Årlig genomsnittlig avkastning för olika aktiemarknaderna Sverige, Norden, Europa, Världen och Tillväxtmarknader

Genomsnittsavkastning över 5-, 10-, 20-, 30- och 40-års perioder

Den svenska aktiemarknaden står för 1 % av den globala aktiemarknaden. Att investera i den marknaden har gett en bra avkastning i förhållande till risken. Cirka 5 % överavkastning per år under nästan alla tidsperioder om 10-, 20-, 30- och 40-år.

Jag har den senaste tiden roat mig med att samla in och sammanställa data från olika källor kring genomsnittliga historiska avkastningar för olika tillgångsslag. Till den här artikeln hittade jag en fantastisk graf gjord av Fondbolagens förening som visar den årliga genomsnittliga avkastningen för olika aktiemarknader under olika perioder – allt från 5 till 40 års perioder.

Årlig genomsnittlig avkastning för olika marknader i % (beräknat i USD)

Man kan dra flera intressanta slutsatser av det här.

  • Den svenska aktiemarknaden har överpresterat mot övriga marknader med ca 5 % i genomsnitt (nästan oavsett period).
  • Det är relativt sätt högre risk (volatilitet mätt som standardavvikelse) i de små marknaderna (Norden, Sverige)

Det gäller att komma ihåg att på den globala marknaden är Sverige en liten spelare med en börs som är mindre än 1 % av världens totala marknad.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök