Stockholmsbörsen 2013-2017 samt prognos för 2018 med 95 % konfindensintervall

Stockholmsbörsen 2013-2017 samt prognos för 2018 med 95 % konfindensintervall

Kommentera