga här är att i förhållande till en internationell portfölj så har vi en övervikt mot Sverige. Det ökar risken något i portföljen, men det har historiskt varit lyckosamt eftersom den svenska börsen tenderar att svänga lite mer och gå lite bättre än de stora indexen. Den andra fördelen är att det också gör att vi får investeringar som följer den svenska kronan (lägre valutarisk). Det är också ofta en fördel då vi ska använda pengarna i Sverige.

Det som jag spontant saknar i portföljen är Afrika och BRIC, eftersom det är regioner som jag tror mycket på över riktigt lång sikt. Problemet är att de marknaderna ännu är underutvecklade och det finns få fonder mot den marknaden, än mindre indexfonder med låga avgifter.

Portföljen ligger också exponerar mot USA som fortfarande är världens största ekonomi. EU är också en enorm ekonomi där både Tyskland, Frankrike, Storbritanien m.fl. länder ingår inkl. några tillväxtländer i forna Östeuropa. En bra mix som i framtiden kan kompletteras med en BRIC och Afrika-indexfond när det kommer.

Fördelning per bolagsstorlek och aktievärdering

Följande genomlysning visar var majoriteten av bolagen som de olika fonderna äger befinner sig på en bolagsstorleksskala i förhållande till aktievärderingen. Spontant kan man säga att ju större bolag, desto mindre risk men också mindre möjlighet till hög avkastning.

stil

Det som man tydligt kan se i den här grafen är att där saknas de små bolagen. Problemet är att det finns få index som följer just små bolag eftersom det är hög risk i dem och det finns sällan en sådan omsättning att stora fonder kan investera i dem. Det finns en Vanguardfond som investerar i det amerikanska småbolagsindexet och den fonden kommer att komma med i den avancerade portföljen.

I övrigt går det väl i linje med att det ska vara en portfölj med stora bolag och relativt låg risk.

Investeringar i olika branscher

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Precis som i föregående delar så har man här investeringar i alla branscher, dock med en övervägande del mot finans. Spontant sätt är det inget som jag uppskattar då man är överexponerad mot just den branschen och jag har väl mina tvivel kring t.ex. vilket värde den branschen tillför. Däremot ligger en del av förklaringen i att de flesta investmentbolag som jag gillar t.ex. Investor, Lunderbergs, Kinnevik etc räknas som finansbolag eftersom de äger andra bolag. En investering i ett sådant bolag är ju egentligen en investering i de bolag som de äger.

Om man ska titta på ett förbättringsförslag kring hur man kan göra portföljen bättre, så tror jag på att öka i sjukvård samt fastigheter.

10 största aktierna

De tio största innehaven i portföljen:

innehav

 

Här är inte så mycket att säga mer än att inget bolag är större än 3 % av portföljens värde och att den absoluta majoriteten av bolag är under 1 % i storlek i förhålllande till portföljens värde. Bolagsrisken i portföljen är således väldigt låg. Även om det största innehavet Investor skulle sjunka med 10 % så skulle det påverka hela portföljen med max 0.27 % allt annat lika.

Överlappning i ägande

Ibland när man köper flera fonder så kan man råka ut för att man äger samma underliggande företag i flera fonder. Så här ser det ut i den här portföljen:

overlapp

 

Jag har försökt undvika det i portföljen ovan men eftersom vi har en ganska stor exponering mot Sverige och vi är en liten marknad så är det svårt. Däremot trots överlappningen så är de 10 största innehaven i portföljen för mindre än 15 % av portföljens totala värde, så det anser jag vara godkänt.

Avkastning i förhållande till risk

Nedanstående graf visar risken i form av standardavvikelse för portföljen på 3 års sikt.

avkastning-risk

Det visar också att risken är förhållandevis låg i portföljen – ingen placering har en standardavvikelse över 15 %. Jag har tyvärr inte lyckats räkna ut en exakt standardavvikelse men mitt överslag ligger på ca 9.25 %. Det vill säga att om jag har räknat rätt (lite osäker där) så ligger den genomsnittliga avkastningen på 5 års sikt på 8.6 % med en standardavvikelse på ca 9.25 %.

Uträkning är gjord enligt följande i Excel:

Viktning Avkastning Std. av. Viktad avkastning Viktad std. av.
Avanza Zero 17 13,63% 20% 19,3171 20,4
DNB Global Indeks 17 8,69% 7,66% 18,4773 18,3022
AMF Aktiefond Europa 8 8,41% 15% 8,6728 9,2
SPP Aktiefond USA 8 14% 8,74% 9,12 8,6992
Swedbank Indefond Asien 8 7,78% 12% 8,6224 8,96
Spiltan Investmentbolag 8 14% 13,99% 9,12 9,1192
Spiltan Räntefond Sverige 17 2,60% 0,31% 17,442 17,0527
SPP Obligationsfond 17 4,90% 2,99% 17,833 17,5083
108,6046 109,2416

Det ger att den genomsnittliga avkastningen bör blir runt 8.6 % ± 9.24 % i standardavvikelse.

Sammanfattning

Det här är enligt mig en bra portfölj som en avvägning mellan enkelhet, risk och avkastning. Som jag har skrivit i den förra artikeln om den här portföljen går den dessutom att helt och hållet automatisera, vilket också gör den väldigt bra kandidat för en ”sätt upp och glöm bort”-strategi. Om jag repeterar några av fördelarna med portföljen:

 • Den ger en god riskjusterad avkastning med målet runt 8 % per år men en lägre förväntad standardavvikelse (=risk) än börsen i genomsnitt.
 • Det är en portfölj där du betalar väldigt låga avgifter i genomsnitt på ovanstående portfölj 0.21 %, långt mycket mindre än normalfonden som ligger på 1.65 %.
 • Den går att automatisera helt och hållet genom automatiskt månadssparande i fonderna
 • Det är en portfölj till största delen baserad i svenska kronor och som är likvid i meningen att du kan plocka ut pengarna med ett par dagars varsel.
 • Den kommer att slå mer än 9 av 10 lösningar som rekommenderas av banken.
 • Du får en portfölj som rekommenderas av de flesta oberoende auktoriteter såsom Warrent Buffet, Günther Mårder, Claes Hemberg m.fl.
 • Du får en portfölj med exponering i princip över hela världen med ett fokus på Sverige (eftersom det här vi bor och sannolikt den valutan vi vill ha värdet i)
 • Det är en portfölj på fokus på stora och trygga företag och en mix mellan värde- och tillväxtföretag.

Relaterade inlägg

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

26 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Hej!

  Enligt simulering så tittar jag på 800′ SEK i det som kallas för ”årets avkastning” som sker efter 15 års sparande i Nybörjarportföljen (dvs när jag är 45 år). Kan man fördela den avkastningen på 12 månader och leva på ”livet ut” förutsatt att man lämnar kvar pengarna i portföljen såklart, men att man bara plockar ut avkastningen månadsvis? Eller har jag missuppfattat det hela?

  Tackar för svar!

  Gravatar för användaren
  Erik
   1. Tack för svar!

    0
    Gravatar för användaren
    Erik
 2. Hej, det jag inte förstår är de olika fördelningarna på nybörjarportföljen du har.

  I den här artikeln är det
  Avanza Zero 17 %
  DNB Global Indeks 17 %
  AMF Aktiefond Europa 8 %
  SPP Aktiefond USA 8 %
  Swedbank Indefond Asien 8 %
  Spiltan Investmentbolag 8 %
  Spiltan Räntefond Sverige 17 %
  SPP Obligationsfond 17 %

  Medans det i en annan som handlar om en portfölj för nybörjaren (https://rikatillsammans.se/spara-till-barnen-i-fem-enkla-steg/):
  Avanza Zero
  DNB Global Indeks
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag

  Eller den i denna artikel som antar jag förklarar övergången till den första fördelningen? (https://rikatillsammans.se/borja-spara-till-barnen/):
  De fonder jag föreslår en nybörjare är följande:
  Avanza Zero eller Nordnet Superfonden Sverige
  DNB Global Indeks
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag
  Spiltan Räntefond

  Vill du ha ytterligare några förslag att komplettera med så gillar jag följande:
  Swedbank Robur Indexfond Asien
  SPP Aktiefond USA
  AMF Aktiefond Europa
  SPP Obligationsfond
  Catella Avkastning

  Frågan blir då, när ska man börja komplettera med övriga fonder, dvs när ska man sluta placera i endast de 3 du förslår och övergå till att sprida ut pengarna ytterligare?

  Gravatar för användaren
  Markus
 3. Tack för ditt svar nedan! Tror jag förstår din fördelning bättre nu. Är företagsfonder och statsobligationer per automatik kortsiktiga, typ att jämställa med korta räntefonder? I analysen av nybörjarportföljen inbegriper valet av fonder en djupare förståelse för t.ex. vilka företag som representeras i de olika fonderna och att du slår samman allt till en övervägning mot Sverigefonder. Min kunskapslucka är nog för stor för att våga satsa på en helt ”hemmasnickrad” portfölj ändå, men jag vore intresserad av att få din syn på vad som händer med portföljen om jag gör ett byte inom samma kategori av fonder, t.ex. Ålandsbanken Cash Manager B mot Swedbank Robur Penningmarknadsfond? Alternativt om jag vill lägga till Länsförsäkringar Global Index i utbyte mot AMF räntefond Europa? Kan jag göra sådana byten utan att förstöra för mycket av balansen i nybörjarportföljen?
  Tack på förhand och tack för en informativ och intressant blogg!

  Gravatar för användaren
  Rebecca
 4. Hej!
  Hej!
  Spännande att skapa sig en pengamaskin! Jag har ingen erfarenhet av aktier sedan tidigare men har blivit inspirerad att ”bygga” min egen pengamaskin utifrån alla dina tips om bästa index- och aktivt förvaltade fonder, fördelning utifrån ålder samt fördelning inom aktiefond- resp. räntefondskategorin. När jag läser den fördjupande analysen av nybörjarportföljen ser det ut som att du valt fördelningen 75 – 25 procent mellan långa och korta räntefonder, stämmer detta? I tidigare genomgång har jag förstått det som att procenten ska fördelas jämnt mellan räntefonderna…jag gissar att jag har tappat tråden nånstans och vore tacksam om du vill förklara!
  En ytterligare fundering innan jag trycker på knappen och börjar spara, skulle du påstå att dina antaganden kring nybörjarportföljen (avkastning, risk m.m.) bör gälla även för min ”hemmasnickrade” portfölj om jag har följt de råd och riktlinjer som du har givit?

  Tack på förhand!

  Gravatar för användaren
  Rebecca
 5. Hej Jan,
  Det skulle vara intressant att höra vad du tycker om upplägget ovan som läget ser ut idag?
  Jag står i begrepp att flytta 80-100tkr från traditionellt sparkonto till pengamaskinen och därefter ett automatiserat månadssparande på 4-5000kr/månad.
  Det jag funderar över är bl.a. den tunga viktningen mot Sverige/Europa vs frånvaron av tillväxtländer samt om positionerna i räntor och obligationer fortfarande är aktuella enligt din mening.
  Jag har ett längre sparperspektiv på 10-20 år förhoppningsvis.

  Tacksam för svar och för din väldigt informativa blogg!

  Gravatar för användaren
  Emil
 6. Jag är en ganska novis aktiesparare och älskar att du lagt upp denna hemsida. Tack för det. Jag är väldigt intresserad av att göra dessa uppställningar som du gjort på ”Analys av nybörjarportföljen”. Finns det mallar för detta eller har du skapat den själv? kan man få ta del av den mallen?

  Gravatar för användaren
  mikael brandin
 7. Jag har börjar spara lite och har hittils fått ihop ca 50 tkr, med en månatlig insättning om ca 1750kr..
  Tänkte följa dina råd och fördelning enligt denna listan, jag har mitt ISK hos Avanza och jag hittade alla dessa fonder på avanza utom swedbank indefond asien, har du något förslag på ersättare?
  Mitt mål med sparandet är väl att kunna gå i pension när jag är 60 år – jag är 30 idag..

  För närvarande ser min portfölj ut såhär ungefär:

  SEB BIOTEKNIKFOND: 23%
  Länsförsäkringar fastighetsfond 7%
  JPM Global Healthcare: 23%
  DNB GLOBAL INDEKS: 23%
  Folksam Framtidsfond: 21%

  Gravatar för användaren
  Carlos
 8. Du skriver alldeles före Sammanfattningen:
  ”Det ger att den genomsnittliga avkastningen bör blir runt 8.6 % ± 9.24 % i standardavvikelse. Det betyder att ett genomsnittligt år bör resultatet med 96 % sannolikhet hamna någonstans i intervallet -0.7 % och +17.8 % med ett genomsnitt kring 8.6 %. Vilket jag tycker är bra.”

  Det korrekta är att den genomsnittliga avkastningen ett visst år bör blir runt 8.6 % ± 18,5% och att resultatet därför hamnar i intervallet -9,9% och +27,1% med 96% sannolikhet. Är det bra? Kanske.

  Det intressanta i sammanhanget bör vara hur stor genomsnittliga årsavkastningen blir på t ex 5 år (=8,6%) samt vad standardavvikelsen blir: Jag gissar på standardavvikelsen/(kvadratroten ur 5), men jag är inte säker.

  Gravatar för användaren
  Ingvar Bratt
 9. Hej! Är nybörjare i sammanhanget. Har en summa pengar som jag vill investera ca 100000 kr och även månadsspara
  en del pengar. Jag är 48år och vill då ha hjälp att räkna ut fördelningen av aktier och obligationer och vilka du rekommenderar
  fördelning i procent. Har även sparat till min son i fonder i bank med höga avgifter och dålig avkastning. Han är 17år
  och har ca hälften av min summa som jag även vill flytta till din nybörjarportfölj. Även där samma hjälp som med mina
  pengar. Skulle vara mycket tacksam för din hjälp.

  Gravatar för användaren
  Pierre
 10. Hej

  Gravatar för användaren
  Carola Brännlund
 11. Hej. Tack för grymt bra innehåll! Du skrev att om man bor i Sverige o använder pengarna här så är det befogat att ha så mkt i svenska fonder. Om jag bor utomlands bör jag ha en mindre procent i Sverige? Tack på förhand.

  Gravatar för användaren
  Marcus
 12. Hej,

  Jag sitter och sliter mitt nybörjare-hår.
  Tabellen i kapitlet om ”Avkastning och risk”, hur har du beräknat den?
  Försöker räkna med mina fonder men det går inte så bra. :S

  Tack på förhand

  Gravatar för användaren
  Joakim
   1. Tack för snabb respons. :)

    Om vi tar ”SPP Aktiefond USA” som exempel, i kapitel ”Avkastning i förhållande till risk”.
    Den har 70% Avkastning över 3år, och nästan 9% i Std.av.
    Så i tabellen, i samma kapitel, hur räknar du fram avkastningen 14%?
    Samt hur beräknade du de viktade värdena, för avkastning och std. av.?
    Ursäkta för nybörjarfrågorna. :)

    0
    Gravatar för användaren
    Joakim
   1. Super tack!
    Är laddad för att komma hem och räkna lite till på framtida portföljen. :)

    0
    Gravatar för användaren
    Joakim
 13. Din analys och resonemang med planen att månadsspara i indexfonder och obligationsfonder över lång tid ser ut att vara sund strategi med bra teoretisk argumentering bakom.

  Men i praktiken verkar det inte fungera att månadsspara sig till en bra avkastning. Enligt graferna över långsiktiga investeringar(20 år) som gjorts under det tidigare decenniet är det inte alls självklart att man får speciellt hög avkastning som 8%. En avkastning på runt 4% verkar vara en realitet för de flesta och om man har riktigt otur till och med att man går back.
  http://www.nytimes.com/interactive/2011/01/02/business/20110102-metrics-graphic.html?ref=business
  http://flutetankar.blogspot.se/2011/01/avkastningsdiagram-for-borsen-1920-2008.html

  Kanske man kan få bättre avkastning av att helt enkelt amortera istället, eller missar jag något?

  Gravatar för användaren
  Lord Metroid
 14. Hej, hade du gjort på samma sätt i dagens läge?

  Gravatar för användaren
  Jonathan
 15. Hej Jan

  Väldigt bra analys. Det är mer intressant att följa faktiska investeringar och inte bara råd. Keep up the good work!

  Läste att du inte hittat en bra ”BRIC” index fond. Släng ett öga på Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index. Jag har ett liknande upplägg som du (tack för alla tips btw) men ersatte asien index med emerging markets. Asien har förvisso utvecklats bättre då latinamerika och östeuropa antaglingen dragit ned emerging markets index men om man vill komma åt afrika och de mindre asiatiska länderna så är SHB emerging markets ett intressant alternativ.

  Hade du inte kunnat lösa den låga småbolagsexponeringen genom att köpa enskilda aktier i småbolag istället för i de stora bolagen som du redan har i indexfonderna? Alternativt bita i det sura äpplet och betala lite högre avgifter för en aktiv svensk småbolagsfond likt AMF Aktiefond Småbolag (0,7%) eller en dyr men hög presterande Didner & Gerge Småbolag (1,40%)?

  Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index
  http://www.morningstar.se/Funds/Quicktake/Overview.aspx?perfid=0P0000XX6L&programid=0000000000

  Gravatar för användaren
  Nicholas

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök