Erbjudande om preferensaktier i fastighetsbolaget Klövern

Inbjudan till teckning av preferensaktier i Kövern AB (publ)

Då var det dags för ett erbjudande om en ny preferensaktie i ett fastighetsbolag. Den här gången är det Klövern som tar in kapital och det är ett erbjudande som i stora drag är likt Akelius som kom tidigare i höst.

Det lågra ränteläget gör att många fastighetsbolaget går väldigt bra och använder marknadssituationen för att köpa på sig flera fastigheter. Precis som vi privatpersoner behöver de också lägga in en del eget kapital. Det är därför både Akelius, Klövern och flera andra har gett ut preferensaktier med goda direktavkastningar under året. De tar in pengar från marknaden, använder det som en egen insats och köper upp fastigheter både inrikes och utrikes.

En preferensaktie skiljer sig från en vanlig aktie på det sättet att man kan beskriva det som en blandning av en obligation (ett lån) och en aktie. Det gör att de därmed har en lägre risk än en vanlig aktie. Jag skulle säga att det är en mellanriskplacering på ungefär samma sätt som en blandfond eller en företagsobligationsfond. Det är dock högre risk än en lågriskplacering såsom ett konto med insättningsgaranti.

Eftersom analyser inte är min starkaste sida har jag nedan saxat in analysen som min vän Niklas på Goda Tider har gjort. Jag har fått hans tillåtelse att återpublicera delar från hans nyhetsbrev som går ut till hans betalande kunder. Om du är intresserad av en mer aktiv förvaltning och handel med aktier, kontakta mig så kan jag förmedla kontakten.

Erbjudandet i korthet

Fastighetsbolaget Klövern har varit mycket framgångsrikt de senaste åren under ledning av den erkänt skickliga Rutger Arnhult. De har nu ett fastighetsbestånd värt nästan 30 miljarder kr. Sen tidigare har de gett ut drygt 20 miljoner preferensaktier och nu gör de en nyemission av 7 miljoner nya preferensaktier med option att utöka med ytterligare 5,5 miljoner om intresset blir stort. Aktierna kostar 150 kr/st och ger rätten till en årlig utdelning på 10 kr/st vilket motsvarar en fast ränta på ca 6,7 % per år.

När fastighetsbolag ger ut nya preferensaktier brukar de ge lite rabatt för att locka både gamla och nya köpare. Klöverns preferensaktie har klättrat stadigt det sista året och handlades stadigt runt 170 kr under större delen av sommaren.

Under oron i oktober gick kursen ner en del men den låg runt 162 kr i slutet av oktober. När nyemissionen annonserades 6 nov sjönk kursen snabbt och har de senaste dagarna handlats stadigt runt 153 kr. Detta tillfälliga säljtryck är naturligt då det är rationellt att sälja dina gamla preferensaktier för att köpa nya några kronor billigare.

Jag tror att utsikterna för kursen att återvända till området runt 160 kr på ett par månaders sikt borde vara mycket goda och på lite längre sikt även tillbaka till 165-170 kr. Det finns nämligen ingen anledning för Klöverns preferensaktie att prissättas klart lägre än t ex Akelius eller Balders dito.

Fastighetsbolagen har gett ut ganska mycket preferensaktier i år. Det finns mycket gott om kapital på marknaden men det finns en liten risk att de snart börjar mätta marknaden. Det har ingen betydelse för utdelningen som är främsta anledningen för att köpa men det kanske kan medföra att det blir svårare att uppnå de tidigare kursnivåerna, Klövern Pref var t ex uppe och vände på ca 173 kr 140901. Akelius Pref som jag tipsat om tidigare har inte återvänt till 350 kr än vilket jag hoppas att de ska kunna göra.

I december kommer bolaget göra en omvänd split där två gamla preferensaktier ger en ny som då har ett nominellt värde på 300 kr med utdelning på 20 kr. Denna förändring gör att det blir lättare att jämföra Klöverns preferensaktie med liknande aktier från andra fastighetsbolag som Akelius, Balder m fl. Dessa ger också en fast utdelning på 20 kr/aktie och handlas normalt i intervallet 330-350 kr/aktie.

Praktisk information och prospekt

Sista datum för att köpa på sig aktierna är den 17:e november förutom hos Nordnet som av någon anledning har valt dagen innan, den 16:e som deadline.

Minsta teckningspost är 50 preferensaktier däröver jämna poster om 10-tal preferensaktier upp till 5 000 preferensaktier. Givet teckningskursen om 150 kronor motsvarar det en minsta investering om 7 500 kronor.

Baserat på teckningskursen är den årliga kontanta direktavkastningen 6,7% (6,8% effektiv årsavkastning).

Besked om tilldelning: 19 november 2014

Likviddag: 21 november 2014, senast kl 16.00

Första dag för handel: 26 november 2014

Material för nedladdning:

Teckning sker enklast via Avanza (annonslänk) eller Nordnet. Om du är kund hos;

Jag själv kommer att köpa till min offentliga Shareville-portfölj som du kan följa via Nordnet. Ett tips är också att ta erbjudandet via ditt investeringssparkonto eller din kapitalförsäkring. Skatten blir nämligen väsentligt mycket lägre. Den årliga avkastningsskatten på drygt 0,6 % är billigare än den ordinarie utdelningsskatten på 30 %.

 

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök