Angående investmentbolagstrategin och substansrabatt: Stämmer den här uträkningen av substansvärde?

Vissa förespråkare för investmentbolagsstrategin som har diskuterats här en del, har tagit upp det här med substansrabatt, dvs att man kan köpa företagen i bolagets portfölj billigare än deras riktiga pris, iom att det substansvärdet, som till största del är tillgångarna i noterade bolag, är lägre än investmentbolagets samlade aktievärde. På Avanza står det att Investors egna kapital (substansvärde/antal aktier)/kurs = 1,17. Detta ger att man inte köper till rabatt, utan till premie.

Jag var inne och kikade på deras hemsida, och såg att de senaste redovisade siffrorna var från Q4 2020. Med siffrorna som jag tog därefrån blev resultatet i min egen uträkning densamma, dvs 1.17. Är det alltså dessa 3 månader gamla siffror man har använt sig av i uträkningen på Avanza?

Men den svenska börsen har ju gått upp ca 17% sedan årsskiftet. Gör detta att det antagligen kvittar ut sig ungefär och blir ganska exakt faktiskt eget kapital/kurs = 1? Det kan man ju leva med ivf, så länge man tror på att deras onoterade tillgångar är värderade snålt.

Om inte så verkar det här med substansrabatt vara en gammal sanning. Inget investmentbolag jag kollat på har haft en siffra under 1.

1 gillning

Jag kan rekommendera IB Index för att kolla upp nuvarande och historiska substansrabatter. Så här ser det ut just nu:

Rapporterade substansvärdet för Investor (i 2020:s årsrapport) ligger på 713 kr per aktie, så även om man tar det 3 månader gamla värdet så är det rabatt.

1 gillning

Ja, jag ser det nu att det står det i årsredovisningen att justerat substansvärde är 546 mdr kr. Men det är ju inte samma siffra som finns här vad jag kan se https://www.investorab.com/sv/investerare-media/investor-i-siffror/nyckeltal/, och verkar heller inte vara samma siffra som Avanza använder.

Det kanske är de obeskattade reserverna som spökar. Jag förstår inte riktigt om de borde vara relevanta för mig som investerare eller inte.

Ja, det är skillnaden mellan “justerat” (inkl. obeskattade reserver) och “rapporterat” (exkl. obeskattade reserver) substansvärde. Det är ju vinster som inte tagits upp för beskattning ännu så är osäker varför dessa inte skulle vara relevanta?

1 gillning