100% Globalt

Hej Jan! Hur lång tid anser du att man borde spara i, ifall man kör 100% Globala indexfonder som du rekommenderat? (länsförsäkringar global indexnära, spp aktiefond global) kör 50% var i dessa och har gått in med ett ganska stort belopp. Det kan ju vara halvtungt att sova ibland om man vet att man har förlorat flera tusen som man har jobbat hårt för under en längre tid, det räcker med att det går ned någon procent för ett stort belopp ska försvinna. Förslag för att låta bli att kolla dagligen hur det går, hur man sitter lugnt i båten istället även när det går sämre.

Med vänlig hälsning

Mer än tio år skulle jag säga. Helst 20 år. Barnportföljen är ju en portfölj för ett mycket långvarigt sparande till just ens barn. Men självklart kan vuxna också spara i den. :wink:

Och då rekommenderar Jan 10% räntor i portföljen (dvs den globala barnportföljen med 90% aktiefonder och 10% räntefonder).

Det farliga är ju som du antyder, att man går in för ofta på sitt konto för att se vad man har tjänat. Jag har själv problem med att jag går in för ofta för att kolla läget och ser jag röda siffror blir jag givetvis dyster.

Hur ska vi undvika att gå in för att kolla läget då? Vi kan ju lova varandra att enbart gå in i portföljen när Jan ombalanserar varje år. :slight_smile: