Erik Penser vänder marknaden ryggen

Det är väldigt intressant att se vad ”proffsen” gör just nu när finansmarknaden är oförutsägbar och instabil.

Värt att notera från artikeln är:

”Nedgången kan komma att fortsätta. Jag kan tänka mig att en amerikansk storbank kommer att braka ihop”, säger Erik Penser, som tror att de svenska storbankerna ändå står stabilt.

Han betonar att bolånekrisen kommer att sprida sig till Storbritannien och Europa. Sverige kommer också att drabbas.
”Det är väldigt många som har levt över sina tillgångar och det kommer att ta lång tid att reparera”, säger han.

Erik Penser Fondkommission råder sina kunder till försiktighet och rekommenderar placeringar i aktieindexobligationer och aktier med låg risk.

Artikel på di.se – Erik Penser vänder marknaden ryggen…

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök