Charlie Söderberg på NordNet-kvällen i Stockholm...

Charlie Söderberg på NordNet-kvällen i Stockholm…

Intressant video från Nordnet-kvällen med bland annt Charlie Söderberg i högform… :)

https://www.nordnet.se/mux/page/nordnetkvallenMain.html

Relaterade etiketter och ämnen

Balansekonomi, nordnet

Kommentera