Spara pengar långsiktigt i indexfonder | Globala barnportföljen
Sök:

Globala barnportföljen | Spara pengar långsiktigt i indexfonder

Min portfölj med möjlighet till högst avkastning över en tidsperiod om 10 år...

Globala barnportföljen är en portfölj som lämpar sig väl för den som vill spara pengar på riktigt långa tidsperioder, minst 10 år. Den lämpar sig således att spara pengar i oavsett om det är ett sparande till barn, barnbarn, pensionssparande och inte minst till dig som vill ha en egen pengamaskin.

Bakgrunden till namnet ”Globala barnportföljen” är att jag beskrev den första gången i boken ”Gör ditt barn rikt” som släpptes 2017. Även om boken riktar sig till föräldrar som vill spara pengar till sina barn eller barnbarn är den på intet sätt begränsad till barnsparande. Tvärtom. Den fungerar minst lika bra:

 • Att spara pengar till pensionen i
 • Som ett passivt fondsparande
 • Att spara företagets pengar och överlikviditet i
 • Som en bas i en långsiktig pengamaskin för ekonomisk frihet

Det viktigaste är själva långsiktigheten. För att den här fondportföljen ska fungera som bäst, då behöver man låta pengarna vara i fred i minst 10 år, helst uppemot 15 eller 20 år. Grundregeln när det gäller att investera pengar brukar nämligen vara:

Investera 10 procent av dina tillgångar på börsen för varje år du kan låta pengarna arbeta i fred.

Om du bara har en tidshorisont på 5 år, då bör du bara investera 50 procent av kapitalet (då lämpar sig nybörjarportföljen) och så vidare. I den globala barnportföljen investerar vi hela 90 procent av kapitalet i aktierelaterade tillgångar. Vid tidshorisonter mindre än fem år rekommenderar jag sparkonto med den bästa sparräntan eller nybörjarportföljen.

Förutsättningarna för att spara pengar i den globala barnportföljen

Alla mina fondportföljer bygger på samma förutsättningar, teser och antaganden. Du får själv bestämma om du håller med om dessa eller ej. Håller du inte med dem, då är sannolikheten stor att det här upplägget inte passar dig. Om du däremot håller med, då är det värt att läsa vidare.

 • Man kan inte förutsäga framtiden och vilka företag eller fonder som kommer att gå bra. Därför håller du med om att rekommendationen att köpa indexfonder med låga avgifter eftersom dessa fonder är ett genomsnitt för hela marknaden. Genom att köpa alla bolag kommer vi att få några som går bra, några som går dåligt och de flesta kommer att gå som genomsnittet av marknaden, det vill säga index. Helt i linje med i princip alla vetenskapliga studier på ämnet.
 • Du är långsiktig i ditt sparande och investerande och kan avsätta dessa pengarna i minst 10 år, helst en längre period
 • Möjligheten finns för ett månadssparande på minst 100 kr i månaden över tidsperioden.
 • Det finns ett buffertkonto vid sidan av ditt sparande i globala barnportföljen
 • Du vill kunna lägga tid på annat i ditt liv än ditt sparande och tycker att 4 timmar per år är okej arbetsinsats

En parentes – när jag pratar om att man bör kunna investera och spara pengarna på 10 års sikt, så är det från varje givet tillfälle i fondportföljen. Säg att man investerar dem i dag med 10 års sikt med målet 2027, då är det inte så lämpligt att ha den här fördelningen 2022, utan man bör då dra ner risken. Så tidshorisonten är från varje givet tillfälle.

Teorin bakom globala barnportföljen

Enligt moderna portföljteorier brukar utgå från att avkastningen över tid i en fondportfölj fördelas enligt följande:

 • 80 % bestäms av tillgångsslaget
 • 15 % ges av typ av fonder inom tillgångsslaget
 • 5 % påverkas av enskilda fondval

Eller som bilden nedan illustrerar det:

Faktorer som påverkar avkastningen i en fondportfölj över långa tidsperioder (10+ år), något förenklat.

Det betyder att den absoluta majoriteten kommer att ges av vilket typ av tillgång man väljer. I den globala barnportföljen har jag valt två typer av tillgångar:

 • Aktier – motorn i portföljen består av globala aktieindexfonder som investerar i aktier (andelar) i världens ca 1 500 största bolag.
 • Ränte- och obligationer – krockkudden består av lån till framförallt den svenska staten på olika långa löptider.

Dessa två tillgångsslag kompletterar varande bra genom att aktierna (”indexfonderna”) står för den stora tillväxten men därmed även den absolut största risken i portföljen. Risken balanseras av ränte- och obligationsfonderna som är lån som inte svänger lika mycket i värde, utan värdet ges av den överenskomna räntan mellan utlånaren (du via fonden) och låntagaren som i det här fallet är staten eller stora företag.

En 90/10 fördelning är den bästa kompromissen

En vanlig fråga kring globala barnportföljen är varför man inte ska lägga allting i aktier och därmed ha en 100 procent aktiefonder och 0 procent räntefonder, då det har varit det som gett högst avkastning historiskt. Jag anser dock att man inte bara ska ta hänsyn till vad som har gett högst avkastning, utan även ta hänsyn till den potentiella nedsidan. Det är många bl.a. en av världens bästa investerare Warren Buffett som har förespråkat den här fördelningen, vilket i sin tur ledde till studier på ämnet, bland annat av Javier Estrada. I en artikel skrev han 2015:

In short, then, as far as static strategies is concerned, Buffett’s suggested allocation has a very low (although not the lowest) failure rate; a very high (although not the highest) upside potential; and provides very good (but not the best) downside protection when tail risks strike. Put differently, Buffett’s suggested allocation seems to provide a middle ground between the best-performing strategy (100/0) in terms of upside potential and the best‐performing strategies (60/40 and 70/30) in terms of downside protection.

Det handlar således om en balans mellan avkastning och risk på lång sikt.

Enklast möjliga barnportföljen – 1 till 4 indexfonder

Om jag bara fick välja en enda indexfond att spara till barnen i, då skulle det bli enligt följande.

Spara till barnen i en fond

Poängen med fondportfölj går ju lite förlorat men ändå. I boken skriver jag om DNB Global Indeks och det är också en bra fond. Jag tror att skillnaden just nu bara ligger i att:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära – 100 procent

är lite billigare. Avkastningsmässigt ligger det väldigt nära varandra.

Fondportfölj med två indexfonder i den globala barnportföljen

Nu har vi däremot kompletterat med en fond till så att fördelningen blir:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära – 90 procent
 • Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

Det skulle ge ett månadssparande om totalt 200 kr. Min motivering till fonderna ovan är att det är de två absolut bästa indexfonderna i respektive kategori. I Länsförsäkringar-fonden är avgiften 0,22 % vilket uppfyller kravet på att aldrig ha en fond som har en avgift över 0,4 %. Den har dessutom över 1 600 innehav i företag runt om i världen vilket gör att den har en fantastisk riskspridning över branscher, regioner och företag.

Spiltan-fonden är en av de bästa räntefonderna som vi kan köpa. Den fick utmärkelsen bästa räntefond 2016 av Fondmarknaden.se och lånar ut pengar till primärt svenska staten men även en del företag. Ska man bara ha en räntefond så är den ett av de bästa valen 2018.

Globala barnportföljen med fyra indexfonder

I en variant med fyra indexfonder, då skulle den kunna se ut enligt nedan:

 • Länsförsäkringar Global Indexnära – 70 procent
 • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära  – 10 procent
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 10 procent
 • Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

Den rekommenderade globala barnportföljen

Per den 29 januari 2018 ser den globala barnportföljen ut som följer:

Tabell 2. Ombalansering i ränte-delen i globala barnportföljen 29 januari 2018
Aktieindexfonder Typ av fond Målfördelning
1. Länsförsäkringar Global Indexnära Global 30,0 %
2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära Tillväxtmarknad 5,0 %
3. SEB Sverige Index ny fond Sverige 5,0 %
4. Spiltan Aktiefond Investmentbolag Sverige 10,0 %
5. SPP Aktiefond Global ny fond Global 30,0 %
6. Swedbank Robur Access Asien Asien 5,0 %
7. XACT Småbolag / PLUS Sverige Småbolag ny fond Sverige 5,0 %
8. Spiltan Räntefond Sverige Kort räntefond 5,0 %
9. Öhman Realobligationsfond ny fond Lång räntefond 5,0 %

Du kan läsa mer om resonemangen för respektive fond i följande artikel:

Månadssparande i Globala barnportföljen

Det går alldeles utmärkt att månadsspara i den globala barnportföljen enligt ovanstående fördelning. Dock kan minimi-krav på sparande ibland ställa till det. Det vill säga att om man ska månadsspara 1 000 kr på följande nio fonder så blir det bara lite mer än 50 kr i vissa fonder och då protesterar både Avanza och Nordnet. Lösningen är då att inte månadsspara i alla fonderna, utan att välja ut de största, t.ex. enligt alternativet med färre fonder och sedan balansera om in i dessa fonder en till två gånger om året. Det gör inget att det inte blir perfekt fördelning i månadssparandet, den kommer ändå att bli skev över tid.

Analys av fondportföljen via Morningstar

Med hjälp av Morningstar och deras analysverktyg för sparande i fonder kan man slå ihop alla fonderna och se hur den beter sig som helhet. Nedanstående bild visar hur de olika bolagen i fondportföljen fördelar sig per brasnch.

Globala barnportföljen fördelar per bransch

Diagrammet visar att med den här portföljen med indexfonder äger du företag i alla branscher. Det som sticker ut är finans, inte minst på grund av att vi i Sverige har en stor finanssektor. En stor anledning till det är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den investerar i investmentbolag som per definition är finansbolag, men de i sin tur äger andra bolag i andra branscher. Fördelningen är därmed mer jämn än vad den ser ut vid första anblick ovan.

Globala barnportföljen fördelar per bolagstyp och storlek

Om man tittar utifrån perspektivet typ och storlek på bolag så ligger fokus helt klar på de stora bolagen (som oftast går med vinst). Det minskar risken men hämmar också avkastningen eftersom tillväxten ofta sker i de små bolagen. Man skulle potentiellt kunna tänka sig att komplettera portföljen med en småbolagsfond. Nästa bild visar hur dessa fonder fördelas på världens olika regioner.

Globala barnportföljen fördelad per region

Det som jag är nöjd med är att alla regioner är representerade. Vikterna är också helt okej med en naturlig slagsida mot USA och en självvald och uppenbar slagsida mot Sverige. Nedanstående visar fonderna på en skala risk i förhållande till avkastning.

Globala barnportföljen fördelad per risk

Bilden visar tydligt hur vi har räntefonderna nere till vänster och aktiefonderna uppe till höger. Det gör ju att avkastningen och risken bör hamna någonstans mitt i. Det sista som Morningstar också ger är nyckeltal, t.ex. i form av P/E-tal som ofta används till aktier och det ligger på ganska beskedliga 14,6 i skrivande stund.

Globala barnportföljen på Shareville

Eftersom jag tycker att man ska leva som man lär har jag placerat en del av mina egna pengar i globala barnportföljen. Du kan följa den precis som flera andra bloggläsare gör. För att följa min portfölj via Shareville:

 1. Bli kund hos Nordnet (annonslänk)
 2. Följ portföljen via Shareville (annonslänk)

Det första jag skulle säga om ovanstående graf är att tiden som jag har haft Globala barnportföljen är väldigt kort. Jag startade portföljen i samband med boken släpptes för att ha mest rättvis bild. Jag ville även kunna svara på frågan ”Hur har det gått?” i framtiden. Det andra som jag vill kasta ljus på är att jämförelsen med den svenska börsen i form av indexet OMXS30. Portföljen är ju per definition global med minst 60 procent av pengarna utomlands. Dessutom har vi ju 10 procent i räntefonder. Det gör ju att en jämförelse med 100 procent svenska börsen blir knepigt. Det blir som att jämföra äpplen med päron.

En betydligt bättre jämförelse är med indexet MSCI World, eller mer korrekt 90 procent MSCI World och 10 procent svenska statslåneräntan. Det är det indexet som den här portföljen har som mål att slå. Anledningen till att jag har valt MSCI World att jämföra med är att om vi bara skulle investera i en enda fond, då är det ju Länsförsäkringar Global Indexnära som följer MSCI World-indexet.

Min misstanke och förhoppning är att med den här portföljen över tid borde gå bättre än MSCI World-indexet.

Vad kan man förvänta sig av den globala barnportföljen?

Även om historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, kan man med hjälp av historisk avkastning ändå säga något om vad man kan förvänta sig. Särskilt om man använder rimliga statistiska simulationer för beräkningen. Eftersom det tyvärr är i princip omöjligt, eller åtminstone väldigt dyrt, att köpa historiska dataserier för de ovanstående fonderna har jag valt att göra en approximation.

Undersökningar att över 90 procent av avkastningen ges av tillgångsslag och huvudsaklig inriktning inom tillgångsslaget, som i det här fallet blir storlek på bolag och region. Utifrån de två antaganden leder till att följande fondfördelning är en rimlig approximation av den globala barnportföljen.

 • 60 % Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)
 • 30 % Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (VXUS)
 • 10 % Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF (BND)

Med hjälp av data från Vanguard kan man göra statistiska beräkningar som kan ge oss en hint om framtiden. Med hjälp av dessa fonder kan man sedan göra en så kallad Monte Carlo-simulation där man låter en dator simulera tiotusental utfall baserat på historisk data. Något förenklat så fungerar det som så att man låter en dator testa portföljen 10 000 gånger baserat på den historiska statistiken.

Monte-carlo simulation av den globala barnportföljen

Tittar man på värdeutvecklingen så ser den ut som följer för ett sparande om 1 000 kr per månad och ett startbelopp om 10 000 kr. Grafen nedan visar utvecklingen i de 10 000 utfallen sorterat på 25 % lägsta slutvärdena, medianslutvärdena och 75 % av de lägsta slutvärdena. Se det som ett övre och undre spann med det mest sannolika i mitten.

Globala barnportföljen - statistisk värdeutveckling

Tittar man på utfallen i form av ett histogram som visar hur många portföljer av de 10 000 som slutade i vilket intervall är resultatet:

Globala barnportföljen - histogram

Det man kan se är att en ganska jämt fördelning där majoriteten hamnar i intervallet 850 000 och 1 850 000. Sedan finns där naturligtvis en lång svans. Tittar vi även på de lägsta utfallen på 450 000 så är det mer än de 310 000 kr som man har satt in. Så den globala barnportföljen på ett långt perspektiv kan man argumentera för är bättre än ett bankkonto som dessutom drabbas hårt av inflation.

Maximal nedgång – ett mått på portföljens risk

I tabellform ser nyckeltalen ut så här:

Tabell 1. Maximal nedgång i globala barnportföljen
Barnportföljen Stockholmsbörsen
Tidsperiod för historisk data 1999 – 2016 1999 – 2016
Genomsnittlig avkastning 6,97 % 11,69 %
Medianslutvärde ca 860 000 ca 1 150 000 kr
Standardavvikelse 17,21 % 31,42 %
Max. förlust (median) -30,19 -42,21 %

Om man jämför med Stockholmsbörsen (SIXRX) under samma period enligt ovan så ser man att barnportföljen ger mindre i avkastning. Det är helt i linje med teorin där Stockholmsbörsen är en högrisk börs med stora svängningar. När det går upp, så gör det högt upp, när det går ner, så går det långt ner. Genom att vi investerar i hela världen så sänker vi risken och därmed avkastningen. Det ser man i framförallt att standardavvikelsen (svängningarnas storlek runt genomsnittsavkastningen) är hälften mot Stockholmsbörsen.

Den maximala median-förlusten är också betydligt större med -42 procent för Stockholmsbörsen mot -30 procent för den globala barnportföljen. Notera att det här inte är den maximala förlusten, utan just medianen – det mittersta värdet av 10 000 simulationer där 5 000 simulationer fick en lägre förlust och 5 000 simulationer fick en högre maximal förlust.

Lägre risk än att spara pengar i Stockholmsbörsen

Tittar man på det i form av ett nytt histogram ser det ut enligt nedan:

Globala barnportföljen - maximal nedgång

Skillnaden i risk blir enligt mig ganska uppenbar när man jämför det med motsvarande bild för Stockholmsbörsen.

Maximal nedgång i Stockholmsbörsen under perioden

Det gäller dock att inte bli lurad av Stockholmsbörsens jämna diagram eftersom skalan är väldigt förskjuten. I ovan kan man se att Stockholmsbörsen hade flera hundra utfall där förlusten var uppemot 80 procent, medan barnportföljen inte har ett enda utfall i det intervallet. Barnportföljen ”maxar” ut runt -50 procent medan Stockholmsbörsen går ned uppemot -90 procent. Det är en stor skillnad i risk.

Jag vill bara poängtera att det inte handlar om någon exakt vetenskap utan det är statistik. Min viktigaste poäng här är att visa att risken i den globala barnportföljen ÄR lägre än i en 100 procentig investering i Stockholmsbörsen. När jag då pratar Stockholmsbörsen så jämför jag också mot SIXRX-indexet vilket innefattar alla bolag. Det kan enklast modelleras antingen med fonderna Nordnet Superfonden Sverige eller XACT OMXSB. Att äga enskilda aktier är ännu mer riskabelt än ovan.

Kort kommentar kring räntefonder 2018

En sak som jag vill kommentera är ränte-andelen på de 10 procenten i portföljen. Normalt sett brukar jag alltid rekommendera fonder. I dagsläget med den låga räntan så har inte räntefonderna gått särskilt bra. Vissa hävdar till och med att räntefonder i dagsläget har en låg uppsida och en stor nedsida. Jag vet inte om jag riktigt håller med om den beskrivningen men faktumet kvarstår att avkastningen är låg. Det gör att sparkonto med den bästa räntan är ett alternativ. Jag har skrivit om det i följande artikel:

Kom igång med den globala barnportföljen

För att komma igång med den globala barnportföljen gör du enklast så här:

 • Börja med att öppna konto hos Nordnet (annonslänk) eller Avanza (annonslänk)
  • Om det är sparande till dig – använd ett ISK-konto
  • Om det är sparande till dina barn – använd KF-konto i ditt namn med barnen som förmånstagare
 • När allt är klart, för över pengarna till dem
 • Ställ in månadssparande i fonderna via deras hemsida

Om du inte får rätt på det, kontakta deras kundtjänst så hjälper de till. En relevant artikel för dig som har en större summa att investera är:

Om du har fler frågor eller funderingar kring nybörjarportföljen. Ställ dem gärna i ”Frågor och svar”-delen på bloggen. Där kan du få svar av mig eller någon annan läsare. Där finns till och med en egen kategori med frågor:

Missa inte uppdateringar – prenumerera på nyhetsbrevet

Om du gillar den här artikeln, då rekommenderar jag mitt månatliga nyhetsbrev. Det är gratis och innehåller de bästa artiklarna samt tips för dig och din privatekonomi. Du kan läsa mer om nyhetsbrevet här. Idag är det mer än 22 000 prenumeranter så något gör jag uppenbarligen rätt. :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Relaterade artiklar

Här hittar du kompletterande information:

Tips på ingredienser till globala barnportföljen

Övriga relaterade artiklar

I mitt kategoriarkiv hittar du alla artiklar om den här portföljen:

Disclaimer: om du använder länken för att öppna konto på Nordnet eller Avanza så utgår en ersättning till mig på några kronor. Ingen annan ersättning, särskilt inte för fondrekommendationerna, utgår eller har utgått.  


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

50 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Önskar få förtydligat hur man ska göra ifall man inte når upp till minimibeloppen om 100 kr vid månadssparande. I den rekommenderade barnportföljen 2019 så är det 10 fonder. Om man inte når upp till 100 kr i varje av dessa 10 fonder, ska man då istället välja den förenklade varianten på 4 fonder? Detta även om ens totala sparande är mellan 1000-2000 kr?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 2. Vit pil

  Ok tack. Men i vilka lägen är det bra med flera globala indexfonder i samma portfölj? Såg någonstans på denna siten att man aldrig bara ska ha en.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Isåfall så ska det vara globala indexfonder som följer olika index.
   Till exempel så kan du ha en som följer ”MSCI World”, ca 2000 större bolag över hela världen och en annan som följer ”MSCI World Small Cap Select Global Norms & Criteria Index”, denna innehåller också ca 2000 bolag som är lite mindre.

   Isåfall blir det en diversifiering mellan bolagsstorlekar, men att ha två fonder som följer samma index ger ingenting.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 3. Vit pil

  Är det ok att bara välja en enda global indexfond eller rekommenderar du att man har flera?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hej Johan!

   Absolut kan du bara välja en Globalfond, detta ger dig en bra riskspridning.
   Så om det är endast en fond du ska investera i så är det en global indexfond jag skulle rekommendera.

   Sedan kan du komplettera vidare senare om du vill utveckla din portfölj!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Robin Wikström
 4. Vit pil

  Hej! Kommer du Jan att uppdatera fondlistan nu i Januari? Såg att senaste uppdateringen var 29/1 2018. Jag ska komma igång med sparande nu i KF och väntar därför in en uppdatering.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 5. Vit pil

  Hej! Hur skaffar man XACT Svenska Småbolag, jag hittar den inte i Nordnets fondlista. Måste jag öppna ett nytt konto för ETF:er? Sparar till sonen och vill helst ha alla hans pengar på samma konto.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Emma
 6. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra blogg.

  Jag tänkte investera i denna portfölj men har en annan sedan 1 år tillbaka. Ska jag sälja av den för att sedan investera i globala barnportföljen? Hur ska jag gå tillväga?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jespher
 7. Vit pil

  Jag hittar inte Öhman realobligationsfond på avanza. Har den ett annat namn?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sara
 8. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra och intressant blogg.

  Säg att jag använder denna portfölj för att spara till pension och har en tidshorisont på 30 år. Hur vet jag när jag behöver börja justera fördelningen för att öka upp räntefonder, och vilken takt ska man tänka sig använda? Förstår jag det rätt som att ifall jag planerar gå i pension vid 55 år då ska jag vid 45 års ålder reducera fördelningen med 10% per år? Dvs år 46 så blir det 80/20, år 47 blir det 70/30.

  Adde

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Adde
  1. Vit pil

   Hej!

   Ja, att tänka 10% aktieexponering per antal år man har till pensionen är en tumregel som talas om på denna blogg. Så om planen är pension vid 55 låter det helt rätt. Sen kan man också ställa sig frågan om man inte vill fortsätta investera även om man gått i pension, vi lever ju längre och längre och får därmed desto längre investeringshorisont för livet.

   Elin

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 9. Vit pil

  Hej, det finns säkert en enkel förklaring till min fråga men jag måste ställa den för att förstå.

  Jag tänker fördela mitt startkapital på 5000kr och månadsspara 300kr på följande:

  Länsförsäkringar Global Indexnära – 90 procent
  Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

  Jag undrar hur jag ska månadsspara på Spiltan då minsta belopp är 100kr?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders.P
  1. Vit pil

   Så som många gör om de månadssparar en summa som inte matchar minsta sparbelopp att de sätter in i den fond det inte ”räcker till” inte månadsvis utan när det blivit den summa man kan sätta in.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Elin Agorelius
 10. Vit pil

  Hej, förlåt för nybörjarfråga, men med det här;

  Länsförsäkringar Global Indexnära – 70 procent
  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära – 10 procent
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag – 10 procent
  Spiltan Räntefond Sverige – 10 procent

  Om man sparar 1000/mån tex, menas det då att man ska spara 70% av dom i den första fonden osv?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Ja, precis. Lycka till med sparandet!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej! Jag och en vän talade om pensionspar här om dagen, handelsbanken hade föreslagit ”Handelsbanken Pension 80 Aktiv” till hennes pensionssparande. Jag blir minst sagt skeptisk, då fondpaketet innebär 1.25% förvaltningsavgift och innehavet är till 90% Handelsbankens egna fonder. Samtidigt har den 5 i morningstarrating och följer MSCI World index (+140% sedan 2006)

  För egen del gillar jag, precis som ni föreslår, att plocka ihop en egen portfölj och balansera den en gång per år och eventuellt byta ut fonder. Men jag tror inte hon själv vill ”förvalta” sitt pensionsspar på det viset.

  Hon är 31 år, inte intresserad av ekonomi och vill bara göra ett strategiskt val just nu och sedan inte tänka på det så mycket. Kan Avanza auto 6 vara ett bättre val för henne, med tanke på att deras förvaltningsavgift av 0,5% och bredare spridning av olika fonder än ”Handelbanken Pension 80 aktiv”?

  Jag kan inte med gott samvete rekommendera det ena eller andra, utan bara presentera olika aspekter och information. Har ni något råd till min vän?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ronnie
  1. Vit pil

   Jag skulle rekommendera Lysa i det fallet faktiskt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Om du hade skippat räntefonderna, vart hade du fördelat dom 10%?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Isak
  1. Vit pil

   Haha, jag hade inte skippat dem. :-) Men, om jag nu skulle bli tvingad under diverse hot, då skulle jag ökat de andra fonderna i samma grad.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Hej!

  Jag undrar detta med att även ha räntefonder i sin portfölj trots att man vill spara på mer än 10 års sikt.

  Du skriver att det är bra att ha 10 procent i räntefonder som en krockkudde. Det jag undrar i är om det i så fall verkligen räcker med 10 procent om det just är en krockkudde man vill ha. Hur resonerar du mer exakt? Bygger du detta på någon mer matematisk uträkning?

  10 procent känns spontant ganska lite om man är rädd för stora nedgångar och man vill gardera sig. Om ens portfölj ändå skulle gå ner säg 50 procent så undrar jag vad 10 procent i räntefonder egentligen gör för skillnad. Eftersom det ändå är lång sikt vi pratar om (minst 10 år) så undrar jag varför man inte ska lägga 100 procent i olika aktiefonder istället.

  Berätta gärna lite mer hur du resonerar kring detta. Jag har läst dina artiklar men hittar inte en djupare förklaring och jag skulle gärna vilja förstå 😊.

  Mvh Kristina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kristina
  1. Vit pil

   Jag kommer att återkomma med en artikel på ämnet snart. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej,

  Undrar om jag förstått det mest fundamentala och det är målfördelningen. Om man nu kan spara 1000 kr per månad och målfördelningen är 30% i en global fond. Innebär det att man ska lägga 300 kr där på månadsbasis?

  Vad händer, t.ex. som Öhman Realobligationsfond där man måste lägga 1000 kr och inte kan lägga så mycket?

  Mvh,
  Johan

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Ja, det låter rätt. Om du inte kan lägga så mycket i de andra fonderna per månad, skippa dem i månadssparandet, sedan balanserar du om en till två gånger om året. Det gör absolut ingenting att målfördelningen inte är exakt hela tiden (vilken den för övrigt aldrig kommer att vara).

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Hej!

  Tack för en riktigt intressant blogg och podd.

  Jag tänkte hänga på den globala barnportföljen men har en fråga.

  Jag tänkte börja med att spara 2500 kr i månaden, men det blir svårt med den rekommenderade fördelningen. 5 % av ”Öhman Realobligationsfond” blir bara 125 kr och fonden har minimum på 200 kr. Är det någon som har något tips, bör jag välja en annan fond?

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Julia
  1. Vit pil

   Skippa den så länge och balansera in i den 1-2 gånger på år, t.ex. vid midsommar och nyår. Månadssparandet gör ofta bara en skillnad på marginalen.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Vad menas med ”balansera in den 1-2ggr/år” Hur gör man det?

   Mvh

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik
 16. Vit pil

  Hej,

  jag överväger att investera premiepensionen enligt ovan modell. På Pensionsmyndigheten finns dock inte alla alternativ som nämns ovan. Varken Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Swedbank Robur Penningmarknadsfond eller AMF Räntefond Låg. Några specifika förslag på hur man kan välja att investera i de fonder som är tillgängliga på Pensionsmyndigheten?

  Vänligen

  /Omid

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Omid
 17. Vit pil

  Förstår inte hur det kan bli ett månadssparande på 200kr om man fördelar 90/10 eftersom båda har minsta insättning på 100kr. Har du tips på hur jag kan fördela annorlunda? Vill sätta in ungefär 500kr/månaden nu i början.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Rebecca
  1. Vit pil

   Ta en så bred fond som möjligt initialt (läs: globalfond), så kan du balansera om senare under året.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 18. Vit pil

  Hej Jan!

  Håller på att se över min tjänstepension och tänkte använda mig av globala barnportföljen för detta. Jag tänkte flytta pengarna till Länsförsäkringar då de inte går att flytta till varken Avanza eller Nordnet. Problemet är att jag är osäker på kort räntefonds alternativ. Vad tror du om att välja Länsförsäkringar Kort Räntefond som alternativ till swedbank eller spiltan? Tack på förhand! :)

  Mvh Lina

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lina
 19. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag vill först tacka för en toppenblogg! Jag undrar om man kan välja att ha enbart Länsförsäkringar global indexnära i barnportföljen och då höja den till 60% och därmed skippa SPP fonden helt. De övriga fonderna planerar jag att köpa enligt dina rekommendationer. Anledningen är att jag köpt på mig stora fondandelar av Länsförsäkringar och att det därmed skulle bli för dyrt att balansera upp allt enligt din modell.

  Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lina
  1. Vit pil

   Ja, självklart går det. Lycka till med sparandet!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 20. Vit pil

  Hej!
  Jag har valt att spara i barnportfölj i Avanza då jag redan har mina sparkonton där. Problemet är att Nordnet Superfonden Sverige inte finns med där. Kan du rekommendera ett alternativ för de 10 procenten? Jag är rädd att jag inte har någon erfarenhet alls!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tilly
  1. Vit pil

   Ja, då kan du köra t.ex. Avanza Zero som inte är exakt samma, men ganska jämförbar. Den är också utan avgifter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 21. Vit pil

  Hej! Tack för en bra blogg. Jag håller på att sätta ihop min egna ”globala barnportfölj” enligt rekommendationen med åtta olika indexfonder.

  Jag har en fråga kring avgifterna i ”Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära”. Här är förvaltningsavgiften 0,4 % och total årlig avgift 0,47 %. Det är en ganska hög avgift jämfört med de andra rekommenderade fonderna i portföljen. Tycker ni att fonden fortfarande är värd sin avgift?

  Jag funderar på att avstå att investera 5 % i ”Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära” och istället lägga 10% (rekommendation 5%) i Swedbank Robur Access Asien.

  Hur tänker ni kring detta? Hur olika är fonderna?

  Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton
  1. Vit pil

   Hej Anton,

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   Hälsningar,
   Jan

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 22. Vit pil

  Nu sparar jag 2000 kr/månad exakt enligt din rekommenderade fördelning på åtta indexfonder. Jag följer dig även på Shareville. Kommer du att uppdatera när (om) du byter ut några fonder, så att det är lätt att följa med? Mvh

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ia Hedberg
  1. Vit pil

   Ja, det kommer jag absolut. Sannolikt lär det inte hända något fram till årsskiften 2017/18.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 23. Vit pil

  Hej!

  Då vi har startat upp vår kapitalförsäkring barn på Swedbank är valet av fonder lite mer begränsat och val av fonder har även styrts av förvaltningsavgiften. Portföljen idag ser ut som följer:

  Swedbank Robur Access Global 30%
  SPP Aktiefond Global 30%
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  Swedbank Rubur Access Sverige 10%
  Swedbank Robur Penninsmarknadsfond 5%
  SPP Oligationsfonnd 5%
  Swedbank Robur Access Mix 5%
  Swedbank Robur Access Asien 5%

  Förstår att du inte kan kommentera var och en av fonderna men jag undrar om du tycker att vårt val av fonder stämmer ganska bra överrens med globala barnportföljen med 8 indexfonder som du rekommenderar. Eller är det något som jag skulle behöva byta ut? Sparandet är på 1050kr i månaden och minst 20 år framöver med ett kapital i dagsläget på 15 000kr.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Lena
 24. Vit pil

  Hej.

  Jag har satt upp sparande till mina 4 fonder till mina 4 barn enligt ditt förslag med undantag av Nordnet fonderna då jag har Avanza. Jag fri-körde lite med de 7,5% i Swedbank Robur Ny Teknik istället.

  Men, jag har 4 barn och inte möjlighet att sätta undan 1200-1500 var i månaden, snararare 3-500.- var, detta presenterar ett problem när månadssparande skall sättas upp då fonderna i regel har minst 50-200 i minimumgräns.

  Jag tycker sådant här är väldigt tråkigt och vill helst automatisera hela processen.
  hur borde jag sätta upp månadssparandet?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Då skulle jag säga att börja i de breda globalfonderna och så kan man balansera om 1-2 gånger om året. Det är inga problem! :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 25. Vit pil

  Hej! Ditt förslag på globala barnfonden med 2 fonder kan inte bli 200 kr/månad om den ska fördelas 10% och 90%. Båda fonder kräver minst 100 kr. Så 10% av 200 kr räcker inte till Swedbank Robur Penningmarknad. Minsta möjliga sparande per månad måste ju vara 1000 kr…

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Hanna
 26. Vit pil

  Om man har en sparande som är ojämnt, som i mitt fall 2400 kr/mån hur lägger man rent praktiskt upp det? Jag förstår det som om att man kan spara minst 100 kr i varje fond.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Gustav Johansson
 27. Vit pil

  ”Så den globala barnportföljen på ett långt perspektiv kan man argumentera för är bättre än ett bankkonto som dessutom drabbas hårt av inflation.”

  Påverkas inte alla pengar av inflation?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kramer
  1. Vit pil

   Jo, det gör de. Men många företag kan kompensera för inflation genom att öka priset på sina produkter.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson