Att tänka på vid investerande - min checklista i 20 punkter för investeringar
Sök:

Att tänka på vid investerande – min checklista i 20 punkter för investeringar

Den här artikeln publicerades 2008-08-19 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Efter bl.a. Berras kommentar och diskussion om investeringar med några goda vänner kommer här en första strukturerad version av min checklista för investeringar. Jag har inga regler om att alla frågorna måste ha ett positivt svar eller motsvarande. Jag använder snarare checklistan som ett verktyg för att se att jag inte har missat någonting.

 1. Förstår jag investeringen? – En av de första frågorna jag ställer mig är huruvida jag förstår investeringen eller ej. Viktiga följdfrågor är här; hur tjänar jag pengar? Hur tjänar de andra pengar?
 2. Tycker jag att det är en rolig investering/känner jag för den? – När jag började investera på allvar under förra året hoppade jag i princip på alla investeringar som jag kom över – ett tydligt bristtänk. Idag har jag insett att där finns hundratals, även tusentals, affärer där ute. Det går verkligen att bli rik i vilket område som helst. Därför har jag satt kravet att jag måste verkligen tilltalas av en investering för att jag ska kunna gå in i den.
 3. Passar investeringen in i min övergripande strategi? – Det är superviktigt att se helheten i sin ekonomi. Helt enkelt att ta ett helikopterperspektiv och se hur den aktuella investeringen passar in i den totala portföljen. När jag skriver passar in, tänker jag främst på tidhorisont, risk, avkastning etc.Exempelvis kan en investering med 10% sannolikhet för att gå igenom med chans på 100% avkastning i sig vara väldigt farlig. Men har jag 10st sådana så är investeringen helt plötsligt väldigt lockande (sannolikheten säger att minst 1 kommer att gå igenom och då får man tillbaka alla sina pengar, samt har ytterligare 9st som har chans att gå igenom).
 4. Går investeringen ihop med min värdegrund? – Denna hänger lite ihop med 2 och 3. Eftersom det går att tjäna pengar på allt, även olagliga saker är det viktigt att man bestämmer sig vilken etik och moral man har och följer den så att man kan vara i integritet. Jag undviker t.ex. olagligheter eller vissa MLM-system eftersom de inte går ihop med min värdegrund.
 5. Vilken är investeringens tidshorisont? – Det är framförallt viktigt att fundera över – när går investeringen break-even och när investeringen ger mig en vinst. Det är stor skillnad om jag får tillbaka mina pengar och min vinst imorgon eller om 10 år.
 6. Hur ser ROI:en ut (ev. internräntan)? – Hur ser avkastningen ut i förhållande till insatt kapital, dv vad är den totala avkastningen per år? Detta är viktigt att räkna fram antingen med formeln för ROI eller genom exempelvis internränta.
 7. Vilket förhållande har ROI:en till Risken? – Avkastningen i sig är inte viktig i sig utan den behöver sättas i förhållande till risken. Sedan får man jämföra detta förhållande med andra kända investeringar såsom t.ex. bankränta, spaxar eller hedgefonder.
 8. Hur ser worst-case scenariot ut? – Det är viktigt att man brainstormar och verkligen målar fan på väggen så att man vet hur det kan gå i värsta fall. T.ex. är det stor skillnad om där finns garanti i investeringen, om du bara kan förlora insatsen eller om det till och med kan bli som så att du förlorar mer än själva insatsen.
 9. Hur ser best-case scenariot ut? – Sedan gäller det att inte bara fokusera på worst-case utan faktiskt även räkna på bästa-fallet och försöka tänka sig hur ett sådant kan se ut – det är ju ändå därför man gör investeringen.
 10. Vilka är de 5 största riskerna och vilken är beredskapen? – I samband med att man identifierar worst-case scenario bör man även gå ihenom de största riskerna och bedömma dessa efter sannolikhet och konsekvens (risk = slh * ofördelaktig konsekvens). Sedan får man bedömma om dessa risker ska elimineras, minimeras eller observeras. Går riskerna inte att eliminera eller åtminstone minimera bör investeringen skippas enligt min mening.
 11. Är det en ”öka-tillgång” eller en ”tick-tillgång”? – Samtidigt som man  utvärderar huruvida investeringen passar in i ens strategi bör man även för sig själv definiera huruvida man köper tillgången för att den ska öka i värde, ge passiv inkomst eller båda. Vad är syftet med att köpa investeringen helt enkelt? Det är alltid nämligen lättare att bestämma det innan man går in i affären.
 12. Har jag råd med worst-case scenariot/När är gränsen nådd? – En av de viktigaste reglerna när det gäller all ekonomisk aktivitet är att man ska hålla sina förluster så låga som möjligt. Det finns många anledningar till det, inte minst matematiska som visar på att i längden blir du rik på att inte förlora pengar snarare än att göra de stora klippen. Precis som man i aktiehandel kan använda sig av verktyg för att ”cut-your-loss-short and let your profits run”, dvs stopp-loss, bör man på föhand – innan man har blandat in en mängd känslor – bestämma sig för när man överger skeppet och bedömmer investeringen som död.
 13. Är jag beredd att ta fullt ansvar och lära mig läxan om investeringen går fel? – När man investerar så tar man alltid själv beslutet att lägga sin pengar på spel. Därför är det enormt viktigt att veta att det jag gör är mitt eget ansvar och ingen annans – även om det är andra personer som gett mig tips eller rekommendationer. Samtidigt måste man se investerande som ett lärande – desto fler fel man gör desto närmare kommer man om man ser till att lära sig något vid varje misslyckad investering. Tänk på att den genomsnittlige amerikanske miljonären har varit pank 4 gånger.
 14. Vad är det andra ser som inte jag ser? – En av de viktigaste frågorna att ställa sig är vad är det jag har missat? Där finns hundratals människor som också har sett samma investering som du och som förmodligen av en eller annan anledning har tackat nej till samma investering. Vad är det som de har sett som har lett till att de har tagit det beslutet de har? Denna frågan är väldigt bra att ha som startpunkt när man kritiskt ska granska sin investering. Superviktig fråga.
 15. Vad är det jag ser som inte andra ser? – Motsatsen till fråga 14 är denna frågan. När man gör en affär eller t.ex. köper ett företag så måste man göra det med åtanken att jag kan göra något bättre här än de befintliga ägarna. Vilken möjlighet är det du ser som ingen annan ser? Vad är min orättvisa fördel (läs konkurrensfördel)?
 16. Hur mycket av min tid kommer investeringen att ta i anspråk? – Jag är ute efter att skaffa mig investeringar inte fler jobb. Därför är det viktigt att fundera över hur mycket tid denna investering kommer ta i anspråk från mig. Kommer det krävas större/fler insatser än den initiala? Exempel är att köpa fastighet och inte anlita fastighetsskötare – då har man inte skaffat sig en investering utan snarare ett jobb. Egentligen ska man ställa frågan om man har tid att lägga ner den tiden som investeringen kommer att kräva.
 17. Vad kommer jag tycka om investeringen om 24h? – Denna frågan är egentligen en koll för att se att man inte fattar beslut när man är i ett känslomässigt tillstånd. Jag är av uppfattningen att man aldrig bör fatta beslu tnär man är känslomässig – vare sig det är positiva känslor eller negativa känslor. De flesta investeringar kan alltid vänta 24h.
 18. Känner jag någon annan som gjort samma/liknande investering? – Har man en vän så är man rik, har man två så är man miljonär. Referenser som man litar på och som känner en, är helt ovärderliga. Utnyttja ditt nätverk för att se vilka möjlighet som finns och vad du kan lära från den människans misstag – du behöver inte falla i alla hål själv?
 19. Vad finns det för referenser? – Finns det tidigare personer som har gjort samma sak, finns det referenspersoner? Kanske rentav befintliga eller tidigare kunder. Se även punkt 18.
 20. Har jag kapital till investeringen? – Sist men inte minst – har jag råd att fullfölja investeringen i rätt tid och på rätt plats? Jag tycker alltid att svaret på denna frågan skall vara ett ja. Det handlar inte om att säga ”Jag har inte råd” utan jag tycker att man alltid ska fråga sig ”hur kan jag få råd till det?”

Det är superviktigt att man anpassar ovanstående frågor till sin egen strategi och situation. Jag själv har ibland gått ifrån vissa av punkterna för att någon annan fördel har varit väldigt tung. Lycka till med investerandet!


Den här artikeln publicerades 2008-08-19 klockan 00:46 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

9 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej,

  Jag ser att listan börja närma sig tio år gammal. Hur ställer ni er till den idag? Lever du till fullo vid den än idag? Något som förändrats och i så fall vad är det?

  /Kivi

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kivi
  1. Vit pil

   Ja, det tycker jag faktiskt. Kul att du hittade den, har inte läst den artikeln på flera år. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  3 = fel fel fel! Så fungerar inte sannolikhet. Efter att den första misslyckats är det fortf. 90 % sannolikhet att nummer 2 misslyckas.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas
 3. Vit pil

  Berra är inte på något ganska viktigt i att man bör ha någon form av fast avkastningskrav (långsiktigt). Detta avkastningskrav bör man kunna räkna hem.

  En annan punkt som kanske bör läggas till är investeringens likviditet. Finansiella marknader förändras olika det är ständigt olika möjligheter att investera. Samtidigt så förändras också avkastningsen på olika investeringar.

  Att i olika lägen sitta fast med investeringar som är mycket svåra att realisera samtidigt som kanske pengar kan göra bättre nytta på annat håll är olyckligt. Kanske investerar du i en tillgång som där avkastningen kan förväntas vara låt säga 10% IRR med mycket begränsad likviditet sedan så faller olika tillgångar i pris och IRR på en annan investering kanske är låt säga 20%. Att i ett sådant läge ”sitta fast” i en i förhållande till annat lågavkastande tillgång är inte kul.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Cristoffer
 4. Vit pil

  Berra, håller med.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
 5. Vit pil

  Personligen tycker jag att just ett fast precist avkastningskrav är av synnerligen vikt. Främst av det skälet att man sållar bort många investeringar som man överöses med reklam för.

  Glöm sedan inte att lägga till ”Margin of Safety” så att du med säkerhet ”vet” att du når det avkastningskrav även om investeringen inte lyckas fullt ut. (läs gärna boken security analysis alt. the intelligent investor)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Berra
 6. Vit pil

  En punkt tycker jag saknas.

  Vilket är ditt avkastningskrav? et blir en väldigt stor skillnad på investeringar om man kräver 7% eller 40% i IRR

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Berra
 7. Vit pil

  Jag kom att tänka på en aspekt som kanske innefattas av din punkt 14, som är: vad vet den personen som säljer investeringen som inte jag vet. Förmodligen så är ju den personen glad över att kunna sälja investeringen till köparen för det priset.

  //Anders

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 8. Vit pil

  13# Är jag beredd att ta fullt ansvar och lära mig läxan om investeringen går fel?

  Sammanfattar allt i livet. Ta ansvar så slipper vi ”skyll på den första bästa fula ankungen i sällskapet”. Blir mer softistikerad och professionellt då och samtliga som är inblandade har mer möjligheter att gemensamt lösa eventuella problem. Detta sparar också dyrbar tid och energi

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.