Beräkning av brytpunkten för skatten mellan investeringssparkonto och vanlig depå

Vid vilken avkastning blir ett ISK/KF-konto mer lönsamt skattemässigt än en vanlig depå?

Beräkning av brytpunkten för skatten mellan investeringssparkonto och vanlig depå

En av de svåraste sakerna att lista ut när man ska välja mellan att spara i ett investeringssparkonto eller i en vanlig depå är att se vilket alternativ som ger lägst skatt.

För att beräkna när investeringssparkonto eller kapitalförsäkring är lönsammare än en vanlig depå kan man använda följande resonemang och formel. Notera att det här är en liten förenkling som är till för att fatta ett strategiskt beslut och inte 100 % korrekt (men ändå iaf. 98 %). För exakt information om hur skatten räknas fram, kontakta Skatteverket.

Skatten för ett investeringssparkonto beräknas automatiskt av Skatteverket och den bestäms genom det totala värdet vid ingången på varje kvartal inklusive insättningar du gjort under kvartalet. Kapitalunderlagen multipliceras med statslåneräntan (i dagsläget: 2,09 %) vilket blir schablonintäkten. Den beskattas sedan som inkomst av kapital med 30 %.

Gäller för 2023

I skrivande stund för 2023 är ISK skatten ca 0.88 % i skatt (=(1.94 % + 1.00 )* 30 % = 0.882 %). Det i sin tur leder till att den förväntade avkastningen behöver överstiga ca 3 % per år för att det ska vara mer lönsamt med ett ISK än en vanlig depå.

Skatten för ett investeringssparkonto beräknas enligt följande:

skattISK = ((statslåneräntan + 1 %) * 30 %) * (totalt belopp + avkastning * totalt belopp)

Skatten för en vanlig depå beskattas enligt följande:

skattDepå = totalt belopp * avkastning * 30 %

Genom att sätta dessa två lika med varandra kan jag räkna ut när skatten för de olika typerna av konto blir samma. Det vill säga:

skattISK =skattDepå

Vilket är samma sak som:

 totalt belopp * avkastning * 30 % = ((statslåneräntan + 1 %) * 30 %) * (totalt belopp + avkastning * totalt belopp)

Om vi förenklar genom att:

slr =(statslåneräntan + 1 %)
tb = totalt belopp
a = avkastning

Får vi:

tb * a * 30 % = slr * 30% * ( tb + a * tb )
tb *a * 30 % = slr * 30% * tb + slr * 30 % * a * tb

I ovanstående ekvation har vi tb på båda sidor =, vilket innebär att vi kan förkorta bort det. Det stämmer ju med resonemanget eftersom vi jämför om vi skulle ha samma belopp och samma vinst antingen i den depå eller i en kf. Det ger:

30 % * a = slr * 30 % + slr * 30 % * a

Löser vi då ut vid vilken avkastning (”a”) som skattesatserna för de två olika kontona blir lika, blir det:

a * ( 1 – slr ) = slr

Som i ett sista steg kan räknas ut som:

a = slr / ( 1 – slr )

Sätter vi in siffrorna för 2023 där dagens befintliga statslåneränta är 1.94 % så blir det:

( (1.94% +1.00%) /( 1 – (1.94% + 1%) * 30 %) = 3,03 %

Det betyder att i nuvarande läge så behöver man en avkastning om minst 3.03 % för att ISK ska vara mer lönsam än en depå. Sätter vi in några olika statslåneräntor i en tabell får vi följande resultat där en ISK och en vanlig depå balanserar:

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök