Ekonomisk budget, strategi och mål för 2009
Sök:

Ekonomisk budget, strategi och mål för 2009

Ekonomisk budget, strategi och mål för 2009

Året 2008 var ur ekonomisk synvinkel ett ganska gott år för mig och min fru med tanke på de ekonomiska  omständigheterna som finanskrisen innebar.

 • Vi överträffade vår inkomstbudget med ca 25%
 • Vårt egna kapital (tillgångar minus skulder) ökade med ca 5% i reala tal var ökningen lite mer än 60.000 SEK
 • Räntan på våra lån gick ner till 3.35% från 6.8% vilket är en positiv förbättring för vårt kassaflöde
 • Vi har skänkt och reserverat en summa om totalt ca 25.000 SEK till välgörenhet under året
 • Budget för fasta kostnader (passiva utgifter) var 43% och vi hamnade på 37%
 • Budget för aktiva utgifter (nöje, prylar etc) var 9% och vi hamnade på 29%
 • Budget för sparande/investeringar var36% och vi hamnade 29%
 • Budget för utbildningar var 4% och utfallet blev 2%
 • Budget för välgörenhet var 4% och utfallet blev  3%
 • Budget för resor och semester var 3% och utfallet blev 9% (mycket på grund av 2 veckors resa till Uganda/Kenya)

Fördelning av inkomster per utgiftstyp för 2008

Budget:

budget08

Utfall:

budget08-utfall

Fördelning av utgifter med avseende på aktiva inkomster(lönearbete) för 2009

Utöver ovanstående ligger vi idag på flera investeringar som skulle fallit ut under hösten men som av förklarliga skäl, skjutits upp eller pausats. Inför det kommande året har vi bestämt oss för att ändra den övergripande strategin för att motsvara neda

Fasta kostnader (passiva utgifter) 30%
Övriga kostnader + nöje (aktiva utgifter) 20%
Investerande 20%
Lågrisksparande 10%
Semester & resor 10%
Utbildning 5%
Välgörenhet 5%

budget09

Fördelning av utgifter med avseende på passiva inkomster (avkastning från investeringar) för 2009

Till återinvestering 80%
Firande + nöje 10%
Lågrisksparande 10%

budget09-3

Den stora skillnaden mot förra året tiondelen till lågrisksparandet. Under förra året investerade vi nästan alla pengar i olika investeringar vilket har orsakat att en rätt stor del av våra tillgånger är bundna och den tillgängliga likviditeten ganska låg. Det gjorde att jag nästan hade ett nervöst sammanbrott när jag vid första anblicken såg att vårt egna kapital minskat.

Det är dessutom är en kul utmaning att pröva, eftersom de flesta andra t.ex. Per H. Börjesson (Så kan alla svenskar bli miljonärer) (annonslänk), bibeln och flera andra rekommenderar att man ska spara 10% av sina inkomster. På så sätt får vi följande fördelar:

 • Vi får en bra likviditet och buffert
 • Vi minskar på andelen bundet kapital
 • Vi använder en strategi som är beprövad och som fungerat genom historien
 • Vi får ett ”index” att mäta avkastningen i våra andra investeringar mot
 • Dessutom görs en avsättning på alla investeringar – vilket är en slags försäkring mot att vi faktiskt behåller en del av investeringarna

Hur ser din strategi ut, dina  mål och din budget ut för 2009?


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.