Analys: New Wave

Hej,

Tänkte att jag skulle dela med mig av en av mina aktieanalyser, då jag sett flera personer på forumet vilja ha mer diskussioner kring enskilda bolag. Tyvärr blir det ofta (i min mening) ganska riskfyllda bolag som diskuteras, så jag tänkte att jag lägger fram en analys av ett kvalitetsbolag. Syftet med inlägget är främst att dela med sig lite kring analysprocessen, inte analysen i sig. Min stora förhoppning är att det kanske trillar in fler analyser? Finns mycket duktiga och kompetenta personer här på forumet, alltid kul att få lite insikt i vad de kikar på etc.

Det är en analys från min Patreon från 2023-04-27. Således bör åsikter & uttryck i analysen gällande rådande kurs etc tas i hänsyn.

Innan vi hoppar in i analysen vill jag vara extra tydlig med att jag äger aktier i New Wave. Läs gärna disclaimern längst ned i analysen.

Om Bolaget:

New Wave Group AB är ett företag baserat i Sverige som specialiserar sig på att designa, förvärva och utveckla varumärken och produkter inom företagsreklam, presenter och heminredning. För att uppnå synergier samordnar koncernen design, inköp, marknadsföring, lagerhållning och distribution av sitt sortiment. För att diversifiera sina marknader marknadsför koncernen sina produkter både på företagsmarknaden och detaljhandelsmarknaden. Koncernen har tre rörelsesegment:

 • Företag
 • Sport & Fritid
 • Gåvor & Heminredning

Verksamheten bedrivs genom två försäljningskanaler:

 1. profilmarknaden, där bolaget säljer till oberoende profilåterförsäljare

 2. detaljhandelsmarknaden, där bolaget säljer till konsumenter genom specialiserade butiker som arbetar med detaljhandelsföretag.

Genom att verka på båda dessa marknader uppnås, enligt New Wave, god riskspridning för koncernen. de drar även fördel av betydande samordningsfördelar eftersom en stor del av sortimentet är användbart inom båda försäljningskanalerna.

Organisationen inom New Wave Group är decentraliserad, vilket innebär att varje bolagsledning har en hög grad av självständighet och beslutsbefogenhet. Målet är att bolagen ska drivas som entreprenörsföretag samtidigt som de får fördelarna med att vara en del av en större koncern. Därför består koncernen av cirka 70 operativa bolag.

Bland dotterbolagen hittar vi kända fina varumärken såsom Cutter & Buck (golfutrustning), Orrefors-Kosta Boda (heminredning) & Craft (sportutrustning). Se bifogad bild Varumärken för en sammanställning från bolagets hemsida.


Bild: Varumärken under New Wave (Källa: newwave.se)

Bolaget ägs till 34,1% av grundare & VD Torsten Jansson, följt av Svolder på 7,7% som näst största ägare.

Finansiella Mål:

New Wave Group eftersträvar en uthållig och lönsam tillväxt i försäljningen genom expansion inom de tre rörelsesegmenten Företag, Sport & Fritid och Gåvor & Heminredning. Tillväxtmålet är, över en konjunkturcykel, 10–20 % per år, varav 5–10 % är organisk tillväxt och en rörelsemarginal om 15 %.


Bild: Uppdelning Intäkter & kostnader (Källa: Simply Wallstreet)

Historia:

New Wave har växt vinst per aktie de senaste 10 åren i snitt med 20,8% per år. En helt makalöst god historik. Tidigare har rörelsemarginalen legat runt 7-9%, men har stärkts på senare tid av väldigt god lönsamhet och tillväxt i bland annat märket Craft, som börjat få stor genomslagskraft ute i världen.

Både marknaden och analytiker har historiskt varit rätt negativt inställda till bolaget, främst av två anledningar:

 • Bolaget drevs länge med en relativt hög skuldsättning. Under 2015 var nettoskulden i förhållande till EBITDA på skyhöga 6,2. För den som ej är väl bevandrad med detta mått så används det ofta bland annat av banker för att bedöma hur skuldsatt ett bolag är. En vanlig tumregel är att över 2,5-3 så är bolagets balansräkning relativt ansträngd. I skrivande stund ligger den på blygsamma 1,4. Det vill säga att det finns utrymme för att växa med förvärv, vilket ingår i bolagets strategi.

 • New Wave har länge haft ett väldigt stort varulager. Innan pandemin var detta något de flesta analytiker avskydde. Ett stort varulager är ett tecken på att produkterna inte blir sålda, massa kapital binds upp, och förr eller senare får bolaget skriva ner värdet då produkterna måste reas ut. Hur gick det till i verkligheten sen? 1-0 till Torsten Jansson vs Börsen. New Wave kunde gott fortsätta leverera under pandemin och vann många nya kunder på grund av detta. Leveranssäkerhet är A & O speciellt bland företagskunder. Ska du ha ett event om två veckor så måste du få tag i dina muggar, pennor etc att dela ut. Utöver detta så är produkterna väldigt mode-oberoende, vilket visats i att äldre lager ej behövts reas ut under de 10 år jag har tillgång till bolagets räkenskaper (2014-Q12023).

Framåtblickande:

New Wave fortsätter att öka sin marknadsandel samtidigt som de underliggande marknaderna har förbättrats i alla betydande regioner. Försäljningen av de olika lanseringarna från de senaste åren visar nu positiva resultat. Speciellt varumärket Craft har haft en stark tillväxt och deras nya produktområde inom löparskor har varit framgångsrikt, även om det fortfarande är på en låg volymnivå. Försäljningen av kundspecifika klubbkläder ökar också snabbt. Trots detta finns det oro för den ekonomiska konjunkturutvecklingen och inflationsoron har bidragit till ökad osäkerhet.

Vi kommer, som jag tidigare skrivit, att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter/varumärken i fler länder. Detta inleddes redan under första kvartalet. Som det ser ut i dagsläget klarar nuvarande intäktsökningar att parera de kostnaderna utan att det får någon större negativ inverkan på våra resultat.”- Torsten Jansson, VD, Kvartalsrapport Q1 2023

New Wave fortsätter att växa med varumärken som Craft och Clique i spetsen, medan Cutter & Buck också har utvecklats starkt under året. Craft har fortsatt att ingå nya och förnya avtal med olika idrottsklubbar och föreningar. Under kvartalet förlängdes avtalet med Hammarby Fotboll med fem år. Förutom redan ingångna avtal med norska landslaget inom längdskidor och skidskytte, Svenska Volleybollförbundet och Svenska Handbollsförbundet ser New Wave ytterligare möjligheter att knyta samarbeten med idrotts- och fotbollsklubbar.

Vi har mycket tillväxt kvar i redan utvecklade produkter, inte minst inom Craft skor och Craft Teamwear, där vi bara sett början.” - Torsten Jansson, VD, Kvartalsrapport Q1 2023

Givet historiken (både organisk & förvärvad tillväxt), kompetensen hos ledningen och varumärken som blir starkare och starkare (men är ej lika modekänsliga likt traditionella kläder & inredningar) tror jag att Torsten och New Wave kan nå sina mål på 15% rörelseresultat & 10-20% tillväxt.


Bild: Konservativ Prognos (Källa: Börsdata) OBS: VPA är innan senaste split


Bild: Bull Prognos (Källa: Börsdata) OBS: VPA är innan senaste split

Värdering:

På rullande tolv månaders vinst handlas New Wave till ett P/E på 10,9. Det känns spontant som väldigt billigt för ett bolag som förväntas växa framåt. För det väntas, se Pinpoint Estimates Omsättning 2023 samt Analysguiden Februari 2023 för ytterligare prognoser från andra aktörer än mig.


Bild: Förväntningar New Wave (Källa: pinpoint estimates)

Historiska snittet (10 år) har New Wave handlats till ett P/E på 15,2. Motiverat P/E utifrån ett avkastningskrav om 15% och en årlig tillväxt på 15% (mellan 10 & 20% från de finansiella målen) får vi ett motiverat P/E på 15. Vi tar ytterligare en måttstock på en rimlig värdering och låter tjänsten Simply Wall Street ta fram ett motiverat P/E utifrån analytiker-konsensus samt branschvärdering. Där hamnar vi på 14,5 i motiverat P/E.

Motiverade-PE-tal
Bild: Motiverat PE i enlighet med en DCF (Källa: Kvalitetsaktiepodden)


Bild: Motiverat PE av extern källa (Källa: Simpy Wallstreet)

Långsiktigt ser jag idag ett värde i New Wave på ca 140 SEK per aktie. Det kan ställas i relation till att kursen idag står i ca 95 SEK per aktie. Analysguiden hos Aktiespararna har ej satt någon riktkurs, men har en målkurs i sin korta portfölj på 115 SEK per aktie. Till följd av New Waves ypperliga Q1 rapport höjde DNB sin riktkurs från 125 till 130 SEK per aktie. Det är bara två analytiker som följer New Wave, de har tillsammans en medel-riktkurs på 131,25 SEK per aktie.


Bild: Värdering Långsiktigt, PE & DCF (Källa: Börsdata) OBS: Riktkurs är innan senaste split

Analysguiden Februari 2023
Bild: Prognos Analysguiden (Källa: Analysguiden) OBS: VPA är innan senaste split

Med hjälp av en omvänd DCF (istället för att försöka “lösa ut” bolagsvärdet så beräknar vi förväntad årlig avkastning utifrån dagens kurs samt marknadskonsensus framåt) så ser jag en förväntad årlig avkastning på 17% vid dagens kurs. Observera dock att denna självklart sjunker dag för dag om kursen går upp.


Bild: Omvänd DCF-kalkyl (Källa: Börsdata) OBS: Kurs i graf är innan 2:1 Split

Det är även tydligt att bolagets ledning tycker att New Wave är köpvärt. Jag bifogar ett utdrag av de senaste insynshandeln i bolaget, väldigt fina siffror.


Bild: Insynshandel New Wave (Källa: Simply Wallstreet)

Övrig Information:

I samband med kvartalsrapporten Q1 köpte även Kvalitetsaktiepodden in mer aktier i New Wave, på ca 102,5 SEK per aktie. De är väldigt duktiga investerare och några vars åsikt jag respekterar mest när det gäller bolag.

Vi ser även som tidigare nämnt att Aktiespararna har New Wave i sin Korta Portfölj. För er som ej är bekanta med denna så är det en portfölj med relativt kortsiktiga placeringar i ett försök att slå börsen. Även dessa två killar är väldigt duktiga på vad de gör.Det är även skönt att se starka ägare i New Wave. Jag har ett stort förtroende för både Torsten & Svolder.

Det kan ta emot kortsiktigt att köpa ett bolag som gick upp ordentligt på sin rapport. Här säger dock forskningen något annat: Det finns en så kallad PEAD effekt (Post Earnings Announcement Drift) vilket är ett beteende på marknaden att bolag som visat starka rapporter har en tendens att fortsätta gå upp i pris kommande 60 handelsdagar, statistiskt sett.

Sammanfattning & Översikt:
Motiverat värde: 132,5 -140 SEK

Fördelar:

 • Ett av börsens finaste bolag
 • Stark förväntad global tillväxt
 • Chans för bra förvärv
 • Låg värdering
 • Låg grad av bevakning på bolaget
 • Många duktiga externa investerare
 • Många duktiga interna investerare
 • Chans på PEAD-effekt efter bra rapport

Nackdelar:

 • Handlas på toppmarginaler (troligen)
 • Starkt beroende av VD & Grundare
 • Expansion & marknadsföring tynger kassaflödet
 • Amerikanska fonders flöden ur svensk retail håller ned kursen

DISCLAIMER:
Jag vill särskilt påminna läsaren om att inlägget utgör mina personliga åsikter, tolkningar och slutsatser och ska inte på något sätt ses som en investeringsrekommendation. Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Du uppmanas härmed att alltid göra din egen analys innan du väljer att investera i en enskild aktie eller fond och aldrig investera mer än vad du ekonomiskt klarar av att förlora.

16 gillningar

Jag hade själv New Wave ett tag och aktien gick otroligt bra under dom åren.

Men:

Alltså, jag gillar Torsten men han ser faktiskt inte ut som hälsan själv längre och jag tror han betyder jättemycket för bolaget.

1 gillning

Torsten börjar komma upp sig till åren (född 1962), och som synes av min analys tror jag med att han är betydande för bolaget. Dock skall sägas, att han själv samt bolagets IR-avdelning svarade rätt bra på mina frågor kring detta. Kan inte citera, men para-fraserat:

New Wave har lagt ett stort fokus på att rekrytera rätt personer, något Torsten själv trycker extra hårt på. Utöver detta, i och med decentraliseringen, finns ett stort antal möjliga internrekryteringar för att fortsätta leda bolaget.

Utöver detta så hoppas jag att när tiden väl kommer kan storägaren Svolder hjälpa till, de har ett brett nätverk bland svenska små & medelstora bolag :slight_smile:

2 gillningar

Köpte 90 aktier under finanskrisen för 6,8 kr/st (efter split är de nu 180 st och GAV 3,4), bra bottenträff på det alldeles för lilla köpet, kan vara att jag endast var ute efter aktieägarrabatten. +2693% I skrivande stund, kul att se vad det lilla köpet har för värde om 20 år :smile:

2 gillningar

Imponerande analys!
Hur går du tillväga rent praktiskt när du gör dessa analyser, plockar du bolag på “känsla” eller har du nån metod för att välja ut vilka du analyserar? Vad är det första du letar efter osv?

Hej,

Rent praktiskt är det egentligen ett par källor:

 1. Screening & kvantitativa modeller för att hitta bolag. Här har jag byggt upp ett antal egna modeller och metoder för att hitta intressanta bolag.
 2. Har ca 70 bolag som jag bevakar aktivt. Dessa har valts ut mestadels baserat på historik, men även från andra källor. Av dessa kan jag oftast sålla bort ett 50-tal för att värderingen ser helt enkelt för hög ut redan vid första anblick. Dessa gör jag oftast inga prognoser på. Kvarvarande 20st kikar jag närmare på och ser till att hålla mig uppdaterad vid varje kvartalsrapport.
 3. Poddar, börsforum, tidningar, twitter. Här finns mycket skräp, men ibland, om man följer rätt folk så dyker det upp en del guldklimpar.

Om ett bolag dyker upp på min radar och jag tycker det är intressant har det oftast:

 • Låg värdering
 • Stark balansräkning
 • Stark historik av lönsamhet & tillväxt

Händer ibland att jag kikar på mer av en “special situation”, där någon händelse drivit kursen helt fel, exempelvis en avyttring eller en emission :slight_smile: Sen kikar jag alltid på alla börsnoteringar, då man kan ofta hitta felprissättningar där.

Här är ett av verktygen, där jag byggt upp en struktur för att rangordna samtliga bolag som handlas på svensk handelsplats. Inte ovanligt att jag tar ett bolag därifrån och börjar gräva mer på djupet samt kikar 2-5 år framåt.

3 gillningar

Tack för att du delar :grinning::+1:

New Wave är också på min hitlist tack vare KAP podden, men inte slagit till ännu. Även om det närmar sig.

Min analys är mycket grundare eftersom jag kör brett, många innehav, och analyserar (grunt) en 400 bolag om året. Det år mitt aktie universum spritt globalt och tvärs sektorer med fokus på utdelning och utdelningstillväxt. Jag kör köp billigt (MOS, margin of safety), och håller för alltid med undantag om investeringen dubblerats då jag säljer av hälften och låter ”vinsten” köra för evigt. Uttaget kapital går in i nya bolag. Så breddar jag portföljen.

Jag använder Fastgraphs.com för det mesta i mina analyser. Snabbt, grunt men bredd där jag är helt medveten om att en del köp aldrig blir bra. Det är ok. Jag genererar en köpnivå med MOS och sedan lägger jag ett larm för nästa 12 mån. Träffar det så köper jag. Sen spridder jag gärna ut köpen på 2-4 ggr med ett kvartal mellan, ish.

Så det var lite om hur jag kör. Typ min egen fond med i huvudsak kvalitetsbolag globalt.

New Wave snippets från Fastgraphs nedan med Adjusted EPS och Operating Profit för de som är bevandrade i fastgaphs grafer. Inte så lätt att se då de är från telefonen men ger en vettig bild.

Hint: svart kurva = aktiepris och MOS om aktiekursen är nere i det mörkgröna området. Sen är ”bara” frågan om historisk värdering är rimlig framgent, om man tror på fortsatt vinsttillväxt och hur mycket MOS man vill ha vid köp.

My take

 • P/E snitt senaste 20 åren 13.7
 • EPS estimat 2023 på 9.74 kr
 • Motiverat pris = 133 kr
 • Nuvarande pris 95 kr
 • Nuvarande MOS = 28% klart intressent

Problemet är att om man tittar vid finanskris så handlades den så lågt som PE 3-4 och även 2010-12 på PE 7-8. Kommer det en lågkonjunktur så kan den nog drabbas rätt hårt dvs jag skulle vilja handla på PE 7ish dvs med EPS 2023 (9.74 kr) dvs runt 70 kr dvs närmare 50% MOS vilket är extremt bra för ett kvalitetsbolag även om vinsterna krymper i en lågkonjunktur.

Jag är väl också lite rädd för att vinsterna är lite hårt upppumpade post Covid och att det kan komma en kombinerad marginal- och omsättningssmäll. Därav den rätt extrema 50%iga MOSen för mig i detta bolaget.

Mitt köplarm = 70 kr baserat på en tro att lågkonjukturen faktiskt kommer och att marginalerna kan vara lite väl höga.

Ändrar det sig, dvs jag inte längre tror lågkonjunkturen kommer eller man som KAP poddarna rätt ofta tar kortare positioner (roterar mellan bästa värde på typ 20-30 innehav) så är det fint köpläge redan idag. Jag jobbar inte så utan det är buy & hold för mig, åtminstone på 50% av köpeskillingen.

Operating cashflow grafen ser mindre aptitlig ut då Torsten tenderar att bygga lager när det går bra som sedan likvideras i sämre tider. Funkar väldigt bra så länge det är som i NW fall inte mode relaterade artiklar. Men grafen ser allt annat än smooth ut. Det får man stå ut med.

Balansräkningen ser också OK ut med 30% Long term debt / Capital vilket framgår i en annan ruta i fastgraphs. Ser inget problem med skuldsättningen.

5 gillningar

Tung rapportdag, vad tror du @Andre_Granstrom? Överreaktion? Handlas runt 76kr och P/E 8 nu.

Nwg har haft några rapporter som varit extra fina till följd av att sålda varors kostnad kommit från den tid då de köptes in (innan inflation och med annan valutakurs). Varulagret värderas på inköpsdatum och sålda varors kostnad kommer av ”först in först ut”.
Den fina effekten är nu över. Det kan man notera genom att varulagret fortsatt ökar i relation till omsättningen utan att investeringarna rusar (större lagervärde får plats i samma gamla lador) och att marginalen minskar något.

Över tid kommer dessa effekter komma och gå och priser ut mot kund justeras så att marginalen hålls rimlig.

Ska man följa nwg över tid får man se titta på tillväxten på översta raden i förhållande till hur branschen utvecklas, skuldsättningen och p/e-tal. Personligen har jag köpt några aktier till idag, även att jag kan ha en förståelse för att aktien hoppade ner lite.

1 gillning

Givet att bolaget kan över sikt fortsätta att växa på så är det definitivt billigt. Marknaden ser ut att prisa in en ganska stor komprimering av marginalen (alternativt mycket lägre tillväxt), vilket jag inte tror på. Som jag skrev i analysen så ska marginalen ned, men jag har svårt att se scenariot som marknaden ser ut att prissätta.

Jag har inga större likvider just nu, men när lön kommer finns en chans för att jag utökar min position. Dock tror jag att det kan komma 2-3 rapporter till som har det lite tuffare, så man behöver nog inte vara allt för ivrig heller :slight_smile:

Denna korta artikel var bra och sammanfattar läget någorlunda :slight_smile:

1 gillning

Lägger upp min uppdatering här @Alec :slight_smile: Normalt hamnar de bara på Patreon men eftersom jag ville få igång lite mer analyser på Rika Tillsammans-forumet får jag väl fullfölja med fortsättningen :smiley:

Detta är en uppdatering av en tidigare analys som nås här

Om rapporten:

New Wave presenterade sin rapport för det andra kvartalet tidigare idag. Nettoomsättningen ökade med 14 procent, medan rörelseresultatet ökade med 3,7 procent. Det resulterade i en minskning av rörelsemarginalen till 15,8 procent, jämfört med 17,4 procent under samma kvartal föregående år.

Marknaden har blivit mer krävande för kläd- och presentföretaget New Wave, och ökningen i vinsten börjar avta. Under hösten står företaget inför utmaningar, men en offensiv strategi och en låg värdering ger positiva förutsättningar för aktien.

Organisk tillväxt har tillfälligt stannat av och VD Torsten Jansson noterar i rapporten att marknaden var svagare än förväntat under kvartalet. Han förutspår även att den utmanande marknaden kommer att fortsätta i de kommande två till tre kvartalen, då detaljhandlare minskar sina lager och byggsektorn bromsar in. I vd-ordet säger Torsten Jansson att bolaget ”kortsiktigt” kommer att ”möta en utmanande marknad”.

Bild: Torsten Jansson, Grundare & VD av New Wave Group (Källa: DI)

Marknaden kommer att vara utmanande de kommande 2-3 kvartalen men det kan vi passera genom att ta marknadsandelar. Sämre tider ger stora möjligheter, inte minst för oss som både har kapital, organisation och en stark balansräkning för förvärv”, skriver vd:n i NWGs delårsrapport.

Under de senaste 12 månaderna har rullande resultat visat en marginal på 17,1 procent. Trots att marginalen för det andra kvartalet hamnade något under förväntningarna, understryker helårsresultatet att ökningen av marginalen har skett på ett stadigt sätt. Samtidigt påminner utvecklingen oss om att införandet av nya förvärv och ett ökat behov av marknadsföring inte kommer utan en kostnad i form av en dämpning av marginalen.

Enligt Ålandsbankens analytiker Eric Berglund anser man att investerarnas reaktion är överdriven. De hade förväntat sig en nedgång i kursen på ungefär 5 % enligt en kommentar om marknadsläget.

Även Swedbanks analytiker verkar ha blivit överraskade av marknadens reaktion. I en kommentar skriver analytikerna att de hade förväntat sig “en svag reaktion på aktien, påverkad av missade resultat och försiktiga marknadsutsikter, men mildrad av positivt kassaflöde och diskussioner om tillväxtmöjligheter.” Banken upprepar sin rekommendation “Köp” med en riktkurs på 125 kronor, jämfört med den nuvarande handelspriset på cirka 77 kronor.

Eric Berglund kommenterar: “Problemet just nu är att marknaden har en mycket kortsiktig syn och jag anser att reaktionen att sänka aktien med 15 %, dels på grund av en något svagare rapport och dels på grund av lite dämpade utsikter de kommande två till tre kvartalen, är en tydlig överdrift.

Vår analys:

Långsiktigt är case:t i New Wave intakt i skrivande stund. Tillfälliga problem är ofta ett läge att plocka upp just kvalitetsbolag. Justerar vi för det tillfälligt pressade operativa kassaflödet på rullande tolv månader (det var dock starkt i detta kvartal) har New Wave historiskt växt med ca 14,5 - 15% per år senaste 10 åren.

Dock kommer troligen aktien gå kräftgång (sidlänges) ett par kvartal tills det går att spå en vändning i konsumentstyrkan i Sverige.

Vi justerar ned vår tillväxttakt marginellt för att reflektera 2-3 tuffa kvartal samt en rörelsemarginal snarare runt 13-14% än nuvarande mål på 15%. Det är i det stora hela ytterst små justeringar då vi fortsatt tror på bolaget & Torsten.

Bild: Diskonterad kassaflödesberäkning New Wave Group (Källa: VQM, Börsdata)

Riktkurs Köp: 78 SEK
Riktkurs Sälj Kort : 90 SEK (Tidigare 113 SEK 2023-04-27)
Riktkurs Sälj Lång: 126 SEK (Tidigare 140 SEK 2023-04-27)

Sänkningen av den korta kursen är främst härlett till svagare teknisk prestation i aktien och möjligheten till ett par tuffare kvartal framåt.

Sänkningen av den långa kursen är främst härlett till en liten justering av förväntad framtida tillväxt, även detta härlett till att organiska tillväxten 2-3 kvartal framåt kan bli lägre än väntat.

DISCLAIMER:
Jag vill särskilt påminna läsaren om att inlägget utgör mina personliga åsikter, tolkningar och slutsatser och ska inte på något sätt ses som en investeringsrekommendation. Att investera på aktie- och kapitalmarknaderna innebär alltid ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning och resultat är inte någon garanti för framtida resultat. Du uppmanas härmed att alltid göra din egen analys innan du väljer att investera i en enskild aktie eller fond och aldrig investera mer än vad du ekonomiskt klarar av att förlora.

2 gillningar

Köpte på mig en liten post, ska bli kul att följa!

2 gillningar

Torsten tycker tydligen aktien är köpvärd på dagens nivåer och dunkar in 5MSEK :sweat_smile:

NEW WAVE

VD TORSTEN JANSSON KÖPT AKTIER FÖR 5 MLN KR (Direkt)

2023-09-18 09:35

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) New Waves vd Torsten Jansson har köpt aktier för nära 5 miljoner kronor i detaljhandelsbolaget.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Totalt handlar det om 65.000 aktier som i fredags köpts på handelsplats för ett snittpris om 75:97 kronor.

Under måndagens tidiga handel handlades New Waves aktie upp 1,4 procent till 75:90 kronor.

Efter transaktionen äger Torsten Jansson 34,39 procent av kapitalet och 82,14 procent av rösterna i New Wave.

1 gillning

Detta tillsammans med tidigare förvärvet av Craft för 1 SEK, och nyligen förvärvet av Tenson Group för 1 SEK gör att jag har svårt att inte lite på Torstens näsa för affärer. Han har konsekvent tankat i egna bolaget så fort de börjat se lite för billiga ut :slight_smile:

Läskigaste med New Wave, likt en handfull andra bra case i år, är att det är extremt svårt att hitta några rejäla fel. Då känner jag oftast att jag har missat något, generellt brukar inte bolag bli billiga utan att man ser en del oro på horisonten. Men det kanske är just en fråga om horisont, kommande kvartal kan bli tuffa, men blickar vi utåt så ser det väldigt starkt ut.

Största risken för mig kvarstår som beroendet av Torsten och han kommit upp sig i åren (och, om man får säga det, gått upp i klädstorlek vilket ej är förknippat med en stark hälsa, speciellt inte för äldre).

5 gillningar

Får nästan en känsla av att Torsten snackade ner kursen i vd-orden i förra rapporten när han flaggade för tuffa kommande kvartal för att kunna köparen sig själv billigt. :confused: :slight_smile:

Historisk har han vart väldigt ärlig i sina VD-ord :slight_smile: Har generellt gett en bra outlook så det går att någorlunda lägga prognos :slight_smile:

Framtiden får utvisa, kanske det blir Torsten vs. Börsen 2-0, har för mig marknaden missbedömde hans stora lager under pandemin.

1 gillning

Jäklar vilket grym analys/beskriving om bolaget riktigt proffsigt och även roligt att läsa.
Har sneglat själv lite på new wave men brukar hålla mig till lite mer stabila aktier med en del reala tillgångar men denna hamnar helt klart på min bevakningslista då den ändå uppfyller de nyckeltal jag brukar ha som krav för o köpa in mig i en aktie :slight_smile:

2 gillningar

Kan tipsa om att @Andre_Granstrom håller på och startar upp sin egen tips- och analystjänst där han gör sådana analyser. Ibland har vi förmånen att han delar med sig av dem här i forumet. :slight_smile:

3 gillningar

Torsten tankar mer…

NEW WAVE GROUP

New Waves vd och storägare Torsten Jansson köper ytterligare aktier för 5,0 miljoner kronor (Finwire)

2023-09-20 09:12

Varumärkesbolaget New Waves vd och storägare Torsten Jansson har den 19 september genom bolaget Torsten Jansson Holding köpt 66 000 B-aktier i New Wave. Aktierna köptes till en kurs på 76,29 kronor per aktie, en affär på 5,0 miljoner kronor. Affären gjordes på Nasdaq Stockholm. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Torsten Jansson köpte den 15 september aktier i New Wave för 4,9 miljoner kronor, vilket har rapporterats tidigare.

1 gillning