Avkastning från ett Better Globe-träd är ca 15 % | Läs min analys!
Sök:

Om förväntad avkastning från ett Better Globe-träd

Så här tänker och resonerar jag kring den förväntade avkastningen från ett Better Globe-träd

Om förväntad avkastning från ett Better Globe-träd

Den förväntade, ej garanterade och ej riskfria, avkastningen från ett Better Globe-träd som köps för 17 € idag är 208,25 € över de 20 år man äger trädet. Den är dock inte jämn över hela perioden utan fördelas lite olika baserat på de olika trädsorterna. Det motsvarar en årlig avkastning om 13.4 procent i jämförelse med 8 procent för aktier över samma period. Så här tänker jag och resonerar jag när jag själv köper mina träd.

Jag anser att när man investerar sina pengar så bör man göra det på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt om man kan. Våra sparpengar har nämligen en större miljöpåverkan än t.ex. vårt bilkörande. För mig har Better Globe varit en självklar del i mitt sparande i snart 10 år, då jag för första gången besökte verksamheten.

Fokus i den här artikeln ligger på den ekonomiska sidan av Better Globe. Jag rekommenderar att läsa introduktionen som tar upp de sociala, miljömässiga, etiska och hållbara aspekterna. Det som jag tycker är bäst med Better Globe är att jag inte behöver välja mellan antingen en förväntad avkastning eller att göra gott i världen – som t.ex. att uppfylla på 11 av de 17 globala hållbarhetsmålen som är uppsatta av FN.

För att vara tydlig:

Better Globe är att jämföra med en oreglerad, onoterad och illikvid investering med bristande insyn, hög risk och hög avkastning. Det är inte riskfritt, man kan förlora alla sina insatta pengar och de är låsta över lång tid.

Jag anser att man således inte bör sätta mer än en mindre del i sin aktiva hink. Därför rekommenderar jag att läsa följande artikel:

För transparensens skull: jag är kund till Better Globe och jag har själv köpt träd för mer än en miljon kronor. Jag har även ett varumärkesambassadörsavtal med Better Globe som ger mig en provisionsbaserad ersättning per sålt träd. Jag har hjälpt och jag hjälper även Better Globe med deras svenska del av försäljningsverksamheten.

Utöver det har jag ingen annan relation med bolaget, jag är inte delägare, jag har ingen ledande position eller motsvarande. Du kan läsa mer i  introduktionen till Better Globe eller min annons- och samarbetspolicy.

Även om jag inte har fått betalt för den här artikeln så kan man se det som ett samarbete med Better Globe AS. Om du använder min sponsrade länk (annonslänk) utgår alltså en liten provisionsbaserad ersättning till mig.

Om du har frågor, så får du mer än gärna höra av dig. Jag har både Excel-filer och kan ibland även ordna en volymrabatt för lite större köp från Better Globe. Så, med det avklarat, låt oss köra igång.

Ett förenklat sätt att se på den förväntade avkastningen

En vän till mig beskrev Better Globe på ett ganska förenklat och bra sätt. Han berättade att han såg på den förväntade avkastningen från ett Better Globe-träd som ett lån till företaget med träden i pant.

Det vill säga att man ser det som en överenskommelse, där man lånar ut sina pengar till företaget under en tidsperiod och de åtar sig att betala oss en årlig ränta under de kommande 20 åren. Det är inte avtalsmässigt helt korrekt, men förståelsemässigt kan jag absolut köpa det.

En anledning till det här synsättet är att avkastningen nämligen är förutbestämd till följande:

Tabell 1. Avkastningen från ett Better Globe-träd över tid
Avkastning
Innevarande år (inköp) -17,00 €
År 5 – 19 2,55 € per år
År 20 170,00 €
Summa 208,25 €

Den här lite märkliga avkastningen från ett Better Globe-träd beror på själva träden som Better Globe planterar och bygger sin verksamhet på.

Träden som avkastningen kommer från

Better Globe planterar nämligen olika typer av träd som passar i semi-öknen i de östafrikanska länderna. :

 • Mukau (Melia Volkensii) – Ädelträd som klassificeras som afrikansk mahogany.
 • Giant Lira (Melia Azedarach) –  Sedan 2018 planterar man i Uganda även den här släktingen till Mukau-trädet.
 • Acacia Senegal –  Så kallad ”gummiacacia” som används till bl.a. sötningsmedel
 • Äpplemango – mango-träd som ger runda mango-frukter
 • Neem – träd som har medicinska egenskaper
 • Casuarina – används som byggnadmaterial

Om man klassificerar dessa träden så skulle man kunna säga att det är två typer av träd. Det är:

 • ”Cash crop”-träd – det vill säga träd som ger en årlig skörd och därmed årliga pengar
 • Virkes-träd – som kan huggas ner och säljas som fint virke men ger inga pengar förrän slutavverkning

Tittar vi på några exempel på vad en skörd eller ett träd är värt så har jag fått dessa uppgifter:

 • Ett fullvuxet äpplemango-träd i full produktionsålder ger flera hundra kg skörd per år. Den här skörden säljs varje år från trädet och står för den lilla årliga avkastningen om 2.55 € per år.
 • Ett fullvuxet Mukau-träd ger ca 0.4 m³ virke. Enligt ITTO uppgift värderades torkat, sågat och färdigförädlat virke av Mukaukvalitet (Kiln Dried African Mahogany) till ca 1 000 € per m³ (okt 2018). Det täcker gott och väl löftet om 170 € vid avverkning. Särskilt eftersom man planterar fler trä än de som har sålts.
 • Sedan 2018 säljer man även Mukau-fröplantor med god förtjänst som ger företaget inkomster.

Rent objektivt borde det alltså vara en hållbar modell, vilket också har visat sig de senaste 10 åren.

Så här fungerar den förväntade avkastningen från ett Better Globe-träd

”Cash crop”-träden behöver ungefär fem år att växa innan de når sin fulla produktionsålder. Efter fem år börjar trädet ge frukt, nötter, gummi och annat som kan skördas från trädet. Under 2018 har man även börjat med att sälja andra produkter såsom fröplantor till t.ex. Mukau-träden.

Skörden eller fröplantor säljs på marknaden och en del av den vinsten återbetalas varje år till oss trädägare som en form av ränta. Det betyder att vi kunder får en del av vinsten för skörden varje år flera år i rad. Efter 20 år har det andra Mukau- och Giant Lira-träden vuxit till sig så pass mycket att det kan avverkas och då förädlar man virket genom att bl.a. torka och såga upp det. Därefter säljer man det såsom t.ex. byggnadsmaterial, takstolar, parkett och andra förädlade produkter.

Sedan behöver man naturligtvis bilda sig en uppfattning om vi tror att virkespriset kommer vara högre eller lägre i framtiden. Jag är helt övertygad om att det kommer att vara högre då vi idag i många delar av världen skövlar skog besinningslöst.

Bara de senaste 50 åren har vi huggt ner 50 procent av världens skog samtidigt som användningen av virke per person ökar. Det är en bra kombination (ökad efterfrågan, minskad tillgång) för den som äger träd. Att det sedan inte är bra för vår planet är något som Better Globe försöker förbättra.

Sammanfattar vi det i en bild så kan det se ut som följer:

Betterglobe - förväntad avkastning över 20 år i form av återköp

Better Globes kunderbjudande för ett enda träd ser således ut enligt bilden ovan:

 • 15% förväntad årlig avkastning i 15 år från och med år 5 (15 %/år x 17 € = 2,55 €/år)
 • Ungefär 10 gånger insatsen år 20 vid slutavverkning

Sammantaget ger detta dig en förväntad avkastning på ca 208,25 € per köpt träd. Den förmodade vinsten kan räknas ut enligt följande:

€ 17 x 15 % x 15 år = € 2,55 x 15 år 38,25 €
+ € 17 x 10 (efter det tjugonde året) 170.00 €
€ 17 (inköpspris) – 17.00 €
= Total förväntad vinst 191.25 €

När är man ”break-even” och ”in-the-money”?

När jag tittar på en investering är det också intressant att titta på när man är break-even och när man går med vinst på sin investering. Om vi ritar upp avkastningen från ett Better Globe-träd med hjälp av Excel så får vi följande diagram:

Better Globe-avkastning per träd över tid

Tokningen av bilden är att idag, 2018, betalar jag 17 € (ca 170 kr) och sedan får jag ingen avkastning förrän 2022. Där kommer en liten avkastning, samma 2023, 2024 och så vidare. I nästkommande bild har vi räknat ihop alla avkastningarna så att vi får en ackumulerad avkastning från Better Globe-träden.

Better Globe-avkastning ackumulerad över tid

Diagrammet visar att de första åren ligger jag på minus utifrån ett ackumulerat perspektiv. Men vid det 10 året sker break-even enligt bilden nedan:

Break-even för ett Better Globe-träd

Den grå linjen visar den ackumulerade avkastningen och break-even, det vill säga när jag har fått tillbaka de 17 € som jag satsade initialt. Det sker efter ungefär 10 år för ett träd. Allt till höger om det röda strecket är vinst och där har jag fått tillbaka mer än jag har satt in. Den stora stapeln i slutet visar avkastningen till följd av att trädet avverkas.

Vikten av att månadsspara precis som vanligt (som man kan få bonus för)

Att spara regelbundet är det bästa man kan göra i det flesta sammanhang, även med Better Globe. Man undviker att lägga in en stor summa från början, man lär känna sin investering och man sprider ut risken över tid.

Med Better Globe är det extra viktigt eftersom man bedriver en löpande verksamhet på plats som kräver kontinuerlig finansiering – de som är anställda behöver ju t.ex. lön varje månad.

Men här tänker jag att det finns en annan fördel. Genom att fortsätta månadsspara regelbundet, kommer man nämligen få samma avkastning ännu en gång fast med ett års förskjutning. Better Globe försöker också uppmuntra det här genom att ge 20 st bonusträd till alla kunder som månadssparar i 1 donationspaket och 10 träd per månad.

Det ger totalt 144 ordinarie träd och med 20 bonusträd (som ger rätt till samma förväntade avkastning) blir det 164 träd. Om vi räknar med det som ett exempel så kommer det att se ut som följer:

Better Globe erbjudande om 20 bonusträd

Månadssparar man 223 € per månad så blir det en total förväntad avkastning om 34 153 € över de 20 åren. Sedan förstår jag att alla inte har den möjligheten. Jag själv hade inte den i många år. Särskilt inte när jag såg till att Better Globe bara var en mindre andel i mitt sparande.

Exempel på hur månadssparande kan påverka den årliga förväntade avkastningen

Men klon ligger i att månadsspara. Då kommer man nämligen att få en utväxling som ser ut som följer.

Köp av 1 dp + 10 träd/mån (+20 bonusträd)

Men om vi fortsätter köpa träd även nästa år, i det här fallet 2018 så blir det:

Köp av Better Globe-träd 2017 och 2018

Om vi även köper träd året efter 2019, då blir det:

Köp av Better Globe-träd 2017, 2018 och 2019

och året efter, i det här fallet 2020:

Köp av träd 2017, 2018, 2019 och 2020

och slutligen även 2021:

Köp av träd 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021

Vi får då en avkastning som ackumuleras och ökar över tid.

Över tid kan avkastningen från träd finansiera de nya träden…

Nu är jag ju Excel-nörd men det här häftigt på riktigt. För lägger man på kostnaderna för 1 donationspaket och 10 träd i månaden så får man följande diagram.

Avkastning från Better Globe-träd i förhållande till kostnaden (1 donationspaket + 10 träd i månaden)

Det är ju inget konstigt. Jag behöver ju månadsspara varje månad och varje år för att fortsätta få avkastningen även i framtiden. Men! Efter fem år har jag ju fått min första avkastning och då kan jag använda den för att återinvestera i nya träd och då får jag en graf som ser ut som följer:

Kassaflödet för dig och dina Better Globe-träd

Där det väldigt tydligt syns när man går break-even. Det som är coolt att det här fungerar på vilket antal träd som helst, oavsett om man köper 1 träd i månaden, 10 träd, 100 träd eller 1000 träd på årsbasis. Mekaniken är precis likadan.

Jag kommer i år för första gången att gå break-even på mina träd från 2007 och 2008.

Jämförelse av ett Better Globe-träd med andra alternativ

Jag brukar ju vilja jämföra olika typer av investeringar med varandra. Med Better Globe är ju det klurigare än man tror eftersom den förväntade avkastningen inte är jämn över tid. Först är det ju ingenting, sedan är det lite och till sist kommer en stor klumpsumma på grund slutavverkningen.

Det finns olika sätt att räkna på avkastning i sådana scenarion, t.ex. med hjälp av internränta. Jag tycker att det enklaste och bästa är att helt enkelt utgå från frågan:

Vilken avkastningen behöver jag ha per år för att 17 EUR över 20 år ska växa till 208 EUR?

Det kluriga är ju att man behöver ta hänsyn till ränta-på-ränta-effekten också. Det finns en formel (MODIR() i Excel) för det som ser ut som:

 • (Slutvärde / Startvärde) ^ (1/antal år) = årlig ränta

Sätter vi in värdena för ett träd så får vi uträkningen:

 • (208,25 / 17) ^ (1 / 20) = 0.134 = 13.4 procent.

Svaret till frågan vilken årlig avkastning som krävs per år för att 17 EUR ska bli 208.25 EUR över en 20 års period är alltså 13.4 procent. Det kan man kontrollera genom att räkna baklänges:

 • 17 € * ( 1 + 0,134) ^20 = 208,3 €

För donationspaketet som blir samma uträkning:

 • (416,50 € / 53 € ) ^ (1 / 20) = 0,1085 = 10,9 procent

Notera även att det här är nominella och inte reala siffror.

Riskpremie på 5.4 procent mot t.ex. aktier

Det här kan jämföras med t.ex. den genomsnittliga förväntade avkastningen för börsen som ligger på ca 8 procent per år (senaste åren har den legat närmare 10 %). Man kan således säga att vi får en riskpremie på ca 5.4 procent mot aktier för den extra risken vi tar med att lägga pengarna hos Better Globe.

Alla får göra sig en egen uppfattning om den här riskpremien är tillräckligt stor för att kompensera de riskerna man tar med att köpa produkter från ett litet afrikanskt bolag, man inte har någon kontroll över investeringen, pengarna är låsta i 20 år och alla de andra riskerna som jag ser. Nedan följer jämförelse med några andra typer av sparanden.

Jämförelse av Better Globe-träd med andra typer av sparanden

Jämförelse av Better Globe-träd med andra typer av sparanden

Min poäng med grafen ovan är att visa att Better Globe på intet sätt ger någon extrem avkastning i förhållande till den risken. Om man ska jämföra med andra illikvida, onoterade och oreglerade investeringar med hög risk så ligger Better Globe nästan i underkant. Men å andra sidan kan man i Better Globe  börja med 17 €, medan ett PE-bolag sällan kräver under 10 miljoner och onoterade bolag behövs det ofta 2,5 miljoner att börja med.

Om vi nu fortsätter på själva jämförelsen med aktier, så får man själv välja om man tycker att det är värt det. 5.4 procent kan låta som lite, men tar vi 17 EUR och räknar på värdet över 20 år:

 • 17 EUR med 8 % avkastning växer över 20 år till ca 80 EUR
 • 17 EUR med 13.4 % avkastning växer över 20 år till 208 EUR

procent i ränta-på-ränta spelar alltså roll. Lägger jag personligen till aspekten med att man uppfyller på 11 av 17 hållbarhetsmål, historiken, att jag har varit på plats och allt annat, så tycker jag att den förväntade avkastningen är god, riskpremien är rimlig och därmed platsar det för en liten del i mitt eget sparande.

Räkna på egna siffror med min Better Globe Excel-kalkyl

Alla ovanstående beräkning kommer från en Excel-kalkyl som jag har skapat specifikt för Better Globe. Mejla mig på jan@rikatillsammans.se så bifogar jag den i vändande mejl.

Excel-bladet innehåller följande:

 • Fleråriga trädköp (vilken avkastning får du om du köper X antal träd över 20 år)
 • Avkastningsanalys per år vid olika antal trädköp per år
 • Investeringsanalys för ett eller flera träd (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Investeringsanalys för ett eller flera donationspaket (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Samt både siffror och grafer på avkastningar vid olika värdeökning på timmer per år

Riskerna med att köpa Better Globe träd

För att vara supertydlig och kanske till och med lite tjatig:

 • Är det riskfritt att investera i Better Globe-träd? Nej.
 • Är du garanterad avkastningen? Nej.
 • Är Better Globe en välgörenhetsorganisation? Nej.
 • Kan du sälja ett Better Globe träd som en aktie eller en fond? Nej, (fast undantag finns).

Det är INTE riskfritt att köpa Better Globe träd. Tvärtom skulle jag påstå att Better Globe är en investering med en hög avkastning och en hög risk. Som jag skriver i början av artikeln – Better Globe är att jämföra med en oreglerad, onoterad och illikvid investering med bristande insyn, hög risk och hög avkastning. Man kan förlora alla sina insatta pengar och de är låsta över lång tid.

Du kan läsa mer om alla riskerna som jag tänker i artikeln:

Däremot påstår jag att för mig är risken motiverad. Avkastningen är så pass bra i förhållande till risken att jag personligen själv tycker att det är värt det. Samtidigt så gör pengarna väldigt gott nere på plats redan nu, så för mig är det här lika mycket en investering med hjärtat som med plånboken.

Det andra som jag tycker är bra är att investeringen inte alls är korrelerad med andra investeringar såsom t.ex. finansmarknaden. Det är en så kallad real investering i skog som växer så länge den får sol, näring och vatten – oavsett om där är en finanskris eller inte.

Är avkastningen för bra för att vara sann?

Jag har fått kommentarer på bloggen och på nätet om att avkastningen är för bra för att vara sann. Jag delar inte riktigt den uppfattningen idag – även om jag också var skeptisk initialt. Så pass skeptisk att jag åkte ner till Afrika för att se verksamheten med egna ögon. Något jag har gjort flera gånger.

Först och främst – det låter som mycket pengar med 208 € på 20 år på en investering på 17 €, men det är faktiskt inte det om man tar hänsyn till tidsperioden. Räntan som vi pratade om innan ligger på 13.4 procent för träd och på 10,8 % för donationspaketen.

Det är ingen extrem avkastning i mina ögon. Man kan jämföra det med t.ex. Private Equity-bolag där man pratar om 15 procent om året, onoterade investeringar som affärsänglar gör på ca 22 procent om året och börsen som gör i genomsnitt 8 procent (de senaste åren ca 10 %) Det betyder att riskpremien är ca 5.4 % per år.

Hade den varit lägre än 13.4 %, säg 10 %, så skulle det ju inte vara intressant. Varför ”låsa pengarna” i 20 år för knappt 2 % mer avkastning per år om jag kan göra ungefär samma avkastning på börsen.

Det hade ju inte varit attraktivt överhuvudtaget – i alla fall inte som ett sparande. Kanske välgörenhet, men då är det ju ingen skillnad mot Röda Korset, Läkare utan gränser och så vidare. Det måste alltså ligga på minst det dubbla mot aktiemarknaden annars är det ett bättre alternativ.

En sanity-check på avkastningen

Den sista anledningen är om man kollar på den underliggande tillgången i trädet. Ett fullvuxet Mukau-träd på ca 20 år, ger ungefär 0.4 m3 virke. En kubikmeter virke, motsvarande Mukau som är torkat, sågat, förädlat och redo för export (African Kiln Dried Mahogany) värderas under 2018 enligt ITTOs Market Watch Report till 996 €/m3 (16-31 Oct 2018). Då planterar också Better Globe fler träd än som sålts, per 1 nov 2018 var det ungefär en faktor 2:1. Det vill säga att man har dubbelt så mycket i reserv som man har lovat oss kunder.

Avkastningen under året kommer från t.ex. Acacia Senegal-trädet som ger Gum Arabica eller från andra inkomstkällor som t.ex. nötter, fröplantor, sålda konsulttjänster och andra produkter. Under 2014 kostade Gum Arabica ca 3 000 USD per ton, vilket motsvarar ett kg-pris på ca 25 kr/kg. Ett Acacia-träd i Kenya ger i genomsnitt mellan 2 – 4 kg Gum Arabica per år.

Att träden är väldigt snabbväxande, trivs i semi-öken miljön finns ju dokumenterat i flera studier och bland annat av den kenyanska skogsvårdsstyrelsen. I studien ”Guidelines to on-farm Melia Volkensii growing in the dryland areas of Kenya” skriver de (sid 12) att:

Melia is a fast-growing tree attaining a height of up to 20 m and 40 cm diameter in 10 to 18 years, depending on site conditions. It is highly preferred in the drylands because of its drought tolerance, high quality and termite resistant timber.

Jag tycker att det passerar den ”sanity check” som jag tycker man ska kunna göra. Sedan har jag efter 10 år som kund tillit till att företaget på plats kan sin verksamhet och matematik. Notera även att Better Globe refereras till flera gånger i studien ovan.

Allt de har lovat hittills har de ju hållt. Jag har t.ex. fått avkastning sedan 2011 precis enligt den plan som man har lovat. Avkastningen för 2018 betalas ut i slutet av november, återkommer med ny uppdatering då.

Hur mycket träd bör man köpa?

Det beror ju naturligtvis på ens egen portfölj, strategi och mål. Ska man sätta alla sina pengar i Better Globe? Absolut inte. Men det bör man inte göra i en enda aktie eller fond heller. Det är dumt.

Jag tycker att man ska se Better Globe som ett sparande i den aktiva hinken. Jag själv lägger en ganska stor del av mina aktiva hink i Better Globe ca 10 %. Men det är för att jag tror på det, känner till det och är beredd att ta en eventuellt förlust.

Till andra rekommenderar jag att börja med att köpa ett donationspaket och ett träd och sedan komplettera med så många träd som man önskar. Man bör dock inte ha mer än ca 5 % av hela sitt sparande i en enda enskild investering, inte heller i Better Globe. Hur behjärtansvärt det än är.

Har du möjlighet utan att det påverkar din portfölj eller ditt sparande allt för mycket så är rekommendationen att välja månadsspara i ett donationspaket och 10 träd i månaden. Det ger nämligen de 20 bonusträden och därmed det bästa priset per träd. Priset sjunker nämligen då till 16,31 EUR per träd (vilket också ökar avkastningen i procent lite).

Men som sagt, man börjar på den nivån som känns lämplig. Man förbinder sig inte till något, man har 14 dagars ångerrätt och även ett träd spelar roll.

Om du har frågor, mejla mig gärna!

Vad vill du göra nu?

« tillbaka till översiktsidan för Better Globe


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

13 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan

  Tack för en fin blogg och en intressant investeringsmöjlighet.
  Har läst lite om risker och avkastning m.m men hittar inget gällande inflation.
  Kan inflationen påverka avkastningen och i så fall hur och hur mycket?

  Under BetterGlobes 10år av verksamhet har det alltid varit samma ”avkastningsnviå” på träden?

  Tack på förhand

  Mvh Micael Forsling

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micael Forsling
  1. Vit pil

   Ja, det påverkar avkastningen med så mycket som inflationen är. Det vill säga avkastningen från Better Globe är ju förutbestämd i reella tal. Om du kan mejla mig så kan jag skicka min Excel-kalkyl. Där kan man räkna på det själv. Räknar man på Riksbankens mål om 2 % så sänker det ju avkastningen med motsvarande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  Hej Jan!
  Jag blev inspirerad av dig att investera träd i Better Globe. Jag köper nu månadsvis donationspaket och extra träd parallellt som jag investerar i min pengamaskin. Det känns mycket bra!

  Jag har några funderingar vinst och skatt:

  1. När man betalar vinstskatt på avkastningen, hur hanterar man investeringskostnaden i detta på enklaste sätt? Jag tänker att det inte är vinst man får tillbaka de första 7åren med avkastning utan det är sin investeringskostnad. Eller är det enklare att dra av sin investeringskostnad från avkastningen det 20:e året då träden avverkas och betala skatt på överskottet då? För om man betalar skatt på all avkastning varje år så skattar man även på sin investeringskostnad, eller tänker jag fel.

  2. Hur håller du koll på alla dina träd när det ackumuleras varje år och du återinför vinsten och köper nya träd? Har du något smart excelblad?

  3. Påverkar valutaförändringen över tid vinsten och skatten på något vis?

  Tack för en bra inspirerande blogg!

  Med vänlig hälsning,
  Tommy

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tommy
  1. Vit pil

   1. Du tänker rätt. Jag har sett lite olika lösningar, men jag tänkte göra allt i slutet när investeringen ”löses upp”.

   2. Ja, mejla mig på jan[AT]rikatillsammans.se så mejlar jag ut den.

   3. Det borde den rent logiskt göra, blir kronan svagare mot euro så får du ju fler svenska kronor och högre nominell skatt tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej, Hittade nytt hit, och har läst en hel del. Jag funderar på hur utbetalningen från träden sker? Betalas det tillbka på ens kort? Till konto? Jag hittar inte den parametern nånstans, jag är mest nyfiken.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
  1. Vit pil

   Först betalas det ut till ditt konto hos Better Globe. Därifrån kan du sedan antingen välja att köpa nya träd för pengarna eller göra en överföring till ditt vanliga bankkonto. Så det är helt upp till dig. Jag brukar rekommendera att skaffa sig ett valutakonto i EUR hos din vanliga bank så att man själv väljer när man vill göra växlingen till SEK.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det betalas ut till dina sidor på Better Globe. Därifrån kan du sedan föra över det till ditt vanliga bankkonto här i Sverige. Har aldrig varit något problem. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Hej !
  Tack för all inspiration. Mycket trevlig intressant blogg med många olika infallsvinklar.
  Jag undrar hur utbetalningen av mina investerade träd sker ? In på det registrerade bankkortet ? På trädkontot ?
  Karina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karina
 5. Vit pil

  Hej Jan
  Hur ser skatten ut på den 15% vinsten?,skattar man bort 30% av vinsten?
  Mvh
  Thomas von Nordin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas von Nordin
  1. Vit pil

   Hej THomas,

   Tack för din kommentar.

   Ja, det skattas som inkomst av kapital.

   Många hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.
  Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.
  Vad är risken med den här sparformen?
  Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oliver
  1. Vit pil

   Hej Oliver,

   Ledsen att jag inte svarat på din kommentar förrän nu.

   Jag mejlar dig separat för hemsidan borde fungera. Ja, det kan vara teoretiskt smartare, men sen tror jag inte på att lägga alla äggen i samma korg, utan min tanke är att sprida det i lite olika korgar. Som det är nu så har jag tänkt dela upp Frejas portfölj i fyra delar (better globe, likvid, aktier och fonder). På så sätt minskar jag den övergripande risken.

   Hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.