Avkastning från ett Better Globe-träd är ca 15 % | Läs min analys!
Sök:

Avkastningen från ett Better Globe-träd

En genomgång hur pengar faktiskt kan växa på träd och ge en avkastning om ca 15 procent per år...

Den förväntade avkastningen från ett Better Globe-träd som köps för 17 € idag är 208,25 € över de 20 år man äger trädet. Den är dock inte jämn över hela perioden utan fördelas lite olika baserat på de olika trädsorterna. Den här artikeln analyserar trädet utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Jag anser att när man investerar sina pengar så bör man göra det på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt om man kan. För mig har Better Globe varit en del i mitt sparande i snart 10 år. I den här artikeln gör jag en fördjupande analys av själva avkastningen från ett Better Globe-träd så som jag själv tänker. Det kommer således vara mycket fokus på pengarna i den här artikeln, men jag vill inte att vi ska glömma bort allt det goda som Better Globe gör runt om i verksamheten.

Jag rekommenderar därför att innan den här artikeln läsa:

Innan du sedan fattar ditt beslut om du också vill ha Better Globe som en del av din portfölj, så rekommenderar jag att även läsa:

Om du därefter har frågor, så får du mer än gärna höra av dig. Jag har både Excel-filer och kan ibland även ordna en volymrabatt för större köp från Better Globe.

Disclaimer för tydlighetens skull

För att vara tydlig – jag är kund till Better Globe och jag äger träd sedan 2007. Jag har ett affiliateavtal med Better Globe som ger mig en liten ersättning per sålt träd. Jag har ingen annan relation med bolaget, jag är inte delägare, jag har ingen ledande position eller motsvarande. Jag hjälper däremot från tid till annan till med säljaktiviteter och kundservice i Sverige.

Man kan se avkastningen från ett Better Globe-träd som ett företagslån

Ett sätt att se och relatera till avkastningen från ett Better Globe-träd är som en företagsobligation. Det vill säga att man ser det som en överenskommelse, där man lånar ut sina pengar till företaget under en tidsperiod och de åtar sig att betala oss en årlig ränta under de kommande 20 åren.  En anledning till det här synsättet är att avkastningen nämligen är förutbestämd till följande:

Tabell 1. Avkastningen från ett Better Globe-träd över tid
Avkastning
Innevarande år (inköp) -17,00 €
År 5 – 19 2,55 € per år
År 20 170,00 €
Summa 208,25 €

Den här lite märkliga avkastningen från ett Better Globe-träd beror på mekaniken i den underliggande tillgången – träden.

Träden som avkastningen kommer från

Better Globe planterar nämligen framförallt följande trädsorter:

 • Mukau (Melia Volkensii) – Ädelträd som klassificeras som afrikansk mahogany
 • Acacia Senegal –  Så kallad ”gummiacacia” som används till bl.a. sötningsmedel
 • Äpplemango – mango-träd som ger runda mango-frukter
 • Neem – träd som har medicinska egenskaper
 • Casuarina – används som byggnadmaterial

Om man klassificerar dessa träden så skulle man kunna säga att det är två typer av träd. Det är:

 • ”Cash crop”-träd – det vill säga träd som ger en årlig skörd och därmed årliga pengar
 • Virke-träd – som kan huggas ner och säljas som fint virke men ger inga pengar förrän slutavverkning

Tittar vi på några exempel på vad en skörd eller ett träd är värt så har jag fått dessa uppgifter:

 • Ett fullvuxet äpplemango träd (ca 3-5 år gammalt) ger mellan 200 – 400 kg skörd per år. Den här skörden säljs varje år från trädet och står för den lilla årliga avkastningen om 2.55 € per år.
 • Ett fullvuxet Mukau-träd ger ca 0.3 – 0.5 m³ virke. Enligt (overifierad) uppgift värderades virke av Mukaukvalitet (Kiln Dried African Mahogany) till ca 850 € per m³. Det täcker gott och väl löftet om 170 € vid avverkning eftersom det blir ca 400 € som ska delas på två parter.

Rent objektivt borde det alltså vara en hållbar modell, vilket också har visat sig de senaste 10 åren.

Så här fungerar avkastningen från ett Better Globe-träd

”Cash crop”-träden behöver ungefär fem år att växa innan de når sin fulla produktionsålder. Efter fem år börjar trädet ge frukt, nötter, gummi och annat som kan skördas från trädet. Den här skörden säljs på marknaden och en del av den vinsten återbetalas varje år till oss trädägare. Den här skörden återkommer varje år i 15 år. Det betyder att du får en del av vinsten för skörden varje år flera år i rad. Efter 20 år har det andra virke-trädet vuxit till sig så pass mycket att det kan avverkas och då säljs virket från trädet.

Sedan behöver man naturligtvis bilda sig en uppfattning om vi tror att virkespriset kommer vara högre eller lägre i framtiden. Jag är helt övertygad om att det kommer att vara högre då vi idag i många delar av världen skövlar skog besinningslöst. Bara de senaste 50 åren har vi huggt ner 50 procent av världens skog samtidigt som användningen av virke per person ökar. Det är en bra kombination (ökad efterfrågan, minskad tillgång) för den som äger träd. Att det sedan inte är bra för vår planet är något som Better Globe försöker förbättra.

Sammanfattar vi det i en bild så kan det se ut som följer:

Betterglobe - förväntad avkastning över 20 år i form av återköp

Better Globes kunderbjudande för ett enda träd ser således ut enligt bilden ovan:

 • 15% förväntad årlig avkastning i 15 år från och med år 5 (15 %/år x 17 € = 2,55 €/år)
 • Ungefär 10 gånger insatsen år 20 vid slutavverkning

Sammantaget ger detta dig en förväntad avkastning på ca 208,25 € per köpt träd. Den förmodade vinsten kan räknas ut enligt följande:

€ 17 x 15 % x 15 år = € 2,55 x 15 år 38,25 €
+ € 17 x 10 (efter det tjugonde året) 170.00 €
€ 17 (inköpspris) – 17.00 €
= Total förväntad vinst 191.25 €

När är man ”break-even” och ”in-the-money”?

När jag tittar på en investering är det också intressant att titta på när man är break-even och när man går med vinst på sin investering. Om vi ritar upp avkastningen från ett Better Globe-träd med hjälp av Excel så får vi följande diagram:

Better Globe-avkastning per träd över tid

Tokningen av bilden är att idag, 2017, betalar jag 17 € (ca 170 kr) och sedan får jag ingen avkastning förrän 2021. Där kommer en liten avkastning, samma 2022, 2023 och så vidare. I nästkommande bild har vi räknat ihop alla avkastningarna så att vi får en ackumulerad avkastning från Better Globe-träden.

Better Globe-avkastning ackumulerad över tid

Diagrammet visar att de första åren ligger jag på minus utifrån ett ackumulerat perspektiv. Men vid det 10 året sker break-even enligt bilden nedan:

Break-even för ett Better Globe-träd

Den grå linjen visar den ackumulerade avkastningen och break-even, det vill säga när jag har fått tillbaka de 17 € som jag satsade initialt. Det sker efter ungefär 10 år för ett träd. Allt till höger om det röda strecket är vinst och där har jag fått tillbaka mer än jag har satt in. Den stora stapeln i slutet visar avkastningen till följd av att trädet avverkas.

Vikten av att månadsspara precis som vanligt

En av nycklarna att förstå med Better Globe är att man ska månadsspara. Då kommer man nämligen att få samma avkastning ännu en gång fast med ett års förskjutning. Better Globe försöker också uppmuntra det här genom att ge 20 st bonusträd till alla kunder som månadssparar i 1 donationspaket och 10 träd per månad. Det ger totalt 144 ordinarie träd och med 20 bonusträd blir det 164 träd. Om vi räknar med det som ett exempel så kommer det att se ut som följer:

Better Globe erbjudande om 20 bonusträd

Månadssparar man 223 € per månad så blir det en total förväntad avkastning om 34 153 € över de 20 åren. Men klon ligger i att månadsspara. Då kommer man nämligen att få en utväxling som ser ut som följer.

Köp av 1 dp + 10 träd/mån (+20 bonusträd)

Men om vi fortsätter köpa träd även nästa år, i det här fallet 2018 så blir det:

Köp av Better Globe-träd 2017 och 2018

Om vi även köper träd året efter 2019, då blir det:

Köp av Better Globe-träd 2017, 2018 och 2019

och året efter, i det här fallet 2020:

Köp av träd 2017, 2018, 2019 och 2020

och slutligen även 2021:

Köp av träd 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021

Vi får då en avkastning som ackumuleras och ökar över tid.

Det coolaste av allt – starten på en helt ny pengamaskin

Nu är jag ju Excel-nörd men det här häftigt på riktigt. För lägger man på kostnaderna för 1 donationspaket och 10 träd i månaden så får man följande diagram.

Avkastning från Better Globe-träd i förhållande till kostnaden (1 donationspaket + 10 träd i månaden)

Det är ju inget konstigt. Jag behöver ju månadsspara varje månad och varje år för att fortsätta få avkastningen även i framtiden. Men! Efter fem år har jag ju fått min första avkastning och då kan jag använda den för att återinvestera i nya träd och då får jag en graf som ser ut som följer:

Kassaflödet för dig och dina Better Globe-träd

Där det väldigt tydligt syns när man går break-even. Det som är coolt att det här fungerar på vilket antal träd som helst, oavsett om man köper 1 träd i månaden, 100 träd eller 1 000 träd på årsbasis. Mekaniken är precis likadan. Coolt, eller hur? :-)

Avancerad analys med hjälp av internränta

Det är alltid svårt att prata om avkastning från Better Globe-träd på annat sätt än ovan. För alla påståendena nedan kan ju anses vara korrekta:

 • Better Globe ger en genomsnittlig avkastning om ca 15 % per år
 • Avkastningen från ett Better Globe-träd är ca 12 gånger pengarna
 • Better Globe-trädet ger inget i början, sedan 15 % och därefter 10 gånger pengarna

Men ibland vill man ju jämföra om man skulle investera sina pengar i fonder istället eftersom det är ju det träden konkurrerar med. Då blir det ännu svårare att räkna. Det gängse verktyget att använda är internränta. För en förklaring av internränta, se mina artiklar på ämnet, t.ex.:

Räknar vi ut internräntan (IR()-funktionen i Excel) för ett Better Globe-träd i enlighet med avkastningen ovan så ger det oss en internränta för ett träd köpt för 17 € på ungefär 17,0 procent. Men jag har noterat att där är ett problem med internränta eftersom folk tenderar att tro att när ett kassaflöde genereras under tiden som investeringen löper (de 2,55 € per år i 15 år) att dessa återinvesteras med samma avkastning som tidigare. Det sker ju bara om man återinvesterar all sin avkastning.

Ett annat sätt att räkna blir med det som man kallar för den modifierade internränte-metoden (MODIR()-funktionen i Excel). Räknar vi på den istället så får vi att avkastningen från ett Better Globe-träd blir ungefär 14,10 procent. Den här är oftast enklast för folk att förstå eftersom man då kan räkna framlänges med ränta-på-ränta.

 • 17 € * ( 1 + 14,10/100) ^(20-1) = 208,3 €

Så allt beror på hur man vill räkna och i inget av exemplen har vi tagit hänsyn till skatteeffekter. Jag brukar därför för det mesta säga att avkastningen är ca 15 % per år. år. Månadssparar man enligt principen 1 donationspaket per månad + 10 träd per månad, då är trädpriset 16,3 € och det ger ca 14,5 % avkastning som ligger nära 15 %. Femton procent ligger också nära den årliga summan man får per år och tillräckligt nära den vanliga internräntan om 17 procent.

Räkna på egna siffror med min Better Globe Excel-kalkyl

Alla ovanstående beräkning kommer från en Excel-kalkyl som jag har skapat specifikt för Better Globe. Mejla mig på jan@bolmeson.se så bifogar jag den i vändande mejl.

Excel-bladet innehåller följande:

 • Fleråriga trädköp (vilken avkastning får du om du köper X antal träd över 20 år)
 • Avkastningsanalys per år vid olika antal trädköp per år
 • Investeringsanalys för ett eller flera träd (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Investeringsanalys för ett eller flera donationspaket (internränta, nuvärde, annuiteter, nettonuvärde m.m.)
 • Samt både siffror och grafer på avkastningar vid olika värdeökning på timmer per år

Riskerna med att köpa Better Globe träd

För att vara supertydlig;

 • Är det riskfritt att investera i Better Globe-träd? Nej.
 • Är du garanterad avkastningen? Nej.
 • Är Better Globe en välgörenhetsorganisation? Nej.
 • Kan du sälja ett Better Globe träd som en aktie eller en fond? Nej, (fast undantag finns).

Det är INTE riskfritt att köpa Better Globe träd. Tvärtom skulle jag påstå att Better Globe är en högrisk investering. Du kan läsa mer om alla riskerna som jag tänker i artikeln:

Däremot påstår jag att för mig är risken motiverad. Avkastningen är så pass bra i förhållande till risken att jag personligen själv tycker att det är värt det. Samtidigt så gör pengarna väldigt gott nere på plats redan nu, så för mig är det här lika mycket en investering med hjärtat som med plånboken.

Det andra som jag tycker är bra är att investeringen inte alls är korrelerad med andra investeringar såsom t.ex. finansmarknaden. Det är en så kallad real investering i skog som växer så länge den får sol, näring och vatten – oavsett om där är en finanskris eller inte.

Är avkastningen för bra för att vara sann?

Jag har fått kommentarer på bloggen såsom att avkastningen är för bra för att vara sann. Jag delar inte riktigt den uppfattningen – även om jag också var skeptisk initialt. Så pass skeptisk att jag åkte ner till Afrika för att se verksamheten med egna ögon.

Först och främst – det låter som mycket pengar med 208 € på 20 år på en investering på 17 €, men det är faktiskt inte det om man tar hänsyn till tidsperioden. Räknar man internränta (dvs. ränta-på-ränta baklänges) så blir det ”bara” 15 % avkastning. Räknar du på börsindex så ger det ungefär 8 % över lång tid. Tittar man på avkastningskraven i onoterade bolag så ligger de ofta på 25 % per år och uppåt.

Hade avkastningen (internräntan) varit lägre, säg 10 %, så skulle det ju inte vara intressant. Varför ”låsa pengarna” i 20 år för knappt 2 % mer avkastning per år om jag kan göra ungefär samma avkastning på börsen. Det hade ju inte varit attraktivt överhuvudtaget – i alla fall inte som ett sparande. Kanske välgörenhet, men då är det ju ingen skillnad mot Röda Korset, Läkare utan gränser och så vidare. Det måste alltså ligga på minst det dubbla mot aktiemarknaden annars är det ett bättre alternativ.

Den sista anledningen är om man kollar på den underliggande tillgången i trädet. Ett fullvuxet Mukau-träd på ca 20 år, ger ungefär 0.35 – 0.5 m3 virke. En kubikmeter virke värderas under 2015 till ungefär 700 – 850 €/m3 (2015). För att kolla priset själv, kolla ”African Kiln Dried Mahogany” som bäst motsvarar ett Mukau-träd. Det betyder att om man säljer ett genomsnittligt Mukau-träd på 0.4 m3 så motsvarar det ca 300 €. Av dessa 300 € betalas vi trädägare 170 €. Inte orimligt och ganska win-win enligt mig.

Avkastningen under året kommer från t.ex. Acacia Senegal-trädet som ger Gum Arabica. Under 2014 kostade det ca 3 000 USD per ton, vilket motsvarar ett kg-pris på ca 25 kr/kg. Ett Acacia-träd i Kenya ger i genomsnitt mellan 2 – 4 kg Gum Arabica per år. Det betyder att avkastningen på årsbasis ligger på ca 75 kr, varav ca 25 kr betalas till trädägaren. Återigen ganska rimligt. Samma beräkning kan göras med t.ex. mango där ett fullvuxet Mango-träd kan ge uppemot 100 – 400 kg, men där jag inte hittar någon källa på pris just nu. Men vi kan vara ganska säkra på att till och med 50 kg mango är mer värt än 25 kr på årsbasis.

Hur mycket träd bör man köpa?

Det beror ju naturligtvis på ens egen portfölj, strategi och mål. Ska man sätta alla sina pengar i Better Globe? Absolut inte. Men det bör man inte göra i en enda aktie eller fond heller. Det är dumt.

Jag själv lägger en ganska stor del av min portfölj ca 10-20 %, men det är för att jag tror på det, känner till det och är beredd att ta en eventuellt förlust. Till andra rekommenderar jag att börja med att köpa ett donationspaket och ett träd och sedan komplettera med så många träd som man önskar. Man bör dock inte ha mer än ca 5 % av portföljen i en enda enskild investering, inte heller i Better Globe.

Min rekommendation trots ovan är dock att du börjar månadsspara istället. Det bästa erbjudandet är att varje månad spara i:

 • 1 donationspaket (investering: 53 €)
 • 10 träd (investering: 170 €)

Jag förstår att du kanske inte har råd med 223 € varje månad, men spara då på en nivån som fungerar bättre. Sedan kan du spara mer i framtiden istället. Anledningen att jag rekommenderar ovanstående är att du får 20 bonusträd om du gör det under ett helt år. Det gör det till det mest förmånliga erbjudandet eftersom du får ett genomsnittspris på 16,3 € per träd, vilket är billigare än att köpa dem på lösvikt. Då gör du dessutom mer gott eftersom du även köper 12 donationspaket.

Om du har frågor, mejla mig gärna!

Vad vill du göra nu?

« tillbaka till översiktsidan för Better Globe

Kommentera

13 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan

  Tack för en fin blogg och en intressant investeringsmöjlighet.
  Har läst lite om risker och avkastning m.m men hittar inget gällande inflation.
  Kan inflationen påverka avkastningen och i så fall hur och hur mycket?

  Under BetterGlobes 10år av verksamhet har det alltid varit samma ”avkastningsnviå” på träden?

  Tack på förhand

  Mvh Micael Forsling

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Micael Forsling
  1. Vit pil

   Ja, det påverkar avkastningen med så mycket som inflationen är. Det vill säga avkastningen från Better Globe är ju förutbestämd i reella tal. Om du kan mejla mig så kan jag skicka min Excel-kalkyl. Där kan man räkna på det själv. Räknar man på Riksbankens mål om 2 % så sänker det ju avkastningen med motsvarande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  Hej Jan!
  Jag blev inspirerad av dig att investera träd i Better Globe. Jag köper nu månadsvis donationspaket och extra träd parallellt som jag investerar i min pengamaskin. Det känns mycket bra!

  Jag har några funderingar vinst och skatt:

  1. När man betalar vinstskatt på avkastningen, hur hanterar man investeringskostnaden i detta på enklaste sätt? Jag tänker att det inte är vinst man får tillbaka de första 7åren med avkastning utan det är sin investeringskostnad. Eller är det enklare att dra av sin investeringskostnad från avkastningen det 20:e året då träden avverkas och betala skatt på överskottet då? För om man betalar skatt på all avkastning varje år så skattar man även på sin investeringskostnad, eller tänker jag fel.

  2. Hur håller du koll på alla dina träd när det ackumuleras varje år och du återinför vinsten och köper nya träd? Har du något smart excelblad?

  3. Påverkar valutaförändringen över tid vinsten och skatten på något vis?

  Tack för en bra inspirerande blogg!

  Med vänlig hälsning,
  Tommy

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tommy
  1. Vit pil

   1. Du tänker rätt. Jag har sett lite olika lösningar, men jag tänkte göra allt i slutet när investeringen ”löses upp”.

   2. Ja, mejla mig på jan[AT]rikatillsammans.se så mejlar jag ut den.

   3. Det borde den rent logiskt göra, blir kronan svagare mot euro så får du ju fler svenska kronor och högre nominell skatt tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 3. Vit pil

  Hej, Hittade nytt hit, och har läst en hel del. Jag funderar på hur utbetalningen från träden sker? Betalas det tillbka på ens kort? Till konto? Jag hittar inte den parametern nånstans, jag är mest nyfiken.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
  1. Vit pil

   Först betalas det ut till ditt konto hos Better Globe. Därifrån kan du sedan antingen välja att köpa nya träd för pengarna eller göra en överföring till ditt vanliga bankkonto. Så det är helt upp till dig. Jag brukar rekommendera att skaffa sig ett valutakonto i EUR hos din vanliga bank så att man själv väljer när man vill göra växlingen till SEK.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det betalas ut till dina sidor på Better Globe. Därifrån kan du sedan föra över det till ditt vanliga bankkonto här i Sverige. Har aldrig varit något problem. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Hej !
  Tack för all inspiration. Mycket trevlig intressant blogg med många olika infallsvinklar.
  Jag undrar hur utbetalningen av mina investerade träd sker ? In på det registrerade bankkortet ? På trädkontot ?
  Karina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Karina
 5. Vit pil

  Hej Jan
  Hur ser skatten ut på den 15% vinsten?,skattar man bort 30% av vinsten?
  Mvh
  Thomas von Nordin

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Thomas von Nordin
  1. Vit pil

   Hej THomas,

   Tack för din kommentar.

   Ja, det skattas som inkomst av kapital.

   Många hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej nu såg jag att det här var ett gammalt inlägg men du kanske ser det här i alla fall.
  Min tanke är att om det här ger en genomsnittlig avkastning på 15% men det tar fyra år, borde det inte då om man tänker långsiktigt vara smartare att investera endast i detta? Jag tänker då främst för dina investeringar för din dotter som har gett mig inspiration att spara i fonder.
  Vad är risken med den här sparformen?
  Jag försökte kolla runt lite på deras hemsida men den strulade, du får jättegärna mejla mig om detta då det verkar intressant.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oliver
  1. Vit pil

   Hej Oliver,

   Ledsen att jag inte svarat på din kommentar förrän nu.

   Jag mejlar dig separat för hemsidan borde fungera. Ja, det kan vara teoretiskt smartare, men sen tror jag inte på att lägga alla äggen i samma korg, utan min tanke är att sprida det i lite olika korgar. Som det är nu så har jag tänkt dela upp Frejas portfölj i fyra delar (better globe, likvid, aktier och fonder). På så sätt minskar jag den övergripande risken.

   Hälsningar,
   //jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.