Analys av nybörjarportföljen

Total genomlysning av nybörjarportföljen enligt steg 4 i serien så blir du rik

Analys av nybörjarportföljen

Den här artikeln analyserar nybörjarportföljen enligt min rekommendation utifrån ett betydligt mer detaljerat och ingående perspektiv.

Det finns en nyare version av den här artikeln här:

För att snabbt sammanfatta den förra artikeln så rekommenderade jag att en nybörjarportfölj skulle bestå av indexfonder med lite olika viktning. Fonderna som jag valde ut och deras viktning var:

Indexfonder (aktier)  Fördelning
Avanza Zero 17 %
DNB Global Indeks 17 %
AMF Aktiefond Europa 8 %
SPP Aktiefond USA 8 %
Swedbank Indefond Asien 8 %
Spiltan Investmentbolag 8 %
Spiltan Räntefond Sverige 17 %
SPP Obligationsfond 17 %

För att göra analysen så smidig som möjlig, så har jag valt att använda Morningstars portföljhanterare.

Tillgångsfördelning

Om vi börjar med tillgångsfördelningen så är den framförallt i aktier eftersom vi investerar på en lång sikt, minst 5-10 år eftersom då har vi oddsen på vår sida.

tillgangsfordelning

 

Där är egentligen inte så mycket att kommentera i ovan. Vi siktade på en 66/34-portfölj i fördelning mellan aktier och räntebärande papper och det visar Morningstar att vi också har fått.

Investering per region

Om vi tittar på hur portföljen är investerad över världen så ser det ut som följer:

regioner

Det som man kan säga här är att i förhållande till en internationell portfölj så har vi en övervikt mot Sverige. Det ökar risken något i portföljen, men det har historiskt varit lyckosamt eftersom den svenska börsen tenderar att svänga lite mer och gå lite bättre än de stora indexen. Den andra fördelen är att det också gör att vi får investeringar som följer den svenska kronan (lägre valutarisk). Det är också ofta en fördel då vi ska använda pengarna i Sverige.

Det som jag spontant saknar i portföljen är Afrika och BRIC, eftersom det är regioner som jag tror mycket på över riktigt lång sikt. Problemet är att de marknaderna ännu är underutvecklade och det finns få fonder mot den marknaden, än mindre indexfonder med låga avgifter.

Portföljen ligger också exponerar mot USA som fortfarande är världens största ekonomi. EU är också en enorm ekonomi där både Tyskland, Frankrike, Storbritanien m.fl. länder ingår inkl. några tillväxtländer i forna Östeuropa. En bra mix som i framtiden kan kompletteras med en BRIC och Afrika-indexfond när det kommer.

Fördelning per bolagsstorlek och aktievärdering

Följande genomlysning visar var majoriteten av bolagen som de olika fonderna äger befinner sig på en bolagsstorleksskala i förhållande till aktievärderingen. Spontant kan man säga att ju större bolag, desto mindre risk men också mindre möjlighet till hög avkastning.

stil

Det som man tydligt kan se i den här grafen är att där saknas de små bolagen. Problemet är att det finns få index som följer just små bolag eftersom det är hög risk i dem och det finns sällan en sådan omsättning att stora fonder kan investera i dem. Det finns en Vanguardfond som investerar i det amerikanska småbolagsindexet och den fonden kommer att komma med i den avancerade portföljen.

I övrigt går det väl i linje med att det ska vara en portfölj med stora bolag och relativt låg risk.

Investeringar i olika branscher

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Precis som i föregående delar så har man här investeringar i alla branscher, dock med en övervägande del mot finans. Spontant sätt är det inget som jag uppskattar då man är överexponerad mot just den branschen och jag har väl mina tvivel kring t.ex. vilket värde den branschen tillför. Däremot ligger en del av förklaringen i att de flesta investmentbolag som jag gillar t.ex. Investor, Lunderbergs, Kinnevik etc räknas som finansbolag eftersom de äger andra bolag. En investering i ett sådant bolag är ju egentligen en investering i de bolag som de äger.

Om man ska titta på ett förbättringsförslag kring hur man kan göra portföljen bättre, så tror jag på att öka i sjukvård samt fastigheter.

10 största aktierna

De tio största innehaven i portföljen:

innehav

 

Här är inte så mycket att säga mer än att inget bolag är större än 3 % av portföljens värde och att den absoluta majoriteten av bolag är under 1 % i storlek i förhålllande till portföljens värde. Bolagsrisken i portföljen är således väldigt låg. Även om det största innehavet Investor skulle sjunka med 10 % så skulle det påverka hela portföljen med max 0.27 % allt annat lika.

Överlappning i ägande

Ibland när man köper flera fonder så kan man råka ut för att man äger samma underliggande företag i flera fonder. Så här ser det ut i den här portföljen:

overlapp

 

Jag har försökt undvika det i portföljen ovan men eftersom vi har en ganska stor exponering mot Sverige och vi är en liten marknad så är det svårt. Däremot trots överlappningen så är de 10 största innehaven i portföljen för mindre än 15 % av portföljens totala värde, så det anser jag vara godkänt.

Avkastning i förhållande till risk

Nedanstående graf visar risken i form av standardavvikelse för portföljen på 3 års sikt.

avkastning-risk

Det visar också att risken är förhållandevis låg i portföljen – ingen placering har en standardavvikelse över 15 %. Jag har tyvärr inte lyckats räkna ut en exakt standardavvikelse men mitt överslag ligger på ca 9.25 %. Det vill säga att om jag har räknat rätt (lite osäker där) så ligger den genomsnittliga avkastningen på 5 års sikt på 8.6 % med en standardavvikelse på ca 9.25 %.

Uträkning är gjord enligt följande i Excel:

Viktning Avkastning Std. av. Viktad avkastning Viktad std. av.
Avanza Zero 17 13,63% 20% 19,3171 20,4
DNB Global Indeks 17 8,69% 7,66% 18,4773 18,3022
AMF Aktiefond Europa 8 8,41% 15% 8,6728 9,2
SPP Aktiefond USA 8 14% 8,74% 9,12 8,6992
Swedbank Indefond Asien 8 7,78% 12% 8,6224 8,96
Spiltan Investmentbolag 8 14% 13,99% 9,12 9,1192
Spiltan Räntefond Sverige 17 2,60% 0,31% 17,442 17,0527
SPP Obligationsfond 17 4,90% 2,99% 17,833 17,5083
108,6046 109,2416

Det ger att den genomsnittliga avkastningen bör blir runt 8.6 % ± 9.24 % i standardavvikelse.

Sammanfattning

Det här är enligt mig en bra portfölj som en avvägning mellan enkelhet, risk och avkastning. Som jag har skrivit i den förra artikeln om den här portföljen går den dessutom att helt och hållet automatisera, vilket också gör den väldigt bra kandidat för en ”sätt upp och glöm bort”-strategi. Om jag repeterar några av fördelarna med portföljen:

  • Den ger en god riskjusterad avkastning med målet runt 8 % per år men en lägre förväntad standardavvikelse (=risk) än börsen i genomsnitt.
  • Det är en portfölj där du betalar väldigt låga avgifter i genomsnitt på ovanstående portfölj 0.21 %, långt mycket mindre än normalfonden som ligger på 1.65 %.
  • Den går att automatisera helt och hållet genom automatiskt månadssparande i fonderna
  • Det är en portfölj till största delen baserad i svenska kronor och som är likvid i meningen att du kan plocka ut pengarna med ett par dagars varsel.
  • Den kommer att slå mer än 9 av 10 lösningar som rekommenderas av banken.
  • Du får en portfölj som rekommenderas av de flesta oberoende auktoriteter såsom Warrent Buffet, Günther Mårder, Claes Hemberg m.fl.
  • Du får en portfölj med exponering i princip över hela världen med ett fokus på Sverige (eftersom det här vi bor och sannolikt den valutan vi vill ha värdet i)
  • Det är en portfölj på fokus på stora och trygga företag och en mix mellan värde- och tillväxtföretag.

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök