Erbjudande från Trustbuddy – 10 % på insättningen + 12 % per år

Ett riktigt bra erbjudande om man har lite pengar och man vill pröva en ny investering

Erbjudande från Trustbuddy – 10 % på insättningen + 12 % per år

Det är intressant – först finns det få möjlighet att investera i och sedan kommer två i princip samtidigt. Den här gången är det Trustbuddy som ger ett erbjudande fram till den 14:e september om att man får 10 % på insättningen och sedan i genomsnitt 12 % direktavkastning per år.

Jag vill just nu varna för Trustbuddy. De har ändrat lite i villkoren sedan det här inlägget publicerades. Se gärna i kommentarerna till artikeln kring problemställningen, men det handlar om i korta drag att det är väldigt, väldigt svårt att få ut sina pengar från dem.

Trustbuddy är en verksamhet där privatpersoner lånar ut pengar till varandra. Du eller jag kan gå in som en långivare och sätta in en summa pengar. Denna summan fördelas sedan i mindre summor som sedan automatiskt lånas ut till andra privatpersoner som vill ta korta lån hos dem. När de betalar sina lån får du den stora delen av räntan och Trustbuddy skär mellan.

Jag har varit långivare hos Trustbuddy sedan innan det blev Trustbuddy och hetter Loanland. Loanland gick som bekant i konkurs och köptes upp av Trustbuddy och de senaste åren har det fungerat väldigt väl. Jag har i genomsnitt haft en avkastning på ca 12 % per år (i fyra år snart).

trustbuddy

 

Just nu har de ett erbjudande där de erbjuder att 10 % som insättningsbonus om man behåller pengarna där i minst 12 månader. Jag har precis fått bekräftat från deras kundtjänst att det gäller även nya kunder.

Information om erbjudandet

Minsta insättning: 20 000 kr
Största insättning: 1 000 000 kr
Bonus: Bonusen är 10% av det belopp som sätts in under erbjudandeperioden.
Tidsbegränsning: Bonusen omfattar inte insättningar som inkommer till vårt konto efter den 15:e september.
Fler betalningar: Du kan genomföra fler betalningar under perioden som alla räknas in i bonusen, men alla betalningar måste märkas på rätt sätt enligt villkoren.
Märk betalningen: Betalningen/arna måste märkas med meddelande: SeptBonus.
Uttag: Inga uttag får ske från kontot under 12 månader.
När sker utbetalningen: Bonusutbetalning sker 22:e September 2014.
Till vilket konto sker utbetalningen: Bonusen sätts in på ditt TrustBuddy-konto.
Hur villkoren inte uppfylls: Om du genomför ett uttag innan den 15:e September 2015 kommer bonusen att räknas bort från kontot. Om du inte märker inbetalningarna med SeptBonus kommer inbetalningen inte omfattas av erbjudandet.

Analys av erbjudandet

Jag tycker det här är ett bra erbjudandet – dock behöver man vara medveten om riskerna. Det här är INGET konto med insättningsgaranti. Du lånar ut pengar till andra privatpersoner som förmodligen inte är de minst kreditvärdiga men ganska nära ändå. Förlusterna delas på alla långivare så kan den personen som du har lånat ut till inte betala, då är det inte du som drabbas helt. Därför är t.ex. min förlust under det senaste året ganska liten i förhållande till vinsten som kan ses på bilden. Det andra är att pengarna är låsta i 12 månader för att få bonusen.

Dessutom kan du vid varje givet tillfälle bara ta ut 90 % av ditt kapital, resterande 10 % betalas ut i den takt som lånen betalas tillbaka, något som kan ta upp till 12 månader. Men om du tar ut några som helst pengar inom 12 månader så kommer du gå miste om hela bonusen.

Med det sagt – så kommer jag ändå teckna mig. Jag har haft en del pengar hos Trustbuddy i flera år och jag litar på det. Gör jag en jämförelse med en insättning på 100 000 kr och får 10 % + 12 % avkastning så är det mer än 22 % på ett år och det är för bra för att låta bli. Jag har ändå pengarna stående på ett lågräntekonto annars.

Riskmässigt så skulle jag säga att det här är mycket hög risk i förhållande till ett vanligt sparkonto men det är lägre risk än en genomsnittlig aktie för närvarande.

Jämförelse med Akelius erbjudandet

Ska jag jämföra det med det andra aktuella erbjudandet just nu Akelius – som det är sista chansen att teckna sig för idag och imorgon, så skulle jag rekommendera det före det här. Även om avkastningen är bättre här eftersom risken i Akelius är något lägre samtidigt som det är mer likvitt (du kan sälja Akelius och ha alla pengar i handen). Däremot är det ju inget som hindrar en från att teckna sig för båda.

Läs mer om Akelius erbjudandet här.

Trustbuddys hemsida

Klicka här för att komma till Trustbuddys hemsida.

Uppdatering 140912 10:13

Insåg när jag själv skulle göra BG-betalningen att jag inte fattade var jag skulle skriva kampanjkoden. Fick följande svar från deras kundtjänst:

Tack för Ditt meddelande! Vänligen ange kampanjkoden i meddelandefältet tillsammans med Ditt OCR-nummer alternativt Ditt kundnummer.

Det fungerade utmärkt. Istället för att skicka OCR-nummer så tog jag meddelande och skrev in OCR-nummret samt erbjudandekoden: SeptBonus

Uppdatering 140913 20:11

Per i kommentarerna uppmärksammade mig på en rapport som FI har skrivit om Trustbuddy som är läsvärd som handlar om att FI avslog deras ansökan om att bedriva finansieringsverksamhet. Jag ska kolla upp det här på måndag, men jag misstänker att det här inte handlar om deras befintliga verksamhet, utan om deras expansionsplaner om att ta över den process som de idag outsourcar t.ex. som inkassobolag. Det är nämligen något som bolaget har pratat om tidigare.

Det nedan är ju i främst hand en dålig nyhet för dem som gör affär i bolaget (läs: äger aktier) Trustbuddy, berör inte direkt oss som långivare eller låntagarna. Med risk att gå in i fällan av confirmation bias, så tänker jag inte agera annorlunda till följd av den uppkomna informationen. Jag har efter insättningen i fredags ca 120 000 kr stående hos Trustbuddy och jag avser lämna dem där tills vidare. Jag är nöjd med den tjänst jag har fått sedan tidigare och tills dessa att motsatsen har bevisats låter jag det vara.

Dock notera att 120 000 kr i det här fallet är ungefär 3-4 % av min totala portfölj och mer rekommenderar jag ingen att ha i investeringen överhuvudtaget. På en så pass liten procentandel anser jag att risken i förhållande till vinsten är ok. 10 – 22 % i avkastning motiverar risken. Sedan får ju framtiden avgöra om jag har rätt eller fel.

http://www.fildirekt.se/dl/1404838614.pdf

Tack Per!

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

28 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Får heller inte ut mina pengar.
  Här kommer lite mer information:

  Hei og takk for e-post.

  Jeg kan bare henvis til brev fra vår VD den 8.7.2015.
  Vet ikke hvor du har noe om konkurs fra, men dette medfører ikke riktighet.

  Stockholm, 8 juli 2015 Kära Långivare,
  Mot slutet av 2014 genomgick TrustBuddy omfattande förändringar i
  relation till styrelsesammansättning, ledning, bolagsstruktur och
  strategiskt fokus. Den nya Styrelsen har tillsammans med ledningen
  hittills under 2015 investerat omfattande resurser i att implementera
  en ny organisation och struktur samt nya rutiner i syfte att
  ytterligare professionalisera bolaget. Bland annat har en omfattande
  strategisk vidareutveckling och kostnadsbesparingar införts, vilket
  även presenterats i ett flertal pressmeddelanden under våren 2015.

  Ett område där stor uppmärksamhet har riktats är bolagets
  operativa rutiner knutna till affärsområdet kortfristiga
  konsumentlån. Det här brevet redogör för vilka ändringar som
  implementerats och hur dessa kommer att påverka existerande kunder.

  TrustBuddy har sedan 2010 förmedlat lån, förlängningar och
  återfinansieringar till ett värde om 2.4 miljarder kronor i sex
  länder. Som en del av bolagets operativa rutiner, skickas lån
  rutinmässigt till inkasso då de inte återbetalas i tid. Hur länge
  ett lån återfinns hos inkasso innan det har återbetalas varierar
  kraftigt från fall till fall – i ett sista skede kan ett lån i
  inkasso antingen skrivas av som förlust eller säljas till en rabatt.
  För tillfället uppgår den aggregerade summan av lån som ligger hos
  inkasso till cirka 220 miljoner kronor.

  Den aggregerade lånevolymen, som har legat hos inkasso under
  betydande tid utan att delbetalas – så kallade ”’non-performing
  loans” – är för tillfället för hög och kommer att belysas
  specifikt nedan.

  Vidare har bolagets praxis, som regleras i de allmänna vilkoren, att
  i vissa fall facilitera likviditet genom att transferera existerande
  lån mellan långivare, analyserats. Denna praxis har bedömts vara
  ineffektiv och inte heller tillräckligt tillfredställande för
  kunder. TrustBuddy har beslutat att ändra de allmänna vilkoren i
  förhållande till denna praxis.

  Som ett resultat av bolagets tidigare operativa rutiner har ett antal
  långivare idag låneportföljer som visar låg avkastning och som har
  lägre likviditet än vad som kan förväntas under bolagets nuvarande
  praxis för nya lån.

  Under sin nya ledning har TrustBuddy investerat betydande resurser
  inom området kreditanalys. Syftet är inte bara att förbättra utan
  även att maximera resultaten inom detta område. TrustBuddy har
  därför etablerat ett nytt, dedikerat och erfaret team som arbetar
  heltid med kreditanalys inom de följande två kärnområdena:

  * Maximering av värdet på den existerande ”non-performing”
  kreditportföljen
  * Kvalitetshöjning av portföljen innehållande nya lån med syfte
  att skapa bättre framtida avkastning på investerat kapital på
  TrustBuddys P2P-platform

  För att maximera värdet på den existerande ”non-performing”
  kreditportföljen arbetar TrustBuddy med ett flertal potentiella
  lösningar parallellt, som förväntas färdigställas innan årets
  slut:

  * Återaktivering eller återfinansiering av ”non-performing
  loans” inom TrustBuddy
  * Återaktivering och/eller delbetalningsplaner i samarbete med
  externa inkassoleverantörer
  * Å bolagets långivares vägnar sälja ”non-performing loans”
  till högstbjudande på marknaden. Nyckelaktörer på kreditmarknaden
  erbjuds delta i en budprocess för att determinera och realisera
  faktiska marknadsvärden på dessa portföljer och likviden återförs
  långivarna
  * Förbättra interna policies i syfte att beräkna värdet på
  ”non-performing loans”, vilket i tur ger bolagets långivare
  förbättrad portföljinsikt samt möjliggör för bolaget att bättre
  åskådliggöra förväntade avkastningsnivåer på låneinvesteringar

  För att möjliggöra högre avkastande långivning i framtiden, har
  TrustBuddy genomfört ett flertal förbättringar som medför att man
  kan förmedla lån av betydligt högre kvalitet än tidigare:

  * Förbättrade kreditpolicies i de Nordiska marknaderna med
  hitintills goda resultat
  * Automatisering av alla kreditpolicies i syfte att undvika fel
  beroende på mänsklig faktor
  * Nya kreditscoringsmodeller, fullt operativa mot slutet av juli, i
  samtliga nordiska marknader. En ny kreditscoringmodell är redan
  operativ i Danmark.

  Uppsummeringsvis har TrustBuddy identifierat ett antal flaskhalsar i
  sina tidigare operativa rutiner och affärsmodell med koppling till
  affärsområdet kortfristiga konsumentlån, som i flera fall har lett
  till otillfredsställande låneportföljer. Dessa problem är
  begränsade och adresserade, och är därmed inte relvanta för nya
  lån. Dock har TrustBuddy ett antal långivare som upplever låga
  avkastningsnivåer och likaledes låg likviditet beroende på en hög
  andel ”non-performing loans” i sina portföljer. Som beskrivits
  ovan genomför TrustBuddy för tillfället ett antal
  förbättringsåtgärder som har till syfte att öka värdet på dessa
  portföljer så mycket som möjligt, och med så låga förluster som
  möjligt. Dessa långivare bör förvänta sig att dessa ovannämnda
  förbättringar implementeras under det tredje respektive fjärde
  kvartalet i år.

  Notera att ovanstående information endast är hänförlig till
  TrustBuddys kortfristiga konsumentlån som getts ut under de tidigare
  operativa rutinerna.

  Vid frågor, vänligen kontakta långivaravdelningen på
  lenders@trustbuddy.com

  Med vänlig hälsning,
  Linus Lönnroth
  Tillförordnad VD
  TrustBuddy AB

  Best regards,
  Glenn Sundhagen
  Director Lending Department

  Gravatar för användaren
  Sine Dubio
 2. Jag vill absolut varna för Trustbuddy. Jag var dum och satte in ett antal hundratusen hos dem och det håller på att utveckla sig till en katastrof. Det är nästan omöjligt att få ut sina pengar. 90 % uttaget som de erbjöd har försvunnit och den enda möjligheten att få ut pengar är att stoppa utlåningen och sedan ta ut pengar allteftersom de flyter in. Detta går mycket långsamt, med nuvarande takt kommer det att dröja upp till 3 år innan mina pengar är återbetalda. Tyvärr tror jag inte att jag kommer att få tillbaka mina pengar alls. Återbetalningstakten sjunker hela tiden, troligen binds mer och mer av mitt insatta kapital upp i dåliga lån. Räntorna som jag får sjunker också och är nere på nivåer långt från de 12 % som Trustbuddy lovade.
  Alltså, en mycket stark varning för Trustbuddy!

  Gravatar för användaren
  Erwin
  1. Tråkigt att höra och tack för att du delar med dig. Vet du om de ändrat villkoren vad gäller 90 %-uttaget? För när jag läser nu har de ff kvar det men det förutsätter att andra långivare kan kliva in och ta över lånen.

   Gravatar för användaren
   Johan
   1. Vad menas med att andra låntagare kliver in och tar över lånen? Ingen lär väl frivilligt gå in och ta över ett lån som inte amorteras eller betalas ränta på. Jag försökte att göra ett 90 % uttag tidigare i år men gav upp efter några månader utan att ha fått ut ett enda öre. Nu har jag stoppat utlåningen och tar ut det som går men återbetalningstakten är skrämmande låg likaså avkastningen som sjunker hela tiden.
    Jag har ju läst i tidningarna att folk som vill resa till Mellanöstern och slåss för ISIS tar alla lån de kan komma över och de kommer naturligtvis aldrig att betala tillbaka någonting. Jag undrar ibland hur mycket av mina hos TB insatta medel som har gått till att betala ISIS vidriga krigföring.

    0
    Gravatar för användaren
    Erwin
 3. Hej!
  Har kommenterat några ggr men glömt att berömma dig för en lysande blogg. Mycket cred!
  Är lite kluven till TB, det känns som en spännande investering men samtidigt tycker jag det känns lite som man skor sig på folk som har sämre spar-vett. Men nog om det. Hur ser du på att TB verkar gå rätt dåligt på börsen och vilken koppling det har till verksamheten?

  Gravatar för användaren
  Johan
 4. Hej
  Jag lägger till ditt förfogande ett lån från 15.000Kr till 6.200.000 Kr till 3% och i mycket enkla termer. Jag gör också investeringar och lån mellan särskilda typer. Jag erbjuder krediter på kort, medellång och lång sikt. Vi vet inte era seder och våra överföringar drivs av en bank för säkerheten för transaktionen.
  Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig via e-post: christian.berger1942@gmail.com

  Gravatar för användaren
  Christian
 5. Hej Jan
  När jag skriver detta är det kväll den 23:e september och jag har inte sett röken av någon bonus på mitt konto hos TrustBuddy. Jag har mejlat till dem men inte fått något svar. Har du fått din bonus som ju skulle sättas in på kontot den 22:a?

  Gravatar för användaren
  Erwin
   1. Jag fick detta svar från TrustBuddys support:

    ”Bästa kund,
    Tack för Ditt meddelande! Bonusen har utbetalats från vårt konto och kommer att registreras på Din långivarprofil inom några dagar.
    Önskar Dig en riktigt trevlig dag!”

    Det som oroar mig är att nu när jag skriver detta är det torsdag kväll och jag har fortfarande inte fått min bonus. Om bonusen är utbetalad från TrustBuddys konto är det underligt att det ska ta flera dagar innan pengarna når min långivarprofil. Jag ska nu skriva ett nytt meddelande till TrustBuddy så får jag se vad de svarar. Det är i alla fall bra att höra att du har fått din bonus. Kanske bara någon som gjort fel hos TrustBuddy.

    M v h
    Erwin

    0
    Gravatar för användaren
    Erwin
 6. Hej Jan,
  Jag tycker att FI-rapporten var väldigt illavarslande. Jag känner att risken är stor, vad känner du?

  Jag menar, FI säger ju faktiskt att TB redovisat fel, har för låg kompetens, skickar ut vilseledande information, ger får otydlig värdering, har prickats av norska FI, etc.

  Blir du inte oroad av detta även som långivare, jag tycker det känns lite oseriöst företag, hur känner du?

  Gravatar för användaren
  Per Johansson
 7. Ja det var ord och inga visor. Varningar från norska finansinspektioner, felaktig bokföring, missledande pressreleaser, olämpliga styrelseledamöter, samt bristfällig värdering. Bland annat. Hoppas alla som läser detta verkligen FÖRSTÅR hur OSERIÖSA Trustbuddy är.

  Det är dessutom direkt missledande av dig Jan att säga att låna ut pengar via Trustbuddy är mindre riskfyllt än att äga en aktie, t ex Investor eller Industrivärden. Sanningen är att TrustBuddy är oseriösa och det är stor risk att låna ut pengar via dem.

  Sedan säger du ”Det nedan är ju i främst hand en dålig nyhet för dem som gör affär i bolaget (läs: äger aktier) Trustbuddy, berör inte direkt oss som långivare eller låntagarna.”. Detta är också helt fel då FI visar hur oseriöst detta företag är.

  Ungefär på samma nivå som Better Globe, men där torde risken vara ännu högre.

  Gravatar för användaren
  Per Jonsson
 8. Det mesta jag har sett och hört om Trustbuddy gör mig väldigt skeptisk. De skickar ut lösenord i email, man loggas inte automatiskt ut från deras sida, när man ringer dem så kopplas samtalet ifrån utan något meddelande osv. Det finns mängder med sidor på olika forum där folk beskriver sina problem med att få tillbaka utlånade pengar etc etc. Det känns inte särskilt seriöst?

  Gravatar för användaren
  Jaana
 9. Tack för svar! Undrade mer om din formulering kring lite pengar syftade på 20.000 alternativ att man måste upp ännu högre :)

  Gravatar för användaren
  Sofia
 10. Hej!

  Bara som riktlinje, vad innebär ”ha lite pengar” – hur mkt ska man ha möjlighet att avvara för att detta ska bli värt det?

  Gravatar för användaren
  SofiA
 11. Först å främst tack för tipset till akelius, har nu tecknat mig för 400 st och sambon för 400 st :) fick samma erbjudande som du i trustbuddy och man blir ju onekligen lite sugen å testa. Hade dock tänkt låta en mindre peng ligga inne i ca ett år för att sen testa och ta ut och se hur mycket den verkliga avkastningen blir. Det är ju lätt för trustbuddy att visa fina siffror på årlig avkastning men den verkliga avkastningen visas ju först när man fått ut pengarna till sin egen bank. Blir det så att 10% anses vara förluster på utlåning och att man bara får ut 90 % så är det ju inte säkert att man blir nöjd med totalavkastningen. Har du själv testat och ta ut pengar därifrån? Fick du i så fall ut de 10% tillslut som var uppbundna i lån? Har du någon åsikt om risknivån för att sätta in en något större summa hos trustbuddy? Har själv ringt trustbuddy och frågat vad som händer med mina utlånade pengar om trustbuddy går i konkurs och fick ett mycket slingrande utlägg där personen i fråga vägrade svara ja eller nej på om man blir av med pengarna eller ej vid en konkurs. Sen har jag kollat lite och vad jag sett så verkar ju företagen gå med förlust, frågan är hur länge de gör det innan det går konsikvenser för oss som långivare.

  Gravatar för användaren
  Patrik
 12. Jag har haft 1000kr hos Trustbuddy som har legat där i 1,5 år bara för att jag ville testa hur det fungerade, men för mig har de inte gått lika bra som för dig. Jag har fått 10% ränta total under denna tid och om jag kollar på siffrorna idag så har jag senaste halvåret fått 1% och senaste året fått 4%. Första halvåret gick väldigt bra och sen har det minskat med tiden. Jag tycker även att de känns lite udda att de som skrivs ut som ”avkastning sedan start” är avkastningen om man bortser från förlusten. Jag har fått in en ränta på 128kr och en förlust på 13kr, så min förlust är ju betydligt högre än din procentuellt. Jag kanske har haft otur med låntagare, men jag är inte lika positiv till investeringen som du är. Jag ville bara dela med mig av min erfarenhet.

  Gravatar för användaren
  Martina

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök