En av de vanligaste frågorna – var ska jag investera mina pengar?

Tid från annan får jag frågan – var ska jag investera mina pengar. Som jag skrivit många gånger tidigare finns det inget bra svar på denna frågan förutom – ”beror på”. Jag brukar alltid ställa följande följdfrågor för att sedan kunna ge ett bra tips:

  1. När vill du ha tillbaka pengarna från din investering?
  2. Hur mycket vill du få i avkastning?
  3. Hur mycket är du beredd att riskera/förlora?
  4. Hur mycket tid är du beredd att lägga ner på din investering?
  5. Vad är det långsiktiga målet?
  6. Vad är syftet med investeringen?
  7. Hur passar det in i helheten tillsammans med alla dina andra investeringar?
  8. Vad vill du ha för kunskap om det du investerar i?
  9. Ska det vara en värdeöknings-investering eller kassaflödesinvestering?

Först när man kan svara på dessa frågor kan man ge urskilja en bra och dålig investering. En bra investering för mig kan vara en utomordentligt dålig investering för dig – och vice versa.

Läs mer om syftet med att ställa dessa frågor…

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök