Det är de små dagliga aktionerna som gör all skillnad – flit och systematik

För ett tag sedan satt jag och lyssnade på Brian Tracy och Psychology of Selling och han ställde en intressant fråga – han frågade – hur stor tror du skillnaden mellan en excellent säljare som tjänar 2.000.000 om året mot en normal säljare som bara tjänar en tiondel av det – 200.000?

Enligt undersökningar som gjorts på just detta temat visade det sig att skillnaden i färdighet låg på mellan 3-5%. Denna skillnad på 5% gjorde att den ene säljaren tjänade mer än 10 gånger så mycket som den andre säljaren. Det handlar alltså inte om att den ene är hästlängder bättre än den andre, utan att den som är excellent gör samma saker på ett lite annorlunda sätt vilket ger en enorm skillnad i resultat.

En analogi på samma ämne är golf. Om du vinklar golfklubban vid tillslaget ett par millimeter kan detta ger flera tiotal meters skillnad i slutändan. En liten ändring kan få väldigt stor påverkan.

Insikten var för mig att de stora resultaten kommer jag inte att nå genom att göra stora kraftfulla insatser då och då, utan resultaten kommer att komma från att göra små dagliga aktioner. Det var detta som skiljde de duktiga säljarna mot de som tjänade lite mindre. De gjorde några få saker på ett lite annorlunda sätt varje dag.

Det tragikomiska i sammanhanget är att min mentor har predikat detta sedan 2005 då jag först träffade honom. Han kallar detta vikten av flit och systematik. Flit och systematik kommer alltid att slå talang eller allt annat i längden. Utmaningen ligger i att göra de små sakerna till vanor så att de kommer av sig själv och inte faller offer för omständigheter.

Kontentan – små dagliga aktioner kommer att ge enorma resultat i längden!

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök