Senaste artiklarna på bloggen | Sida 115 av 116

Senaste artiklarna på bloggen

Mina arkiverade artiklar om privatekonomi i kronologisk ordning

Ta sig tid för reflektion

Under resans gång är ju den primära tanken att man ska växa som människa och se världen med nya glasögon – för att kunna göra det krävs tid för reflektion. Jag har inte riktigt förstått detta än men där ligger nog något som är värt att undersöka närmare – det kan inte vara så att alla som är rika säger […]

Läs hela artikeln

Medelklassen – framtidens stora förlorare i västvärlden

Detta är ett av mina första inlägg på ämnet att medelklassen i västvärlden kommer att bli framtidens stora förlorare. Jag läste om detta fenomen för första gången i Donald Trumps bok – ”The America that we deserve” där han tar upp samma farhåga. Senast jag såg detta var i fredagens Fokus (nr 35, 2007) som skriver en 2 sidors artikel, […]

Läs hela artikeln

Vill folk verkligen bli rika och ekonomiskt oberoende?

Jag tror att en insikt som mer och mer börjar gå upp för mig är att det finns fullt med människor som INTE vill bli rika eller ekonomiskt oberoende. De säger att de vill bli det men de är inte beredda att engagera sig för att bli det – de är inte ens beredda att pröva – ens om man […]

Läs hela artikeln

Ekonomisk status

Eftersom vi ändå sätter upp ekonomiska mål så är det lika bra att ha ett inlägg där vi kontinuerligt följer upp dem för att se om det är något som behöver justeras. Datum Ekonomisk trygghet Ekonomiskt oberoende Medlemmar i partnerskap Förväntat avkastnings- värde på investeringar (tillgångar minus skulder) 2007-10-26 2% 1% 1st 0 SEK 2007-11-07 2% 1% 9st 0 SEK […]

Läs hela artikeln

Sprider kontakter och involverar varandra i sina nätverk…

Jag fick en insikt idag – rika människor involverar varandra i sina nätverk. De hjälper sina vänner eller sina kontakter att lyckas. Det primära är inte att tjäna på det kortsiktigt, själv utan att bidra där det behövs för att sedan med gott samvete själva kunna utnyttja en tjänst med gott samvete. Det kan vara en självklarhet för många men […]

Läs hela artikeln

Passiv respektive aktiv – utgift alt. inkomst

Genomgående på bloggen kommer jag att hänvisa till termerna definierade nedan. För att förstå mitt tankesätt och min strategi är det viktigt att veta hur jag definierar dessa termer: Passiva inkomster – sådana jag strävar efter att maximera Passiva utgifter – sådana jag strävar efter att eliminera Aktiva inkomster – sådana jag strävar efter att inte vara beroende av Aktiva […]

Läs hela artikeln

Min strategi för att bli ekonomiskt oberoende

Innan man börjar en resa måste man sätta upp ett huvudmål och flera delmål. Sedan måste man ha en strategi för att nå dessa mål. Min strategi för att bli rik och ekonomiskt oberoende är att: Införskaffa kunskap från människor som är rika och ekonomiskt oberoende Införskaffa så mycket tillgångar som möjligt Investera i allt som ger ett positivt kassaflöde […]

Läs hela artikeln
Sida 115 av 116