De bästa indexfonderna just nu

De bästa indexfonderna just nu

En sammanställning av de bästa passivt förvaltade och indexnära fonderna tillgängliga Sverige, november 2014
De bästa indexfonderna just nu

Eftersom Swedbank Robur precis har sänkt avgifterna på några av sina indexfonder, tänker jag att det är dags för en ny sammanställning av de bästa indexfonderna just nu i olika kategorier och regioner.

Det finns en nyare version av den här artikeln:

Jag är en stor fantast av indexfonder eftersom jag inte tror på aktiv förvaltning eller stockpicking. Det är i princip omöjligt att slå index konsekvent över tid. Dessutom har Eugene Fama fått ett nobelpris där han kommer fram till samma sak och i sågar all aktiv förvaltning av fonder. Eftersom det således handlar mer om tur om man slår index eller ej, så spelar avgifterna en enormt stor roll. Därför påstår jag att en bra (passivt förvaltad) indexfond bör ha en avgift under 0.4 %. Undantag kan medges upp till ca 0.8 %, men då ska det vara mycket välmotiverat.

Läs mer i följande artiklar:

Indexfonder över tid är ett väldigt bra alternativ

Om inte aktiv förvaltning är ett alternativ då behöver man hitta något annat. Jag personligen är väldigt förtjust i indexfonder enligt följande artikel:

För dig som är ny, så kan man kort säga att en indexfond är en fond som följer genomsnittet av en marknad. T.ex. en indexfond för Sverige ska följa genomsnittet för de största bolagen i Sverige. Det är det som Rapport brukar ta upp kl. 19:45 när de säger: ”Idag gick börsen upp 0.2 %”. De relaterar då till det svenska indexet, det vill säga genomsnittet av hur det har gått under dagen för de största svenska bolagen.

Något slarvigt kan man säga att om du sätter 100 kr i en svensk indexfond för OMX30 så får du 1/30 i de 30 största svenska bolagen. Det är inte helt sant eftersom där dessutom finns viktning, men ur förståelsesynpunkt kan man tänka så. För korrekt viktning, se Wikipedia. De flesta av fonderna i den här artikeln ha som mål att följa de olika indexen som är angivna för respektive fond.

Med det sagt, här kommer de fonder som jag själv äger i olika portföljer och tycker är bäst. Alla de här fonderna går att köpa via en gratisdepå hos t.ex. Avanza eller Nordnet.

Metodik för urval

Jag har valt ut nedanstående fonder enligt följande kriterier:

 1. Vilket index följer fonden?
 2. Hur bra den är på att följa det indexet (dvs. hur stark är korrelationen)?
 3. Vilken är den årliga avgiften på fonden?
 4. Om det är en ETF, hur stor är spreaden och courtaget?
 5. Vilken är den förväntade avkastningen på indexet (och därmed fonden)?
 6. Vilken är den förväntade standardavvikelsen och den riskjusterade avkastningen för fonden?

Jag har förklarat respektive fråga lite närmare i följande artikel:

De bästa svenska och nordiska indexfonderna

Bland de absolut bästa fonderna som följer de svenska och nordiska indexen, påstår jag följande är:

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
Avanza Zero SIX30RX 0 % 12.2 % ±13.1 % (5 år) 1.42 4
Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 0 % 12.1 % ±13.4 % (3 år) 1.44 3
Nordnet Superfonden Danmark OMXC20CAP 0 % —- —- —- —-
Nordnet Superfonden Norge OBX 0 % —- —- —- —-
Nordnet Superfonden Finland OMX Helsinki 25 0 % —- —- —- —-

Avanza Zero är äldst i gamet medan Nordnets fonder är relativt nya, jag tror faktiskt att de lanserades i år (2014). Jag påstår att det (nästan) inte finns något existensberättigade för de flesta andra ”Sverigefonder” med avgift om de inte väsentligt slår Avanzas och Nordnets alternativ. Det vill säga äger du en Sverige-fond och den inte har presterat bättre än Avanza Zero. Byt. Nu.

Anledningen till att de tre Nordnet-fonderna inte har fått något betyg är för att de är yngre än tre år. Anledningen till att den svenska superfonden är för att man bytte från en gammal Sverige-fond när man gjorde om det till en gratis indexfond.

Kort om Morningstars ratingsystem

En kort kommentar kring Morningstars rating. Morningstar.se är en fantastisk hemsidasom jag rekommenderar varmt. I grova drag fungerar deras system för fondbetyg enligt följande:

 • Morningstar Rating är baserad på historiska utvecklingen för fondernas andelskurs, justerat för skillnader i risk och köp/säljavgifter. Betyget som visas är ett vägt genomsnitt av fondbetyget på tre, fem och tio år. Fonderna får inte vara yngre än tre år för att betygssättas av Morningstar.
 • Fonderna delas in i olika kategorier med liknande placeringsinriktning, till exempel ”Svensk aktiefond, små bolag”, ”Latinamerika” eller ”Räntefond, kort”. Inom kategorierna jämförs varje fond med alla liknande fonder.
 • Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. Morningstar rating uppdateras en gång varje månad.

De bästa globala indexfonderna

När det gäller globala indexfonder, det vill säga fonder som ska försöka återspegla hela världens ekonomi och företag gillar jag framför allt följande fonder:

Fond Index Avgift Avkast Std. av. Sharpe Morningstar
DNB Global Indeks MSCI World 0.32 % 19.3 % ±5.59 % (3 år) 2.94 5
SPP Aktiefond Global MSCI World 0.31 % 9.3 % ±9.07 % (5 år) 2.15 4
AMF Aktiefond Världen 50% MSCI World
50% MSCI Sweden
0.40 % 11.3 % ±11.85 % (5 år) 1.73 4
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) CRSP US Total Market 0.05 % 17.1 % ±13.71 % (5 år) 1.22 4
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) FTSE Global All Cap ex US 0.14 % 8.7 % ±13.18 % (3 år) 0.7 3

Den första är en ganska självklar fond, som är den billigaste globalfonden och som dessutom har det högsta betyget hos Morningstar. SPP Aktiefond är en bra utmanare men har inte lika bra Morningstar betyg. AMF Aktiefond Världen är det 3:e bästa alternativet, men av någon anledning har de blandat in 50 % av det svenska indexet, varför vet jag inte. Jag själv äger inte den.

Vanguard-fonderna är en liten specialare där man köper två stycken olika fonder för att på så sätt få en exponering mot hela världen. Det är nämligen en fond för den amerikanska marknaden och sedan en fond för resten av världen och de två tillsammans ger en globalfond.

Avgifterna är enormt bra på dessa, de är dessutom ETF:er vilket betyder att de är börshandlade fonder och går därmed att köpa och sälja över dagen. Notera dock att dessa handlar i USD vilket leder till att man betalar courtage för handel i dem (ca 15 USD via Avanza). Vidare har man även en valutarisk eftersom du dessutom spekulerar i USD/SEK. Det har för övrigt även den norska fonden där du har en spekulation med NOK/SEK.

De bästa regionala indexfonderna

När det gäller regionala indexfonder som täcker en viss marknade så gillar jag följande bäst.

Bästa indexfonderna för Europa

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
AMF Aktiefond Europa MSCI Europe Value 0.40 % 6.7 % ±14.58 % (5 år) 1.34 5
Swedbank Robur Indexfond Europa MSCI Europe 0.20 % 6.1 % ±11.58 % (5 år) 1.56 3

Här har Swedbank precis bytt till en lägre avgift och jag tror att på sikt kan det bli en värdig utmanare till AMF:s fond med lite högre avgift.

Bästa indexfonderna för USA

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
SPP Aktiefond USA Russell 1000 0.20 % 16.5 % ±9.48 % (5 år) 2.59 5
Swedbank Robur Indexfond USA Russell 1000 0.20 % 15.9 % ±9.33 % (5 år) 2.56 4
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) CRSP US Total Market 0.20 % 17.1 % ±13.71 % (5 år) 1.22 4
Berkshire Hathaway (aktie)

Här är det samma resonemang som för globalfonderna. SPP Aktiefond USA är den självklara vinnaren medan Swedbank fonden är en intressant utmanare efter avgiftssänkningen. Tittar man på Vanguard-fonden så är den ju helt klart billigaste, men du betalar lite courtage vid köpet och har en valutarisk.

Ett alternativ som jag själv brukar resonera kring är Warren Buffets bolag Berkshire Hathaway som äger väldigt många andra bolag och kan ibland jämföras med en USA-fond på grund av sitt spridda ägande. Det är ett fantastiskt välskött bolag och också en av mina tiotaggare som har mer än fördubblats i värde. Avgiften att äga är 0 och den kostar också ca 100 kr i courtage vid köp via Avanza eller Nordnet.

Bästa indexfonderna för Asien

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Swedbank Robur Indexfond Asien MSCI AC Asia Ex Japan 0.20 % 8.4 % ±12.20 % (5 år) 1.02 4
SPP Aktiefond Japan MSCI Japan 0.21 % 5.9 % ±13.62 % (5 år) 1.05 3
AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific 0.60 % 7.1 % ±9.90 % (5 år) 1.18 4

Till skillnad från de andra regionerna, så är det i den här kategorin svårt att jämföra fonderna då täcker lite olika områden. För att göra ett avsteg från min passiva strategi om att inte ha åsikter om marknaden, så har jag ändå en åsikt kring att på riktigt långsikt så förflyttas det ekonomiska centret österut i dagsläget och kommer göra det än mer i framtiden. Således tror jag på en positiv utveckling på sikt.

Alla dessa fonderna är mig veterligen också relativt nya i det här formatet. Det bör sägas att den sista AMF fonden är dock aktivt förvaltade. Så egentligen skulle man säga att en bra kombination vore alternativen ett och två.

Bästa indexfonderna för tillväxtmarknaderna

Mig veterligen så finns det inga riktigt bra indexfonder för tillväxtmarknaderna (Brasilien, Sydafrika, Taiwan, Kina (till viss del) etc) förutom:

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) MSCI AC Asia Ex Japan 0.15 % 5.08 % ±19.18 % (5 år) 0.35 3

Samma sak gäller här som för de övriga Vanguard fonderna – den handlas i USD vilket medför en valutarisk och du betalar ca 100 kr courtage.

Indexfonder för Afrika och Indien

Vad jag vet så finns det tyvärr inga bra passivt förvaltade indexfonder med exponering mot varken Afrika eller Indien. Om du vet några – kontakta mig gärna!

Övriga fonder

Nedan följer ytterligare några fonder som förtjänar ett onämnande även de inte direkt platsar i någon av kategorierna ovan:

Fond Index Avgift Avkast. Std. av. Sharpe Morningstar
Spiltan Aktiefond Investmentbolag MSCI Sweden 0.23 %
AMF Aktiefond MSCI Sweden Small 0.60 % 14.9 % ±16.55 % (5 år) 1.26 3

Slutord

Jag tar gärna emot kommentarer på fonderna ovan, men ännu hellre kring fonder som jag har eventuellt har missat. Jag själv äger de flesta av dessa fonder och jag har beskrivit dem mer ingående i följande artiklar:

Avkastningsmässigt kan man säga att över en period om ca 5 – 10 år, så bör genomsnittsavkastningen ligga runt en 8 % per år. Risken mätt i form av standardavvikelse skulle jag uppskatta till ca ±16 % kanske något högre för de mer nischade fonderna såsom Sverige, Norden och tillväxtmarknaderna. I korthet kan man säga ju bredare index, desto mindre risk och svängningar (volatilitet).

Alla dessa fonder går att handla via Avanza förutom de specifika Nordnetfonderna, som bara går att handla där. Det är inga avgifter vid köp eller försäljning på dessa fonderna förutom Vanguardfonderna som är ETF:er. Utdelning betalas också ut i alla fonderna, dock på lite olika sätt. Vanguardfonderna betalar ut det kvartalsvis och vissa andra delar ut årsvis alternativt höjer värdet på fonden.

Alla dessa fonder lämpar sig oerhört väl för ett månatligt automatiskt sparande i form av en pengamaskin enligt artiklarna i kategorin ”Så blir du rik”.

Relaterade etiketter och ämnen

aktier, AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Europa, avanza, Avanza Zero, DNB Global Indeks, fonder, frejas portfölj, mina investeringar, morningstar, nordnet, Nordnet Superfonden Danmark, Nordnet Superfonden Sverige, Nordnet Superfondet Norge, Nordnet Superrahasto Suomi, Nybörjarportföljen, SPP Aktiefond USA, Swedbank Robur Indexfond Asien, Vanguard

Kommentera

66 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan,
  Jag läste om dig i Göteborgs-Posten idag.
  Intressant läsning om indexfonder.
  Är din blogg fortfarande igång?
  Mvh
  JanEric

  Gravatar ikon för användaren
  JanEric Ottosson
 2. Vit pil

  Konstigt att du inte nämner superfondernas DOLDA KOSTNADER, 0,25% i spread vid köp i annan valuta.
  Det är en god del högre än ett valutakonto och det ses av mej som en ” dold” förvaltningsavgift.

  Gravatar ikon för användaren
  Nils
  1. Vit pil

   Ja, säg att ett par som tillsammans sparar 20.000 i månaden (med en horisont på säg 20 år) och lägger det likt på de fyra superfonder plus att de viktar om en gång per år så blir den verkliga kostnaden för det sparandet omöjligt att beräkna MEN det kan mycket väl bli dyrare än varianten med indexfonder till 0,1% avgift och ett valutakonto på sikt.

   Värt att märkas är också att de FÖRST bara erbjöd superfonderna i våra grannländer då det gav dem möjlighet att tjäna pengar på växlingen och den lilla detaljen är ju lite pikant tycker jag.

   Jag gillar inte att Nordnet ger sken av det är gratis då det är en halvsanning. Det är bara gratis att investera i hemlandet och det tycker jag att de borde belysa tydligare.

   Automatisk växling är en ”dold” kostnad som också är omöjlig att beräkna, troligen så vinner Nordnet på det hela i slutänden.

   Gravatar ikon för användaren
   Nils
 3. Vit pil

  Hej, spar cirka 2000 kr i månaden med en 10 års sparhorisont. Indexfonderna jag har är:
  DNB Global, Spiltan Invest, Robur Asien, Robur Europa, LF global, Spiltan räntefond samt Avanza Zero. Är jag rätt ute, ta bort eller lägga till någon, hur kan en fördelning ev se ut?
  Tack för en bra och lärorik sida!

  /Klas

  Gravatar ikon för användaren
  klas nygren
 4. Vit pil

  Hej Jan!

  Satt och kollade på en blandfonden Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige med 0,20% i avgift. Är det något du rekommenderar?

  Gravatar ikon för användaren
  Ali
 5. Vit pil

  Hej,
  Jag är helt ny på detta och försöker förstå, min bank föreslår aktieobligationer men tyckte det lät som väldigt höga avgifter 1000 kr per 10000 andel, som de låg på? De säljer in det på att man garantera summan tsk från fonder som kan gå ner. Men en insättning på 100000 skulle kosta 10000… De här indexfonder du skriver om- har Nordea inga – eller måste man köpa detta utanför bankerna själv?
  Tack för tydligt och bra skriven blogg!

  Gravatar ikon för användaren
  Eva
 6. Vit pil

  Har precis tittat lite på er hemsida och tycker den är intressant och skall börja läsa lite mer och ser fram emot nyhetsbrev från er

  Gravatar ikon för användaren
  Kent andersson
 7. Vit pil

  Hej, jag hjälpte min mamma att placera om ifrån fonder med höga avgifter till SEBs indexfond Euroland Lux och den har 4 stjärnor av Morningstar. Euroland har gått bra och framförallt bättre än de tidigare fonderna och utan avgifter.
  En annan sak som inte har med fonder att göra men jag såg att du var skeptisk till kryptovalutan onecoin och det är jag med men min partner vill gärna pröva lyckan. Kan det vara ett pyramidspel eller liknande där lägsta insatsen €150 till ett utbildningspaket osv? Med vänlig hälsning Uffe

  Gravatar ikon för användaren
  Uffe
 8. Vit pil

  är fortsatt intresserad av information, Hur mycket av inbetalad % pensionspremie, kan placeras / månad skattefritt??

  Tack för svar på frågan, Tore Holm

  Gravatar ikon för användaren
  Tore Holm
  1. Vit pil

   Tror att det är de senaste 5 åren. Rimligare är dock att räkna ca 8 % per år över längre tidsperioder då man kan jämföra den med den svenska börsen generellt.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hej, tack för en bra sida.

  Fråga om globala indexfonder. Jag vill investera i en global indexfond, en amerikansk indexfond och en svensk indexfond och göra en större insättning 2 ggr om året med mycket lång sparhorisont. Den svenska indexfonden tänker jag Avanza Zero men vad gäller de andra är jag mer tveksam. Ska man köra på vanguards etf:er via en kapitalförsäkring hos avanza (courtage 0,15%) för att få ett riktigt låg förvaltningsavgift eller är det bättre med en högre procentuell årlig avgift i en svensk fond utan courtage?

  Nordnet har ju gratis månadssparande i index-etf:er men där kan man inte välja vanguard. Alla deras alternativ har högre förvaltningskostnader men ,som sagt, inget courtage.

  Tack på förhand.

  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
 10. Vit pil

  Bra sida för att hitta indexfonder! Synd att det inte finns billiga fonder för Indien.

  AMF Sverige har 0,4 % i avgift.

  Gravatar ikon för användaren
  Kaktus
 11. Vit pil

  Jan Bolmesson skriver: ”Mig veterligen så finns det inga riktigt bra indexfonder för tillväxtmarknaderna”.

  Det stämmer inte. SPP, Handelsbanken, Öhman, Länsförsäkringar är några som har bra indexfonder för tillväxtmarknaderna.

  Gravatar ikon för användaren
  Paul Nilsson
  1. Gravatar ikon för användaren
   Paul Nilsson
 12. Vit pil

  Hej!
  Tack för en bra sammanfattning.
  Vet du något om Nordea Indexfond global? Avgiften är på gränsen med 0,4.

  Gravatar ikon för användaren
  Majsan
 13. Vit pil

  Notera att Länsförsäkringar nyligen halverat sina avgifter på indexfonder:
  http://nyhetsrum.lansforsakringar.se/2015/01/13/halverad-avgift-pa-lansforsakringars-indexfonder/

  Särskilt intressant tycker jag att LF Global index är, med 0,2% avgift! Blir den billigaste globala indexfonden i Sverige. Tyvärr följer den ett index som inte täcker tillväxtmarknader (till skillnad mot SPPs Aktiefond global för 0,3% avgift), men om man mixar de två så får man en bra täckning.

  Som komplement tänker jag själv även köpa LF Tillväxtmarknad index som nu kostar 0,4%, vilket då är den enda svenska emerging markets-indexfonden med rimlig avgift.

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
 14. Vit pil

  Hey,
  Tack för många bra tips inte minst på denna sida.
  Har följt en hel del av dina tips.
  Har en fråga. Vet du när kommer att avgiften för Swedbank Robur Asienfonden att ändras til 0,2 % då det forfarande står i min portfölj 1,4 %.
  Tack för ett svar!

  Gravatar ikon för användaren
  Samir B
  1. Vit pil

   hej! Angående ovan, notera att det finns två olika fonder här, dvs en som heter Swedbank Robur Asien som kostar 1.4% och är en aktivt förvaltade fond och sen finns det den som nämns ovan som heter Swedbank Robur Indexfond Asien som kostar 0.2% och är en indexfond.
   /K

   Gravatar ikon för användaren
   Karin
 15. Vit pil

  Hej, Jan!
  Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) finns med på två ställen i ditt inlägg ovan. På ena stället till 0,05% avgift, på det andra till 0,20% avgift. Vilket stämmer?

  Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) har ett Sharpevärde på 0,7 skriver du ovan. Är inte det en oerhörd risk, om man jämför med DNB global indeks på hela 2,94. Det högsta Sharpe-värde en fond kan få är väl 3? Eller? Hur tänker du kring detta?

  Gravatar ikon för användaren
  Tomas
 16. Vit pil

  hej ! jag har en fråga om det är bra att sätta in alla 800 t . köp bara i fond. heter didner & gergie small and microcap låt den stå kvar 7-10 år i isk-konto- kan växa 10-20 % per år , är det bra?

  Gravatar ikon för användaren
  per
 17. Vit pil

  Hej jag har en fråga! När man väl vill ta ut sina pengar i sina fonder är det någon avgift/skatt på dom pengarna?

  Gravatar ikon för användaren
  Lucas
  1. Vit pil

   Beror på vilken typ av konto du har dom på, på ett ISK är det ingen skatt alls men i ett vanligt fondkonto är det 30% på vinsten.

   Gravatar ikon för användaren
   Christoffer
 18. Vit pil

  Hej Jan,

  Först och främst vill jag tacka för en fantastisk blogg. Verkligen, jag följer dig varje dag. Som psykologistudent så har du verkligen öppnat mina ögon för indexfonder. Jag har en fråga till dig:

  Jag kommer få ett arv på X antal kronor som jag tänkt dela upp över 10 år och automatisera i vissa aktiefonder. Istället för att använda räntefonder som krockkudde så har jag istället tänkt köpa mer i nedgång, alltså dubbla månadssparandet de månaderna jag ansett att index fallit mer än vanligt. Min fråga är den: För att göra det enkelt hade jag tänkt föra över alla pengarna till mitt ISK-konto och påbörja automatiseringen, men sen slog det mig, kommer jag inte betala schablonskatt på hela summan då? Hur kan jag kringgå detta? Bör jag bara föra över det som ska sparas i aktier för den månaden från min svenska bank? Alltså exempelvis: Den 25:e januari för jag över från SEB till Avanza (automatiskt). Den 1a februari köper jag olika indexfonder för summan som trillat in (automatiskt). Är detta smartast?

  Tack för din tid och fortsätt med dina galanta artiklar.

  Mvh,
  Nathanel

  Gravatar ikon för användaren
  Nathanel
  1. Vit pil

   Är det inte bättre att investera arvet under en kortare tidshorisont så att pengarna får jobba längre, läs Jans inlägg om timingeffekt. Om du nu inte ska investera alla pengar på en gång av någon anledning så finns det ingen anledning att sätta dem i din ISK. Då kan du väl ha pengarna på ett högräntekonto tills de ska till ISK:n och undvika schablonskatten på hela ditt innehav i ISK.

   http://www.rikatillsammans.se/2014/07/08/lasarfraga-ga-all-in-med-sina-pengar-eller-sprida-ut-dem-over-tid-del-1-av-3/

   Gravatar ikon för användaren
   Nicholas
 19. Vit pil

  Vad menar du egentligen med att Vanguard-fonden – till skillnad från de Svenska USA-indexfonderna – har en valutarisk? De alla samma exponering mot dollarn.

  Gravatar ikon för användaren
  gustav
  1. Vit pil

   Jag kommer återkomma med en artikel på ämnet, men i korthet så handlar det också om i vilken valuta fonden handlas. Du får ju en växlingsavgift när du köper och säljer den.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Hej Jan,

  Tack för en utmärkt blogg.

  Jag är själv fullständig nybörjare på börsen. Gjorde nybörjarmisstaget att köpa vanliga aktier, där jag bara förlorade pengar. Nu har jag haft alla pengar i indexfonder (Avanza Zero) sedan ett drygt år tillbaka, och redan fått tillbaka mina pengar. Din blogg är värdefull läsning för mig.

  Jag inser att jag på sikt inte kan ha alla pengar i Avanza, utan måste sprida ut dem på olika passivt förvaltade fonder för att minska mitt risktagande. Men jag har dock svårt att förstå varför man vill betala för en fond som tar en högre avgift likt DNB Global Indeks, jämfört med kombinationen av Vanguards fonder plus några av Swedbanks. Courtaget är ju bara en engångskostnad och utan större relevans för långsiktigt sparande. Och som du säger handlas ju både DNB och Vanguard i utländsk valuta. Misstänker att det måste finnas en anledning att köpa DNB över exempelvis Vanguard för en passiv sparare som jag själv, men vad är det?

  Hälsningar,
  Simon

  Gravatar ikon för användaren
  Simon
  1. Vit pil

   Där är tyvärr några mindre problem med Vanguard-fonderna. De handlas i dollar vilket innebär att du har en växlingsavgift varje gång du köper eller säljer dem, där är ett courtage på minst 80 kr och där är dessutom en spread (skillnad mellan köp-och-sälj-kurs) som inte finns på de andra fonderna. Det är minimala skillnader men man bör ändå vara medveten om dem.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Hej Jan,

  Först och främst: tack för en initierad, personlig och anmärkningsvärt substansrik blogg! Faktiskt den enda blogg jag tycker är värd att följa regelbundet.

  En fundering kring valutarisk och Vanguards ETFer. Du skriver ”Notera dock att dessa handlar i USD vilket […]. Vidare har man även en valutarisk eftersom du dessutom spekulerar i USD/SEK.”

  Min fråga är om valutarisken verkligen ÄR högre för Vanguards ETFer jämfört med vanliga indexfonder, t ex SPP Aktiefond USA (som är noterad i SEK)?

  Jag har själv tänkt att det är den underliggande valutan, den valuta som aktierna köps och
  säljs i, som påverkar värdeutvecklingen i fonden? SPPs Aktiefond USA är inte valutasäkrad, mycket få fonder är ju valutasäkrade. Då är väl den enda skillnaden i valutarisk att det i SPP Aktiefond USAs fall är SPP som ‘växlar’ min SEK-insättning till USD innan de köper de amerikanska aktierna, medans det i Vanguard-fallet är t ex Avanza som växlar mina SEK till USD innan Vanguard-ETFerna köps?

  Bästa söndagshälsningar från Lidingö.

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Vestlund
  1. Vit pil

   Tack Jonas! Din kommentar gjorde mig glad! :-)

   Ska jag vara helt ärlig så har jag inte tänkt på det så mycket. Det låter som något väldigt spännande att ta reda på! Jag får återkomma med det i ett senare inlägg.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Glad att jag upptäckte bloggen tack vare en viss bank! Har några av de fonderna som du har nämnt här. En sak som jag inte såg (eller kanske det är vad man syftade på med valutarisken) i posten som kan vara aktuell är att man kommer att betala (minst) 0,25% till banken i Sverige för växlingskursen att köpa/sälja fonder om de handlas i en annan valuta…… vilket bli lite mer om det är en ETF med courtage. De här bitarna gör det jobbigare att månadsspara i fonderna som inte handlas i SEK. För att bidra något till diskussionen…. har ni hört något om Factor-ETFer? De är nya och är typ passivt-aktivt förvaltat med en låg avgift (0,15%). Det finns en till momentum (MTUM) en till Value (VLUE) en till Storlek (SIZE) och en till Quality (QUAL). De jobbar på med algoritm för att bestämma vilka aktier som ska vara i ETFerna och de byter ut aktier varje kvartal (tror jag). En av de (MTUM) som jag har ägt och nyligen sålt efter jag hade den i 6 månader (return på 10,14% mot S&P 8,14%). De andra har jag inte köpt av flera skäl såsom dålig tajming, filosofi, eller investeringshorisont. Kanske något att krydda indexfondportföljen med då och då men det sköna är att man får lite exponering och aktivt förvaltning men i grunden är de passiva med låga avgifter!

  Gravatar ikon för användaren
  Gordon Denbow
 23. Vit pil

  Jag har hittills sparat i sparkonto på banken och har kommit fram till att det är väldigt låg risk men inget vidare med utdelning. Har läst lite om investeringar och aktiefonder verkar ge bra avkastning men å andra sidan känns det lite vemodigt om man skulle förlora 50% av sina hårt inarbetade sparande genom alla år av arbetande.

  Jag skapade ett konto på Avanza och och satt upp ett månadssparande till lite indexfonder med lågt pris. Efter lite studerande av historisk avkastning på marknaden så ser jag att vi är inne i värsta bull-marketen i manna minne med avkastning på 25-35% under 2013. Är det verkligen lönt att börja månadsspara nu?

  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Ja, det stämmer. Vi är inne i en ”bull-market” – förmodligen dessutom också till följd av alla kvantitativa lättnader (QE) som de olika centralbankerna driver. Problemet, som jag skrivit om så många gånger tidigare är timingen är det svåra. Ska man försöka tima marknaden måste man ha rätt två gånger vilket är väldigt svårt. Du ska nämligen både ha rätt när du går ut och när du går in.

   Många (inkl. jag) att finanskrisen från 2008 är inte över. Men om man skulle hålla sig undan så skulle man missat hela uppgången sedan dess som är på över 100 %. Det är därför jag skriver så mycket om tillgångsallokering och att ha en strategi som bygger på olika tillgångsslag som trivs i olika ekonomiska klimat.

   Jag investerar ju inte bara i indexfonder, utan även i guld/silver, skog, obligationer och har en rätt stor likvidkassa också.

   Ett kontinuerligt månadssparande rekommenderar jag alltid. :-D

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Funderar på om det är värt att lägga till AMF Aktiefond Småbolag till portföljen. Men 0,6%, känns väldigt dyrt och med en avkastningsmedel på 19.94% samt 37,44% i standardavvikelse sedan fonden startade så känns det väldigt labilt.

  Väldigt hög risk men också väldigt stor utdelning under bra perioder. Småbolag har tydligen historiskt visat att de kan gå bra när storbolag går dåligt och tvärtom. Så det kan vara ett sätt att diversifiera.

  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Ja, jag har också funderat på den. Flera gånger faktiskt. Däremot står jag i valet och kvalet. Jag tycker inte att avgiften är den stora invändningen, utan snarare volatiliteten. Den andra invändningen är att fonden har ca 100 bolag mot indexets (MSCI Sweden Small Cap) 300 st och att kopplingen till indexet är inte perfekt – men den är nära nog.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   När jag kollade på volatiliteten på Morningstar så var den ju bara på ca 16 %, var hittade du 37 %? Vilken tidsperiod var det för?

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   2005 + 46,84%
   2006 + 38,59%
   2007 – 6,65%
   2008 – 48,05%
   2009 + 76,07%
   2010 + 32,06%
   2011 – 13,13%
   2012 + 11,11%
   2013 + 38,55%

   Jag tog helt enkelt och räknade ut medelvärdet och standardavvikelsen på dessa ovan årliga avkastningarna som jag hittade via grafen på Avanzas hemsida.

   Gravatar ikon för användaren
   Lord Metroid
 25. Vit pil

  SPP Aktiefond Japan har haft ett medelvärde på -2,89% och en standardavvikelse på 21,34% räknat från år 2000-2013. Negativ avkastning och stor risk, är det verkligen bra att investera i den fonden?

  Jag har tagit en stor chansning och valt att spekulera i Japan. Jag tror på japanerna! De är ett hårt arbetande folk och jag förväntar mig att de kommer att fixa till sitt lands ekonomi och lösa den långvariga nedgången.

  För övrigt verkar SPP Aktiefond Europa vara ett väldigt bra alternativ.

  Gravatar ikon för användaren
  Lord Metroid
  1. Vit pil

   Som jag skrivit tidigare, jag tror att det är svårt att spekulera på kort sikt. Japanerna har mycket problem ”abenomics” som de kör just nu verkar inte fungera. De har ju haft problem med ekonomin i snart 20 år, å andra sidan är de fortfarande en av världens största ekonomier. I en väl diversifierad portfölj, har de ett existensberättigande dock tycker jag.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 26. Vit pil

  Tack för en bra blogg. Hur ser dina etiska val ut? Just att inte kunna välja bort olja, tobak, vapen osv. fick mig att köpa aktier och inte indexfonder. Spp påstår sig vara etiska men synar man bolagen är det båg. Dem skyllde på branchfördelning när jag frågade om oljebolag.

  Gravatar ikon för användaren
  jkr
  1. Vit pil

   Ska jag vara helt ärlig så är det inte ett kriterium när jag väljer dessa fonder. Jag försöker göra gott på andra sätt, då jag i det här inte ser några alternativ tyvärr.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Hej,

  Angående fonder för tillväxtmarknader hittade jag bland annat denna hos Nordnet:
  Cicero Emerging Markets Index A.
  Fonden ger ingen valutarisk men är i det dyraste laget, 0.8% i förvaltningsavgift. Borde man ändå överväga att ha med en tillväxtfond i sin index-portfölj?

  Mvh
  Martin

  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Tack för tipset. Men när jag kollar på fonden på morningstar (hittade inte ”B”, så jag kollar på ”A) så följer den inte riktigt MSCI EM samtidigt som det är en hög avgift och då kan man nästan titta på de andra fonderna som t.ex. Skagen har.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson