Boken Gör ditt barn rikt släpps idag… :)

En personlig kommentar och uppdatering...

Under de senaste månaderna har bloggen tyvärr blivit lite eftersatt, inte minst på grund av färdigställande av boken ”Gör ditt barn rikt” som är mer eller mindre en sammanfattning och utökning av allt det som jag har skrivit om på bloggen och föreläst om i Balansekonomi.

Konsumtion av hus

Att skriva en bok har varit ett mål som har legat på min ”bucket list” i flera år så personligen känns det fantastiskt att det är färdigt. En annan sak som jag bara hintat indirekt här på bloggen är att när det var som mest intensivt i höstas så kom min fru Caroline och sa: ”Kom så går vi på visning. Du har ändå jobbat hela helgen.” Det var ungefär det sista som jag önskade att göra just då.

Men sagt och gjort. Vi gick på visning, insåg att huset uppfyllde alla våra krav på hus som vi har letat efter de senaste fyra åren, så vi lade ett bud och ett par dagar senare var vi med hus. Allt sammantaget var hösten en superintensiv period där vi nu i början av 2017 unnade oss en semester och följdaktligen har frekvensen på bloggen varit låg. Däremot börjar jag nu komma i kapp och har svarat på alla 200 obesvarade kommentarer och har ett par artiklar, inte minst årssammanfattningar för portföljerna från förra året och en genomgång av de bästa fonderna för 2017.

När jag träffat läsare och bekanta har många lyft på ögonbrynen att vi har köpt ett hus eftersom jag har skrivit om framförallt bostadsbubblan i tidigare artiklar och om jag har bytt åsikt. Det har jag inte. Jag anser fortfarande att vi har en bostads- och skuldbubbla och allt som jag har skrivit tidigare. Däremot blir jag ofta misstolkad kring att man inte ska bo i ett hus eller bostadsrätt, det har aldrig varit min åsikt (även om jag inte är helt positiv till BRF:er).

Min åsikt är däremot att köpa ett boende är en konsumtion som kan ge andra mervärden i livet men man bör absolut inte utgå från att det kommer bli en bra investering. Snarare tvärtom. Även om vi har letat ett tag så har vi inte känt att vi har haft de ekonomiska musklerna för att köpa ett hus med alla de kostnader som det medför (inkl. potentiell värdeminskning) förrän nu utan att det t.ex. skulle påverka pengamaskinerna. Så det är också en ny fas i livet, inte minst genom att jag för första gången leker hantverkare hemma. :-)

Boken ”Gör ditt barn rikt”

Jag skulle av naturliga skäl kunna skriva hur mycket som helst kring boken eftersom den ligger mig väldigt nära om hjärtat. Om jag skulle beskriva den hyfsat kort så är den uppdelad i fyra olika delar.

Den första delen handlar om beteeende, attityder och det som skulle kunna sammanfattas i personlig utveckling. Efter egna observationer och samtal med förskolepedagoger, barnpsykologer och andra experter konstaterar vi att barn tycker att det är kul med ekonomi och är många gånger riktigt duktiga på det. Det är bara att se barn spela dataspel där de ska hantera och hushålla med olika resurser. Det handlar snarare om att vara där som förälder och lägga ut brödsmulor och fånga lärotillfällena när de dyker upp.

Tesen är att om man ger barn pengar när de fyller 18 år utan att ge dem en medföljande utbildning, ekonomiskt självförtroende och en god självkänsla, så kan mycket pengar lika gärna stjälpa som de kan hjälpa. Utmaningen är dock många gånger att barn gör ju inte som vi säger, utan de gör som vi gör. Det ställer ju till det eftersom då behöver jag som förälder både vara medveten om vilka attityder, förhållningssätt och beteenden som jag har eftersom det är dessa barnet kommer att kopiera. I boken ger vi många exempel på både historier från människor vi har intervjuat och inte minst våra egna också.

Sedan har vi en distinkt del som behandlar konceptet veckopeng. Vi går genom olika sätt hur man kan lägga upp veckopeng – allt från den prestationsorienterade veckopengen där man mer eller mindre gör ett kontrakt med barnet, till den gåvobaserade veckopengen där man ger barnet pengar utan krav på motprestation. Vi tar även upp två specialfall av veckopeng som vi kallar den entreprenörsbaserade veckopengen och även den modellen där man ger barnen pengar vid behov. De har alla sina uppenbara fördelar men även nackdelar. Vi diskuterar även lämpliga saker att göra och diskutera med barnen i olika åldrar, baserat på deras utveckling.

Därefter har vi en del som tar upp mycket av det som jag har skrivit tidigare om här på bloggen kring sparande. Vi går genom hur man kan lägga upp sparandet på ett bra sätt, vanliga fallgropar, de bästa tipsen och svar på de vanligaste frågorna. Boken diskuterar aktiv vs passiv förvaltning och visar på hur man kan tänka i ett långsiktigt sparande till barnen, samtidigt som vi diskuterar lämpliga sparmål eftersom vår åsikt är att man faktiskt inte bör spara för mycket pengar till barnen.

Den sista delen pratar om portföljsammansättning och vi introducerar det som vi kallar för ”globala barnportföljen” som är en 90 % aktieindexfonder och 10 % räntefonder-portfölj. Jag kommer skriva mer om den här portföljen på bloggen och den finns sedan 1 januari uppsatt på mitt Shareville-konto också. Vi går genom de bästa fonderna till dessa och sedan ger vi även förslag på alternativa portföljer.

Det som har tagit mycket tid i skrivande av boken är att allt är belagt med källor och forskningsrapporter i en mycket större utsträckning än jag gör här på bloggen. Även om boken är riktad till föräldrar som sparar till sina barn så kan man utan några som helst problem använda den senare delen i boken i sitt sparande till sig själv. Det är nämligen inget som säger att de principerna bara går att använda i sparande till sina barn. Tvärtom.

Det som jag också är stolt över är att vi har lyckats skapa ett samarbete med Nordnet kring boken. Det är nämligen som så att alla som köper boken och öppnar en kapitalförsäkring på Nordnet får en insättning av 300 kr i indexfonden Superfonden Sverige. Det betyder att alla som köper boken och utnyttjar erbjudandet faktiskt går plus på att köpa boken – särskilt eftersom t.ex. Bokus prissatt boken till 177 kr.

Som det ser ut nu så kommer jag få göra lite media på boken också:

  • TV4 Nyhetsmorgon den 31 januari kl 0745
  • Sveriges Radio SR1 den 1 februari kl. 1000
  • Även TV3 och Aftonbladet är inbokade, men datumen är inte satta

Slutord

Sammanfattningsvis vill jag tacka dig som läser min blogg, har haft tålamod med att jag inte har skrivit mycket i perioder, kommit med uppmuntrande tillrop, kommenterat på bloggen och inte minst fortfarande rekommenderad bloggen till andra och nya läsare.

Mitt löfte till dig är att den tiden som i höstas gick till bloggen under året kommer att åter fokuseras på bloggen och att skriva artiklar som förhoppningsvis tillför dig som läsare ett mervärde. Därför uppskattar jag alla frågor, kommenterar och inspel som ger inspiration till nya artiklar.

Tack för att du gör den här bloggen möjlig!

PS. Det känns uppenbart, men jag skriver det ändå. Om du köper boken så får jag ett par kronor för det. DS. 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök