Ang dollar och köpa global index fonder

Om det är så att dollarn är väldigt stark nu, att många företag på global index har gått väldigt bra de senaste åren.

Betyder det att företagen på de global fonderna nu är “onödigt dyra”? Om man tror att det troligen kommer gå ner.

Borde man då sluta spara någon månad för att se vad som händer med dollar och världen? Eller borde man månadspara i sverige/råvaor istället? Några månader. Hur tänker ni?

Själv allokerar jag in i omx ni för att stegvis flytt över till en global indexfond när omx överpresterar gentemot den.

Visst finns det risk att jag fastnar i omx för alltid men jag tror det kommer fungera.

Eller bara fortsätta månadsspara precis som vanligt oavsett hur marknaden ser ut :slight_smile:

Så gör jag själv i alla fall.

5 gillningar

Att spekulera i valutakurser tror jag inte har en positiv förväntad avkastning, börsen däremot…

Och med dollar cost averaging är man redan till viss del skyddad mot valuakursernas fluktuationer.

Om du vet var valutan kommer att gå, varför inte bli Forex trader istället? :person_tipping_hand::money_with_wings::money_with_wings:

2 gillningar