Beräkning av skatten för ett investeringssparkonto 2016

Uppdaterad ränta-på-ränta-kalkylator med ISK 2016-beräkningar

Om ett par dagar är det årsskifte. Då börjar den nya och högre skattesatsen för investeringssparkonton (ISK) att gälla. Istället för att det bara är statslåneräntan som ligger till grund för skatten, blir det även ett påslag om 0.75 %.

Jag har tidigare skrivit om de ändrade reglerna för beräkning av skatten i investeringssparkonto som börjar gälla den 1 januari 2016. Tidigare bestämdes skatten av statslåneräntan per den 30 november multiplicerat med 30 % som är skattesatsen för inkomst av kapital. Då staten riskerade en i princip obefintliga ränta på grund av att nuvarande låga ränteläge, bestämde sig politikerna tidigare i år för att man skulle lägga på ett påslag om 0.75 % vid beräkningen.

Det innebär att nästa års skattesats för investeringssparkonton kommer att bli:

  • 0.65 % (statslåneräntan per 30/11) + 0.75 % (påslaget) = 1.40 %

Det är egentligen ingen ko på isen, då det fortfarande är väldigt förmånligt. Skatten för nästa års (2016) investeringssparkonton kommer alltså beräknas som:

  • ( Ingående värde per kvartal + totala insättningar ) / 4 * ( 0.65 % + 0.75 % ) * 30 %

Räkneexempel skatt på investeringssparkonto

Med ett räkneexempel så ser det ut som följer. Låt oss säga att du nu i december har ett värde på 100 000 kr i ditt ISK. Det förblir oförändrat till den 1 januari, vilket innebär att du har ett ingående värde på 100 000 kr. Du sätter in 1 000 kr i månaden under alla månader nästa år. För enkelhetens skulle säger vi att värdeökningen är linjär med 500 kr varje månad.

Då ser det ut som följer:

Ingående värde kvartal 1 (1 januari) 100 000 kr = 100 000 kr
Ingående värde kvartal 2 (1 april) 100 000 kr + 3 * 1 000 kr + 3 * 500 kr = 104 500 kr
Ingående värde kvartal 3 (1 juli) 100 000 kr + 6 * 1 000 kr + 6 * 500 kr = 109 000 kr
Ingående värde kvartal 4 (1 oktober) 100 000 kr + 9 * 1 000 kr + 9 * 500 kr = 113 500 kr
Totala insättningar under året 12 * 1 000 kr = 12 000 kr
Summa av värde och insättningar = 439 000 kr
Kapitalunderlaget som är en fjärdedel av årets totala värde 439 000 kr / 4 = 109 750 kr

Det ger att i räkneexemplet skulle den totala skatten för investeringssparkontot under 2016 bli:

  • 109 750 kr * ( 0.65 % + 0.75 % ) * 30 % = 460 kr

Den totala skatten blir således 460 kr så man får dra av från sitt totala värde på 113 500 kr. Helt okej anser jag. Skulle man räknat på årets skattesats så skulle skatten bli:

  • 109 750 kr * 0.9 % * 30 % = 296 kr

Vilket i absoluta tal inte är en jättestor skillnad även om man kan argumentera för att den procentuellt sett är ganska stor – nästan en tredjedel. Oavsett vilket så spelar det inte så stor roll då det är bestämt att det är så det kommer bli.

Uppdaterad ränta-på-ränta kalkylator

Jag har roat mig med att idag uppdatera min ränta-på-ränta-kalkylator så att den kan ta hänsyn till den här nya skattesatsen när man modellerar sin pengamaskin, som i fallet med barnbidragsportföljen i förrgår. I simulatorn kan du testa och slå hur skatten blir med olika statslåneräntor, sparande, tidsperioder och annat.

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök