Om avgiften i fonden Länsförsäkringar Global Indexnära på 2 %

Återkoppling från Länsförsäkringars ansvarige jurist Johan Lindström

Få klausuler i ett par villkor för en fond har vållat så mycket diskussioner, frågor och kommentarer här på bloggen som avgiftsklausulen om 2 procent kring fonden Länsförsäkringar Global Indexnära.

När jag för ett par dagar sedan skrev artikeln om ”De bästa fonderna 2018” så utnämnde jag fonden:

  • Länsförsäkringar Global Indexnära

till Sveriges bästa globalfond. Kanske till och med den bästa fonden man kan lägga sina pengar i om man bara ska välja en fond (vilket man aldrig borde). Dock uppstod direkt diskussionen i kommentarsfältet kring avgiftsklausulen där Länsförsäkringar skriver:

Fonden har rätt att ta ut 2% i försäljnings respektive inlösenavgift men har aldrig nyttjat denna rätt. Nedan anges förtydligande information om avgifter.Länsförsäkringars fondfaktablad

Jag har personligen aldrig lagt någon större vikt vid den, då jag utgått från att de är de 0,20 % som gäller och att ovanstående bara är en så kallat ”cover-my-ass”-paragraf. Jag vet å andra sidan att göra antaganden är ”the mother of all screw-ups”. Således kände jag att det var bättre att kolla upp det. Bättre ”safe than sorry” så att säga.

Återkoppling från chefsjuristen angående Länsförsäkringar Global Indexnära

I och med att det blev en så stor fråga och jag vet att andra bloggrannar som Petrusko också har försökt få klarhet i det här, så har jag varit i kontakt med Länsförsäkringars fondchef och VD direkt. Idag fick jag svar från deras chefsjurist Johan Lindström och han skriver så här, vilket i stora drag bekräftade mitt antagande:

Informationen avseende möjligheten att ta ut dessa avgifter i fonden Länsförsäkringar Global Indexnära har endast skrivits om. Tidigare uppfattades det som vi tog ut dessa avgifter istället för att ange att möjligheten finns. Läser man informationen i faktabladet framkommer att gällande avgift är 0 % och att det finns en möjlighet att ta ut avgift för sälj/köp om max 2% , men denna möjlighet har aldrig tillämpats.

Skälet till att denna möjlighet finns vid försäljning är att kunna skydda fonden vid stora uttag från institutioner i syfte att kunna realisera tillgångarna under ordnade former. En avgift skulle då kunna införas under en begränsad tid. Vi har för avsikt att skriva om fondens informationsbroschyr och beskriva varför den möjlighet finns och när den skulle kunna tillämpas.Johan Lindström, jurist Länsförsäkringar

Poängen är alltså inte att den ska beröra oss småsparare. Då kan vän av ordning hävda, men de kan införa det. Det stämmer ju, men å andra sidan så skulle de ju förlora kunder momentant till andra globalfonder som t.ex. Swedbank. Jag personligen finner inte ovanstående formulering som en showstopper som får mig att byta fond från Länsförsäkringar Global Indexnära. Vill man dock ha ett alternativ som är i princip likvärdigt, så kan jag med gott samvete rekommendera:

  • Swedbank Robur Access Global

Det är i princip identiska fonder och mig veterligen har de inte samma klausul. Jag hoppas att den här artikeln bringar lite klarhet i frågan. :-)

Relaterade artiklar

  • Bästa fonderna 2021 - De bästa indexfonderna, hållbara fonderna, räntefonderna och övriga fonderna för ditt sparande och din portfölj 2021

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök