Amortering för eller efter skatter?

Hej,

Räknar lite på en näringsfastighet. Är dock fortfarande i ett rätt tidigt stadium. så detta kanske är en självklar sak för dom med lite insyn.

Skulle vilja ha klarhet i en fråga gällande skatteregler runt ränta & amortering av det lån som kommer vara kopplat till det.

Fastigheten kommer ju ha en inkomst i form av hyresintäkter med vilken driftkostnader och andra utgifter kan betalas innan det som eventuellt blir över skattas som vinst/inkomst.

Jag har uppfattat att räntekostnaden är en sådan utgift. Men är mer osäker på hur det är med amorteringen.

(om man kan amortera innan skatt så ser det ut som ett fördelaktigt sparande.Men om jag behöver skatta först så blir marginalen lite smala för att det skall gå ihop.)

Så min fråga är:

Kommer jag behöva ta ut skattad vinst ur fastigheten för att betala denna amortering eller kan den stå med de övriga kostnaderna innan skatt.

Mycket tacksam för svar.

Du får göra avdrag för samtliga driftskostnader inklusive fastighetsskatten. Amortering är ingen kostnad så den är inte avdragsgill.

Du får däremot göra avskrivning som är avdragsgill. På hyreshus är den 2% av byggnadsvärdet.

 

Företagets amorteringen betalas innan skatt, är det ditt privata lån betalas det med skattad vinst

Isak se mitt svar!

Vore det inte smart att flytta ränteavdraget från 30%-20% och flytta 10% som “amorteringsavdrag”
Tex om du amorterar 1000kr i månaden får du 100kr tillbaka på skattedeklarationen.

Tack för era svar.

Förstår jag det rätt att det kommer det vara privata lån, även om en näringsfastighet ses som en enskild firma. Antar att man måste driva det som ett AB för att det skall kunna vara firmans lån?

Kollat lite på avskrivningar. Är det korrekt att den kan skrivas som ungefär som en utgiftspost(trots att det inte är en faktiskt utgift) och därmed sänka den del av vinsten som behövs skattas?

(Avskrivning känns lite svårt att förstå då fastigheter generellt sett inte sjunker i värde som en firmas övriga utrustning/maskiner tenderar att göra. så känns lite ologiskt att det appliceras på en fastighet.)

Finns mycket att lära kring detta märker jag.

Hej igen!

Bara sista delen av Isaks svar är rätt. I en näringsverksamhet har amorteringar ingen som helst skattemässig betydelse. Läs mitt svar på nytt så förstår du principen.

Nej, du behöver inte driva ett AB. Lånar du pengar för köp av en näringsfastighet skall räntan dras i näringsverksamheten. Du deklarerar på blankett NE. Gå in och googla på NE eller ännu hellre på SKV 2161. Du ser då att ränta deklareras på rad 8 och avskrivningar görs på rad 9.

Något förenklat: Att långsiktigt äga ett hyreshus privat är ofta bra skattemässigt. Köper du för att renovera, sälja och ta hem en reavinst så är det däremot aktiebolag som galler…

För mig som har upplevt 90-talet då mängder av bostadsrättsföreningar, egna företag och fastighetsbolag gick i konkurs känns uppfattningen att fastigheter generellt inte sjunker i värde inte helt rätt. Skulle vi i dagsläget snabbt drabbas av en större räntehöjning, så är jag övertygad om att fastighetspriserna skulle sjunka rejält. Risknivån är betydande, så det gäller att ha ett stort utrymme för eventuella räntehöjningar och andra oförutsedda kostnader om man skall köpa en fastighet.

Yes, menar givetvis innan vinst på första delen #trött

Scenario: Privatägd näringsfastighet

Intäkter - ränta - fastighetsskatt & avgift - drift & nödvändigt underhåll (enl. skatteverket) - avskrivningar = Beskattningsbar vinst

Fått intrycket att skatten landar mellan 45-55% för privatägd näringsfastighet.

Skattad vinst + avskrivningar (och ev. andra avdragsgilla utgifter) blir totala vinsten?
Med denna vinst betalas amorteringar, ev. förbättringsåtgärder, etc.

Självklart ett väldigt förenklat exempel.

Stämmer det?

I övrigt är det bra om du, Niclas, samlar ihop ett specialist team bestående av fastighetsjurist, taxeringsjurist m fl (i e Vinge.se) för att hjälpa dig med de tekniska aspekterna kring taxering o dyl. Det blir enklare så.

Nja, Vinge är inget lågprisalternativ direkt. Rör det sig om en mindre fastighet för några få miljoner bör det räcka med en bra redovisningskonsult med erfarenhet av hyreshus.