Bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna 2016
Sök:

Bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna 2016

En sammanställning för dig som vill börja spara i de bästa fonderna 2016

Då var det dags för den årliga uppdateringen av de bästa fonderna inför året som man kan spara och investera i. Det här året har jag även lagt till de bäst aktiva fonderna för att ge dig en större överblick. Dessutom har jag delat upp det per marknad för att göra det enklare att sätta samman sin portfölj.

Det finns en nyare version av den här artikeln:

Till skillnad från föregående år har jag valt att göra den här artikeln lite annorlunda. Jag har faktiskt även inkluderat de bästa aktivt förvaltade fonderna. Jag är ju en indexkramara av rang som fortfarande inte anser att man i längden kan slå index – det vill säga genomsnittet för hur börsen går.

Bara för att jag är förtjust i index-fonder så betyder det inte att man ibland kan göra ett avsteg och välja bra aktivt förvaltade fonder. Dock behöver man vara på det klara med varför man väljer dessa, samt hålla ögonen på dem så att avkastningen motiverar avgiften. Risken är nämligen överhängande eftersom de flesta aktiva fonder inte slår sitt index, särskilt efter att avgiften är betald. Men säg att index avkastar 8 %, fonden ger 10 % och tar 1 % i avgift, då har du fått 9 % och det är bättre än index. Således var det motiverat.

Däremot finns det inte en anledning att betala för att få 8 % – 1 % när index gör 8 % utan avgift. Anledningen till att jag kompletterar är att jag får en hel del frågor på dessa fonder och inte minst eftersom avkastningen på kort sikt kan motivera det.

Jag kommer även uppdatera den här listan under året om något skulle förändras. Då kommer du se ändringarna längst ner i artikeln.

Urval och bedömning

Jag har bedömt fonderna enligt kriterierna i den här artikeln:

Jag har valt att dela upp fonderna i lite olika listor baserat på följande marknader eller tillgångstyper:

 • Globala fonder
 • Tillväxtmarknader
 • Sverige-fonder
 • USA-fonder
 • Europa-fonder
 • Asien-fonder
 • Korta räntefonder
 • Långa räntefonder
 • Övriga fonder

Förklaring till faktorer som jag tittar på

I tabellerna nedan kan du för varje kategori

 • Fondnamn – namnet på fonden. På vissa fonder har jag även angett kortnamnet inom parentes och eventuellt vilken
 • Index – vilket index eller genomsnitt som fonden jämför sig mot. Det kan man säga är genomsnittet av den marknaden.
 • Lägsta belopp – vilket är det lägste beloppet som man kan investera i fonden hos Avanza /Nordnt
 • Avgiften – den avgift som du betalar till fonden varje år.
 • 3 år medel – medelavkastningen de senaste tre åren. Inom parentes visas jämförelseindexet de senaste tre åren. De bör vara så lika som möjligt.
 • 5 år medel – samma som ovan fast för den senaste 5 års perioden.
 • Std. av. – standard avvikelse och är ett mått på hur mycket fonden avviker från den genomsnittlig avkastningen.
 • Sharpe-kvot – det vill säga hur bra fonden är på att ge en riskjusterad avkastning. Det vill säga det är ett mått på vilken risk som fonden har tagit för att uppnå avkastningen.
 • PPM – det nummer som fonden har i PPM-sparandet (din pension). Om inget nummer anges så finns den ej.
 • Etisk – om fonden uppfyller hållbarhetskriterier. Läs mer på hållbarhetsprofilen.se.
 • Antalet Morningstar-stjärnor – Morningstar.se är en sajt som utvärderar och bedömmer fonder runt om i världen. De betygsätter på en skala 1-5 där de tar hänsyn till många faktorer samt hur bra fonden är i relation till fonder i samma kategori. Stjärnorna är även länkade till resp. Morningsstar-sida för mer info.

De bästa globala fonderna 2016

Den typ av fonder som jag brukar rekommendera mest är globala fonder. En global fond är en fond som investerar över hela världen. De här är ofta väldigt ”breda” fonder som investerar i de största bolagen på de största marknaderna. En fond kan således innehåll 0.2 % Samsung, 0.2 % Apple, 0.2 % H&M och så vidare. Det här gör att det är bland de aktiefonder som finns med lägst risk.

Det här precis samma fonder som var med förra året. Värdena har blivit något sämre till följd av ett svagt 2015 men dessa fonderna är fortfarande outstanding enligt mig. Det har varit bra börsår och jag tycker att på lång sikt >10 år så är genomsnittsavkastningarna lite för höga. På lång sikt tror jag att man ska räkna mer mot ett snitt på 7 – 8 % istället.

Fondnamn Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. DNB Global Index MSCI World 100 kr 0.30 % 19.1%
(19.5 %)
12.2%
(12.6%)
±10.33% 1.54 Ja 5
2. Danske Invest Global Index MSCI World 200 kr 0.44 % 19.5%
(19.5%)
12.1%
(12.6%)
±10.57% 1.58 252411 Ja 5
3. SEB Global C (aktiv fond) MSCI World 100 kr 1.55 % 20.5%
(19.5%)
9.9%
(12.6%)
±9.36% 1.74 Ja 5
4. iShares MSCI World Index ETF (XWD) (valuta: CAD) MSCI World 1 000 kr 0.44 %  8.87%
(9.58%)
7.50%
(8,48%)
±9.19%  1.44 5

Om jag bara skulle rekommendera en sparare en enda fond utan att veta något mer om spararen så skulle jag rekommendera DNB Global Indeks. Det är en av mina topp-3 fonder alla kategorier. I listan ovan finner du även en aktivt förvaltad fond (SEB Global C) och den kvalade in på grund av bra riskjusterad avkastning och för att den finns i SEBs tjänstepensionslösning SEB Tryggliv. Dock skulle jag säga den uppvisar problematiken med aktiva fonder, särskilt när man kollar på 5 år medel, där den ligger under sitt index. Men den är med på nåder.

Den fjärde fonden är också något av ett undantag. Det är en börshandlad kanadensisk fond (ETF). Jag ser dock sällan någon anledning att investera i utländska ETF:er om det finns svenska alternativ då tumregeln är att man ska investera i den valutan som man avser spendera sina pengar. Alla de andra fonderna ovan handlas nämligen i SEK. Vill man dock sprida riskerna genom att t.ex man är osäker på utvecklingen i den svenska kronan och vill sprida valutarisken, då kan det vara en idé att ta den i en annan valuta. Här är det tyvärr kanadensiska dollar, helst hade jag haft den i USD men man kan inte få allt.

Notera dock att det inte är helt enkelt att jämföra ETF:en med de föregående svenska fonderna på grund av att de handlas i olika valutor. Det ger också utslag nämligen på hur valutakursen har gått under året och den svenska kronan har ju försvagats mot dollarn vilket har gynnat oss som sparat i kronor. MSCI World i SEK har nämligen under de senaste åren gått +19,5 % medan samma index i CAD har gått +9,58 %. Skulle kronan stärkts skulle det omvänga hända.

Där finns ytterligare ett antal fonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • SPP Aktiefond Global – passiv indexfond som ligger väldigt nära i värden som de ovan.
 • Länsförsäkring Global Index – en fond som sänkte avgiften under förra året och kan vara framtida kandidat

De bästa USA-fonderna 2016

Säga vad man vill så är USA fortfarande världens största ekonomi och den marknaden styr många av de andra. Även om jag håller med om att det är mindre idag än förut. Dessa fonder här investerar i amerikanska företag, så väl stora som små. Efter global-fonderna så rekommenderar jag således USA-fonder.

Jag gjorde en jämförelse på dessa under förra året och det är fortfarande samma vinnare i topp.

Om jag får välja topp-3 så blir listan enligt nedan:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond USA Russell 1000  100 kr 0.20 %  25.4%
(25.4%)
17.0%
(17.7%)
11.04% 1.86 248161  Ja 5
 2. Swedbank Robur Access USA Russel 1000 100 kr 0.20%  25.5%
(25.4%)
17.1%
(17.7%)
 11.10% 1.84  150649  Nej 5
3. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (valuta: USD) CRSP US Total Market Index 500 kr 0.30 % 13.85 %
(14.62%)
12.53%
(13.02%)
 11.37% 1.51 4

Samma resonemang här som med global-fonderna när det gäller den amerikanska Vanguard-fonden. Den går att handla via Nordnet och Avanza men är egentligen överkurs för en vanlig sparare. Det intressanta dock är att de har siffror även för 10 år medel som låg på 8.76 % i medelavkastning mot indexes 8.78 %. Riktigt bra med tanke på att det inkluderar finanskrisen 2007-2008. Den investerar också i alla bolag som går att köpa på den amerikanska marknaden medan de två första håller sig till Russel 1000-indexet (1000 företag).

Där finns ytterligare ett antal fonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • Handelsbanken MSCI USA Index
 • Länsförsäkringar USA Index
 • AMF Aktiefond Nordamerika

Notera att ingen aktivt förvaltad fond tog sig in på listan. Bara en parentes.

De bästa svenska fonderna 2016

Jag själv satt och funderade på vilken kategori av fonder som jag skulle rekommendera efter de globala och de amerikanska och då valde jag de svenska. Anledningen är att trots vad vi själva gärna tror om oss själva så är vi en liten ekonomisk fluga på de globala ekonomiernas ryggar. Av internationella investerare anses den svenska börsen vara en ”högrisk”-börs. Eftersom de föregeånde marknaderna är hyfsat stabila väljer jag således att krydda till det med lite svenska fonder.

Jag skulle således aldrig börja att investera i en svensk fond i valet mellan en svensk och global fond. Tittar vi på de bästa svenska fonderna så ser det ut enligt följande:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag SIXPRX 100 kr 0.2% 23,7%
(12.3%)
 — ±14.36% 1.53  — Nej 5
2. Didner & Gerge Aktiefond (aktiv) 100 kr 1.12 % 18.4 %
(12.3%)
11.9 %
(7.0%)
±16.39% 1.30  291906 Ja 5
3. Lannebo Småbolag (aktiv) CSRXSE 100 kr 1.60 % 32.2%
(29.2%)
16.3 %
(16.5%)
±15.00% 2.33  842690 Ja 5
4. Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 100 kr 0%  15.1%
(12.3%)
8.9%
(7.0%)
±14.05% 1.12  — Nej 3
5. Avanza Zero SIX30RX 100 kr 0% 13.5%
(12.3%)
8.5%
(7.0%)
±14.00% 0.99 734491 Nej 3

Eftersom jag ändå är lite hemmakär så har jag valt att ta med fem fonder i den här kategorin. Notera att jag också har tagit med två aktivt förvaltade fonder. Anledningen till att jag har gjort det är för att de är riktigt bra fonder som förtjänar att nämnas och för att de svenska indexfonderna har gått ganska dåligt och risken skiljer sig inte nämnvärt. Jag tänker att jag behöver ju inte vara en fundamental passivkramare utan snarare en pragmatisk indexkramare.

Det är dock en ganska stor skillnad på de här fonderna och indexfonderna ovan. I det här fallet är det tyvärr lite att att jämföra äpplen med päron eftersom de aktiva fonderna investerar även i svenska småbolag och det gör inte de två indexfonderna. Småbolag tenderar att ha en högre risk men även en bättre avkastning i goda tider. Jag har skrivit mer om det i artikeln:

Andra bra fonder som inte hamnade topp-5 i år var:

 • Carnegie Småbolagsfond – bra fond men Lannebo är marginellt bättre
 • Länsförsäkringar Sverige Index – inte bättre än de andra och svår att köpa
 • XACT Svenska småbolag ETF – intressant fond som lanserades Februari 2016, något att hålla ögonen på

Om man vill vara mer exponerad mot de nordiska marknaderna (Sverige fast lite större) och man är kund hos Nordnet så gillar jag även:

 • Nordnet Superfonden Danmark
 • Nordnet Superfonden Finland
 • Nordnet Superfonden Norge

Om jag investerar 10 000 kr i Avanza Zero så brukar jag ta 2 500 kr i de fyra Nordnet Superfonderna. Det är enligt mig likvärdigt, nästan i alla fall.

De bästa Asien-fonderna 2016

Jag tror att mycket av tillväxten den kommande tiden kommer att ske i Asien. Därför brukar jag tycka att man ska ha med minst en Asien-fond i sitt sparande. De fonderna med bäst resultat mot Asien tycker jag är följande:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Access Asien MSCI AC Asia Ex Japan  100 kr 0.20 % 7.3%
(8.3%)
4.5%
(4.5%)
 15.07% 0.53 978981 Nej 4
2. AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific  50 kr  0.60 %  11.1%
(12.5%)
6.2%
(6.4%)
 11.58% 0.85  823096  Nej 4

Det är inte så mycket att säga om dessa fonderna. Andra fonder i samma kategori som man skulle kunna kolla närmare på är:

 • iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

De bästa fonderna mot tillväxtmarknaderna 2016

Den näst kategori får blir tillväxtmarknader. Det är en klurig kategori med hög risk eftersom marknaderna inte alls är lika mogna som alla de andra. Det gör att aktiva fonder tenderar att gå bättre än de passiva indexfonderna.

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Fidelity Emerging Markets A  MSCI EM  100 kr 1.60  10.0%
(1.7%)
4.4 %
(-0.4%)
13.46% 0.74  —  Nej 5
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index  MSCI EM  100 kr  0.4  —  434274  Ja

Vad jag vet så finns där inga andra riktigt bra fonder som har en exponering mot tillväxtländer än dessa två. I nästa steg skulle jag kolla vidare på följande två fonder, men de har bara 3 stjärnor och det går lite mot mina egna regler.

 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
 • iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)
 • iShares MSCI Frontier 100 ETF (inkl. Afrika)

De bästa europeiska fonderna 2016

Jämte USA så är den europeiska marknaden en av de som är mest utvecklade. Det är således en ganska stabil investering jämfört mex t.ex. tillväxtmarknaderna vilket också syns i siffrorna nedan:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. AMF Aktiefond Europa MSCI Europe 50 kr 0.40% 15.8%
(11.3%)
9.8%
(6.7%)
13.99% 1.20 538462  Nej 5
2. SEB Europafond Småbolag (aktiv) MSCI Europe Small Cap 100 kr 1.75% 30.0%
(23.3%)
 17.5%
(13.3%)
12.72% 2.30  556589  Ja 5

Bland de europeiska fonderna så skulle jag säga att dessa två fonderna är de bästa. Det är en indexfond och en aktivt förvaltad fond, vilket också syns på avgiften men de andra siffrorna är ju smått otroliga. Man behöver dock vara medveten om att man i ovan jämför äpplen och päron då det är två olika index som man jämför – det vill säga storbolag med småbolag. I en sådan jämförelse kommer småbolagen nästan alltid att gå bättre. Där finns alternativ på 4 Morningstar-stjärnor:

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Länsförsäkringar Europa Index
 • Handelsbanken Europafond Index
 • iShares MSCI Europe Small-Cap IEUS (USD)

De bästa korta räntefonderna 2016

Alla fonderna ovan har varit aktiefonder som investerar i företag. Det betyder att avkastningen är relativt hög men även risken. I mina portföljer brukar jag alltid rekommendera att man ska ha en krockkudde i portföljen i form av korta- och långa räntefonder. Skillnaden på långa och korta räntefonder är löptiderna som räntorna löper. Utan att gå in i detalj så kan man säga att korta räntefonder motsvarar en lite bättre avkastning än att ha pengarna på kontot. Långa räntefonder kan däremot bete sig som en investering som i risk ligger mellan bankkontot och aktier.

De bästa korta räntefonderna är i skrivande stund:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Penningsmarknadsfond Citi Euro Dep 3 Mon 100 kr 0.00% 0.5%
(0.5%)
1.1%
(1.1%)
 0.26% -0.48  717611 Nej
2. SPP Penningmarknadsfond Citi Euro Dep 3 Mon 100 kr 0.20%  0.7%
(0.5%)
1.1%
(1.6%)
 0.51% 1.50 442897 Ja

Tittar man på avkastningarna är det ju ingen munter läsning. Det hänger ju ihop med de senaste årens extremt låga räntor. Samtidigt visar det ju också hur dessa två fonder fungerar som krockkudde eftersom de med över 96 % sannolikhet inte kommer att röra sig mer än max 1 % (=2 x std. av) i vardera riktning – jämfört med t.ex. Swedbank Access Asien som kan röra sig med 30 % i vardera riktning.

Vill man titta på fler alternativ så kan följande fonder vara intressanta:

 • Öhman Penningsmarknadsfond
 • KPA Etisk Räntefond

De bästa långa räntefonderna 2016

Tittar vi på de långa ränte- och obligationsfonderna så är de bästa:

Fond Index Lägsta
belopp
Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe PPM Etisk Betyg
1. AMF Räntefond Lång Citi Swedish GBI  50 kr 0.10% 3.0%
(2.7%)
5.1%
(4.5%)
3.22% 1.06 574293 Nej 5
2. SPP Obligationsfond Citi Swedish GBI 100 kr 0.20% 2.8%
(2.7%)
4.7%
(4.5%)
2.93% 0.84 534800 Ja 5
3. Catella Avkastning OMRX TBill/TBond 200 kr 0.70% 1.7%
(–%)
2.7%
(–%)
0.82% 1.60 112755 Nej 4

Det här samma fonder som var med på listan förra året och de är fortfarande väldigt bra. Det som värt att nämna i listan ovan är att Catella-fonden är lite speciell. Jag gillar den eftersom avkastningen i förhållande till risken är väldigt bra – både standardavvikelsen och Sharpe-kvoten är nästan dubbelt så bra som andra obligationsfonder. Det gör att man t.ex. kan belåna fonden med relativt låg risk. Den har dock tappat en stjärna från förra året.

En parentes här. Långa obligationsfonder i det här avseendet räknas mellan ungefär 3 – 7 år att jämföra med de korta där man pratar 0 – 12 månader. När jag dock på bloggen skriver om långa obligationsfonder till RikaTillsammans-portföljen då behövs ännu längre än 7 år, helst 15 – 30 år. Det finns mig veterligen tyvärr inga sådana fonder i dagsläget. Till RikaTillsammans-portföljen har jag därför följande fonder:

 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG) – Europeiska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer
 • iShares Treasury Long Term Bond ETF (TLT) – Amerikanska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Tyska obligationer
 • BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL) – Kanadensiska obligationer
 • iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF (XLB) – Kanadensiska obligationer

Fördela fonderna till en bra portfölj

Nu när jag har gått genom 23 av de bästa fonderna återstår egentligen bara en sak att göra och det är ju att sätta ihop det här sparandet till olika portföljer. Det gör man genom att ta och fördela sina pengar i olika potter som man fyller med fonderna ovan. På bloggen så brukar jag skriva främst om tre typer av portföljer:

 • Nybörjarportföljen – en enkel portfölj bestående av aktie- och räntefonder.
 • RikaTillsammansportföljen – en mer komplex portfölj som investerar i fyra olika typer av tillgångar
 • Barnsparande – en variant på nybörjarportföljen

Nybörjarportföljen

I korthet går nybörjarportföljen ut på att investera i två (eller egentligen tre) tillgångsslag aktier och ränte- och obligationsfonder. Om jag skulle utgå från en balanserad portfölj för en 40-åring så skulle den se ut ungefär som följer:

Nybörjarportföljen för en 40 åring.

Lite beroende på hur mycket pengar som finns att spara så skulle jag fördelat det på 2 av de bästa fonderna i varje kategori. Det kräver ett sparande på 1 200 kr i månaden då de flesta av fonderna har 100 kr som lägst månadssparande i alla fall hos Avanza. Är sparandet mindre än så, så skulle jag jag tagit den bästa fonden i varje kategori och månadssparat i den. Det här en portfölj med relativt låg risk och en förväntad avkastning på ungefär 5-8 % per år skulle jag säga.

Mer om teorin bakom portföljen finns att läsa i min artikel här:

Barnsparande-portföljen

Barnsparande-portföljen är egentligen bara en variant på nybörjarportföljen där jag har minskat på andelen korta- och långa räntefonder. En bra barn-portfölj skulle kunna se ut som följer:

160124-barn

Precis som i det förra examplet är de globala fonderna basen i det här sparandet. Eftersom jag räknar att barnet i genomsnitt är 10 år gammalt, har jag valt 10 % i långa räntor. En liten krockkudde. I övrigt så har jag ökat på risken genom att lägga till tillväxtmarknader samt ökat andelen i Sverige-fonder till 20 %. Sverige är en högrisk-marknad globalt sett.

Jag har skrivit mer om barnsparande här:

Övriga varianter på nybörjarportföljen

Man kan skapa 1 000 varianter på nybörjarportföljen men jag skulle ge följande tumregler som råd:

 • Ha alltid de globala fonderna som bas i portföljen
 • Ha lika mycket räntefonder i procent som du är år gammal
 • Investera 10 % av ditt kapital för varje år du kan låta pengarna ligga
 • Försök aldrig att ha mer än 5 – 10 % i samma investering (läs: fond)
 • Det räcker med 2 fonder i varje kategori
 • Månadsspara gärna

Kring den klassiska frågan om man ska investera allt på samma gång när man börjar eller sprida ut det över tid, läs nedan:

RikaTillsammans-portföljen

RikaTillsammans-portföljen är en långsiktig lågrisk/medelavkastning-portfölj som bygger på riskspridning och teorin om att ha en enda portfölj som fungerar i alla ekonomiska väder. Den består av lika delar aktiefonder, guld och silver, långa räntefonder och korta räntefonder.

Aktiefondsdelen i en sådan portfölj skulle kunna se ut som följer.

160125-rt2

De andra delarna:

 • Korta räntefonder – skulle innehålla kontanter på kontot och de angivna korta ränte-fonderna i sammanställningen.
 • Långa räntefonder – skulle innehålla några av de långa räntefonderna nämnda ovan men framförallt de jättelånga ETF:erna

Guld och silver behöver behandlas speciellt och det har jag skrivit om här:

Avanzas portföljgenerator

Under förra året lanserade Avanza ett väldigt bra verktyg som de kallar för portföljgeneratorn som numer förenklar ganska mycket av det här jobbet att välja fonder och inte minst att både sätta upp ett månadssparande eller genomföra en engångsinvestering. Jag skulle säga att den här artikeln matchar deras portföljgenerator till 80 %. Det finns inte så många alternativ till de bästa fonderna nämligen om man tittar från en sparares perspektiv.

Där vi skiljer oss åt är att jag föredrar indexfonderna och att jag har tagit med en hel del börshandlade fonder i mina exempel ovan. Men jag kan varmt rekommendera den. Du hittar den genom att logga in på ditt Avanza-konto och sedan söka efter ”Portföljgeneratorn” i sökfältet uppe till höger.  Om du inte är kund hos Avanza så kan du bli det här:

Nedan följer en kort video som introducerar portföljgeneratorn.

För dig som inte kan se video, följer nedan en skärmdump med kommentarer.

160125-portfoljgeneratorn

Månadssparande hos Nordnet

Jag gillar ju Nordnet jättemycket som är alternativet till Avanza. Men de har än så länge inget lika enkelt och pedagogiskt verktyg för att sätta upp sparandet. Där behöver man tyvärr göra det manuellt, men det är inte jättesvårt heller. Se i nedanstående video hur du kan göra:

Om du inte får rätt på det så rekommenderar jag att kontakta respektive företags kundtjänst så hjälper de till att få rätt på det.

Det är gratis på både Nordnet och Avanza och jag rekommenderar faktiskt att ha båda två.

Sammanfattning

Jag hoppas att du gillar den här artikeln, eftersom den faktiskt tagit flera dagar att få ihop. Min reflektion när jag kollar på fonderna är att de flesta fonderna som var med förra året och numer ingår i mina portföljer är även med idag. Det är ytterst få som har försvunnit och som har tillkommit om jag bortser från de aktiva fonderna. Jag gjorde ett val i år att ta med dessa då några av dem faktiskt förtjänar att vara med och det handlar inte om att vara fundamental indexkramare.

Samtidigt vill jag också kasta ljus på att det viktigaste är att sätta upp en strategi och sedan låta pengarna jobba i fred. Flera återkommande undersökningar visar hur vi investerare styrs av våra känslor och fattar okloka beslut – som att sälja när fonderna har gått ner. Här handlar det också många gånger om att ha tillit till processen. Om du inte är en återkommande läsare på bloggen så rekommenderar jag att läsa artiklarna som jag refererar till nedan under ”relaterade artiklar”.

Missa inte uppdateringar med mitt nyhetsbrev

Jag brukar hålla koll på den här listan på kvartalsbasis och uppdatera den om det behövs. För att inte missa några uppdateringar så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Relaterade etiketter och ämnen

AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Europa, AMF Räntefond Lång, avanza, Avanza Zero, barnsparande, Catella Avkastning, DNB Global Indeks, morningstar, nordnet, Nordnet Superfonden Danmark, Nordnet Superfonden Sverige, Nordnet Superfondet Norge, Nybörjarportföljen, spara till barnen, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, sponsrat inlägg, SPP Aktiefond USA, SPP Obligationsfond, Swedbank Robur Access Asien

Kommentera

226 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan och alla läsare!
  Jag är landstingsanställd och hade ett bra upplägg på min tjänstepension hos Länsförsäkringar med bara indexfonder. Tyvärr får man inte spara hos LF längre;-(
  Därför undrar jag om råd vad som är bäst att välja nu för mig? Jag vill ha basen i en globalfond och därefter en del i Sverigefond och en liten del i tillväxtländer.

  Jag har kollat lite själv och kommit fram till att Swedbank går bort då lägger på en procentuell avgift utöver fondavgiften.
  Danica verkar intressant, men osäker på deras tillväxtfond. AMF verkar också ok, men har ju ingen tillväxtfond vad jag ser (dock en Sverige småbolagsfond).

  Snälla hjälp mig någon. Hur har ni gjort?

  //Anders

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Anders Laaksonen
 2. Vit pil

  Hej Jan!
  Nu har jag en fråga om räntesparande! Jag har sett att du köpt AMF Räntefond Lång, sett på Shareville. Jag har en fråga. Jocke Bornold bloggade i deras nyhetsbrev om att man skulle akta sig för obligationer nu när räntan mest troligt stiger. Min fråga är då vad jag ska räntespara i. Jag har tex Spiltan räntefond (korta räntor) men även Spiltan Högränte och Amf räntefond lång. De två senare investerar i företagsobligationer samt obligationer utgivna av staten, kommuner och dylikt. Ska jag INTE äga dessa två senate (Högränte och AMF räntefond lång) i så fall, vad för räntesparande ska jag istället ha?
  Hoppas din semester var tillbelåtenhet :)

  /Henrik

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
  1. Vit pil

   Det är svårt att säga något specifikt om fonderna då man försöker förutsäga framtiden. Det man kan säga generellt är att om räntan ökar tenderar ränte- och obligationsfonder att sjunka med lika många procent som durationen på fonderna är. De svenska fonderna har internationellt sett korta durationer.

   När jag kollade AMF Räntefond Lång sist så var durationen på ca 5-7 år, det betyder att för varje procent räntan ökar så kommer den sjunka med 5-7 %. En kort räntefond har ju ofta en duration på mindre än 1 år. Det betyder att en förändring i räntan på plus 1 % ger 1 % nedgång, det är ju marginellt tänker jag.

   Det som jag gör att jag tycker att det är svårt är att man har ju sagt att räntan ska öka sedan 2008 medan den har minskat sedan dess. Investerar man långsiktigt (>5 – 10 år) så tycker jag personligen inte att det motiverar en förändring i tillgångsallokeringen.

   Undantaget är ju att på kort sikt kan ju ett bankkonto (eventuellt låst) vara bättre än korta räntefonder.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej Jan! Mycket glad över att jag hittat hit och börjat spara efter en strategi. När jag skulle välja ut globalindexfonder så såg jag din rekommenderade DNB Global Indeks. Efter en tid hittade jag dock Länsförsäkringar Global Indexnära som har 0.2% avgift (alltså billigare än DNB Global Indeks). Jag har inte hittat någon anledning att inte välja Länsförsäkringars fond över DNBs. Är detta något du har tittat på? Länk: https://www.avanza.se/fonder/om-fonden.html/417655/lansforsakringar-global-indexnara

  Ser fram emot 2017s utgåva! Mvh Andreas

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 4. Vit pil

  Hej Jan (samt alla andra som är intresserade av fonder)

  och tack för en mycket bra sida!

  Jag började ta ut av mitt privata pensionssparande i oktober 2015. Pengarna
  är placerade i korta fonder – och var under en period även lagda i en lång räntefond. Men, som du vet, började snart även dessa ”gå back”. Vad tänker du om detta? Hur skulle du själv agera med placeringarna av pensionspengarna – vågar man chansa på andra alternativ än räntefonder? Jag är benägen att ta en något högre risk. (Pengarna tas ut under åren 2015-2020.)

  Med vänliga fondhälsningar
  Conny

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Conny Ohlsson
  1. Vit pil

   Det beror på när man ska gå i pension. Har man mer än 10-15 år till pension så skulle jag definitivt säga långa aktiefonder. I PPM kör jag själv AP7 och indexfonder. Aktier har ju historiskt alltid tenderat att gå bäst över långa tidsperioder men man behöver vara medveten om att de kan i perioder sjunka med mer än 50 % i värde.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej Jan!

  Har det skett några markanta ändringar i den här listan sedan du gjorde den eller kan man fortfarande utgå ifrån den? Tacksam för svar. :)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Darre
  1. Vit pil

   Håller på och sammanställer en artikel för 2017 och det är i princip inga förändringar. En fond att hålla ögonen på har tillkommit i form av Spiltan Global.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för en jätte bra blogg, insikter och pedagogisk presentation! Jag tänker lägga om min familjs sparande till några av dina rekommenderade fonderna här ovan, men spelar det någon roll om jag gör det genom vår ordinarie bank (Swedbank) eller genom Nordnet/Avanza? Jag tänker endast spara i fonder just nu – så frågan är om fondsparandet skiljer sig åt mellan mäklarna då det är samma fond?

  // Henrik

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Henrik Ekequist
  1. Vit pil

   Nej, det spelar sällan någon större roll. Dock kan det ibland vara svårt att få tag på alla fonderna via t.ex. Swedbank. Jag brukar dock också framföra argumentet att separera sparandet från sin vanliga ekonomi och det talar för Nordnet/Avanza lösningen.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hej Jan!
  Tack för en mycket bra sida!
  Kommer det att komma en ny lista för 2017 års bästa fonder? Har sparat i DNB Global Indeks och Danske Invest Global Index men bägge dessa har numera bara fyra stjärnor. Rekommenderar du dem fortfarande? Skulle vara bra med en uppdatering. Eller har du någon/några fonder du kan säga på rak arm? Liknande de fonderna jag nämnde?

  /Jens

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jens Haglöf
  1. Vit pil

   Kör LF Global ev DNB global. Dessa stora billiga globalfonder följer varandra till 99%, ta en billig. Stjärnor har visat sig att inte ha någon betydelse för framtiden.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Johan
  2. Vit pil

   Ja, det kommer inom ca 14 dagar.

   Nej, det är ingen större skillnad. DNB Global Indeks är ju fortfarande bra trots att den ”bara” har 4 stjärnor. Länsförsäkringar-fonden är också bra. Spelar egentligen mindre roll vilken man har – man kan ju ha båda två också. :-)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för en mycket informativ och matnyttig blogg! Har du några planer på att skapa upp en ny lista med de bästa fonderna under början på 2017?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Emil
 9. Vit pil

  Hej Jan!

  Som 21 åring med 350’000 på ett sparkonto och 15-20’000 kronor varje månad som sparas, ska jag då välja några räntefonder tycker du? Har svårt att bestämma mig för hur jag ska lägga upp mitt sparande. Vad tycker du är det bästa jag kan göra i min situation?

  Tacksam all hjälp

  Bästa hälsningar
  Jakob

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jakob
  1. Vit pil

   Hej,

   Det är tyvärr helt omöjligt att svara på då det gäller risktolerans och en hel mängd andra faktorer. Det som jag brukar säga ska avgöra hur mycket man sparar är tidshorisonten då den är viktigast för både avkastningen och risken.

   Jan

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej!
  Jag läste din artikel om att spara till barn och startade ett konto på Avanza med kapitalförsäkring Barn. Jag sparar ett månadsbelopp (ingen stor summa) fördelat 40% på DNB global indeks, 20% Avanza zero, 20% Spiltan räntefond Sverige och 20% Spiltan aktiefond investmentbolag. Jag valde dessa utifrån din artikel. Nu när jag läser denna artikeln inser jag att min fördelning är 40% globala fonder och 60% svenska, om jag förstått det rätt. Dessutom är artikeln om barnsparande skriven 2014, så de fonderna kanske du inte rekommenderar längre.
  Så vad tror du om mitt sparande? Det är till min 10-åriga dotter.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Hanna
 11. Vit pil

  Vad har du för tankar kring SEBs gratisfond euroland lux? Jag har tänkt att börja spara i den men att du inte har nämt den här får mig att bli lite fundersam

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Kalle
 12. Vit pil

  Hej! Jag bara varför du inte har med SEBs gratis indexfond SEB euroland gratis lux? Jag har själv planerat att spara i den men eftersom du inte ens nämner den här så börjar jag undra om det är nott lurt med den!
  Tack på förhand!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  AXEL L
  1. Vit pil

   Hej Axel,

   Det ärliga svaret är att jag har missat den. Men när jag sammanställer det i nästa vecka så kommer jag ta med den och titta närmare på den.

   Hälsningar,
   Jan

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Det är tyvärr omöjligt att svara på bara så här. Jag skulle rekommendera att titta på någon av fördelningarna ovan baserat på tidshorisonten eftersom den är viktigast för både avkastningen och risken.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej,
  Tack för allt du skriver. Du är mycket pedagogisk och det är jättebra.

  Ett par frågor om räntefonder:
  1. Vad är fördelen med räntefonder jämfört med banksparande? Åtminstonde de korta räntefonderna verkar ju ge lägre avkastning än vad ett rent banksparande kan ge om man väljer andra banker/kreditinstitut än storbankerna. (https://www.compricer.se/sparande/) Dessutom utan avgifter.

  2. I din Rika-tillsammans portfölj väljer du att ha 50% i korta och långa räntor. Jag förstår att det är för att de har en lägre risk, men varför just 50%, varför inte t ex 30%. Hur ser du på risken vid en sådan omfördelning?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  martin
  1. Vit pil

   1. Fördelen brukar vara att du kan få en högre avkastning än banksparandet. Men i dagsläget är den fördelen nästan obefintlig.

   2. Det är viktigt att se skillnaden i långa och korta räntor. Korta räntor är ju mer eller mindre som kontanter, men långa räntor, särskilt de med löptider på 25 år har ju en extrem volatilitet som man vill komma åt i ett scenario med deflation (där räntorna sjunker).

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej!

  Har gått igenom en del artiklar och det mesta tyder på att du anser att RikaTillsammans-portföljen är den med minst risk, men ett villkor är: innehav av 100k för fördelning i portfölj. Varför, blir det för stora förluster vid lägre startkapital pga courtage? Jag har för tillfället lite mer än hälften av det tillgängligt för investering, då är det alltså mer lönsamt att satsa på nybörjarportföljen? Eller vad är det som motiverar ett användande av nybörjarprofilen trots du redovisar lägre förluster i dåliga tider med RikaTillsammans-portföljen och säger att prio nr 1 är att ej förlora pengar?

  / Karl

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Karl
  1. Vit pil

   Anledningen till att jag rekommenderar att ha ett lite högre belopp är att det kan vara klurigt att få ihop en bra procentuell kostnad då vissa starttrösklar är högre – särskilt om man t.ex. ska köpa allokerat guld.

   När det gäller nybörjarportföljen så ger ju den över tid en högre avkastning än RikaTillsammans-portföljen så det är inte att den är sämre. Den har bara en lite högre risk- och avkastningsnivå.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Swedbank Access Asien och LF Tillväxt är ju rätt fina och ”stabila” fonder, med bra avgifter. Vad säger du om att komplettera med lite SPP Japan (0.2%, 4 rating, 1,04 Sharpe) för att få lite exponering där – till låg avgift? (Jag har AMF Stilla havet, men funderar på få ner avgifterna)

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 16. Vit pil

  Hej!
  En fråga. Varför sätter man inte allt i DNB Global Index? Varför sprida ut det? Om den är bäst, varför vill man ha annat? Är inte den redan utspridd? Som du skrev 0.2% Apple, 0.2% Samsung osv.

  Jag är total nybörjare på detta och detta var en sak som slog mig. Svar uppskattas!

  /Jens

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jens Haglöf
  1. Vit pil

   Om man ska välja bland aktiefonder så ja, det kan man göra. Man brukar säga att ungefär 70 % av avkastning bestäms av tillgångsslaget, ca 20 % av avkastningen bestäms av val inom tillgångsslaget och ca 10 % av avkastningen bestäms av timing. Så de flesta väljer ju fler fonder för att man vill ha möjlighet till en lite högre avkastning.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Tack för svar!
   Menar du att man får högre avkastning om man väljer flera fonder? Hur kommer det sig? Kom ihåg, total nybörjare här. :)
   /Jens

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jens Haglöf
  1. Vit pil

   Egentligen ingen. De har lite olika fördelar på marginalen. T.ex. har Nordnet bättre villkor för lån och de har Shareville. Avanza har portföljgeneratorn och lite större utbud upplever jag. Men det spelar ingen större roll vilket man väljer faktiskt.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Som tillväxt/asien har jag nu:
  – LF Tillväxt
  – Swed Robur Access Asien
  – AMF Stilla havet

  Värt att nämna är ju att AMF har hela 40% i japan! Då Swedbanks är ren asien exkl. japan och LF Tillväxt har 0% japan men en hel del latinamerika, afrika och mellanöstern. Känns spontant som bra diversiering med alla dessa tre? AMF avgift är liiite oinspirerande och Access Asien mycket trevlig…

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 18. Vit pil

  Hej Jan och tack för en bra blogg.
  Jag har en fråga angående iShares ETF:erna du rekommenderar i rika tillsammans portföljen. Dessa går ju tyvärr inte att månadsspara utan bara köpas manuellt. Hur lägger du då upp dina köp? eftersom flera Etf ligger runt 900 för en andel blir det ganska mycket man behöver spara om man vill hålla en viss % för varje typ av fond. Tacksam för svar

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Kim
  1. Vit pil

   Om du skall köpa en ETF så kontrollera vad du betalar i courtage för detta. Om man t.ex. har Avanza och courtageklass Mini behöver man handla för minst 3600 SEK för att inte betala onödigt mycket courtage.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Tor
 19. Vit pil

  Hej,
  nybörjare som precis idag hittat hit och börjat placera lite pengar i olika fonder. Jag valde svenska index-fonder (spiltan & avanza zero som du listat ovan), pga att min bror nämnde något om att det är krångligare med beskattning vid köp/sälj av utländska aktier och fonder, att man bör ha en kapitalförsäkring då vilket jag inte har nu.
  Jag köper för 100kr åt gången kanske 1gång i månaden, och tänkte om det är bra att få med en global indexfond i portföljen, eller om det är bättre att vänta med det till jag blivit mer luttrad och kan arbeta med en kapitalförsäkring osv för utländsk handel. Tar gärna emot dina tankar på detta!

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Emma Ljung
  1. Vit pil

   Jag skulle inte göra någon stor grej av det just nu. Om du sparar i fonder som handlas på den svenska marknaden så spelar det ingen roll.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Hej!

  Jag har ett sparkapital på ca: 1,7 miljoner. Jag tänkte börja spara i fonder istället för att dom ska ligga på ett konto med 0% ränta…jag litar absolut inte på bankens ”rådgivare” dvs, säljare…
  jag har inget ”behov” av pengarna och kan låta dom ligga väldigt länge..skulle vara tacksam för alla goda råd du kan ge mig.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Attila
  1. Vit pil

   Då skulle jag säga att börja spara på ett sätt som gör att du kan sova lugnt om nätterna. Börja med mindre summor och portionera in det över tid och välj bra och breda fonder under förutsättning att pengarna kan ligga i minst 5 till 10 år.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.