Disciplin – en nyckel till framgång

Sju steg till framgång via mål, aktioner och disciplin

Disciplinera dig själv till att göra det som du vet att du måste göra för att bli bäst på det du gör. Den kanske bästa definitionen på självdisciplin som jag har läst är:

Förmågan att få dig själv att göra det du borde göra, när du borde göra det, oavsett om du känner för det eller ej.

Det är ingen konst att göra något när man känner för det. Det är när man inte känner för det och ändå gör det, och därmed skiljer dig från 95% av befolkningen, som man tar steget till verklig framgång.

Vilka beslut behöver du göra i dag för att börja din resa mot toppen?

Sju steg till framgång

Det finns en mycket kraftfull sjustegs-metod som kan användas för att fastställa och uppnå dina mål. Varje framgångsrik person använder denna formel eller någon en variant av den för att vara och förbli framgångsrik. Det bästa av allt – den är oerhört enkel att kopiera!

1. Bestäm ditt ”vad”

Steg nummer ett, avgör exakt vad det är du vill ha i varje del av ditt liv eller vart du är på väg. Det handlar om bli klar på vart man är på väg  och varför.

2. Skriv ner det

Steg två, skriv ner det, tydligt och detaljerat. Ett mål som inte finns på papper är inte ett mål. Det är bara en önskan och utan energi och riktigt vilja.

3. Sätt en deadline

Bestäm en deadline för ditt mål. Det ökar motivationen att göra de saker som verkligen behövs för att ditt mål ska uppfyllas. Om det är ett riktigt stort mål (rekommenderas!)- dela upp det i delmål och sätt även del-deadlines.

4. Gör en lista

Göra en lista över allt som du kan tänka dig kommer att behövas för att ditt mål skall nås.

5. Prioritera och organisera

Gör om din lista till en verklig plan. Prioritera genom att bestämma vad du behöver göra först och därnäst.

Skriv sedan ner din plan, på papper, precis som om du skulle göra en vägbeskrivning till en vän eller en ritning  till ditt drömhus.

6. Gå i aktion

Det sjätte steget är att agera enligt planen. Gör något. Gör vad som helst. Men sätt igång. Börja på din resa – IDAG!

7. Gör något litet – varje dag

Gör något varje dag som går i riktningen mot dina viktigaste mål just nu. Utveckla disciplinen att göra något varje dag – 365 dagar om året. Du kommer att bli väldigt förvånad över hur mycket du åstadkommer utav bara farten.

Övningar

Nedan följer två förslag för att omsätta dessa idéer till omedelbar handling:

  • Först och främst, bestäm precis vad det är du vill ha, skriv ner det, välj en deadline, skriv en plan och gå i aktion på minst ett mål redan idag!
  • Bestäm priset på det du är villig att betala för att nå ditt mål och börja med avbetalningarna – oavsett vad de innebär!

Källor och referenser

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök