Förbud mot bensinbilar – ett populistiskt och kortsiktigt alternativ

Läste ett inlägg om det här att KD vill förbjuda bensindrivna bilar till 2015 och ersätta dem med bilar drivna av biobränslen.

Debattartikel hos DN finns här.
Liten artikel hos SVD finns här.

Problemet med ett sådant förbud är att vi ser väldigt kortsiktigt. Vi kan förbjuda bensinbilar – absolut. Men vad ska vi driva våra bilar med – etanol?

Etanol är bra på det sättet att om man bara tittar på själva förbränningen så är den ”miljövänligare” än bensin – MEN:

1. Effektgraden på etanol är lägre än på bensin och diesel – dvs du behöver nästan 1.5ggr mer etanol än bensin för att komma samma sträcka med en bil. Dvs därför är det missvisande att jämföra en liter bensinförbränning med en liter etanolförbränning.

2. Etanolen produceras i länder som t.ex. Brasilien och sedan skall denna transporteras över hela Atlanten till oss – under den här transporten spyr ju fartygen ut väldigt mycket föroreningar. De behöver ju dessutom gå oftare än motsvarande bensin-fartyg (jmf punkt 1). Den indirekta miljöpåverkan är alltså större på etanol än på bensin.

3. Vidare produceras ofta biobränslena under vidriga förhållanden för dem som arbetar och man t.ex. skövlar regnskog för att kunna odla palmer och utvinna palmolja, eller andra biobränslen. Tar man då hänsyn till den miljöpåverkan som denna skövlingen ger så är det ytterligare en ökning.

4. En fjärde miljöaspekt är ju det här med t.ex. batteribilar – inse vilka kemikalier som dessa batterier består av. Om en sådan krockar och batteriet rinner ut så har vi nite bara en tråkig olycka men även en lokal miljökatastrof där mark kommer att behöva saneras.

Trots ovan så är jag ingen jättefantast av att vi förbrukar resurser som vi inte får tillbaka – men jag ser inte att vi har något alternativ idag. Tyvärr – och jag tycker att diskussionen är väldigt kortsiktig och vinklad.

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök