Coachande frågor – öppna frågor som ger utrymme för samtal

En av mina större insikter på sistone är att jag tidigare väldigt ofta ville applicera mina lösningar och sätt som fungerade för mig på andra. Särskilt inom området ekonomi som jag tycker att jag ändå har hyfsad koll på. Tack vare den insikten har jag idag börjat ändra mitt beteende och försöker att arbeta mycket med coachande frågor såsom nedan.

Det viktigaste är att inse att coaching är att lyssna – det är INTE som jag förr trodde att lösa andras problem. Man kan se coaching som en undersökning. Detta har även medfört att jag ändrat synsätt på coacher eftersom jag tyvärr tidigare inte hade särskilt höga tankar om dessa. Dessa insikter har gett mig fantastiskt mycket bättre relationer så jag är väldigt glad och tacksam över dessa insikter.

 Coaching betyder att frigöra en persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är egentligen inte ett sätt att undervisa utan en metod att hjälpa andra att lära sig själva.

Många av dessa frågor är hämtade från Mission Possible (http://www.mipo.se) som även erbjuder en gratis prova på coaching.

Frågor för att definera ett mål

 1. För att leva ett fullödigt liv – vilken förändring skulle du börja med?
 2. Vilka områden i ditt liv skulle behöva uppdateras/ses över?
 3. Vad skulle vi kunna arbete på nu som skulle medföra den största förändringen i ditt liv?
 4. Vad skulle du känna inför att dubbla det målet?
 5. Vad känner du att du ”står ut med” i ditt liv?
 6. Vad vill du ha MER av i ditt liv (gör en lista)?
 7. Vad vill du ha MINDRE av i ditt liv (gör en lista)?
 8. Nämn tre saker som du regelbundet gör, som inte tjänar dina syften eller är viktiga för din utveckling?
 9. Hur skulle du kunna definiera dina mål mer exakt eller mätbart?
 10. Vad skulle bli den största effekten/resultatet om du uppnådde ditt/dina mål?
 11. Vad skulle du göra nu om du visste att du INTE kunde misslyckas?
 12. Hur kan vi göra så att detta blir något du siktar emot, istället för att fly ifrån?
 13. Vad älskar du?
 14. Vad hatar du?
 15. Nämn en sak som du skulle vilja göra innan du dör.
 16. Är det rätt tid för dig just nu att bestämma dig för (hänge dig) att uppnå dessa mål?
 17. Vad skulle vi kunna ta i itu med (arbeta med) just nu för att du ska få ett brett leende på dina läppar?
 18. Vad skulle du behöva ändra på för att ditt liv ska bli perfekt?
 19. Vad är din innersta längtan – vad längtar du verkligen efter?
 20. Vilken förändring ska till för att du ska finna inre frid/sinnesfrid?
 21. Ge din beskrivning av vad inre frid är?

Åtgärder att ta ställning till

 1. Vad är det första steget/nästa steg?
 2. Vad behöver du undersöka/förbereda dig på för att ta det första/nästa steget?
 3. Vem kan du prata med för att få större klarhet över denna punkt?
 4. Vem skulle du kunna träffa och ”slå följe med”, så det blir naturligt för dig att uppnå detta mål? Finns det någon som du vet som redan har uppnått detta mål?
 5. Hur kan du få den information/kunskap du behöver för att nå detta mål?
 6. Nämn tre åtgärder/steg som du kan göra denna vecka som vore förnuftiga?
 7. På en skala 1-10, hur ivrig är du att utföra dessa åtgärder/ta dessa steg?
 8. Vad krävs för att höja poängen på den skalan?
 9. Vad kommer att hända (vilket är priset) om du väljer att INTE göra någon av dessa åtgärder/ta dessa steg?
 10. Om det du nämnt nu inte gäller dig utan din bästa vän – vad är då ditt råd till honom/henne?

Finna nya perspektiv

 1. Vad kan du lära av detta?
 2. På vilket sätt är din nuvarande situation perfekt?
 3. Hur skulle du kunna vända på hela denna situation och njuta av processen?
 4. Vad är det i denna situation som du är tacksam för?
 5. Vad gör du bra? Vad kan du göra bättre?
 6. På vilket sätt skulle du kunna ha mer roligt i livet?
 7. Om du själv var din coach, hur skulle du då agera? Vad skulle du säga?
 8. Vilket värde (vilka värderingar) ligger bakom din nuvarande attityd?
 9. Vilket är ditt favoritsätt att ”sabotera” för dig själv att dina mål?
 10. Vad ska jag säga till dig när jag ser dig ”sabotera”?

Några frågor till…

 1. Vilka är dina tre starkaste sidor?
 2. Vad är du mest glad för just nu (upprymd)? Vad ser du fram emot?
 3. På vilket sätt kan du tillföra mer energi till ditt liv just nu? Nämn 1-3 saker?
 4. Om relationen med dig själv vore ideal, nämn en sak som skulle se annorlunda ut?
 5. Om relationen med din ”nästa” vore ideal, vad skulle då se annorlunda ut?
 6. Hur skulle din perfekta karriär se ut om ALLT var möjligt?
 7. Nämn en sak som skulle ge dig större ekonomiskt lugn – eller större ekonomisk frihet?
 8. Vad handlar ditt liv egentligen om? Vilket är ditt syfte/din drivkraft?
 9. Om du skulle gissa på meningen med ditt liv – genom att se på det fram till idag – vad skulle du då svara?
 10. Vad skulle du vilja vara erkänd för/känd för i ditt liv – så här långt?
 11. Vem känner du som möjligen är mer erkänd än du?
 12. Vad skulle du vilja säga till honom/henne som ett bevis på att du tycker så?
 13. Om du kunde välja – vilken mening vill du ska vara din sista i livet?
 14. Eftersom du kan välja – vilken är din nästa mening?

Osorterade frågor:

 • Om du visste vad, vad skulle det då vara/vad skulle du behöva göra?
 • Vad blir konsekvensen av?
 • Vad är det bästa som kan hända?
 • Jag vet inte, hur tänker du nu?
 • Om du fick bestämma?
 • Om jag kunde vifta med ett trollspö och du fick önska helt fritt – hur skulle det då se ut?
 • Vilka insikter kan du göra?
 • Om du fick göra samma sak?
 • Vem har bestämt att det är så?
 • Vad ska du göra?
 • När ska du göra det?
 • Kommer denna handling att föra dig mot dina mål?
 • Vilka hinder kommer du att möta på vägen?
 • Vilka behöver veta?
 • Vilket stöd behöver du?
 • Hur och när ska du skaffa detta stöd?
 • Vad måste du börja göra?
 • Vad måste du sluta göra?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök