Analys: Erik Penser Autocall Tillväxtmarknader 18 Express (CH0128613111)
Sök:

Analys: Erik Penser Autocall Tillväxtmarknader 18 Express (CH0128613111)

Med anledning av att jag blev erbjudan detta certifikat (strukturerad produkt) via min finansiella rådgivare bestämde jag mig för att försöka sätt mig in i hur dessa autocall-produkter fungerar och om det är något för mig.

Uppbyggnad samt Grundfakta

Avkastningen i Autocall Tillväxtmarknader 18 Express beror på utvecklingen på fyra tillväxtmarknader – Kina, Rysslnad, Östeuropa och Brasilien.

Om ingen marknad har fallt med mer än 20 % förfaller certifikatet och utbetalar en kupong om indikativt 18 %.

 • Kategori: certifikat
 • Kapitalskydd: nej
 • Löptid: 1 till 5 år
 • Barriär för kupong: 80 %
 • Barriär för förfall: 80 %
 • Barriär för slutdagen: 55 %
 • Underliggande tillgångar: 4 st
 • Minsta investering: 50.000 SEK
 • Indikativ kupong: 18 % (ställs in vid 15 %)
 • Avgift: 2 % på investerat belopp

Mer information finner du i den bifogade broschyren.

Reglerna för autocallen

Min tolkning av ovanstående produkt utifrån det jag kan utläsa i broschyren är att den fungerar enligt nedan.

 • Om alla marknaderna håller sig över ett resultat på minus 19.90 – det vill säga inte backar med mer än 20 % så får du en avkastning på 18 %.
 • Om minst en marknad är mindre än – 20 % då löper certifikatet vidare ytterligare ett år i taget, maximalt i fem år.
 • Efter fem år förfaller certifikatet. Har ingen marknad gått ner mer än 20 % utbetalas en kupong om 18 %.
 • Har någon marknad gått ner mer än 20 % men inte mer än 45 % återbetalas insatsen.
 • Har någon marknad gått ner mer än 45 % reduceras återbetalningsbeloppet med nedgången i den sämsta tillgången.

Det vill säga att om du tror att marknaden kommer att sluta över – 20 % och du är nöjd med 18 % avkastning så är detta en bra produkt.

Jämförelse med alternativavkastning i en BRIC-fond.

Precis som jag skrev i denna artikeln där jag analyserar aktieindexobligationer generellt borde man jämföra och analysera alternativavkastningen. Det vill säga, vad händer om man investerar pengarna i en alternativ investering som är likvärdig eller bättre – vad blir avkastningen då?

I detta fallet har jag valt att jämföra med ett tvärsnitt av BRIC-fonderna på Morningstar. Det vill säga att om man köper en BRIC-fond som presterar och har värden kring genomsnittet av BRIC-fonder.

Jämförelsen blir sedan en lek med siffror där man bland annat kan jämföra sannolikheter – för de springande frågor för en investering såsom den ovan är:

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar under minus 20 % ? (dvs att jag förlorar mina pengar)

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar i intervallet -20 % till + 18 % (dvs där jag tjänar på att ha produkten)

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar över +18 %  (dvs att jag inte får tillgodogöra mig överavkastningen)

Om vi utgår från den genomsnittliga BRIC-fonden får vi, från Morningstar, fram följande siffror:

 • Medelavkastningen är ca 6 %
 • Standardavvikelsen är ca 24 %

Det betyder att vi nu kan använda en normalfördelning för att dra slutsatser utifrån ovan. Med hjälp av normalfördelningsfunktionen kan vi fram följande sannolikheter:

 • Sannolikheten för att vi ska hamna i intervallet (-18 % till +30 %) är ca 68 % (1 standardavvikelse åt båda hållen kring medelavkastningen).
 • Sannolikheten för att vi ska hamna i intervallet (-42 % till +54 %) är ca 96 %

Allt enligt normalfördelningskurvan enligt nedan:

med μ är 6 % och σ är 24 %. Mer om normalfördelning kan du läsa på WikiPedia och för att räkna ut kumulativ sannolikhet kan du använda kalkylatorn här.

Det intressanta blir då om vi anpassar det till våra gränser och våra frågor:

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar under minus 20 % ?

Svaret på den frågan blir 14 %. Det vill säga att med 86 % sannolikhet kommer min avkastning att sluta över brytgränsen. Alltså i ungefär 8,5 fall av 10 kommer du att få 18 % avkastning på ditt investerade belopp med denna autocallen.

Nästa fråga blir då också intressant:

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar i intervallet -20 % till + 18 %?

Svaret på denna frågan blir att man får subtrahera två sannolikheter – den för att sannolikheten för att resultatet blir större än -20 % minus sannolikheten för att resultatet blir större än +18 %. Då blir uträkningen som följer: 69 % – 14 % = ca 55 %. Det vill säga att i hälften av fallen kommer du att hamna i det intervallet där du tjänar på att ha en option på 18 % avkastning.

Sista frågan som lyder:

Vad är sannolikheten för att avkastningen slutar över +18 %?

Svaret på denna frågan är 31 %. Det vill säga att i ungefär en tredjedel av fallen kommer avkastningen att överstiga + 18 %.

Sammanfattning och diskussion

Min tanke är att detta är en av de bättre strukturerade produkter som jag har sett – men risken är ändå relativt hög eftersom kapitalet inte är skyddat. Det finns en teoretisk möjlighet att förlora hela insatsen.

Jag ställer mig ändå något skeptiskt för när jag tittar på sannolikheterna på alternativinvesteringen  och gör en jämförelse så får jag fram:

 • i 8,5 fall av 10 kommer jag att få 18 % avkastning
 • i 5,5 fall av 10 hamnar jag i intervallet där jag får mer tack vare kupongen (18%) i förhållande till det aktuella utfallet.
 • i 3 fall av 10 genererar den underliggande tillgången en större avkastning än 18 % men min egen avkastning begränsas till 18 %.
 • i 1.5 fall av 10 löper certifikatet vidare (efter 5 år förfaller det)

Ritar man in det i en graf så blir det som nedan – det är endast när utfallet, dvs avkastningen för den underliggande tillgången hamnar i det gröna området som du defacto tjänar pengar på att ha autocallen i förhållande till fond-lösningen. Hamnar avkastningen i det röda området, betyder det att fonden är mer lönsam än autocallen. Om avkastningen på den underliggande tillgången blir mindre än 20 % så båda alternativen lika dåliga.

De andra riskerna med investeringen, förutom de som beskrivs här, är osäkerheterna kring:

 • Kupongen – värdet fastställs och kan variera runt 18 %, till och med ända ner till 15 %.
 • Barriären sätts på 80 % av värdet på startdagen. Vid en nedgång på 25 % första året, räcker det inte med 25 % ökning över de kommande åren utan den behöver minst vara ca 34 %.

Jämfört med BRIC-fonden ger den följande fördelar i förhållande till autocallen:

 • Den är likvid – jag kan sälja min BRIC-fond när som helst till marknadspris med relativt liten spread. Autocallen behöver säljas på en andrahandsmarknad där spreadarna brukar vara stora.
 • I BRIC-fonden får jag i 3 fall av 10 en överavkastning på över 18 % som autocallen hugger av. Se det röda området i bilden ovan.
 • Jag slipper en mängd risker såsom emittentrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.
 • Sannolikheten att du får en avkastning som är större än 0 % är ca 60 %, det vill säga 6 fall av 10.

Grovt sagt kan man säga att när det kommer till kritan så är ”affären” att du köper en försäkring som ger dig 18 % avkastning i 8,5 fall av 10 i förhållande till att du i ”vanliga” fall får en positiv avkastning i 6 fall av 10. Kostnaden för försäkringen blir att du avstår de 3 fallen av 10 där avkastningen skulle kunna bli över 18 % per år samt att du får några andra risker på köpet och en högre avgift som kommer att hamna på minst 2 %, sannolikt någonstans mellan 2 – 4 %.

Jag personligen lutar åt att uppsidan i affären inte är tillräckligt bra.

Vad tänker du?


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

3 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan,
  Intressant artikel om autocalls, ville bara lägga till att skillnaden i den strukturerade produkten är att du får den sämsta marknaden på nedsidan vilket gör din jämförelse otroligt generös till autocallens fördel. Ingen bricfond har ju 100% exponering i den sämsta marknaden.

  men som sagt tack för en i övrigt klarsynt artikel,

  mvh
  Paller Svärd

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Paller
 2. Vit pil

  Snabbläste din artikel om Autocall. Bra förklarat i stort sett. 2 frågor:

  1. Hur är det med utdelningen? Jag tror att autocall jämförs med index utan utdelningar (standard för strukturerade produkter). OM man investerar direkt i en fond får man en utdelning på några procent per år.

  2. Har du försökt räkna på exemplet med derivat? Blir mer exakt, men mycket svårt.

  Jag gissar att de som ställer ut autocall tjänar mycket bra. Det innebär att det är dyrt för kunderna.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Björn Isberg
 3. Vit pil

  Mycket bra artikel. Jag tycker att 18 % är mer än tillräckligt i avkastning, samtidig som jag tycker att det ”gröna området” är det intressanta. Jag får avkastning även om marknader utvecklas negativt (till viss gräns). Tycker än bättre om de produkter som ger kupong ner till -50% även om kupongen då förstås är lägre.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  J

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.