Munken som sålde sin Ferrari :: Del 1 :: Den inre trädgården

Följande är första delen saxat ur kapitlet om den inre trädgården i boken ”Munken som sålde sin Ferrari”. Det handlar om grunderna i all personlig utveckling – något vi alla borde återkomma till från tid till annan.

Om du tar hand om ditt sinne, om du ger det näring och sköter det som en bördig trädgård, kan det blomstra bortom alla förväntningar. Men om du låter ogräset ta över kommer varaktig sinnesfrid och djup inre harmoni alltid att gäcka det. Låt mig ställa en enkel fråga. Om jag kom in i din älskade trädgård och började hälla giftigt avfall över alla dina försklassiga petunior skulle du väl bli sur?

Faktum är att vissa duktiga trädgårdsmästare bevkar sin trädgård som soldater och försäkrar sig om att ingenting giftigt kan komma in. men ser hur mycket giftigt avfall som folk släpper in i huvdet under en enda dag: oro, ängslan, ett ältande av det förflutna, grubblerier inför framtiden och räsdslan vi själva ger näring åt. /…/ Oron tär på sinnet och suger kraften ur det så till den grad att det förr eller senare skadar själen.

Om du vill leva ett rikt och tillfredsställande liv måste du stå på vakt vid grinden och bara släppa in den bästa informationen. Du har helt enkelt inte råd med negativa tankar. Inte en enda. Världens gladaste, nöjdaste och mest dynamiska människor skiljer sig inte från dig oh mig: vi är alla gjorda av samma stoff, och vi kommer från alla universiella källa.

Men de som gör något mer än bara existerar, de som har blåst liv i sin sanna potential och verkligen njuter av livet till fullo gör något annat än de männsikor som bara lever ett ordinärt liv. Och den främsta skillnaden är att de ser posivitvt på världen och allting som finns i den.

/…/

Under en vanlig dag tänker genomsnittspersonen ungefär sextiotusen tankar. Men vad som verkligen förbluffande mig var att nittiofem procent av dem var samma tankar som personen tänkte dagen innan!

/…/

Det är knapphetstänkandets tyranni. De som tänker likadant varje dag – och vars tankar främst är negativa – har fastna i dåliga vanor. I stället för att fokusera på det goda i livet och tänka ut sätt att göra livet ännu bättre sitter de fast i sitt förflutna. En del av dem oroas sig för relationer eller pengar. Andra har ångest över att deras barndom inte var perfekt. Åter andra grubblar över ännu mer betydelselösa saker: hur expediten i affären behandlade dem eller den elaka tonen hos en arbetskollega. De som tänker så tillåter oron att suga ut deras livskraft. De blocker sinnets enorma potential att ge dem det de vill ha känslomässigt, fysiskt, ja till och med andligt. Dessa människor inser aldrig att tankekontroll är nyckeln till ett lyckligt liv.

/…/

De flesta av oss har samma råmaterial från vårt första andetag och vad som skilher människor åt är hur de använder detta råmaterial. När du lovar dig själv att förvandla din inre värld förändras livet snabbt från det ordinära till någonting utöver det vi är vana vid. När allt kommer omkring är det ju bara en sak vi har absolut kontroll över – våra tankar.

Vi kan kanske inte kontroller vädret eller trafiken eller hur andra mår, men vi kan absolut kontroller vår egen attityd till allt detta. Vi har kraften att välja hur vi vill tänka i varje stund, och den förmågna är en del av vår mänsklighet. En av de mest djupgående insikterna är också en av de enklaste. /…/

Det finns ingen objektiv verklighet. Det finns ingenting absolut. Din största fiende kan vara min bästa vän. En händelse som framstår som en tragedi för en person kanske avslöjar oändliga möjligheter för en annan. Det som skiljer optimistiska och glada människor från de som är ständigt olyckliga är hu rde tolkar sina levnadsomständigheter.

/…/

Oavsett vad som händer i livet har du alltid chansen att välja hur du vill hantera det. När du bygger upp vanan att söka efter det som är positivt i varje situation kan ditt liv snabbt flytta upp i de högre dimensionerna.

/…/

All framgång i livet, oavsett om den är materiell eller andlig, börjar med det du har mellan öronen. Eller mer specifikt de tankar som du fyller hvuudet med hela dagarna. Den yttre världen reflekterar din inre värld. Genom att styra hur du tänker och ditt sätt att reagera på det som händer kan du börja ta kotrollen över ditt eget öde.

/…/

Det sker inga misstag i livet – bara lektioner. Det finns inga negativa erfarenheter, bara möjligheter att växa, lära och utvecklas längs vägen mot självförverkligandet. ur kampen springer styrka. Och även smärtan kan vara en fantastisk lärare. För att gå bortom smärtan måste man först uppleva den. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt – hur skulle man någonsin kunna känna glädjen över att stå på bergets topp om man aldrig varit längst ner i dalen?

/…/

Utmaningen ligger i att sluta bedömma saker och ting som bra eller dåliga. I stället kan du helt enkelt uppleva dem, fira dem och lära dig av dem. I varje situation finns det någonting att lära sig, och de små lektionerna vi får varje dag ger näring åt vår inre och yttre utveckling. Utan dem skullve vi bli stående. Tänk bara på ditt eget liv: de flesta männsikor har upplevt den radikalaste utvecklingen i sina mest utmanade upplevelser. Och om du får ett resultat som inte har föräntat dig och känner dig en smula besviken – kom ihåg att naturens lagar alltid ser till att en ny dörr öppnas när en dörr stängs.

/…/

För att kunna befira den potential du bär inom dig måste du först ge näring till fantasin. Allting skapas två gånger: först i våra tankar och därefter i verkligheten. Jag kallar det för planritningar, för allting som vi skapar i vår yttre värld har börjat som en planritning i vår inre värld, på sinnets färgglada duk. När vi lär oss att kontroller våra tankar och föreställa oss allt vi vill ha i ett tillstånd av total förväntan väcks slumrande krafter till liv inom oss. Du kommer att börja öppna dörren till den sorts magiska liv som jag vet att du förtjänar. Från och med ikväll – glöm det förflutna. Våga drömma att du är mer än summan av de rådande omständigheterna. Förvänta dig det bästa. Du kommer att häpna över resultaten.

När vi inspireras av ett högre syfte, ett fantastiskt projekt, bryter sig alla våra tankar ur sina bojor: vi överskrider våra begränsningar, medvetandet expanderar i alla riktningar och vi befinner oss plöstligt i en ny, fantastisk och underbar värld. Slumrande krafter, förmågor och talanger väcks till liv, och vi upptäcker att vå person är något större än vi någonsin kunnat drömma om.

/…/

Vårt intellekt är fantastiskt som betjänt men en usel ledare. Om du har vant dig vid att tänka negativt beror det på att du inte har tagit hand om tankarna och lärt dem att fokusera på det positiva. Winston Churchill sa en gång att ”storslaghetens pris är att vi får ansvaret för allt vi tänker”. Genom att det ansvaret kan du börja uppnåa det vitala utgångsläge du söker. Kom ihåg att sinnet är en muskel, om det inte får rätt motion krymper det och förlorar sin kraft.

/…/

Alla varaktiga förändringar förutsätter att man lägger ner arbete på dem. uthållighet är grunden till personlig förändring. Jag menar inte att det måste ta många år att förändra ditt liv – om du tillämpar dessa strategier flitigt varje dag i ditt liv i en månad kommer du häpna över resultaten. Du lär dig hur du frå tillgång till din egen kraftpotential coh skapar mirakel i ditt eget liv. Men för att komma dit måste du släppa taget om din fixering vid resultat. Njut istället av utvecklingsprocessen. Det ironsika med det här att resultaten kommer snbbare ju mindre du hakar upp dig på dem. Först och främst är koncentration nyckeln till mental självkontroll.

/…/

Lyckans hemlighet är i grunden enkel – undersök vad du verkligen älskar att göra och ägna sedan all din energi åt att göra det varje dag. Om du studerar de lyckligaste, friskaste och mest tillfredsställda människorna i världen märker du att de alla har hittat sin passion och sedan ägnat varje dat åt att utöva den. Och ett sådant kall är nästan alltid en syssla som tjänar andra på ett eller annat sätt. När du fokuserar din mentala energi och kraft på något som du verkligen älskar flödar rikedomen i ditt lvi och alla dina önskningar uppfylls med lätthet och elegans.

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök