En heldag med 3st B- och I-människor…

Idag hade jag förmånen att träffa och umgås med tre stycken B- och I-människor under en hel dag. För dig som inte vet vad jag avser med B- och I-människor så är det väldigt framgångsrika och ekonomiskt oberoende människor. Kändes lite skumt att vara med på deras möte och vara 35 år(!) yngre än alla tre.

Det intressanta var de olika diskussioner som fördes:

1. Utvecklingen på börsen
Alla tre förundrades över utvecklingen på börsen – där fundamenta och konjunktur pekar åt ett håll och börsen går i ett motsatt. Alla tre investerade dessa dagar i svenska företag såsom Sandvik, H&M, Ericsson, Gunnebo etc samt i fastighetsföretag såsom Faberge och Brinova. Argumenten var att det är välskötta bolag där direktavkastningen idag ligger nära 4% samt att det är bolag som klarat konjunkturnedgångar och har ett positivt kassaflöde.

Intressant att se är om man granskar insider-listor inkl. toppnamn såsom Christer Gardell så ser alla det som världens köpläge och investerar för fullt medan småspararna sticker. Alltid ett bra tecken att göra tvärtemot strömmen.

2. Omvärldsanalys och Europa om 30år
Likt Kiyosaki, Trump med flera så är de väldigt oroliga för den utveckling som vi går till mötes här i västvärlden – de förutser att vi inom en nära framtid kommer att tappa i närheten av 30% av våra löner – eftersom vi idag har t.ex. en massa kineser och indier som är i samma läge som de var när de var unga. De ser att om de arbetar hårt idag så kan de få det bättre än sina föräldrar och de jobbar mot en uppskjuten belöning. Vi i den yngre generationen har inte något sådant incitament att jobba mot eftersom vi redan ”har” allt – vi har det för bra.

Deras rädsla är att vi kommer att uppleva en ny depression á la 30-talet – för att vi lutar oss tillbaka och tror att vi kan leva i det som varit. De drog paralleller till förr när t.ex. sossarna sade ”Gör din plikt – kräv din rätt”. Med tiden har detta helt urholkats – först försvann ”Gör din plikt”, idag har nästan även ”kräv din rätt” försvunnit eftersom vi får saker serverat – vilket även fått följden att vi litar på att någon annan ska ta hand om oss.

3. Rädslan för att ta ansvar – bättre säga nej
Något som de också oroade sig mycket över är rädslan för att fatta beslut idag. Om man som företag ska företa sig ett projekt idag så måste man nästan alltid ha att göra med myndigheter. Det som de upplevde som märkligt är att ingen idag vågar säga JA till något och stå för det – anledningen är att om du säger JA så kan det visa sig att om projektet går åt skogen så kommer det spåras tillbaka till dig och för att undvika den risken så är det bättre att säga NEJ för då drabbas man inte.

4. Vi tänker inte på kommande generationer – oerhörd kortsiktighet
Vi är idag väldigt kortsiktiga i våra tankar och aktioner – indianerna försökte alltid tänka 7 generationer fram i tiden när de fattade sina beslut – idag tänker vi max till nästa kvartalsrapport. T.ex. är inte koldioxidproblemet i klimatdebatten det viktigaste – utan att vi använder oss av ändliga resurser såsom olja etc.

Samma sak i företag – få företag kan idag byggas långsiktigt på grund av kortsiktiga särintressen – samma sak gäller även t.ex. politiker – man jobbar för att bli omvald i nästa val – inte för att lämna ett bra legacy. Detta gör att vi bara hela tiden arbetar med quick-fixar och skjuter problemen framför oss till nästa generation.

5. Vi har tappat helhetssynen och synen på det som är viktigt
Något annat som diskuterades är att vi har tappat helhetssynen – vi är kortsiktiga och tar genvägar istället för att jobba mot långsiktigt hållbara lösningar. Exempel var t.ex. i klimatdebatten:

– Många politiker säger att lösningen är att åka mer kollektivt – sedan när folk åker mer kollektivt då höjer man priset med hänvisning till att det är fler som åker – (alla som läst lite ekonomi borde inse det orimliga i det påståendet). När man höjer priset så börjar fler folk åka bil igen eftersom det är lönsammare – då höjer man priset på bensin och vi är tillbaka på ruta 1.

Samma sak det här med tåg – att tåg skulle vara miljövänligt – ja om du jämför bara själva tåget att det går på el medan flyg går på fotogon (diesel). Om man dock tittar till helheten såsom – var kommer elen som tågen går på? Hur mycket resurser har krävts för att utvinna malm till järnväg, underhåll, antal passagerare per sträcka etc. Många undersökningar visar att om man tar hänsyn till alla aspekter så är faktiskt flyget det mest miljövänliga alternativet per passagerarkilometer.

Fler exempel finns – t.ex. det här med etanolbilar, kärnkraft, koldioxiddebatt, flygskatt etc. Men vem är intresserad av det – när vi hellre läser om att Britneys syster blivit gravid…


Etc. eventuellt kan detta inlägg te sig ostrukturerat men jag lär få anledning att återkomma – just nu är det bara nedskrivet rakt upp och ner från huvudet.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök