Uppföljning på barnbidragsportföljen – Kerstin 4 år

Hur har det gått om man investerat ett barnbidrag kontinuerligt de senaste 4 åren?

Uppföljning på barnbidragsportföljen – Kerstin 4 år

Sedan en tid tillbaka sköter jag ett par portföljer till några kompisars barn på samma sätt som jag sköter Frejas. Dock har ju Frejas sprungit iväg i värde eftersom jag lägger in mer än barnbidraget per månad, så därför tänker jag att jag ska särredovisa en ”ren” barnbidragsportfölj.

Den här portföljen satte vi igång den 15:e augusti 2011, med en insättning på 18 000 kr. Sedan dess har det varje månad betalats in 1 050 kr. Det vill säga total insättning har varit 61 684 kr. Värdet på depån är idag 91 117,21 SEK. Det vill säga en total värdeökning på ca 47 % på ganska exakt 3 år. Räknar vi om det till en genomsnittlig årlig avkastning (ränta-på-ränta) så blir det +13.88 % per år. Klart över förväntningarna.

Innehaven i portföljen

Tittar jag på innehaven så ligger de kvar sedan tidigare, det är i princip en portfölj där jag bara har köpt och behållt. Mycket enligt den strategin som jag har beskrivit i min serie ”Så här blir du rik”.

Vän av ordning noterar dock att portföljen inte är lika utpräglad indexfond-portfölj eftersom den faktiskt innehåller rena direktinvesteringar i aktier – något jag inte rekommenderar i mina förslag på nybörjarportfölj. Men då de har gott bra, har jag låtit dem löpa enligt principen – behåll vinnarna och sälj förlorarna. Bilden tagen per idag 140827.

kerstin-innehav

Till det här innehavet kommer att Kerstins föräldrar även har på min rekommendation köpt henne lite fysiskt silver och guld från Liberty Silver (annonslänk), enligt min artikel här. Så utöver ovan har Kerstin även 34 oz silver som är i dagsläget värderat till 135.79 kr/oz, vilket motsvarar ca 4 850 kr (tillägg för att det är fysiskt). Dessa 4 850 är inte inräknade i den totala summan på 91 tkr eftersom de investerades utöver barnbidraget.

Tillgångsfördelningen

Eftersom jag är en indexkramare är jag inte särskilt insatt i de respektive bolagen på verksamhetsnivå, däremot är jag mest intresserad av de olika tillgångsslagen. Å andra sidan kan man argumentera för att 3 av de 4 innehaven är ”mini”-indexfonder eftersom det är bolag som i sin tur äger andra bolag. Undantaget är H&M som är ett enskilt företag och sannolikt ett av de mest framgångsrika svenska bolagen någonsin.

Tittar man på Kerstins portfölj kan man se en fördelning enligt följande:

kerstin-diagram

 

Mitt resonemang när jag satte upp den här portföljen är att jag ville ha en blandning av olika tillgångar men ändå en stark exponering mot aktier eftersom Kerstin fortfarande är ung. Tittar man på tumregeln på (100 – ålder), så ger ju den en fördelning på nästan 96 % aktier. Dessutom med tanke på att pengarna ska vara investerade fram till hennes 18-års dag, det vill säga minst 15 år till är det fullt rimligt.

Däremot är jag en försiktig general så jag har bara låtit mängden aktier ligga på ca 36 % och placerat majoriteten av pengarna i preferensaktier. Det kan man säga är riskmässigt en tillgång som ligger mellan aktier och obligationer. Lägre risk än en aktie men högre risk än en obligation. Preferensaktierna varierar sällan mycket i värde utan ger en stabil årlig utdelning, som är det som jag har fokuserat på.

Sedan har jag lagt på lite obligationer i alla fall för att dämpa ett eventuellt fall, lagt in lite guld och silver på 5 % av portföljen och sedan låter jag inkommande pengar samlas på hög för närvarande. Så ska man vara krass är det är mer likt än 80 % aktier / 20 % obligationer än någon annan typ av portfölj.

Planen framåt för portföljen

Jag tänker låta den här portföljen ligga, det finns ingen anledning att mecka med en fungerande strategi. Jag tror inte på att man kan förutsäga marknaden och därmed är det lönlöst att på kort sikt försöka välja någon enskild aktie eller fond. Däremot kommer jag försöka balansera om portföljen under de kommande månaderna.

Målet är att styra den mer mot en större del kontanter. Även om jag inte tror på en ekonomisk kollaps så skadar det sällan att ha kontanter i plånboken och Kerstins portfölj är ju nästan fullinvesterad. Om jag ska sälja av något så blir det direktinvesteringarna i aktier och försöka fördela dem mer mot fonderna i nybörjarportföljen, t.ex. mot Asien som det saknas exponering mot. Det andra är att på sikt öka guld och silver-delen mot ca 10 %. Eventuellt skulle man kunan sälja av lite av Spiltans preferensaktier.

Misstaget i portföljen

Misstaget som jag har gjort i den här portföljen, är att inte använda Avanzas ISK-konto, utan jag har en gammal mini-depå. Anledningen är att skatten på utdelningarna hade framförallt blivit lägre. Så där rekommenderar jag i så fall Avanzas eller Nordnets ISK-lösningar. Läs mer i den här artikeln om det.

Slutord – den mekaniska pengamaskinen går enligt plan

Jag gillar ju den här typen av mekaniska och automatiserade pengamaskiner. Det är nämligen ingen rocketscience, utan det handlar om att bestämma sig och sedan göra samma sak gång på gång på gång. Precis det som jag beskriver i mina steg till rikedom. I det här fallet har den här pengamaskinen fått puttra på ostört i 3 år redan och kommer att fortsätta göra det i många år framöver.

Enligt den här planen så ska ju Kerstin ha ca 500 000 kr på sin 18-års dag från den här mekaniska pengamaskinen. Eftersom hon redan idag ligger på ca 100 000 kr, så ligger hon på två år ”före”. Å andra sidan med hänsyn tagen att vi har haft en väldigt god utveckling på börsen.

budget-utfall

 

Sammanfattningsvis så handlar det, som alltid, om att det viktigaste är att komma igång. Även om jag har full förståelse för att man inte kan lägga undan hela barnbidraget så kanske man kan lägga undan en hundralapp eller två. Använder man sig av progressivt sparande, där man sparar 100 kr/mån år 1, 200 kr/mån år 2, så är det inte en jättestor skillnad i utfall. Det enda som skiljer lite är tiden. Du kan läsa mer om det här.

Uppdatering 141125

Eftersom det här inlägget får mycket trafik just nu på grund av Avanzas rekommendation kommer här en dagsfärsk bild från depån:

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

 

Relaterade artiklar

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök