Den tysta överenskommelsen bland egen- och småföretagare

Genom att vara handledare i Balansekonomiutbildningarna och som affärsängel och mentor i bl.a. Connect, träffar jag väldigt många nystartade företag och småföretagare. Något som har slagit mig väldigt tydligt på sistone är den tysta sanningen eller överenskommelsen som hör till småföretagandet.

Om du är småföretagare så betyder det att du:

  • kommer att jobba mer timmar per vecka än om du hade varit anställd
  • kommer att tjäna mindre pengar än om du hade varit anställd

men å andra sidan kommer du att få:

  • jobba med det du älskar,
  • bestämma själv över din tid

För mig är detta lite ställt på huvudet. Jag tycker att det skall vara precis tvärtom – en känd företagare sa till mig vid ett tillfälle:

Om du har byggt ett företag där du konstant jobbar mer än 40h per vecka och tjänar mindre eller lika mycket än en motsvarande, så innebär det att du har byggt in ett systemfel i din verksamhet och att den är olönsam.

Det är hårt sagt – men där ligger ett väldigt stort guldkorn att hämta. Vi småföretagare lever i sanningen att det är det ena eller det andra – att vi aldrig ställer oss den viktiga frågan:

Hur gör jag för att jobba mindre än 40 per vecka och samtidigt tjäna mer pengar?

Hur gör jag för att öka inkomsterna, särskilt de passiva, i min verksamhet?

Min uppfattning är nämligen att ett av de lättaste sätten att bli ekonomiskt oberoende är genom det egna företaget? Det handlar nämligen att göra samma sak som man redan gör och kanske bara skruva på hur man tar betalt.

För ca 20 år sedan när kvalitetsledningssystem var nya i Sverige, kom det amerikaner som sa att istället för ett högt initialt konsultarvode, ville de ha betalt 30% av omsättningshöjningen eller effektivitetsförbättringen i X år framåt. Många företag nappade, och varför skulle de inte? Om det inte fungerade, så behövde de inte betala, om det fungerade så delade de på vinsten – win-win. På så sätt kunde amerikanerna tjäna långt mycket mer än de hade kunnat göra om de tog betalt per timme. De bröt sambandet mellan tid och pengar, bara genom sättet de tog betalt…

  • Har du också systemfel i din verksamhet?
  • Hur kan du skruva på din verksamhet för att omvandla aktiva inkomster till passiva?
  • Vad kan du gör annorlunda redan idag?

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök