Balansekonomi-kurser under våren 2009...

Balansekonomi-kurser under våren 2009…

Jag är ju positiv till Balansekonomis grundutbildning eftersom den ger en bra introduktion till tankesättet om attraktion, överflöd och frihet istället för det klassiska kraft, brist och trygghet. Datumen för vårens utbildningar är färdiga och finns att hitta nedan:

Malmö 3 februari – Anmäl dig här, eller läs mer.

Stockholm 3 februari – Anmäl dig här, eller läs mer.

Göteborg 24 februari – Anmäl dig här, eller läs mer.

Uppsala 5 mars – Anmäl dig här, eller läs mer.

Gävle 10 mars – Anmäl dig här, eller läs mer .

Relaterade etiketter och ämnen

Balansekonomi

Kommentera