Bästa indexfonderna för 2015

En uppdatering av fonderna med den bästa avkastningen och lägsta priserna, januari 2015

Bästa indexfonderna för 2015

Då var det dags för en uppdaterad lista av de de bästa indexfonderna som det går att spara och investera i. Sedan förra uppdateringen i november har ett antal indexfonder tillkommit vilket ökar konkurrensen vilket är bra för oss sparare.

Det finns en nyare version av den här artikeln:

 • Bästa fonderna 2021 - De bästa indexfonderna, hållbara fonderna, räntefonderna och övriga fonderna för ditt sparande och din portfölj 2021

För dig som är ny på bloggen rekommenderar jag följande artiklar kring varför jag är en så varm förespråkare av indexfonder. I korthet handlar det om att det inte är sannolikt att över tid slå ett index samt att avgifterna är den enskilt största faktorn som påverkar avkastningen av en indexfond. För dig som är ny så kan man enklast beskriva en indexfond som ett genomsnitt av ett visst antal aktier – t.ex. svenska, globala, europeiska eller något annat urval.

Ett urval av nedanstående fonder äger jag själv både i nybörjartportföljen och RikaTillsammans-portföljen.

Metodiken för hur jag har valt ut fonderna finns beskriven här:

De bästa svenska indexfonderna

Listan med de bästa svenska indexfonderna är oförändrad sedan sist, dock har flera av värdena för fonderna blivit bättre.

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
Avanza Zero SIX30RX 0 % 12.9 % ±13.12 % (5 år) 1.56 4
Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 0 % 12.7 % ±13.43 % (5 år) 1.62 4

Notera att dessa bara går att köpa hos respektive Nordnet eller Avanza eller SBAB.

Kandidater som inte kvalade in på den här listan var:

 • Länsförsäkringar Sverige Index – det är bra att Länsförsäkringar skapat en indexfond för Sverige med en avgift om 0.2 %, men om ovanstående är gratis och bättre så finns det ingen som helst anledning att välja den i alla fall.
 • SBAB Fri – det är en ny fond som startades och lades ner av SBAB och nu finns den att köpa på Nordnet. Ligger man hos Nordnet är det ändå lika bra att köra på Superfonden Sverige.

De bästa nordiska indexfonderna

Listan nedan är oförändrad sedan sist.

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
Nordnet Superfonden Danmark OMXC20CAP 0 % —- —- —- —-
Nordnet Superfonden Norge OBX 0 % —- —- —- —-
Nordnet Superfonden Finland OMX Helsinki 25 0 % —- —- —- —-

Vad jag vet så finns där inga andra indexfonder för de andra nordiska marknaderna. Vad man bör notera är att de här indexen är ganska små, men det är även det svenska. Jag brukar därför i mina portföljer på Nordnet dela upp summan på alla fyra. Det vill säga om jag på Avanza hade lagt 10 000 kr i Avanza Zero, så hade jag på Nordnet delat upp det med 2 500 kr i varje fond och därmed fått en större riskspridning.

De bästa globalfonderna

Det som jag brukar rekommendera nya sparare är en eller flera bra globala indexfonder och nedan följer de jag påstår är bäst. Nyhet på listan är de två fonderna från Danske Invest som är väldigt bra och där den ena till och med är etisk. Det skiljer lite i avgift och utveckling, men det kan det vara värt.

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
DNB Global Indeks MSCI World 0.32 % 20.4 % (3 år) ±5.75 % (3 år) 3.04 5
Danske Invest Global Index MSCI World 0.44 % 11.4 (5 år) ±8.56 % (5 år) 2.74 5
SPP Aktiefond Global MSCI World 0.31 % 9.1 % (5 år) ±9.01 % (5 år) 2.35 4
Danske Invest SRI Global (etisk) MSCI World 0.50 % 11.0 % (5 år) ±8.77 % (5 år) 2.66 4

Notera att jämförelsen med avkastning ovan inte är helt rättvis då den är över olika perioder och DNB har en kortare och mer fördelaktig period på 3 år jämfört med de andra som vi jämför på 5 år.

Kandidater som inte kvalade in på listan ovan är:

 • AMF Aktiefond Världen – anledningen är att det inte är en ren globalfond, utan en 50 % globalfond och 50 % svensk fond(?). Dessutom tappade de i år en Morningstar stjärna och har bara 3.
 • Länsförsäkringar Global Index – Länsförsäkringar gjorde en bra grej när de vid årsskiftet sänkte avgiften till 0.2 %, men då fonden är för ny finns det inga data på den och jag tycker att den fortfarande inte kan tävla mot DNB eller SPPs-fonder.
 • SEB Etisk Global Indexfond – kom inte med på listan för att den är sämre än Danske Invest motsvarighet.

Alternativ globalfond via ETF:er (börshandlad fonder)

Ett annat alternativ som jag brukar använda mig ibland är en kombination av två stycken Vanguard-fonder som tillsammans skapar en mycket bred globalfond.

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) CRSP US Total Market 0.05 % 16.0 % ±13.58 % (5 år) 1.14 4
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) FTSE Global All Cap ex US 0.14 % 7.3% ±13.18 % (3 år) 0.74 3

Alternativa ETF:er som inte kom med på listan på grund av att de inte är lika bra som ovan är:

 • iShares MSCI World Index

De bästa indexfonderna för USA

USA är fortfarande världens största ekonomi och nedan följer de bästa indexfonderna för exponering mot den amerikanska marknaden. Ny fond på den här listan är Länsförsäkringar som sänkte avgiften från 0.5 % till 0.2 % vid årsskiftet och därmed kvalar in.

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
SPP Aktiefond USA Russell 1000 0.20 % 16.4 % ±9.42 % (5 år) 2.62 5
Swedbank Robur Indexfond USA Russell 1000 0.20 % 16.1 % ±9.37 % (5 år) 2.59 4
Länsförsäkringar USA Index Russell 1000 0.20 % 16.2 % ±9.58 % (5 år) 2.56 4
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) CRSP US Total Market 0.05 % 16.0 % ±13.58 % (5 år) 1.14 4

Fonder som inte kvalade in på den här listan var:

 • Handelsbanken MSCI USA Index – på grund av att avgiften ligger på 0.4 % jämför med hälften på fonderna ovan.
 • Öhman Etisk Index USA A – också på grund av avgiften.
 • AMF Aktiefond Nordamerika – på grund av 3 stjärnor hos Morningstar och hög avgift.

De bästa europeiska indexfonderna

Nedan följer de bästa fonderna med exponering mot Europa. Nytillskottet här är Länsförsäkringar som sänkte avgiften på sin fond och därmed går förbi Swedbank.

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
AMF Aktiefond Europa MSCI Europe Value 0.40 % 6.1 % ±14.47 % (5 år) 1.70 5
Länsförsäkringar Europa Index MSCI Europe 0.20 % 6.7 % ±11.43 (5 år) 1.68 4
Swedbank Robur Indexfond Europa MSCI Europe 0.20 % 5.8 % ±11.09 % (5 år) 1.69 3

Fonder som inte kvalade in var:

 • Öhman Etisk Index Europa – på grund av avgift och generella värden.
 • SEB Eurland Gratis – ny fond som är gratis men har än så länge inga stjärnor.
 • SEB Europafond Index – på grund av avgiften, i övrigt 4 stjärnor som är bra.
 • SPP Aktiefond Europa – på grund av avgift och i övrigt bara 3 stjärnor.

De bästa asiatiska indexfonderna

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Swedbank Robur Access Asien MSCI AC Asia Ex Japan 0.20 % 7.4 % ±11.90 % (5 år) 1.10 4
SPP Aktiefond Japan MSCI Japan 0.21 % 6.1 % ±13.50 % (5 år) 1.15 4
AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific 0.60 % 6.2 % ±9.53 % (5 år) 1.26 4

Tyvärr finns det inte särskilt många indexfonder med en bra exponering mot Asien.

De bästa indexfonderna mot tillväxtmarknaderna

Sedan förra gången har där faktiskt tillkommit en indexfond med exponering mot tillväxtmarknader såsom de sydamerikanska, östeuropeiska och asiatiska länderna. Jag är personligen faktiskt glad över den här nya fonden och den kommer åka in i portföljerna under året.

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index MSCI EM 0.40 % —- —- —- —-

Sedan tidigare finns dock följande börshandlade fond:

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) MSCI AC Asia Ex Japan 0.15 % 3.62 % ±19.13 % (5 år) 0.19 3

Övriga fonder som förtjänar ett omnämnande

Följande fonder är inte indexfonder i dess rätta bemärkelse men de har låga avgifter och presterar goda resultat över tid.

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Spiltan Aktiefond Investmentbolag  MSCI Sweden 0.23 % 26.9 % (3 år) ±13.16 % (3 år) 1.80 5

Ränte och obligationsfonder

Följande ränte- och obligationsfonder tycker jag också förtjänar att omnämnas:

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
SPP Obligationsfond  Citi Swedish GBI 0.21 % 5.1% (5 år) ±3.03% (5 år) 1.12 5
AMF Räntefond Lång Citi Swedish GBI 0.15 % 5.6 % (5 år) ±3.80% (5 år) 0.98 5
Catella Avkastning Citi Swedish GBI 0.72 % 3.2 % (5 år) ±0.62% (5 år) 5.20 5
Ålandsbanken Cash Manager B Citi EUR EuroDep 3 Mon 0.45 % 0.6 % (5 år) ±5.24% (5 år) 0.62 5
Spiltan Räntefond Sverige Citi EUR EuroDep 3 Mon 0.11 % 2.5 % (5 år) ±0.34% (5 år) 5.05 5

Slutord

Jag tar gärna emot kommentarer på fonderna ovan, men ännu hellre kring fonder som jag har eventuellt har missat. Jag själv äger de flesta av dessa fonder och jag har beskrivit dem mer ingående i följande artiklar:

Avkastningsmässigt kan man säga att över en period om ca 5 – 10 år, så bör genomsnittsavkastningen ligga runt en 8 % per år. Risken mätt i form av standardavvikelse skulle jag uppskatta till ca ±16 % kanske något högre för de mer nischade fonderna såsom Sverige, Norden och tillväxtmarknaderna. I korthet kan man säga ju bredare index, desto mindre risk och svängningar (volatilitet).

Alla dessa fonder går att handla via Avanza (annonslänk) förutom de specifika Nordnetfonderna, som bara går att handla där. Det är inga avgifter vid köp eller försäljning på dessa fonderna förutom Vanguardfonderna som är ETF:er. Utdelning betalas också ut i alla fonderna, dock på lite olika sätt. Vanguardfonderna betalar ut det kvartalsvis och vissa andra delar ut årsvis alternativt höjer värdet på fonden.

Alla dessa fonder lämpar sig oerhört väl för ett månatligt automatiskt sparande i form av en pengamaskin enligt artiklarna i kategorin ”Så blir du rik”.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök