Aktienergång

Hej. Om jag tror på en allmän aktienergång i stort i hela värden fram till ca mitten av 2020, vad rekommenderar du då att investera i?

Jag tror ju inte på att man kan förutsäga framtiden.

Men om man nu har en kristallkula och vet att världen kommer att ha en stor nedgång i aktier då skulle jag antingen lagt mig i kontanter och väntat eller spekulerat i BEAR-certifikat som går upp i värde när den underliggande tillgången minskar.

Bättre med Mini Futures istället för certifikat?
Certifikat anses endast vara bra över intradagshandel då dom inte räknar med förändringen mellan stängning och öppning, däremot räknar Mini Futures med detta och har inte heller samma urholkningseffekt som ett certifikat har.