Fastighetskalkyl med kommentarer från Swedbanks fastighetsexperter

Följande kalkyl har jag gjort i Excel och den kan användas för att snabbt genomför en kassaflödes- och likviditetsanalys på en fastighet.

Kommentarer från genomgång med banken:

 • Banken resonerar utifrån ett värdeår på en fastighet. Om byggnaden t.ex. är byggd 1900 men är totalrenoverad 1980 så sätter banken t.ex. 1970 som värdeår. Utifrån detta värdeåret räknar man ut schablon summor för t.ex. drift och underhåll per kvadratmeter.

  Nyckeltal (DoU/kvm):
  350 SEK/kvm för nya fastigheter
  430 SEK/kvm för 50 år gamla fastigheter

 • Vakans varierar starkt mellan orter. T.ex. i Stockholm bedöms vakans till 0% medan i andra städer kan den vara 2-10%.
 • Bostadsfastigheter belånas normalt upp till 75% i bottenlån
 • Industrifastigheter belånas normalt upp til 60% i bottenlån
 • Lagfartskostnad för privatpersoner är 1.5%
 • Lagfartskostnad för företag är 3.0%
 • Man bör kolla hur hyrorna ligger och om de ligger ijämnhöjd med allmännyttan då man kan bli tvungen att betala tillbaka dem.
 • Banken var tveksam till att ha engångskostnaderna i kassaflödesanalysen – eftersom de inte påverkar kassaflödet
 • Avkastningsvärdering skiljer sig mellan olika platser – t.ex. på 5-10% räknas som allmänt

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök