Nybörjarportföljen | En klassisk balanserad fondportfölj

Nybörjarportföljen | En klassisk balanserad fondportfölj

Bygg din egen nybörjarportfölj bestående av de bästa fonderna just nu...

Nybörjarportföljen är en klassisk och balanserad portfölj som består av aktieindexfonder och korta- och långa räntefonder. Den passar dig som vill ta lagom risk och har ett tidsperspektiv om ca 3 till 5 år för ditt sparande.

Även om jag har döpt den här fondportföljen till Nybörjarportföljen så passar den på intet sätt bara nybörjare. Det är en klassisk balanserad portfölj med en relativt stor krockkudde som skyddar portföljen i tider av nedgång. Den här sidan hjälper dig med att konkret bygga ihop en fondportfölj baserat teorin för nybörjarportföljen och de bästa fonderna för året (2017).

Alla mina portföljer bygger på följande antaganden, du får själv bestämma om du håller med om dessa eller ej. Håller du inte med dem, då är sannolikheten stor att det här upplägget inte passar dig. Om du håller med om ett eller flera av nedanstående påståenden då tror jag att portföljen kan passa dig:

 • Du tror inte att man över tid kan förutsäga framtiden och vilka företag eller fonder som kommer att gå bra. Därför håller du med om att rekommendationen att köpa indexfonder med låga avgifter eftersom dessa fonder är ett genomsnitt för hela marknaden. Genom att köpa alla bolag kommer vi att få några som går bra, några som går dåligt och de flesta kommer att gå som genomsnittet av marknaden, det vill säga index. Helt i linje med i princip alla vetenskapliga studier på ämnet. Du kan läsa mer i min artikel här.
 • Du är långsiktig i ditt sparande och investerande och kan avsätta dessa pengarna i minst 3 – 5 år, helst en längre period
 • Du kan månadsspara minst 200 kr i månaden över tidsperioden.
 • Du har ett buffertkonto vid sidan av ditt sparande i den här fondportföljen
 • Du är medveten om att den portföljens mål är att vara balanserad, ej vinstmaximerande.
 • Du vill kunna lägga tid på annat i ditt liv än ditt sparande och tycker att 4 timmar per år är okej arbetsinsats

En parentes – när jag pratar om att man bör kunna investera pengarna på 5 års sikt så är det från varje givet tillfälle i fondportföljen. Säg att man investerar dem i dag med 5 års sikt med målet 2022, då är det inte så lämpligt att ha den här fördelningen 2021, utan man bör då dra ner risken. Så tidshorisonten är från varje givet tillfälle.

Teorin bakom nybörjarportföljen

Enligt moderna portföljteorier brukar man prata om att avkastningen i en fondportfölj fördelas enligt följande:

 • ca 75 % av avkastningen ges av tillgångsslaget (strategisk tillgångsallokering)
 • ca 20 % av avkastningen ges av typ av fonder inom tillgångsslaget (taktisk tillgångsallokering)
 • ca 5 % avkastningen ges av enskilda fondval

Det betyder att den absoluta majoriteten kommer att ges av vilket typ av tillgång man väljer. I Nybörjarportföljen har jag valt två typer av tillgångar:

 • Aktier – motorn i portföljen består av globala aktieindexfonder som investerar i aktier (andelar) i världens ca 1 500 största bolag.
 • Ränte- och obligationer – krockkudden består av lån till framförallt den svenska staten på olika långa löptider.

Dessa två tillgångsslag kompletterar varande bra genom att aktierna (”indexfonderna”) står för den stora tillväxten men därmed även den absolut största risken i portföljen. Den här risken balanseras av ränte- och obligationsfonderna som är lån som inte svänger lika mycket i värde, utan värdet ges av den överenskomna räntan mellan utlånaren (du via fonden) och låntagaren som i det här fallet är staten eller stora företag.

En kort parentes. Man brukar prata om ränte- och obligationsfonder som två olika saker. Det är egentligen samma sak, den enda skillnaden är löptiderna, det vill säga hur lång tid man lånar ut pengarna. Räntefonder brukar låna ut pengarna max 12 månader medan obligationsfonder ofta lånar ut pengarna längre än så. Det har dock liten påverkan för dig som kund, eftersom du inte låser pengarna. Det enda vi behöver ha koll på är att räntefonder har en lägre risk (och avkastning) än obligationsfonder.

Fördelning mellan räntor och aktier styr risken och avkastningen i fondportföljen

Följdaktligen kommer både risken och avkastningen bestämmas av den fördelning som du väljer mellan aktie- och räntedelen. Den klassiska balanserade portföljen har en fördelning på 60 procent aktier och 40 procent räntor. Det går också väl i linje med den genomsnittlige svensken som är 42 år gammal. Man kan dock välja att variera risken med avseende på sin ålder genom följande formel:

Andel obligations- och räntefonder = din ålder

Andel indexfonder (aktier) = 100 – din ålder

Så i mitt fall som är 36 år gammal i dagsläget så skulle portföljen se ut som följer:

Andel obligations- och räntefonder = 36 %

Andel indexfonder (aktier) = 100 – 36 = 64 %

Det ger att en person som är yngre tar en lite högre risk än en person som är äldre. En yngre person kan ju ”vänta ut” börsen ett par år medan det ju är svårare för någon som t.ex. är i pensionsåldern.

Enklast möjliga nybörjarportföljen – 2 till 4 fonder

Det går att göra nybörjarportföljen hur avancerad som helst, men i sin enklaste form går den att bygga av två delar.

Tips på fondportfölj - Den enklaste varianten av nybörjarportföljen består av två delar – en blandräntefond och en globalfond.

Fondportölj med två fonder

Mitt förslag för en variant med två fonder är:

Typ av fond Fondnamn Andel
1. Globalfond Länsförsäkringar Global Indexnära 60 %
2. Blandräntefond Spiltan Räntefond Sverige 40 %

Det skulle ge ett månadssparande om totalt 200 kr. Min motivering till fonderna ovan är att det är de två absolut bästa fonderna i respektive kategori. I Länsförsäkringar-fonden är avgiften 0,22 % vilket uppfyller kravet på att aldrig ha en fond som har en avgift över 0,4 %. Den har dessutom över 1 600 innehav i företag runt om i världen vilket gör att den har en fantastisk riskspridning över branscher, regioner och företag.

Räntefonden är också en av de bättre och mer stabila. Den fick utmärkelsen bästa räntefond 2016 av Fondmarknaden.se och lånar ut pengar till primärt svenska staten men även en del företag. Ska man bara ha en räntefond så är den ett av de bästa valen 2017. Läs dock gärna mer längre ner i artikeln om ränteläget just nu.

Fondportölj med fyra fonder

I en variant med fyra fonder är förslaget:

Typ av fond Fondnamn Andel
1. Globalfond Länsförsäkringar Global Indexnära 30 %
2. Globalfond SPP Aktiefond Global 30 %
3. Blandräntefond Spiltan Räntefond Sverige 30 %
4. Lång räntefond AMF Räntefond Lång 10 %

I en variant med fyra fonder så skulle jag sannolikt välja fonder enligt ovan. Jag hade delat upp globaldelen i två lika stora delar där jag hade behållt Länsförsäkringar-fonden, men lagt till en ny SPP Aktiefond Global. Den är lite dyrare med 0,31 % i avgift och den har lite färre bolag, men å andra sidan så följer den ett lite bredare index i form av MSCI All Country Index vilket innebär att man  även får med lite asien- och tillväxtfonder som annars inte är med i Länsförsäkringar-fonden.

När det gäller ränte-delen står jag i valet och kvalet men hamnar ändå till slut i att behålla Spiltanfonden och komplettera med en lång räntefond. Den bästa långa svenska räntefonden har varit AMF Räntefond Lång med en avgift om 0,10 % och en god historik. Den har en högre risk än Spiltanfonden och därför blir fördelningen inte hälften-hälften utan bara en mindre del.

Rekommenderade nybörjarportföljen – 7 till 10 fonder

Jag har sett siffror på att man når en maximal riskjusterad avkastning vid ett innehav runt sju fonder och det ger också en lite bättre spridning. Om man har en lite större summa, eller kan spara uppemot 700 kr i månaden, så skulle jag nog rekommendera fördelning enligt följande:

Nybörjarportföljen-portföljen En klassisk balanserad 60 % aktieindex- och 40 % ränte- och obligationsportfölj. Lämpar sig väl förden som har ett sparande på mellan 5 – 10 år och inte vill ta för mycket risk i sitt sparande.

Den består fortfarande på den strategiska nivån av 60 procent aktieindexfonder och 40 procent räntefonder. Nu har jag dock gjort den lite mer detaljerad. Först har jag lagt till Sverige-indexfonder eftersom jag tycker att man ska investera lite i sin hemma-marknad. Dock inte för mycket eftersom den svenska börsen har både en högre avkastning och en högre risk än den globala marknaden.

Därefter har jag lagt till lite tillväxt- och asienfonder eftersom mycket av omvärldsanalysen pekar på att utvecklingen och tillväxten kommer att ske där framgent. Ränte-delen har jag delat upp i två delar med långa och korta-räntefonder. Man kan även resonera enligt förra examplet att se det som en blandräntefond-del.

Fondportölj med sju fonder

Så här skulle ett förslag med sju fonder kunna se ut.

Typ av fond Fondnamn Andel
1. Globalfond Länsförsäkringar Global Indexnära 20 %
2. Globalfond SPP Aktiefond Global 20 %
3. Sverigefond Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10 %
4. Tillväxt- och
Asienfond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 10 %
5. Blandräntefond Spiltan Räntefond Sverige 20 %
6. Kort räntefond Swedbank Robur Penningmarknadsfond 10 %
7. Lång räntefond AMF Räntefond Lång 10 %

Min motivering till ovan handlar om att sprida lite från de globala fonderna till mer nischade fonder i form av en tillväxtmarknadsfond och en Sverige-fond. Dessa två har betydligt högre risk men ger också möjligheten till en högre avkastning. Spiltan Aktiefond Investmentbolag har också varit den bästa fonden i Sverige flera år i rad. Fonden en nischfond som investerar i svenska investmentbolag som många gånger är de rikaste svenska familjernas bolag. Dessa bolag äger i sin tur många andra bolag.

Jag har parallellt med det sänkt risken lite i räntedelen genom att ta in en ren penningmarknadsfond vilket är bland de säkraste fonderna man kan välja, dock till bekostnad av avkastningen. Ett fullt rimligt alternativ till penningmarknadfonden skulle ett bankkonto. Se mer längst ner i artikeln.

Fondportölj med fler fonder

Om fondportföljen är riktigt stor med flera hundratusen kronor så skulle man kunna fördela det ytterligare ett steg, och då är följande ett rimligt förslag:

Typ av fond Fondnamn Andel
1. Globalfond Länsförsäkringar Global Indexnära 20 %
2. Globalfond SPP Aktiefond Global 10 %
3. Globalfond DNB Global Indeks 10 %
4. Sverigefond Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5 %
5. Sverigefond Avanza Zero / Nordnet Superfonden Sverige 5 %
6. Tillväxtfond Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 5 %
7. Asienfond Swedbank Robur Access Asien 5 %
8. Blandräntefond Spiltan Räntefond Sverige 10 %
9. Blandräntefond IKC Avkastningsfond 10 %
10. Kort räntefond Swedbank Robur Penningmarknadsfond 10 %
11. Lång räntefond AMF Räntefond Lång 10 %

I den här varianten har vi lagt till en Asien-fond samt en svensk indexfond beroende på om du har valt Avanza eller Nordnet. Jag har även lagt in en blandräntefond till i form av IKC Avkastningsfond. Den har presterat oerhört bra och är ganska lik Spiltans räntefond skulle jag säga. Den kräver dock att man har den under uppsikt på årsbasis tänker jag. I övrigt är det mest skillnader i andelarna sinsemellan.

Analys av fondportföljen via Morningstar

På sajten Morningstar finns en jättebra portföljhanterare om man vill aggregera och få fakta om hela sin fondportfölj. Där kan man få ut följande bilder som visar på portföljens styrka. I den första bilden tittar man vilka branscher som företagen man äger via fondportföljen finns i.

Morningstar analys av fondportföljen - Fokus: branscher

Som du kan se ovan är alla branscherna representerade. Där är en slagsida mot finans, inte minst på grund av att vi i Sverige har en stor finanssektor, men även på grund av Spiltan-fonden. Den investerar i investmentbolag som per definition är finansbolag, men de i sin tur äger andra bolag i andra branscher. Det gör att ovan egentligen är mer jämn än den ser ut. I nästa bild kan vi se fördelningen av storlek och fas som företagen i nybörjarportföljen finns i.

Morningstar analys av fondportföljen - Fokus: branscher

Som du ser ligger fokus mot stora bolag. Det minskar risken men hämmar också avkastningen eftersom tillväxten ofta sker i de små bolagen. Man skulle potentiellt kunna tänka sig att komplettera portföljen med en småbolagsfond. Nästa bild visar hur dessa fonder fördelas på världens olika regioner.

Morningstar analys av fondportföljen - Fokus: regioner

Det som jag är nöjd med är att alla regioner är representerade. Vikterna är också helt okej med en uppenbar (och självvald) slagsida mot Sverige. Nedanstående visar fonderna på en skala risk i förhållande till avkastning.

Morningstar analys av fondportföljen - Fokus: risk och avkastning

Bilden visar tydligt hur vi har räntefonderna nere till vänster och aktiefonderna uppe till höger. Det gör ju att avkastningen och risken bör hamna någonstans mitt i. Det sista som Morningstar också ger är nyckeltal, t.ex. i form av P/E-tal som ofta används till aktier och det ligger på ganska beskedliga 10,9 i skrivande stund.

Min fondportfölj på Shareville

Eftersom jag tycker att man ska leva som man lär har jag placerat en del av mina egna pengar i nybörjarportföljen. Du kan följa den precis som flera tusen andra bloggläsare gör.


En kommentar man kan säga är att det har gått väldigt bra i förhållande till index. Nybörjarportföljen ska ju statistiskt sett vara sämre än index men har under flera år utvecklats väldigt väl. Det man framför allt kan notera är att det ”svänger” mycket mindre än vad Stockholmsbörsen gör. Det beror på krockkudden i form av räntefonderna som dämpar svängningarna nedåt (och uppåt).

Däremot tycker jag att ovanstående jämförelse är orättvis eftersom Shareville jämför mot ett svenskt 100 procentigt aktieindex. Eftersom nybörjarportföljen bara består av 60 % aktier så säger det sig självt att det blir som att jämföra äpplen och päron. En mer korrekt jämförelse med andra index följer här:

 

Nybörjarportföljens utveckling sedan start

Där kan man se att nybörjarportföljen har gått betydligt bättre än sitt jämförelseindex. Jag önskar att jag kunde säga att det handlar om skicklighet, men det handlar bara om tur. Precis som jag tjatar om att skydda sig mot de dåliga åren, så kan man ha som jag har haft ett par bra år. Du kan läsa mer om utvecklingen i detalj:

Men det skadar inte att följa mig på Shareville där du ser transaktioner och aktuellt portföljinnehav:

Vad kan man förvänta sig av nybörjarportföljen?

Även om historisk avkastning verkligen inte är en garanti för framtida avkastning, kan historien ändå säga något om vad man kan förvänta sig. Särskilt om man använder rimliga statistiska simulationer för beräkningen. Eftersom det tyvärr är i princip omöjligt, eller åtminstone väldigt dyrt, att köpa historiska dataserier för de ovanstående fonderna har jag valt att göra en approximation.

Den bästa approximationen som man mig veterligen kan göra är med hjälp av amerikanska indexfonder då deras historik är mycket enklare att få tag på. Eftersom cirka 75 procent av avkastningen i en fondportfölj ges av tillgångsslaget (aktier eller räntefonder) och ytterligare cirka 20 % ges av den taktiska allokeringen (global, sverige, usa etc) så tycker jag att det är tillräckligt bra för att räkna på.

Jag väljer därför att simulera portföljen med hjälp av följande amerikanska börshandlade fonder, så kallade ETF:er (som för övrigt finns hos både Avanza och Norndet):

 • 36 % Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)
 • 24 % Vanguard Total International Stock Index Fund ETF (VXUS)
 • 20 % Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF (BND)
 • 20 % PIMCO Global Bond (PIGLX)

Med hjälp av dessa fonder kan man sedan göra en så kallad Monte Carlo-simulation där man låter en dator simulera tiotusental utfall baserat på historisk data. Tittar man på värdeutvecklingen så ser den ut som följer för ett sparande om 1 000 kr per månad och ett startbelopp om 10 000 kr.

Statistisk värdeutveckling av Nybörjarportföljen över tid Antagande: 1 000 kr i regelbundet månadssparande, startbelopp 10 000 kr, tidsperiod 0 – 25 år, ingen skatteberäkning

Tittar man på utfallen i form av ett histogram så ser det ut som följer:

Histogram över slutvärden för ett månadssparande om 1 000 kr och 10 000 kr i startkapital över 25 år.

Man kan se en ganska jämn fördelning där majoriteten av alla utfall hamnar mellan 400 000 – 800 000 kr och naturligtvis med en lång svans.

Maximal nedgång – ett mått på portföljens risk

Tittar man närmare på nyckeltalen i tabellform så ser de ut så här:

Nybörjarportföljen Stockholmsbörsen
Tidsperiod för historisk data 1999 – 2016 1999 – 2016
Genomsnittlig avkastning 6,41 % 11,69 %
Medianslutvärde ca 682 000 kr ca 1 150 000 kr
Standardavvikelse 11,54 % 31,42 %
Max. förlust (median) -11,44 % -42,47 %

Det man kan notera är att jämfört med en investering i Stockholmsbörsen på 100 % så ger nybörjarportföljen en betydligt lägre avkastning. Men, precis som jag skriver i inledningen av artikeln. Det här är inte en vinstmaximerande portfölj.

Syftet med den här fondportföljen är att den ska skydda pengarna och det syns snarare på standardavvikelsen och den maximala statistiska nedgången under portföljens investerade tid (25 år i beräkningen). Den är väsentligt lägre än för motsvarande Stockholmsbörsen. Därför den kan anses vara balanserad. Tittar man på det i mer detalj så ser det ut som följer:

I jämförelse med samma graf för Stockholmsbörsen så blir skillnaden ganska tydlig. Medan de största nedgångarna i ovan ligger runt 30 % så är nedgångarna betydligt större för Stockholmsbörsen.

Maximal nedgång i Stockholmsbörsen under perioden

Det gäller att inte bli lurad att diagrammet ser mer jämnt ut eftersom värdena på den horisontella x-axeln är helt olika. I en simulation med 10 000 utfall av Stockholmsbörsen enligt ovan så hade man flera hundra situationer där portföljen föll med mer än 80 %. Spontant tycker jag att det stämmer ganska väl med verkligheten där vi bara de senaste 20 åren har haft två nedgångar på runt 50 %. Den balanserade fondportföljen har betydligt lägre drawdowns som det heter. 95 procent av alla nedgångarna hamnar under 30 % tack vara krockkudden i form av ränte- och obligationsfonderna.

Räntefonder i dagens ränteläge 2018

Något som jag tycker är väsentligt att ta hänsyn till i dagens läge är den låga räntan. Det gör att många räntefonder de senaste åren (sedan 2008) inte har presterat i paritet med vad de har gjort historiskt. Vanliga bankkonto med och utan insättningsgaranti har presterat i paritet med dessa. Eftersom bankkontona med insättningsgaranti har i princip noll i risk, är det ett intressant alternativ. Det går till och med att få högre ränta än många räntefonder med hjälp av nischbanker utan insättningsgaranti.

Kom igång och några vanliga frågor om nybörjarportföljen

För att komma igång med ett sparande enligt nybörjarportföljen så gör du enklast så här:

 1. Börja med att öppna ett ISK-konto på Nordnet (gratis) →
 2. När allt är klart, för över pengar till ditt konto hos dem.
 3. Ställ in ett månadssparande i fonderna ovan via deras hemsida

Alla dessa stegen hjälper deras kundtjänst till med. De är jätteduktiga så jag rekommenderar verkligen att ta kontakt med dem om du är det minsta osäker. Nedan följer några av de vanligaste frågorna som jag brukar få kring Nybörjarportföljen.Nedan följer en sammanställning av de vanligaste frågorna som jag får eller brukar få.

1. Hur mycket pengar eller passiv inkomst kan jag tjäna på nybörjarportföljen?

2. Om man har en större summa pengar, ska man investera allt på samma gång eller sprida ut den över tid?

3.  Vilken typ av konto ska man välja?

 • Det enkla svaret är investeringssparkonto ISK i ett sparande till dig själv och en kapitalförsäkring (KF) om du sparar till barnen.

Du kan ställa egna frågor om i ”Frågor och svar”-delen här på bloggen. Där finns även en specifik del som handlar just om nybörjarportföljen.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Om du gillar den här artikeln så vill jag passa på och rekommendera mitt månatliga nyhetsbrev. Nyhetsbrevet är gratis, det kommer ut cirka en gång i månaden och det innehåller de bästa artiklarna samt tips till dig och din privatekonomi. Du kan läsa mer om nyhetsbrevet här. Anmäl dig gärna nedan:

Om du har några frågor, kommentera gärna nedan.

Relaterade artiklar

Här hittar du kompletterande information:

Tips på ingredienser till nybörjarportföljen

Övriga relaterade artiklar

I mitt kategoriarkiv hittar du alla artiklar om den här portföljen:

Disclaimer: om du använder länken för att öppna konto på Nordnet eller Avanza så utgår en ersättning till mig på några kronor. Ingen annan ersättning, särskilt inte för fondrekommendationerna, utgår eller har utgått.  

Kommentera

37 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej,

  Superbra blogg! Stort tack för alla klokheter!

  Jag tycker det känns lite otydligt när det gäller investeringshorisonten på Nybörjarportföljen. Du skriver å ena sidan att man ska kunna investera pengarna på 3-5 års sikt, å andra sidan att fördelningen mellan aktier och räntor är beroende på ålder. Är inte det två motstridiga sätt att beskriva samma sak? Eller varför ska en 60-åring ha en annan fördelning än en 30-åring som har samma tidshorisont?

  Kan man inte bara skippa åldersparametern och i stället lägga till en standardavvikelse? Typ ”Portföljen förutsätter en investeringstid på 4±2 år”?

  Mvh
  Gabriel

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Gabriel
 2. Vit pil

  Hej Jan!

  Du nämner i artikeln att man bör använda ett ISK för sin nybörjarportfölj. Men finns det inte en fördel att lägga räntefonderna och eventuellt obligationsfonderna på ett vanligt vp-konto då avkastningen idag är så låg att den kan slås ut av ISK-kontots schablonbeskattning?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Hannes
 3. Vit pil

  Hej
  Har lagt in fonder enligt ovan i morningstar.Har lite svårt att förstå fliken Tillgångsfördelning när man gör en X-Ray/Allokering.Förstår inte kassa mindre än 3 mån.som är på minusskalan OCH plusskalan.Skulle vilja ha just detta förklarat för mig. Tack.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Dennis
 4. Vit pil

  Hej Jan! Jag är en duktig sparare och har några funderingar som jag hoppas du kan hjälpa mig med! Jag är 25 år och nyexad ingenjör med fastjobb. Jag har möjlighet att spara 10 000 kr i månaden, då jag lever sparsamt och bara köper det jag behöver m.m. Hur ska jag investera dessa 10 000 kr i månaden? Spara delvis i ett kapitalkonto och delvis investera enligt din aktieportfölj? Hur hade du gjort?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Claes
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Dum fråga. Jag har ett investeringssparkonto hos avanza men också ett aktie-fondkonto. Jag har försökt bygga upp en nybörjarportfölj men några köp är gjorde via isk och några via aktie-fondkonto. Vad är skillnaden? Och spelar det någon roll?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Sara
  1. Vit pil

   Skillnaden ligger i skatten, på ISK betalar du en fast skatt på hela beloppet oavsett hur portföljen går, i aktie- och fondkontot betalar du 30 procent på vinsten. Om du har en årsavkastning på över ca 3 procent så är det mycket mer lönsamt med ISK än med aktie- och fondkontot. Typ det enda som inte lönar sig på ett ISK är räntefonder och pengar på ”kontot”.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej Jan! Tack för en bra och pedagogisk blogg! Om vi säger att investering i indexfonder är lite som ordspråket ”leta inte efter nålen (vinnaraktien) i höstacken, köp istället höstacken (indexfond)”. Nu finns det ju exempelvis flera globala indexfonder (DNB, Länsförsäkringar, Vanguard m.fl). Om vi nu även tänker oss att man ska ha flera indexfonder för att sprida risken: Finns det en global indexfond där flera globala indexfonder ingår? Dvs: Köp varken nålen eller höstacken, köp ett helt hölager?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Lena K
  1. Vit pil

   Haha, vilken rolig bild jag såg framför mig utifrån din beskrivning. Nej, mig veterligen finns det inte det och jag tror nyttan skulle vara begränsad då det ofta är samma bolag som ingår (då indexfonderna följer samma index). Om man ska diversifiera så skulle jag säga att gå på:

   • Länsförsäkringar Global indexnära
   • SPP Aktiefond Global

   Då dessa båda är globalfonder som följer olika index. Om man vill så kan man även lägga till Spiltans Globala-fond som investerar i investmentbolag. Då får man enligt mig det största möjliga hö-lagret. Sedan kan man komplettera med de olika regionala indexfonderna, men det här ovan är en väldigt bra start tänker jag.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hur ställer du dig till hedgefonder? Anses inte de vara ett bra alternativ för ”nya månadssparare”? Hur kommer det sig att det inte ingår några hedgefonder i nybörjarportföljen?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Sandra
  1. Vit pil

   För att hedgefonder har ett fantastiskt dåligt track-record och är urtypen för en aktiv förvaltning som jag påstår inte fungerar. Warren Buffet, världens rikaste man, slog ett vad med 6 hedgefonder om 1 000 000 USD att han skulle få bättre resultat i en vanlig indexfond över ett par års sikt. Vadet är ännu inte slut, han har en ointaglig ledning och 3 av hedgefonderna har lagt ner. Så hedge-fonder går fetbort.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  1. Vit pil

   Flytta över mer och mer till räntefonderna / kontanterna från aktieindexfonderna. Jag skulle säga kanske 15 procent bort från aktiefonderna till räntefonderna per år.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Hur funkar med det egentligen med avkastning? Vad menar man med avkastning? Jag tänker på det som motsvarar utdelning som man på sikt ska kunna leva på. Får man del av sådan avkastninge när man innehar fonder? Typ som i nybörjarportföljen. Har läst att man bör återinvestera avkastningen för att pengarna ska växa och när man sen är nöjd med sitt årliga utfall så kan man börja leva på avkastningen. Har precis börjat månadsspara i ISK på Avanza i deras avkastningsportfölj och när jag läser faktabladen för fonderna står det att all avkastning återinvesteras dvs jag får inte del av utdelningen på mitt ISK konto så jag kan inte återinvestera eller leva på den (längre fram). Innebär det att jag måste sälja andelar i fonderna för att få loss och investera/återinvestera pengar? Ska man placera pengarna på annat sätt för att få utdelning på sitt konto och låta pengarna jobba så som du beskriver i dina artiklar? Dvs köpa aktier som ger utdelning till mig utan att en fondförvaltare hanterar utdelningen?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Johanna
 9. Vit pil

  Hej! Vad tror du om SPP Aktiefond Sverige som alternativ till Avanza Zero / Spiltan Investmentbolag? Investmentbolag läser man går mot sämre tider, även i en av dina senaste artiklar. Avanza Zero har bara de största bolagen. SPP Aktiefond Sverige borde ge bättre riskspridning och möjligen bättre avkastning med lite medelstora bolag, eller tänker jag fel? Kanske kan vara värt avgiften på 0,2 %.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Linus
 10. Vit pil

  Hej! Under rubriken Rekommenderade nybörjarportföljen – 7 till 10 fonder skriver du ”om man har en lite större summa eller kan spara upp till 700 kronor i månaden”. Jag undrar vad du räknar som en liten större summa?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jonna
 11. Vit pil

  Hej,

  Fantastisk blogg, bidrar starkt till att jag tar tag i mitt sparande ordentligt nu.

  Första frågan: Är Nybörjarportföljen med 7 fonder, den du rekommenderar, passande att spara i om man som jag vill börja spara runt 500:- i månaden för att med tiden eventuellt öka den summan? Tänker mig en sparhorisont på 3-5 år (kanske längre, detta är mest för att komma igång).

  Andra frågan: Kan jag spara i dessa fonder och skapa den här Nybörjarportföljen på Avanza där jag har konto? Jag måste inte spara i Nordnet, menar jag?

  Tredje frågan: Kan jag sova gott om natten med den här portföljen?

  Tacksam för svar!

  Mvh,
  Fredrik

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Ja, det skulle jag absolut rekommendera. Det gör inget om du inte kan spara i alla fonderna heller. Spara i en räntefond och en global indexfond så kan du balansera om en till två gånger om året.

   Ja, du kan spara på Avanza eller Nordnet, det spelar ingen roll. Jag har båda.

   Den sista frågan är svår. Om du har svårt att sova så har du en för hög risk. Öka då andelen räntefonder tills det känns bättre.

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Vad tror du om Richard Bråses analys av Spiltan fonden?

  ”Spiltans billiga Sverigefond har utklassat konkurrenterna. Men tyvärr kommer den inte hålla i längden, skriver Di:s analytiker.”

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 13. Vit pil

  Hej!
  Tack för en bra blogg.
  Har sett att Länsförsäkringar global enligt deras faktablad tar en köp- och säljavgift på 2 %. Är den fortfarande den billigaste fonden? Eller blir SPP:s (0,30 förvaltningsavgift) billigare? Vad tycker du om Swedbank Robur global som alternativ?

  Med vänlig hälsning

  Hector

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Hector Silva
 14. Vit pil

  Hej Jan! Jag ar pensionar och bor i latinamerika sedan manga ar. Jag har ast en del av dina intressanta artiklar pa webben. Jag har darfor nyligen anmalt mitt intresse att bli medlem. Med anledning darav har jag en fraga enligt foljande : Jag har lite kapital i Sverige och som jag tanker placera enl. foljande
  30% Lansfors. Global ind.nara–30% SPP Global akktieond– 20% Spiltan sverigefond investm bolag..20% Lansfors tillvaxtmarknad. NU KOMMER FRAGAN : Skall jag ga in un eller vanta. Vad betraffar rantefonder har jag 6,25 % pa mitt insatt capital har..

  Jag tackar pa forhand

  Goran Tagner

  Cartagena de Indias
  Colombia

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Goran Tagner
  1. Vit pil

   Hej Göran, Om du har 6,25 procents ränta i dagsläget så skulle jag köra på det om risken är rimlig. 6,25 procent är väldigt bra i dagsläget. :)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Hej! Spelar det någon roll hur stor summa man köper fonden för första gången? Just nu har jag bara möjlighet att köpa en fond för 100kr styck (alltså minimisumman), tanken är fyra fonder totalt. Ska jag vänta och spara ihop mer pengar och sedan köpa fonder när jag kan köpa för startbeloppet 1000 kr? Eller spelar startbeloppet inte någon större roll?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Michelle
 16. Vit pil

  Köper aktiefonder som går bra när konjunkturen är positiv. Gärna högrisk. Får också vara dyra. (Alltså tvärtom sk goda råd)
  Byter om dom sackar. Byter till andra vinnare.

  När konjunkturen går ner. Säljer jag allt eller byter till räntefonder – typ. Säkrar och ligger där tills lågkonjunkturen är över (kan vara något eller några år ibland).

  Har funkat bra. Invändningar någon?
  Krav. Att man kollar läget ibland. Krävs ingen hjärnkirurgi kunskap att ha koll på det läget.

  Klassiskt dåligt råd anser jag vara att matcha ålder och investeringstyp.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jojo p
 17. Vit pil

  Hej. Tack för en bra blogg! Otroligt inspirerande sitter här nästan varje dag :)

  Du nämner Länsförsäkringar Global Indexnära väldigt ofta. Varför inte nordnets superfond? Den är väl endå gratis?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Peter
 18. Vit pil

  Jag hittade din kapitalförsäkringsportfölj på Shareville. Är det denna som är barnportföljen? I fördelningen står det att saldo är 0.8 % av portföljen. Vad betyder detta? Jag har ett isk konto nu. Tycker du att jag ska byta till kapital som ni har för denna portfölj? Har tänkt spara till min pension ca 15-20år. Förlåt om det är dumma frågor :)
  Mvh
  Daniel

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 19. Vit pil

  Hej! Först vill jag tacka att du delar med dig av dina kunskaper. Ser fram emot din globala barn portfölj. När kommer den? Eller ska den finnas på bloggen? Hittat info om den men inte på vad och hur fördelningen av mina tillgångar ska vara som ni har gjort med nybörjarportföljen.
  Mvh
  Daniel

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 20. Vit pil

  Hej! Jag har börjat med min nybörjarportfölj för ett tag sedan och kör fortfarande avanza zero, rekommenderar du inte den längre?

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Emma
 21. Vit pil

  Hej Jan! Tack för bra inspiration. Jag undrar om det är smart att byta ut kort och lång räntefond till en europa fond eller hoppa över dem. I mitt fall gäller det månads sparande på 5000 kr med 10-15 års horisont.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Sanna
 22. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för att du delar med dig av din kunskap och dina tankar.
  Jag har försökt att få fram till hur du balanserar dina fonder och ETF:er i rika tillsammans portföljen. Jag lyckas inte se hur din fördelning är som nybalanserad.

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Stefan Andresen
 23. Vit pil

  Hej,
  Först och främst tack för alla bra inlägg! Du skriver att man ska ha en sparhorisont på fem år, men om man har en horisont på uppemot 20-25 år, ska man göra någon annan fördelning då? Jag borde ha uppemot 40% ränte- och obligationsfonder men tolkar det som att jag kan dra ner det om jag är villig att ta en högre risk?
  Tack på förhand!

  Mvh Jonas

  0

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
  1. Vit pil

   Ja, i ett sådant läge skulle jag förmodligen gå på en portfölj med högre risk som t.ex. Globala barnportföljen (som fungerar minst lika bra för vuxna). :-)

   0

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson