Den egna bostaden i RikaTillsammans-portföljen

En läsarfråga om att sprida riskerna med avseende på den egna bostaden

Jag brukar hävda att de allra flesta svenskar inte har spridit riskerna i sina investeringar särskilt väl. Man har ofta ett jätteägg – det egna boendet – i en väldigt liten korg. Det är att sätta allt på ett enda kort – att fastighetsmarknaden kommer att gå bra.

Jag fick en fråga från en läsare för ett par dagar sedan som lät ungefär som följer:

Du skriver i artikeln: ”Ett annat exempel som till och med är värre är när människor kommer och säger att de har diversifierat för de har en portfölj på 50 000 kr och sedan när man tittar i balansräkningen så har de ett hus för 3 000 000 kr. Aktier för 50 000 kr motsvarar således inte ens 2 % av tillgångarna. Det spelar i princip ingen roll hur aktierna går, då det enda som spelar någon roll är hur bostadsmarknaden går.”

Men hur hanterar man det om man nu har en bostad på 3 miljoner (med lån på 2 miljoner). I vilken va de fyra kvadranterna hade du satt in det? Försöker med diversifiering på riktigt! Du får gärna skriva något om detta mer generellt eller bara ge ett snabbt svar på ditt synsätt.

Mina tankar om det här är som följer.

Det egna boendet beter sig som en skuld…

Om man utgår från en enkel definition på tillgångar och skulder så påstår jag följande:

  • En tillgång är något som du äger som skapar inkomster – t.ex. aktier, företag, bokrättigheter, fonder, fastigheter eller liknande.
  • En skuld är något som du äger som skapar utgifter – t.ex. bolån hos banken

Om man då sätter in bostaden eller huset, då följer frågan:

Hur mycket pengar tjänar du till följd av din bostad?

Det är väldigt få människor som jag känner som har ett annat svar på ovanstående än 0. Det ger ju slutsatsen att bostaden tvärtom ger upphov till en hel mängd utgifter såsom drift, underhåll, försäkring, räntor och så vidare. Boendet (bortsett från hyresrätt) beter sig i ett ekonomiskt perspektiv mer som en skuld.

Bostaden i RikaTillsammans-portföljen

Enligt mig har således bostaden egentligen ingen plats i RikaTillsammans-portföljen. Det är en inte en riktig tillgång. På sin höjd kan man definiera det som en tärande tillgång – något som du äger men som kostar dig pengar under tiden som du äger den.

Om man nu ska pusha det och skulle relatera en bostad till en fastighetsinvestering så var ursprungsförfattaren till RikaTillsammans-portföljen Harry Browne inte glad för den typen överhuvudtaget. Craig Rowland en av experterna på RikaTillsammans-portföljen (eng. Permanent Portfolio) skriver så här på sin hemsida:

Harry Browne didn’t consider real estate specifically a good investment. He considered it a speculation. Moreover, he thought it straddled the stock/inflation protection part of the portfolio. Again, in his 1989 book if I recall he said if you wanted to use REITs it should come out of the stock and gold allocations to get your percentage. However, he always said that real estate can perform inconsistently based on the economy and is not an asset he considers particularly useful for the portfolio.

REIT i det här fallet är en ”Real Estate Investment Trust” – fritt översatt fastighetsfond. Mitt svar skulle således gå i linjer med ovan och jag skulle säga att med nöd och näppe skulle man kunna hävda att den ligger delvis i tillväxt- (aktier) och inflationsdelen (guld).

Relaterade artiklar

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök