Undvik singla slant och tjäna mer pengar än proffsen

Bevis för att lång sikt nästan alltid garanterar en positiv avkastning och risken att förlora är minimal

Undvik singla slant och tjäna mer pengar än proffsen

De flesta tror att investera i aktier är som att singla slant. Att det inte är lönt för man har ändå ingen chans. Men det är inte sant – för där finns sätt att drastiskt förbättra oddsen till din favör.

Den absolut största fördelen som du har som privatperson eller amatörinvesterare är nämligen tiden. Ju längre tid som du kan investera över, desto större blir sannolikheten för att du kommer att tjäna pengar.

Idag hittade jag på Twitter ett par bilder som illustrerar samma princip som i min förra artikel, fast med lite annorlunda perspektiv.

Jag tror att de flesta faktiskt inte ens tänker på det här som en enormt viktig fördel. Om man bygger en pengamaskin enligt de principer som jag beskrivit tidigare, sparar till sin pension så har du (förhoppningsvis) ett långsiktigt perspektiv på minst 5, 10, 20 eller kanske till och med 30 år. Det betyder resultatet egentligen inte spelar någon roll förrän långt in i framtiden. En professionell fondförvaltare behöver däremot visa bra resultat varje månad…

De flesta professionella förvaltare kan inte tänka på lång sikt även om de skulle önska. En amerikansk analytiker vid namn Henry Blodget uttryckte det vid ett tillfälle som:

If you talk to a lot of investment managers, the practical reality is they’re thinking about the next week, possibly the next month or quarter. There isn’t a time horizon; it’s how are you doing now, relative to your competitors. You really only have ninety days to be right, and if you’re wrong within ninety days, your clients begin to fire you.Henry Blodget

Jag är en ju en långsiktig investerare – jag tittar knappt in på mina depåer en gång per månad. Jag tycker inte det är superkul att följa dem på daglig basis utan tvärtom mitt mål är att aldrig lägga mer än 4 timmar per år på den aktiva delen av min förvaltning eftersom det mesta går att automatisera. Läs mer i artikeln nedan:

Att äga en aktie mindre än ett år är som att singa slant

Nedanstånde graf är gjord av Bruce Jackson baserad på Robert Schillers data för den amerikanska börsen (tror det är S&P500-indexet). Grafen visar det procentuella antalet perioder (då du äger motsvarande t.ex. indexfond) som har gett en positiv avkastning.

Antal perioder med positiv avkastning

Jag gillar den här grafen för där är många insikter att dra från den. Den första är att att om du äger en aktie i en dag så är det 52 % sannolikhet för att den går upp och 48 % sannolikhet att den går ner. I perioder upp till 12 månader (68 % slh) så är det alltså lite bättre än att singa slant kring huruvida din investering i aktier eller fonder kommer att gå plus eller ej.

För att citera Bruce Jackson:

The irony is that while the professionals have more information than you, their short time horizon forces them to deal with more randomness than you have to.

Om man jämför med den svenska börsen (SIXRX-indexet) för perioden 1919-2012 så ser det nästan likadant ut:

Genomsnisttsavkastningen för Stockholmsbörsen (SIXRX) på 1 års sikt baserat på olika startår

Det är lite fler positiva avkastningar än negativa, men det är ändå väldigt slagigt. Om vi däremot tittar på det på en 10 årig sparhorisont:

Genomsnisttsavkastningen för Stockholmsbörsen (SIXRX) på 10 års sikt baserat på olika startår

där i princip alla 10-års perioder har varit positiva i jämförelse med det amerikanska indexet där 88 % procent av alla 10 års perioder har varit positiva.

Genomsnittlig avkastning för olika långa investeringsperioder

Följande grafer visar samma sak sett ur ett annat perspektiv:

min_and_max_large

 

Bilden visar den högsta och den sämsta avkastningen för en investering gjord över olika perioder om 1-50 år. Grafen går i linje med de tidigare, ju längre du håller en investering i ett index, desto större är sannolikheten att du gör vinst. För svenska förhållanden ser den ut som följer:

Högsta respektive lägsta avkastning för olika sparhorisonter

En annan slutsats som man kan dra är alltså att risken och volatiliteten (svängningarna) minskar över tid.

Sammanfattning

En slutsats som jag tycker att man kan dra från ovanstående är att om du investerar i en period under 1 år så slåss du med proffsen på deras hemmabana. Du är dessutom i en hög grad utsatt för marknadens nycker – kanske ett fantastiskt år eller riktigt dåligt år såsom 2001, 2008 eller 2010.

Behåll en investering i fem år och du är har oddsen på din sida, behåll i 10 år och sannolikheten är väldigt stor att du har gått plus. Håll pengarna i 20, 30 eller till och med 50 år och där har historiskt sätt aldrig funnits en period där genomsnittet har varit negativt.

Naturligtvis är inte historisk avkastning en garanti för framtida, men jag tror att där ändå är mycket som talar för att det kommer se liknande ut även i framtiden. Det är sällan annorlunda nu.

Det sista som jag vill påpeka är att ovanstående resonemang gäller investeringar i främst indexfonder som följer hela marknader. Att köpa en enskild aktie behöver inte bete sig alls på ovanstående sätt på grund av den så kallade bolagsrisken. Ju fler bolag du äger (t.ex. via en indexfond), desto mindre blir bolagsrisken och desto större exponering mot den stora marknaden.

Om du vill fördjupa dig i medelsiffror, standardavvikelser och gå lite mer på djupet så rekommenderar jag mina artiklar:

Om du vill sätta ihop en investeringsportfölj och se vilka fonder som jag rekommenderar för en strategi enligt ovan rekommenderar jag:

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök